Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh věcného záměru zákona o vysokých školách připravil P. Popela s M. Hodulíkem, V. Čechákem, P. Ripkou podle podkladů členů a náhradníků RVŠ v pracovní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh věcného záměru zákona o vysokých školách připravil P. Popela s M. Hodulíkem, V. Čechákem, P. Ripkou podle podkladů členů a náhradníků RVŠ v pracovní."— Transkript prezentace:

1 Návrh věcného záměru zákona o vysokých školách připravil P. Popela s M. Hodulíkem, V. Čechákem, P. Ripkou podle podkladů členů a náhradníků RVŠ v pracovní skupině pro jednání o zákonu o vysokých školách pro mimořádný sněm RVŠ – bod 1

2 Rekapitulace jednání od 8.sněmu sněm RVŠ, Praha, bod 6 jednání Telč – jednání prac. skup. – projednání bodů VZ (strukt,repre,AP,stud) ARVŠ aktuální podklady k semináři komisí Praha – seminář komisí RVŠ (LK a KpSaR) 1.6. nový náměstek ministra školství předsednictvo RVŠ – usnesení k VZ zákona o VŠ řada jednání za účasti RVŠ ( Praha, předtím Křtiny, Praha..) krácená pracovní verze PN VZ VŠZ připravená MŠMT Praha – pracovní skupina – projednání bodu hodnocení, krácené verze 2.9. pracovní verze MŠMT – částečně zahrnuty připomínky z dopoledne MŠMT předány připomínky pracovní skupiny k verzi večer pracovní verze MŠMT pro jednání s ministrem a jeho poradci 9.9. finální verze MŠMT zaslána odpoledne RVŠ zahájena diskuse v komisích, svolání mimořádného sněmu RVŠ Praha - jednání LK; KpSaR sběr připomínek pro MŠMT do rozesílání podkladů pro mimořádný sněm mimořádný sněm RVŠ odeslání připomínek RVŠ na MŠMT seminář MŠMT k věcnému záměru zákona o VŠ

3 Výsledky projednání koncepčních připomínek Rady VŠ Podrobně viz rozeslaný ms1_VyhodnoceniPripominkyRVS.doc. Zde úvodem: Posunem je otevřený přístup MŠMT k projednávání proti nedávné minulosti. Všechny připomínky zaslané z RVŠ byly postupně vysloveny, to ale neznamená, že je MŠMT akceptovalo. Problémy objemu financí a byrokracie pro VŠ přetrvávají, řešení nutné vládní (MF). Zásadně a dlouhodobě chybí kvantitativní rozbory k zavedení školného a vyhodnocení zahraničních zkušeností (žádáno zástupci RVŠ od konference OECD i předtím několik let). Věcný záměr VŠ zákona byl významně zkrácen a některé odstavce pojaty obecněji. Řešení se předpokládá v paragrafovém znění VŠ zákona. Pro RVŠ je podstatné, že v posledním kole připomínek MŠMT uvedlo, že předpokládá obdobnou formu účasti reprezentací VŠ na jednáních o paragrafovém znění VŠ zákona jako u věcného záměru.

4 Výsledky projednání koncepčních připomínek Rady VŠ Přijaty připomínky k oblastem: vymezení akademické obce, uvedeny fakulty, uvedena vědecká rada, vynechány specializované VŠ, církevní VŠ krátké programy (zatím), reprezentace VŠ Částečně přijaty připomínky: vztah státu a VŠ, akademické svobody a samospráva, vráceny některé kompetence AS, ale ponechány (správním) radám, ty upraveny …. Přetrvávají připomínky: funkční místa docentů a profesorů, neprecizovány pojmy diverzifikace, zastoupení studentů...

5 Nové připomínky z RVŠ (KpSaR) Viz ms1_ZahrnutyPripominkyRVSdo110920_Navrh-VZ-ZV doc. Shrnutí: Jsou vyjádřeny zřetelné obavy z opuštění tradic VŠ a přílišného otevření se podnikatelským přístupům. Opakují se trvalé pochybnosti u (správní) rady vysoké školy (jak bude zastupovat veřejnost, jak a komu se bude zodpovídat, jaké bude mít kompetence, jak výběr členů). K funkčním místům docentů a profesorů je více kritických hlasů, od vyjádření pochybností až po ostré odmítání. Více připomínek reaguje na doplnění textu o akreditacích, jak z pohledu jeho nekonzistence s ostatními částmi, místy přílišné konkrétnosti, ale přitom neřešení zásadních problémů (otázky dělení kompetencí mezi více orgánů – je otázkou, zda akreditační orgán má být „současně šerifem, soudcem a katem“) a zásadních otázek kontroly, odvolávání a zodpovídání se vzhledem k rozhodnutím o akreditaci (viz pověstný histörický bonmot „kdo popraví kata?“) podobně jako je toto řešeno u orgánů VŠ a zodpovědností MŠMT. Chybí zohlednění tvůrčích aktivit uměleckých VŠ; chybí uvedení policejní a vojenské VŠ.


Stáhnout ppt "Návrh věcného záměru zákona o vysokých školách připravil P. Popela s M. Hodulíkem, V. Čechákem, P. Ripkou podle podkladů členů a náhradníků RVŠ v pracovní."

Podobné prezentace


Reklamy Google