Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

80. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) + workshop Technologické platformy „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ Průhonice, 14. prosince 2012 Sdružení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "80. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) + workshop Technologické platformy „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ Průhonice, 14. prosince 2012 Sdružení."— Transkript prezentace:

1 80. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) + workshop Technologické platformy „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ Průhonice, 14. prosince 2012 Sdružení automobilového průmyslu je členem:

2 1. Zahájení zasedání, schválení programu Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP Předpokládaný čas: 10.30 až 10.40 hod.

3 Předkládá se ke schválení Schválení programu 80. zasedání Rady ředitelů Předpokládaný čas: 10.30 až 10.40 hod.

4 2. Výhled hospodaření AutoSAP za rok 2012 /1 Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu Předpokládaný čas: 10.40 až 10.50 hod.

5 2. Výhled hospodaření AutoSAP za rok 2012 /2 Předpokládaný čas: 10.40 až 10.50 hod. Podle Statutu AutoSAP je Rada ředitelů schopna přijmout usnesení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K dnešnímu dni má Rada ředitelů 137 členů s hlasovacím právem, nadpoloviční většina tedy představuje 69 hlasů. Podle počtu vydaných hlasovacích lístků je nyní přítomno? Pro přijetí usnesení ve věci schválení rozpočtu a vyloučení člena ze AutoSAP je nutná nadpoloviční většina všech členů (to je 69 hlasů), v ostatních problematikách třípětinová většina přítomných hlasů (tj..... hlasů). ● POČET HLASŮ

6 2. Výhled hospodaření AutoSAP za rok 2012 /4.................................... Diskuze, dotazyNavržené usnesení předkládá ke schválení

7 3. Rozpočet SAP na rok 2013 /1 Předpokládaný čas: 10.50 až 11.00 hod. Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu

8 3. Rozpočet SAP na rok 2013 /2 Diskuze, dotazyNavržené usnesení předkládá ke schválení Předpokládaný čas: 10.50 až 11.00 hod.

9 4. Bezpečnost silničního provozu v ČR - způsobilost vozidel a jejich dílů k provozu na komunikacích z pohledu Policie ČR Diskuze, dotazy Předpokládaný čas: 11.00 až 11.35 hod. plk. Ing. Leoš TRŽIL, ředitel, Ředitelství služby dopravní policie ČR

10 5. Předpokládaný ekonomický vývoj v zemích EU a ČR v roce 2013 a možné dopady úsporných opatření vlády ČR na průmyslovou sféru“ Diskuze, dotazy Předpokládaný čas: 11.35 až 12.15 hod. RNDr. Luděk NIEDERMAYER, ředitel oddělení consulting DELOITTE

11 Diskuze, dotazy 6. Stav řešení projektu Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ Prezentace „Implementačního akčního plánu“ Prof. Ing. Jan Macek, ČVUT, odborný garant projektu Předpokládaný čas: 12.15 až 12.35 hod.

12 7. Prezentace stavu řešení projektu „AUTOADAPT“ Diskuze, dotazy Předpokládaný čas: 12.35 až 12.45 hod. RNDr. Danica PRAŽÁKOVÁ, vedoucí projektu

13 8. Informace členů Představenstva Informace sekretariátu a výrobců Předpokládaný čas: 12.45 až 13.10 hod. Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP ● Informace z jednání mezi VDA, ZAP SR a AutoSAP ve věci CNG (cca 5 min) Diskuze, dotazy Ing. Pavel Juříček, viceprezident AutoSAP ● Informace z jednání RHSD (tripartity) a ze SP ČR (cca 5 min) Ing. Bohdan Wojnar, viceprezident AutoSAP ● Informace o projektu „POSPOLU“ (cca 5 min) Případná vystoupení dalších členů Představenstva (viceprezident Ing. M. Ryšavý, Ing. L. Glogar, příp. další - dle zájmu, cca 3 min)

14 8. Informace členů Představenstva Informace sekretariátu a výrobců Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP ● Informace z jednání mezi VDA, ZAP SR a AutoSAP ve věci CNG Ing. Pavel Juříček, viceprezident AutoSAP ● Informace z jednání RHSD (tripartity) a ze SP ČR Ing. Bohdan Wojnar, viceprezident AutoSAP ● Informace o projektu „POSPOLU“ Vystoupení dalších členů Představenstva Návrh usnesení: Rada ředitelů bere přednesené informace na vědomí. Předpokládaný čas: 12.45 až 13.10 hod.

15 8. Informace členů Představenstva Informace sekretariátu a výrobců Předpokládaný čas: 13.10 až 13.25 hod. Výroba vozidel v České republice za leden až říjen 2012 Vývoj v průběhu roku 2012 ukazuje na postupné snižování produkce. Info č. 1

16 Výroba vozidel v České republice za leden až říjen 2012

17

18

19

20 Výroba vozidel v České republice za leden až září 2012

21 8. Informace členů Představenstva Informace sekretariátu a výrobců První registrace OA v zemích EU27 a EFTA za 1.- 10./2012 Info č. 2

22 8. Informace členů Představenstva Informace sekretariátu a výrobců První registrace osobních automobilů v zemích EU27 a EFTA za 1.- 10./2012

23 8. Informace členů Představenstva Informace sekretariátu a výrobců První registrace OA v EU27 a EFTA za 1.- 11./2012 dle značek Údaje z dneška - První registrace OA v EU27 a EFTA za 1.- 11./2012 dle značek.... to je o 904 866 ks méně než ve stejném období roku 2011

24 Info č. 3 8. Informace členů Představenstva Informace sekretariátu a výrobců Připravuje se nová podoba internetových stránek AutoSAP

25 8. Informace členů Představenstva Informace sekretariátu a výrobců Předpokládaný čas: 12.45 až 13.25 hod. Dodavatelé pro Auto roku 2013 v České republice Auto roku 2013 v ČR – po několika letech opět jediná anketa Organizační výbor: AutoSAP, SDA, KMN a KMP Vyhlašovatelé a porota: Klub motoristických novinářů Klub motoristických publicistů Nominováno 41 vozů Hlasování: porota – 6 finalistů, z nich Auto roku 2013 v ČR veřejnost – vítězové kategorií Info č. 4

26 8. Informace členů Představenstva Informace sekretariátu a výrobců Předpokládaný čas: 12.45 až 13.25 hod. Dodavatelé pro Auto roku 2013 v České republice Dodavatel pro Auto roku 2013 v ČR 39 firem AutoSAP přihlášeno 30 firem dodává alespoň na 1 vůz - finalistu: Mercedes Benz třídy A VW Golf BMW řady 3 Ford B Max Mazda CX5 Toyota GT86 Vyhlášení: polovina ledna 2013 Diskuze, dotazy

27 8. Informace členů Představenstva Informace sekretariátu a výrobců Předpokládaný čas: 12.45 až 13.25 hod. Postup při neoprávněném zadržování věcí (formy, nástroje apod.) - Rekapitulace: smyšlená pohledávka vůči vlastníkovi (odběrateli) forem, odmítnutí jejího uhrazení vlastníkem, následně dle § 175 odst. 1 OZ uplatňuje dodavatel zadržovací právo a vystaví odběratele do tíživé situace; - využití předběžného opatření ve smyslu §74 o.s.ř. je teorií – soudy toto odmítají vydávat - základem je precizní formulace smlouvy mezi „společností“ a „vypůjčitelem“ - vzor smlouvy je v sekretariátu AutoSAP – na vyžádání je možné zaslat - s ohledem na jednotlivá specifika není vhodné plošné rozšíření smlouvy (stanovisko White&Case) - v případě, že se bude jednat o více případů, je zajištěna spolupráce MPO Případné doplnění: Ing. Juříček Diskuze, dotazy Info č. 5

28 8. Informace členů Představenstva Informace sekretariátu a výrobců Předpokládaný čas: 12.45 až 13.25 hod. „Pravidla souladu AutoSAP“ Evropská asociace výrobců automobilů ACEA doporučila národním členským asociacím zpracování takových pravidel souladu, aby předešly případným výtkám kontrolních orgánů EK při prověřování chování asociací v oblasti ochrany hospodářské soutěže (zejména v citlivé oblasti sdílení informací mezi potenciálními soutěžiteli na trhu). Pravidla souladu jsou (podobně jako v ACEA) určena pro regulaci chování sekretariátu AutoSAP a představitelů členských subjektů AutoSAP při vzájemných kontaktech v rámci činnosti vnitřních orgánů AutoSAP (např. Rada ředitelů, Představenstvo, zasedání divizí, výborů, pracovních skupin apod.). Diskuze, dotazy Info č. 6 Tato „Pravidla“ byla schválena Představenstvem AutoSAP dne 7. září 2012 a následně umístěna (v Cz a En) na internetové stránky AutoSAP do rubriky „JEN PRO ČLENY (Members only) / ČLENSKÉ DOKUMENTY.

29 8. Informace členů Představenstva Informace sekretariátu a výrobců Předpokládaný čas: 13.25 až 13.35 hod. Přeje si někdo z výrobců vystoupit? Diskuze, dotazy Návrh usnesení: Rada ředitelů bere přednesené informace sekretariátu a výrobců na vědomí.

30 9. Vystoupení dalších hostů zasedání Předpokládaný čas: 12.35 až 13.50 hod. Ing. Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhy Brno / Ing. Jiří Čikl ● „Auto a moto akce“ společnosti Veletrhy Brno v roce 2013 (max. 5 min) Diskuze, dotazy Jaroslav Souček, místopředseda Odborového svazu KOVO ● Aktuální odborová problematika, spolupráce s AutoSAP (max. 5 min) Ing. Jiří Herodes, manažer projektu IQ Industry ● Závěrečná informace o projektu IQ Industry“ (max. 5 min)

31 10. Diskuze, různé – závěr zasedání Řídí: Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP Předpokládaný čas: 13.50 až 13.55 hod. Tímto byl připravený program zasedání vyčerpán. Přeje si ještě někdo z přítomných vystoupit? Následuje společný oběd s možností dvou- či vícestranných jednání a setkání. Závěrečné slovo prezidenta AutoSAP

32


Stáhnout ppt "80. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) + workshop Technologické platformy „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ Průhonice, 14. prosince 2012 Sdružení."

Podobné prezentace


Reklamy Google