Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

79. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Předkládá: Řídící tým Představenstva „Hospodářská politika a zaměstnavatelské vztahy“ ve složení: Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "79. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Předkládá: Řídící tým Představenstva „Hospodářská politika a zaměstnavatelské vztahy“ ve složení: Ing."— Transkript prezentace:

1 79. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Předkládá: Řídící tým Představenstva „Hospodářská politika a zaměstnavatelské vztahy“ ve složení: Ing. Juříček Pavel, vedoucí týmu, BRANO GROUP Ing. Dvořák Miroslav, MOTOR JIKOV Group Ing. Glogar Ladislav, Moravskoslezský automobilový klastr Ing. Pachovský Pavel, Iveco Czech Republic Ing. Štefka Pavel, TATRA Ing. Šípek Antonín, AutoSAP za sekretariát AutoSAP: Ing. Novák Zdeněk a Ing. Ešner Pavel Hospodářská politika a zaměstnavatelské vztahy 5. června 2012

2 2 Priority - výstupy 2. podpora podnikání 4. podpora výzkumu vývoje a inovací 5. podpora tuzemského prodeje a exportu 6. podpora investičního prostředí legislativa, životní prostředí rozvoj vzdělávání vnitřní a vnější komunikace Hospodářská politika automobilové a mtc. výstavy 3. zaměstnavatelské vztahy – trh práce 1. rozvoj technického vzdělávání

3 3 Definování prioritních oblastí rozvoje ČR Současný stav  není definována hospodářská politika  existuje pouze Strategie konkurenceschopnosti ČR, která však není sdílená celou vládou a společností Vize – cíle  definovat prioritní oblasti rozvoje ČR  definovat dlouhodobé potřeby v řetězci: odvětví – vzdělávání – výzkum - vývoj

4 4 Definování prioritních oblastí rozvoje ČR Aktivity  spolupracovat s vládou při definování prioritních oblastí  zařadit autoprůmysl včetně dodavatelského sektoru jako dlouhodobě prioritní odvětví / oblast  s polupracovat s výkonnou i politickou mocí a ostatními organizacemi (např. SP ČR, HK ČR, Asociací krajů, ČMKOS, bankovní sférou, poradenskými organizacemi, médii) – ke sdílení hospodářské politiky  sdělit vládě jakou od ní požadujeme politiku směrem k EU

5 5 1. Rozvoj technického vzdělávání Aktivity – podrobněji v prezentaci řídícího týmu pro vzdělávání  spolupracovat s MPO na propojení všech programů s MŠMT a MPO  spolupracovat s MŠMT, Asociací krajů a odbory na realizaci pilotního projektu duálního technického vzdělávání v rámci všech krajů  v návaznosti na pilotní projekt spolupracovat v přípravě leg. opatření pro zavedení principů duálního vzdělávání v celé ČR  spolupracovat s médii na prosazování technického vzdělávání a vylepšení jeho image  podporovat rozdělení kompetencí za odborné vzdělávání mezi MPO a MŠMT

6 6 2. Podpora podnikání Aktivity  podporovat a prosazovat zefektivnění státní správy  ovlivňovat cenovou politiku v oblasti energií  fiskální politika - podporovat zavedení EUR  prosazovat stabilitu daňového systému  Informovat o programech podpory - strukturální fondy  prosazovat v programech podpory zvýšení podílu tzv. „tvrdých projektů“  podporovat spolupráci podniků

7 7 3. Zaměstnavatelské vztahy – trh práce Aktivity  informovat o kolektivním vyjednávání a uzavřených dohodách na podnikové úrovni  zastupovat AutoSAP a SP ČR v Radě hospodářské a sociální dohody  prosazovat opatření vedoucí ke snížení nemocnosti a BOZP  prosadit opatření na zmírnění dopadů ekonomické recese (tzv. Kurzarbeit, mobilita pracovní síly ….)  výměna zkušeností o způsobech odměňování, benefitech motivaci zaměstnanců k dalšímu vzdělávání apod.

8 8 4. Podpora výzkumu vývoje a inovací Aktivity  rozšiřovat a prosazovat využití výsledků technologické platformy  spolupracovat s Technologickou agenturou ČR  koordinovat postup s Radou vlády pro VaVI  organizovat jednání zástupců univerzit s firmami  ovlivňovat směrování programů VaV  zlepšovat informovanost mezi firmami

9 9 5. Podpora tuzemského prodeje a exportu Aktivity  prosazovat uplatnění tuzemských výrobců u akcí financovaných ze státního rozpočtu  spolupracovat s MPO na proexportních aktivitách  podílet se na zpracování podkladů a stanovisek k dopadovým studiím k dohodám o volném obchodu (FTA) mezi EU a „třetími zeměmi“

10 10 6. Podpora investičního prostředí Aktivity  spolupracovat s CzechInvestem při realizaci novely zákona  Ovlivnit vývoj příprav nového rámce podpor, platných pro období od 2014  uplatňovat připomínky AutoSAP k lokalizaci jednotlivých investičních pobídek  zaměřit OPPI na programy orientované na vývoj výrobků, technologií a procesů (programy s návratností investic) na místo měkkých programů


Stáhnout ppt "79. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Předkládá: Řídící tým Představenstva „Hospodářská politika a zaměstnavatelské vztahy“ ve složení: Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google