Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ AMD ČR Praha 14. prosince 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ AMD ČR Praha 14. prosince 2013."— Transkript prezentace:

1 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ AMD ČR Praha 14. prosince 2013

2 Vítáme vás na valném shromáždění Asociace malých debrujárů ČR 14. prosince 2013

3 ORGANIZACE Sobota 14.12.2013 09.00 – 09.45 prezence, registrace, předání materiálů 10.00 – 13.00 valné shromáždění 13.00 – 14.00 společný oběd v hotelu Regina 14.00 - 17.00 osobní volno, možnost individuálních a skupinových programů v Praze ubytování v hotelu Regina a skupinových programů v Praze ubytování v hotelu Regina 17.00 - 24.00 SPOLEČNÉ POSEZENÍ společná večeře + slavnostní večer, společná večeře + slavnostní večer, za přítomnosti čestných prezidentů a dalších hostů za přítomnosti čestných prezidentů a dalších hostů Neděle 15.12.2013 Snídaně v hotelu Regina a individuální odjezdy účastníků Snídaně v hotelu Regina a individuální odjezdy účastníků

4 PROGRAM (je v podkladových materiálech) 1. Zahájení, přivítání (Lepík) 2. Schválení programu, jednacího řádu, mandátové, volební a návrhové komise 3. Zpráva o činnosti AMD ČR za rok 2013 (Zapletal a gestoři projektů) 4. Návrh plánu činnosti na rok 2014 s výhledem do roku 2015 (Zapletal) 5. Zpráva mandátové komise 6. Volby 7. Zpráva návrhové komise. Schválení: - Zprávy o činnosti za uplynulé období a plán činnosti na budoucí období - Zprávy o činnosti za uplynulé období a plán činnosti na budoucí období - Činnosti orgánů AMD a stanovení jejich základních pracovních a - Činnosti orgánů AMD a stanovení jejich základních pracovních a metodických cílů metodických cílů - Zpráva kontrolní komise - Zpráva kontrolní komise - Voleb do výkonného výboru, prezidenta, kontrolní komise a dalších - Voleb do výkonného výboru, prezidenta, kontrolní komise a dalších orgánů AMD ČR orgánů AMD ČR - Usnesení VS a schválení usnesení VS - Usnesení VS a schválení usnesení VS 8. Předání ocenění AMD ČR za uplynulé období 9. Závěr jednání 9. Závěr jednání

5 MATERIÁLY DELEGÁTŮM MATERIÁLY DELEGÁTŮM  Program, jednací řád, jednací řád, stanovy, stanovy, plakáty, samolepky plakáty, samolepky a materiály pro rok 2014 a materiály pro rok 2014  Zprávy o činnosti za rok 2013, návrh plánu a rozpočtu na rok 2014 návrh plánu a rozpočtu na rok 2014  Přihlášku do diskuse,  Přihlášku do diskuse, volební lístky, volební lístky, podklady pro připomínky k pracovním komisím podklady pro připomínky k pracovním komisím a doplňujícím návrhům a doplňujícím návrhům

6 JEDNACÍ ŘÁD – všichni delegáti mají v materiálech JEDNACÍ ŘÁD valného shromáždění AMD ČR 1. Valné shromáždění (dále jen VS) pracuje podle schváleného programu. 2. Řízení VS provádí předsedající pověřený výkonným, výborem (dále jen VV), který:  Dbá na dodržování schváleného programu  Předkládá návrhy na mandátovou, volební a návrhovou komisi  Dává hlasovat o předložených návrzích a vyhlašuje výsledky hlasování 3. Pomocnými orgány VS jsou:  Mandátová komise (3 členná) - předkládá zprávu mandátové komise o přítomnosti a složení delegátů  Volební komise (3 členná) - předkládá zprávu volební komise, návrhy na kandidáty do VV a kontrolní komise a zajišťuje průběh voleb  Návrhová komise (3 členná) - předkládá zprávu návrhové komisi, návrh stanov a návrh usnesení VS 4. Návrhy a připomínky  ke stanovám se předkládají písemně návrhové komisi do začátku přestávky před diskusí  návrhy a připomínky ke kandidátům do VV a kontrolní komise se dávají volební komisi do konce přestávky před diskusí  k projednávaným zprávám lze předat písemně návrhové komisi nebo s nimi vystoupit v diskusi  o návrzích a připomínkách se hlasuje samostatně, a to v pořadí přednesení 5. VS volí:  Nejméně pěti (5) členný VV  Dvou (2) člennou kontrolní komisi (dále jen KK)  Volba probíhá hlasováním. Hlasují všichni delegáti s hlasem rozhodujícím  President AMD se volí samostatně. Je-li na tuto funkci pouze jeden kandidát, volba neprobíhá a prezident se stává automaticky členem VV.  Členy VV a KK se stávají kandidáti podle získaného počtu hlasů, a to v počtu schváleného jednacím řádem. V případě stejného počtu hlasů u posledních kandidátů do schváleného počtu členů VV a KK proběhne druhé kolo voleb. 6. Diskuse  Přihlášky do diskuse lze dávat písemně předsedajícímu VS. S technickými připomínkami se lze přihlásit přímo zvednutím ruky.  V případě velkého počtu přihlášených do diskuse lze určit délku diskusního vystoupení, kterou schvaluje VS. Ukončit diskusi lze se schválením VS. Nepřednesené příspěvky se přikládají k zápisu z VS. 7. Z jednání VS se pořizuje do 7 dnů písemný zápis s přiloženými veškerými projednávanými podkladovými materiály, zprávami a kandidátkami.

7 Výroční zpráva 2013 viz „Výroční zpráva 2013“ a komentáře - Zpráva o činnosti AMD ČR za rok 2013 (Zapletal a gestoři projektů) - Návrh plánu činnosti na rok 2014 (úvodní slovo Zapletal) (úvodní slovo Zapletal) - Zpráva o hospodaření a revizní činnosti za rok 2012 (Rouhová, Rešková).

8 USNESENÍ (návrh) Valné shromáždění (VS) AMD ČR:  Schvaluje Zprávy mandátové, volební, návrhové a kontrolní komise Zprávy mandátové, volební, návrhové a kontrolní komise Zprávu o činnosti za rok 2013 a plán činnosti na rok 2014 Zprávu o činnosti za rok 2013 a plán činnosti na rok 2014 Účetní uzávěrku za rok 2012 Účetní uzávěrku za rok 2012 Zprávu o revizní činnosti Zprávu o revizní činnosti  Volí Členy do výkonného výboru AMD ČR: Členy do výkonného výboru AMD ČR: Členy do kontrolní komise AMD ČR: Členy do kontrolní komise AMD ČR: Prezidenta AMD ČR: Prezidenta AMD ČR:  Ukládá  USNESENÍ valného shromáždění 2013 na období 2014 – 2015:  Výkonný výbor - na prvním jednání VV v roce 2014 projednat písemné připomínky a náměty do diskuse z VS 2013, navrhnout konkrétní opatření a seznámit s nimi členskou základnu prostřednictvím Beppa č 1/2014  Výkonný výbor - na prvním jednání VV (leden 2014) stanovit konkrétní úkoly členům VV s povinností reagovat na elektronické projednávání úkolů nejpozději do 3 dnů po jejich odeslání a vypracování závěrečné zprávy o jejich plnění  Výkonný výbor - ustanovit členy SEKCÍ Fyzika+Chemie, Ekologie+Biologie, Matematika+Geometrie a Předškoláci. Projednat rámcové plány činnosti na období 2014 - 2015. Výkonný výbor - projednat a schválit pracovní skupinu pro úpravu stanov a dalších podmínek činnosti AMD ČR odpovídající novému Občanskému zákoníku.  Regionální články – do 28. 3.2014 uspořádat valná shromáždění v jednotlivých regionech. Podle stanov AMD ČR navrhnout výkonnému výboru kandidáty na prezidenty, případně zástupce regionů a připravit rámcový plán práce v jednotlivých regionech na období 2014 - 2015.

9 SCHVÁLENÍ Zpráva mandátové komise. Zpráva návrhové komise. Schválení: - Účetní uzávěrky za rok 2012 - Zprávy o činnosti za uplynulé období a plán činnosti na budoucí období - Činnosti orgánů AMD a stanovení jejich plán činnosti na budoucí období - Činnosti orgánů AMD a stanovení jejich základních pracovních a metodických cílů základních pracovních a metodických cílů - Zpráva kontrolní komise - Usnesení VS a schválení usnesení VS

10 Předání ocenění AMD ČR za uplynulé období Podle tradičního Podle tradičního systému návrhů byli za rok 2013 AMD ČR oceněni následující debrujáři: debrujáři:

11 Předání ocenění AMD ČR za rok 2013 Ocenění vedoucími klubů Blahoutová Marcela - Praha - za aktivity vůči veřejnosti v Praze Coufal Jan - Litomyšl - za přípravu a realizaci hry "Koupelna" při táboře Budislav 2013 Coufal Josef - Litomyšl - za přípravu a realizaci hry "Koupelna" při táboře Budislav 2013 Doláková Vladimíra - Kroměříž - za aktivity klubu a prezentaci na Bambiriádě 2013 Erhartová Vladimíra - za práci pro kluby Libereckého kraje a ve výkonném výboru Kočková Zdenka - Praha - za aktivity vůči veřejnosti v Praze Skálová Marie - Havlíčkův Brod - za zodpovědnou práci v Kraji Vysočina Telecký Karel - Litomyšl - za přípravu a realizaci hry "Koupelna" při táboře Budislav 2013 Trnčíková Petra - Kroměříž - za aktivity klubu a prezentaci na Bambiriádě 2013 Blahoutová Marcela - Praha - za aktivity vůči veřejnosti v Praze Coufal Jan - Litomyšl - za přípravu a realizaci hry "Koupelna" při táboře Budislav 2013 Coufal Josef - Litomyšl - za přípravu a realizaci hry "Koupelna" při táboře Budislav 2013 Doláková Vladimíra - Kroměříž - za aktivity klubu a prezentaci na Bambiriádě 2013 Erhartová Vladimíra - za práci pro kluby Libereckého kraje a ve výkonném výboru Kočková Zdenka - Praha - za aktivity vůči veřejnosti v Praze Skálová Marie - Havlíčkův Brod - za zodpovědnou práci v Kraji Vysočina Telecký Karel - Litomyšl - za přípravu a realizaci hry "Koupelna" při táboře Budislav 2013 Trnčíková Petra - Kroměříž - za aktivity klubu a prezentaci na Bambiriádě 2013

12 Předání ocenění AMD ČR za rok 2013 Ocenění AMD ČR – výkonným výborem  Boček Vít - za skvělou reprezentaci debrujárů na Expo Jižní Korea 2013  Hahn Leon -Dolní Benešov - za organizaci setkání klubů v Moravskoslezském kraji 2013 Hrubá Darja - studio Špilberk Brno - za nezištnou práci v propagaci debrujárských aktivit  Kopřiva Emil - studio Špilberk Brno - za nezištnou práci v propagaci debrujárských aktivit  Lepík Libor - Frýdek-Místek - za práci pro kluby Moravskoslezského kraje Michálek David - Nymburk - za organizaci Poháru vědy - Nobel 2013 a v Sekci - Fyzika a Chemie  Rouhová Blanka - Cerekvice - za činnost pro kluby Pardubického kraje a práci v kontrolní komisi  Rytířová Božena - Uherský Brod - za práci pro kluby Zlínského regionu Savara Pavel - Prakšice - za dlouholetou a kvalitní práci ve výkonném výboru Scholze Miroslav - IT AMD ČR - za skvělou pomoc s technikou a web Pohár vědy  Soukupová Jitka - Stříbro - za zahraniční reprezentaci a práci s Sekci - Fyzika a Chemie  Kolektivu pracovníků tábora „Budislav 2013“ za přípravu a realizaci republikového tábora  Kurnaz Tugba - Istanbul - za aktivní pomoc organizace Pohár vědy - Kvark 2014 v Turecku  Korkmaz Basriye - Istanbul - za aktivní pomoc organizace Pohár vědy - Kvark 2014 v Turecku

13 Předání ocenění AMD ČR za rok 2013 Putovní pohár čestného prezidenta doc. RNDr. Milana Rojka, CSc. Debrujáři ze Všechovic měli putovní pohár v držení od roku 2012. Předání vítěznému týmu klubu Prometeus X z Českých Budějovic proběhlo při finále „NOBEL 2013“ a slavnostně na MŠMT 2.10.2013. Putovní pohár pro KMD České Budějovice MŠMT 2.10.2013. Putovní pohár pro KMD České Budějovice Titul „Debrujár roku“ Titul „Debrujár roku“ Ing. Mgr. Andrea Tláskalová, (klub Zbiroh) za výborné vedení mezinárodního projektů ERANA + ERANA – STROMY a úspěšné vedení nově založené SEKCE Ekologie+Biologie

14

15

16


Stáhnout ppt "VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ AMD ČR Praha 14. prosince 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google