Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věcné záměry zákonů o vysokých školách a finanční pomoci - rekapitulace jednání 3-4/2012 připravil P. Popela podle podkladů členů pracovní skupiny pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věcné záměry zákonů o vysokých školách a finanční pomoci - rekapitulace jednání 3-4/2012 připravil P. Popela podle podkladů členů pracovní skupiny pro."— Transkript prezentace:

1 Věcné záměry zákonů o vysokých školách a finanční pomoci - rekapitulace jednání 3-4/2012 připravil P. Popela podle podkladů členů pracovní skupiny pro P RVŠ 19. 4. 2012

2 Jednání pracovní skupiny na MŠMT 29. 3. 2012 22. 3. Zasedání P RVŠ, stručné informace o změnách harmonogramu a obsahu jednání s MŠMT ze strany MŠMT, P RVŠ přijalo usnesení viz zápis. 22. 3. MŠMT pozvalo členy pracovní skupiny na jimi vyžádané jednání o principech reformy na 29. 3. a navrhlo předběžný program jednání. 22. 3. Pracovní skupině dále z MŠMT zaslán podkladový materiál 4p9_R_strucne_principy_reformy.doc po projednání rozeslán pro informaci P RVŠ 16. 4.

3 Jednání pracovní skupiny na MŠMT 29. 3. 2012 23. 3. – 28. 3. K podkladovému materiálu členové pracovní skupiny za RVŠ individuálně zpracovali své připomínky. Materiál úrovní obecnosti a neurčitosti nevyžadoval širší konzultace v rámci RVŠ. 29. 3. Proběhlo jednání k principům reformy po úpravě programu v bodech: diverzifikace, financování, autonomie, kvalita (bod odročen na další jednání). K projednaným bodům zástupci RVŠ přednesli obecné i konkrétní připomínky, většinou již shrnuté v předchozích materiálech RVŠ (viz rozbory, usnesení).

4 Jednání pracovní skupiny na MŠMT 29. 3. 2012 V obsáhlé diskusi i o detailech zaslaného doc předneseny i tyto náměty, na kterých se shodli zástupci RVŠ a ČKR: Autonomie: Došlo ke sblížení stanovisek, že Rada vysoké školy by měla mít výhradně kontrolní roli. MŠMT akceptovalo, ale zatím nepromítnuto do VZZ. Financování: Ukázalo se podstatné riziko kontraktů, protože MŠMT předpokládá jejich uzavírání na nižší částky, které snad umožní přežívání VŠ, ne rozvoj. Školné a zápisné nezmíněno, slíben finanční model. Diverzifikace: Funkční místa jsou pojata obecně, nejsou vysvětleny kritické varianty a jak při nich dojde ke stabilizaci a otevřenosti systému.

5 Jednání pracovní skupiny na MŠMT 4. 4. 2012 29. 3. K odročenému bodu kvalita nabídnuta pracovní informace z výsledků práce IPN na další jednání. 4. 4. Předneseny informace o stavu témat IPN zaměřeného na kvalitu. Rozprava se zaměřila zejména více na detaily prezentace než na principy. Pracovní skupina neobdržela MŠMT přislíbený finanční model (vzorce a data), který by umožnil verifikace. Z pohledu MŠMT uzavřena témata rizik podle ČKR. Viz zaslaný soubor: 4p9_R_CKR_rizika_final.doc Shoda účastníků, že rizika a obecnost témat VZZ žádají úpravy a konkretizaci podle diskuse v pracovní skupině. Úpravy zatím neprovedeny, jen MŠMT hodlá dosažený kompromis tlumočit jako připomínky zástupců reprezentací LR a vládě.

6 Nové skutečnosti Postupně poskytnuty zápisy MŠMT z jednání pracovní skupiny. Zatím nevyužity pro úpravy VZ. Neverifikovány účastníky, kteří si pořizovali vlastní poznámky. Měly by existovat zvukové záznamy. Trvající problémy výhledu financování VŠ. V médiích vážně prezentována novinka neprojednávaná na pracovní skupině - zápisné, která se má podílet na řešení podfinancování VŠ a resortu, viz stanovisko SK. Objevují se další návrhy, viz zaslaný NERV: 4p9_R_NERV_DanielMunich_Normativy.pdf Demise ministra školství, postupně uváděni kandidáti na pozici ministra v médiích, koaliční krize.

7 Návrh usnesení P RVŠ Rada VŠ bere na vědomí průběžnou zprávu o jednáních pracovní skupiny od posledního zasedání P RVŠ. Rada VŠ doporučuje MŠMT soustředit veškeré úsilí především na zásadní problémy resortu (evropské projekty, další krácení finančních prostředků VŠ), které hrozí zničujícími dopady i na VŠ. Rada VŠ se zřetelem na zřejmé riziko, že nedopracované návrhy věcných záměrů zákonů se zejména v souvislosti se zcela nejasnou politickou situací vlády se opět stanou předmětem oprávněných kritických veřejných vystoupení občanů ČR, doporučuje MŠMT stáhnout věcné záměry zákonů a věnovat se jejich dalším úpravám v souladu se závažnými připomínkami Legislativní rady vlády, pracovní skupiny zástupců reprezentací VŠ a stanovisky Rady VŠ a České konference rektorů. Rada VŠ opakuje požadavek na poskytnutí výpočtových modelů věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům (vzorce a vstupní data) k ověření výpočtů. Rada VŠ nepovažuje za možné spolehnout se jen na externí komerční subjekt, který dodal výsledky bez výchozích údajů, ze kterých by je bylo možné ověřit.


Stáhnout ppt "Věcné záměry zákonů o vysokých školách a finanční pomoci - rekapitulace jednání 3-4/2012 připravil P. Popela podle podkladů členů pracovní skupiny pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google