Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické informace Jakub Fischer, předseda Ekonomické komise 1 9. zasedání P RVŠ, Karolinum, 23. 6. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické informace Jakub Fischer, předseda Ekonomické komise 1 9. zasedání P RVŠ, Karolinum, 23. 6. 2011."— Transkript prezentace:

1 Ekonomické informace Jakub Fischer, předseda Ekonomické komise 1 9. zasedání P RVŠ, Karolinum, 23. 6. 2011

2 Nad 4. pracovní verzí Zásad financování VŠ na roky 2012 a další  V dubnu projednána 3. pracovní verze Zásad obsahující kvóty  Na rozdíl od projednané verze plošné snížení kvót pro NMS, usnesení Sněmu k této věci  Minulý týden ministerstvem rozeslána 4. pracovní verze se žádostí o připomínky ve velmi krátké době, svolána Repre komise na 30. 6. s představou o přijetí konečného rozhodnutí  Ke 4. pracovní verzi Zásad se v šibeničním termínu sešly připomínky od delegátů z pěti škol (ČVUT, UPAR, UPOL, VŠB-TUO, ZČU).

3 Nad 4. pracovní verzí Zásad financování VŠ na roky 2012 a další (2)  Kromě dílčích výhrad či výhrad k jednotlivým ukazatelům se jeví, že:  materiál se neopírá o žádná teoretická východiska, není uvedeno, zdali vychází z nějaké zahraniční zkušenosti, zdali je obdobný model používán někde v zahraničí a s jakými výsledky  určitý kontrast oproti Aktualizaci dlouhodobého záměru a decentralizovaným rozvojovým programům  materiál není podepřen žádnými analýzami vývoje v minulých letech (co vlastně vyvolalo zavedení kvalitativního ukazatele, tehdy B3, v roce 2010, a co změna ukazatelů pro rok 2011? jaké jsou očekávané dopady pro rok 2012?)  po těchto analýzách a po hlubší odborné diskusi k jednotlivým ukazatelům RVŠ opakovaně a neúspěšně volá  typově: jaké jsou dopady změn hodnot jednotlivých ukazatelů na rozpočet? je v zahraničí někde pro financování využíván SCOPUS? jaká je kvalita této databáze? co například způsobí přesun ukazatele za absolventy z B2 do K? je modelován dopad této změny?

4 Nad 4. pracovní verzí Zásad financování VŠ na roky 2012 a další (3)  Kromě dílčích výhrad či výhrad k jednotlivým ukazatelům se jeví, že (pokračování):  Zásady bude velmi těžké aplikovat pro vnitřní řízení vysokých škol (systém je složitý a nepřehledný; management škol těžko bude chtít přenášet nedokonalosti modelu do řízení svých institucí)  Řada opatření je nepromyšlených a není podpořena dalšími systémovými opatřeními (typově ad hod snížení propustnosti přechodu do NMS)  Výhled na rok 2013 je mlhavý (naznačeno, že ukazatele a jejich váhy se budou měnit, což řízení kvality a výkonu na školách rozhodně nepomáhá)  Po razantním nárůstu počtu studentů (což bylo špatně) dochází k podobně razantnímu poklesu (není to ode zdi ke zdi?)  Zásady a jejich příprava si berou to špatné z „kafemlejnku“; a lze vůbec svět uřídit systémem excelovských tabulek?

5 Dubnové usnesení k Zásadám (připomenutí)  (...) To však nic nemění na odborných výhradách, které k použití řady ukazatelů přetrvávají. Pro použití těchto ukazatelů v budoucnu považujeme hlubší odbornou diskusi k těmto ukazatelům za nezbytnou.  Rada vysokých škol považuje navržený model stále za velmi komplikovaný. V této podobě nepovede k jednomu z deklarovaných cílů, kterým je použití ekonomických stimulů k řízení kvality vysokého školství v ČR.

6 Návrh usnesení 1. Rada vysokých škol dostala k připomínkám 4. pracovní verzi Zásad a pravidel financování na roky 2012 a další, přičemž na připomínky je termín tentokrát neobvykle krátký, téměř šibeniční, neumožňující takto obtížný materiál šířeji v akademických obcích prodiskutovat. 2. Rada vysokých škol odkazuje na usnesení dubnového předsednictva RVŠ k předchozí verzi Zásad, v němž vyjadřuje značné odborné výhrady k jednotlivým ukazatelům, volá po širší odborné diskusi k nim a považuje navržený systém za systém velmi komplikovaný, který není použitelný pro řízení kvality českého vysokého školství. 3. Na svém stanovisku z dubna Rada vysokých škol nemá důvod cokoli měnit, neboť materiál se v tomto smyslu nezměnil. V materiálu stále chybějí jak analýzy dopadu dosavadních i navržených změn ve financování, tak i zahraniční zkušenosti s podobnými modely financování.

7 Děkuji za pozornost. Jakub Fischer


Stáhnout ppt "Ekonomické informace Jakub Fischer, předseda Ekonomické komise 1 9. zasedání P RVŠ, Karolinum, 23. 6. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google