Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické informace 8. zasedání Sněmu RVŠ Praha, 19. 5. 2011 Jakub Fischer, předseda EK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické informace 8. zasedání Sněmu RVŠ Praha, 19. 5. 2011 Jakub Fischer, předseda EK."— Transkript prezentace:

1 Ekonomické informace 8. zasedání Sněmu RVŠ Praha, 19. 5. 2011 Jakub Fischer, předseda EK

2 Obsah Opětovné připomenutí usnesení P RVŠ a S RVŠ ke srovnání vývoje rozpočtů a počtu studentů Informace o projednávání „Zásad 2012“ se zřetelem na stanovení počtu studentů

3 Připomenutí jednoho usnesení předsednictva RVŠ… Předsednictvo RVŠ žádá MŠMT o předložení návrhu rozpočtu pro regionální školství, a to v podobě, která umožní srovnání s návrhem rozpočtu vysokých škol. (P RVŠ 10. 12. 2009)

4 …a jednoho usnesení sněmu RVŠ… Sněm Rady vysokých škol žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR pana Mgr. Josefa Dobeše o předložení srovnání vývoje rozpočtu regionálního školství a vysokého školství včetně zohlednění vývoje počtu žáků a studentů v regionálních školách a počtu studentů na školách vysokých. (S RVŠ 17. 2. 2011)

5 Příprava „Zásad 2012“ (1) Jednání zahájeno představením „Zásad“ na Repre komisi 15. 12. 2010 K materiálu zaslána řada připomínek ze strany RVŠ, vznesena žádost o vypořádání připomínek, vše viz jednání S RVŠ 17. 2. 2011 MŠMT představilo 2. pracovní verzi Zásad, v níž velká většina připomínek nebyla zohledněna; podrobněji viz podkladový materiál a prezentace z P RVŠ 17. 3. 2011 K 2. pracovní verzi i ke způsobu zapracování připomínek RVŠ přijato na P RVŠ 17. 3. 2011 negativní stanovisko MŠMT následně vyvolalo řadu jednání, bylo rozhodnuto o oddělení problematiky stanovení kvót od ostatní části Zásad

6 Příprava „Zásad 2012“ (2) 3. 4. 2011 představena 3. pracovní verze Zásad, k jednání byla pouze část týkající se kvót (zbytek zatím v souladu s dohodou na Repre neřešen) Tato verze byla kompromisní, řada připomínek RVŠ již byla zapracována Žádost MŠMT o zaslání připomínek v termínu do týdne Na základě došlých připomínek členů P RVŠ a EK RVŠ zpracoval J. Fischer souhrnné stanovisko, které bylo zasláno na MŠMT Na P RVŠ 14. 4. 2011 usnesením:  oceněno zapracování připomínek RVŠ, 3. verze byla v oblasti limitů považována za posun dobrým směrem  konstatováno, že přetrvávají odborné výhrady k řadě použitých ukazatelů s tím, že tyto ukazatele vyžadují hlubší odbornou diskusi  model považován za příliš komplikovaný s tím, že v této podobě nepovede ke zlepšení řízení kvality VŠ využitím ekonomických stimulů

7 Příprava „Zásad 2012“ (3) Rektorům veřejných vysokých škol rozeslány limity počtu studentů v jednotlivých kategoriích. Bylo deklarováno, že tyto limity jsou stanoveny podle projednané 3. verze Zásad (části týkající se limitů). V kategorii N1 (nově zapsaní do navazujícího magisterského studia) v rozporu se Zásadami došlo k plošnému krácení o 10 %. Toto krácení nebylo meritorně projednáno, nebylo v Zásadách uvedeno ani naznačeno. Není jasné, jaká bude souvislost mezi snižujícím se počtem studentů a celkovou výší rozpočtu. Nyní se očekává projednávání další části Zásad. Připomínky ke 2. verzi Zásad byly zaslány již dříve, očekáváme, že MŠMT tyto připomínky řádně vypořádá v rámci přípravy 4. verze Zásad.

8 Návrh usnesení Sněmu RVŠ Sněm Rady vysokých škol konstatuje, že ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR dosud nevyhověl usnesení Sněmu RVŠ ze dne 17. 2. 2011, kterým RVŠ požádala o předložení srovnání vývoje rozpočtu regionálního a vysokého školství v kontextu demografického vývoje a vývoje počtu žáků a studentů. Rada vysokých škol ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR o toto srovnání opětovně a naléhavě žádá. Sněm Rady vysokých škol konstatuje, že limity počtu nově zapsaných studentů pro navazující magisterské studium byly stanoveny v rozporu s projednanou 3. pracovní verzí Zásad a pravidel financování veřejných vysokých škol. Plošné krácení prostupnosti do navazujícího magisterského studia nebylo v 3. pracovní verzi „Zásad“ uvedeno ani naznačeno a nebylo s Radou vysokých škol projednáno. Rada vysokých škol se proti takovému přístupu k jednání ohrazuje. Odpovědnost za dopady plošného krácení prostupnosti nese výlučně MŠMT ČR. Sněm Rady vysokých škol očekává urychlené pokračování jednání o ostatních částech Zásad a pravidel financování VVŠ. Sněm Rady vysokých škol požaduje, aby se snížení počtu financovaných zapsaných studentů neprojevilo snížením výše příspěvku na vzdělávací činnost veřejných vysokých škol ze státního rozpočtu. S ohledem na dlouhodobý deficit financování studia na vysokých školách Sněm Rady vysokých škol požaduje, aby MŠMT zaměřilo svoji aktivitu na redukci tohoto deficitu.

9 Děkuji za pozornost. Jakub Fischer


Stáhnout ppt "Ekonomické informace 8. zasedání Sněmu RVŠ Praha, 19. 5. 2011 Jakub Fischer, předseda EK."

Podobné prezentace


Reklamy Google