Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ AMD ČR Praha 14. prosince 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ AMD ČR Praha 14. prosince 2013."— Transkript prezentace:

1 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ AMD ČR Praha 14. prosince 2013

2 Asociace malých debrujárů ČR
Vítáme vás na valném shromáždění Asociace malých debrujárů ČR 14. prosince 2013

3 ORGANIZACE Sobota 09.00 – prezence, registrace, předání materiálů 10.00 – valné shromáždění 13.00 – společný oběd v hotelu Regina  osobní volno, možnost individuálních a skupinových programů v Praze  ubytování v hotelu Regina  24.00  SPOLEČNÉ POSEZENÍ              společná večeře + slavnostní večer, za přítomnosti čestných prezidentů a dalších hostů Neděle Snídaně v hotelu Regina a individuální odjezdy účastníků 

4 PROGRAM (je v podkladových materiálech)
1. Zahájení, přivítání (Lepík) 2. Schválení programu, jednacího řádu, mandátové, volební a návrhové komise 3. Zpráva o činnosti AMD ČR za rok 2013 (Zapletal a gestoři projektů) 4. Návrh plánu činnosti na rok 2014 s výhledem do roku 2015 (Zapletal) 5. Zpráva mandátové komise 6. Volby 7. Zpráva návrhové komise. Schválení: - Zprávy o činnosti za uplynulé období a plán činnosti na budoucí období - Činnosti orgánů AMD a stanovení jejich základních pracovních a metodických cílů - Zpráva kontrolní komise - Voleb do výkonného výboru, prezidenta, kontrolní komise a dalších orgánů AMD ČR - Usnesení VS a schválení usnesení VS 8. Předání ocenění AMD ČR za uplynulé období 9. Závěr jednání 

5 MATERIÁLY DELEGÁTŮM Program, jednací řád, stanovy, plakáty, samolepky
a materiály pro rok 2014 Zprávy o činnosti za rok 2013, návrh plánu a rozpočtu na rok 2014 Přihlášku do diskuse,  volební lístky, podklady pro připomínky k pracovním komisím a doplňujícím návrhům

6 JEDNACÍ ŘÁD – všichni delegáti mají v materiálech
JEDNACÍ ŘÁD valného shromáždění AMD ČR 1. Valné shromáždění (dále jen VS) pracuje podle schváleného programu. 2. Řízení VS provádí předsedající pověřený výkonným, výborem (dále jen VV), který: Dbá na dodržování schváleného programu Předkládá návrhy na mandátovou, volební a návrhovou komisi Dává hlasovat o předložených návrzích a vyhlašuje výsledky hlasování 3. Pomocnými orgány VS jsou: Mandátová komise (3 členná) - předkládá zprávu mandátové komise o přítomnosti a složení delegátů Volební komise (3 členná) - předkládá zprávu volební komise, návrhy na kandidáty do VV a kontrolní komise a zajišťuje průběh voleb Návrhová komise (3 členná) - předkládá zprávu návrhové komisi, návrh stanov a návrh usnesení VS 4. Návrhy a připomínky ke stanovám se předkládají písemně návrhové komisi do začátku přestávky před diskusí návrhy a připomínky ke kandidátům do VV a kontrolní komise se dávají volební komisi do konce přestávky před diskusí k projednávaným zprávám lze předat písemně návrhové komisi nebo s nimi vystoupit v diskusi o návrzích a připomínkách se hlasuje samostatně, a to v pořadí přednesení 5. VS volí: Nejméně pěti (5) členný VV Dvou (2) člennou kontrolní komisi (dále jen KK) Volba probíhá hlasováním. Hlasují všichni delegáti s hlasem rozhodujícím President AMD se volí samostatně. Je-li na tuto funkci pouze jeden kandidát, volba neprobíhá a prezident se stává automaticky členem VV. Členy VV a KK se stávají kandidáti podle získaného počtu hlasů, a to v počtu schváleného jednacím řádem. V případě stejného počtu hlasů u posledních kandidátů do schváleného počtu členů VV a KK proběhne druhé kolo voleb. 6. Diskuse Přihlášky do diskuse lze dávat písemně předsedajícímu VS. S technickými připomínkami se lze přihlásit přímo zvednutím ruky. V případě velkého počtu přihlášených do diskuse lze určit délku diskusního vystoupení, kterou schvaluje VS. Ukončit diskusi lze se schválením VS. Nepřednesené příspěvky se přikládají k zápisu z VS. 7. Z jednání VS se pořizuje do 7 dnů písemný zápis s přiloženými veškerými projednávanými podkladovými materiály, zprávami a kandidátkami.

7 viz „Výroční zpráva 2013“ a komentáře
- Zpráva o činnosti AMD ČR za rok 2013 (Zapletal a gestoři projektů) - Návrh plánu činnosti na rok 2014 (úvodní slovo Zapletal) - Zpráva o hospodaření a revizní činnosti za rok 2012 (Rouhová, Rešková).

8 USNESENÍ (návrh) Valné shromáždění (VS) AMD ČR: Schvaluje
Zprávy mandátové, volební, návrhové a kontrolní komise Zprávu o činnosti za rok 2013 a plán činnosti na rok 2014 Účetní uzávěrku za rok 2012 Zprávu o revizní činnosti Volí Členy do výkonného výboru AMD ČR: Členy do kontrolní komise AMD ČR: Prezidenta AMD ČR: Ukládá USNESENÍ valného shromáždění 2013 na období 2014 – 2015: Výkonný výbor - na prvním jednání VV v roce 2014 projednat písemné připomínky a náměty do diskuse z VS 2013, navrhnout konkrétní opatření a seznámit s nimi členskou základnu prostřednictvím Beppa č 1/2014 Výkonný výbor - na prvním jednání VV (leden 2014) stanovit konkrétní úkoly členům VV s povinností reagovat na elektronické projednávání úkolů nejpozději do 3 dnů po jejich odeslání a vypracování závěrečné zprávy o jejich plnění Výkonný výbor - ustanovit členy SEKCÍ Fyzika+Chemie, Ekologie+Biologie, Matematika+Geometrie a Předškoláci. Projednat rámcové plány činnosti na období Výkonný výbor - projednat a schválit pracovní skupinu pro úpravu stanov a dalších podmínek činnosti AMD ČR odpovídající novému Občanskému zákoníku. Regionální články – do uspořádat valná shromáždění v jednotlivých regionech. Podle stanov AMD ČR navrhnout výkonnému výboru kandidáty na prezidenty, případně zástupce regionů a připravit rámcový plán práce v jednotlivých regionech na období

9 SCHVÁLENÍ Zpráva mandátové komise. Zpráva návrhové komise.
Schválení: - Účetní uzávěrky za rok Zprávy o činnosti za uplynulé období a plán činnosti na budoucí období - Činnosti orgánů AMD a stanovení jejich základních pracovních a metodických cílů - Zpráva kontrolní komise - Usnesení VS a schválení usnesení VS

10 Předání ocenění AMD ČR za uplynulé období
Podle tradičního systému návrhů byli za rok 2013 AMD ČR oceněni následující debrujáři:

11 Předání ocenění AMD ČR za rok 2013
Ocenění vedoucími klubů Blahoutová Marcela - Praha - za aktivity vůči veřejnosti v Praze Coufal Jan - Litomyšl - za přípravu a realizaci hry "Koupelna" při táboře Budislav 2013 Coufal Josef - Litomyšl - za přípravu a realizaci hry "Koupelna" při táboře Budislav 2013 Doláková Vladimíra - Kroměříž - za aktivity klubu a prezentaci na Bambiriádě 2013 Erhartová Vladimíra - za práci pro kluby Libereckého kraje a ve výkonném výboru Kočková Zdenka - Praha - za aktivity vůči veřejnosti v Praze Skálová Marie - Havlíčkův Brod - za zodpovědnou práci v Kraji Vysočina Telecký Karel - Litomyšl - za přípravu a realizaci hry "Koupelna" při táboře Budislav 2013 Trnčíková Petra - Kroměříž - za aktivity klubu a prezentaci na Bambiriádě 2013

12 Předání ocenění AMD ČR za rok 2013
Ocenění AMD ČR – výkonným výborem Boček Vít - za skvělou reprezentaci debrujárů na Expo Jižní Korea 2013 Hahn Leon -Dolní Benešov - za organizaci setkání klubů v Moravskoslezském kraji 2013 Hrubá Darja - studio Špilberk Brno - za nezištnou práci v propagaci debrujárských aktivit Kopřiva Emil - studio Špilberk Brno - za nezištnou práci v propagaci debrujárských aktivit Lepík Libor - Frýdek-Místek - za práci pro kluby Moravskoslezského kraje Michálek David - Nymburk - za organizaci Poháru vědy - Nobel 2013 a v Sekci - Fyzika a Chemie Rouhová Blanka - Cerekvice - za činnost pro kluby Pardubického kraje a práci v kontrolní komisi Rytířová Božena - Uherský Brod - za práci pro kluby Zlínského regionu Savara Pavel - Prakšice - za dlouholetou a kvalitní práci ve výkonném výboru Scholze Miroslav - IT AMD ČR - za skvělou pomoc s technikou a web Pohár vědy Soukupová Jitka - Stříbro - za zahraniční reprezentaci a práci s Sekci - Fyzika a Chemie Kolektivu pracovníků tábora „Budislav 2013“ za přípravu a realizaci republikového tábora Kurnaz Tugba - Istanbul - za aktivní pomoc organizace Pohár vědy - Kvark 2014 v Turecku Korkmaz Basriye - Istanbul - za aktivní pomoc organizace Pohár vědy - Kvark 2014 v Turecku

13 Předání ocenění AMD ČR za rok 2013
Putovní pohár čestného prezidenta doc. RNDr. Milana Rojka, CSc. Debrujáři ze Všechovic měli putovní pohár v držení od roku 2012. Předání vítěznému týmu klubu Prometeus X z Českých Budějovic proběhlo při finále „NOBEL 2013“ a slavnostně na MŠMT Putovní pohár pro KMD České Budějovice Titul „Debrujár roku“ Ing. Mgr. Andrea Tláskalová, (klub Zbiroh) za výborné vedení mezinárodního projektů ERANA + ERANA – STROMY a úspěšné vedení nově založené SEKCE Ekologie+Biologie

14

15

16


Stáhnout ppt "VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ AMD ČR Praha 14. prosince 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google