Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sněm RVŠ, květen 05Projekt "Hodnocení kvality vysokých škol" 1 Projekt „Hodnocení kvality vysokých škol“ Sněm RVŠ Praha, květen 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sněm RVŠ, květen 05Projekt "Hodnocení kvality vysokých škol" 1 Projekt „Hodnocení kvality vysokých škol“ Sněm RVŠ Praha, květen 2005."— Transkript prezentace:

1 Sněm RVŠ, květen 05Projekt "Hodnocení kvality vysokých škol" 1 Projekt „Hodnocení kvality vysokých škol“ Sněm RVŠ Praha, květen 2005

2 Sněm RVŠ, květen 05Projekt "Hodnocení kvality vysokých škol" 2 Hodnocení kvality - důvod ? celosvětový vývoj  decentralizace, autonomie VŠ hodnocení kvality  pro stát, pro veřejnost  zdůvodnění činností VŠ a jejich kvality pro VŠ  nástroj pro poznání vlastních nedostatků a předností, pro zdokonalování

3 Sněm RVŠ, květen 05Projekt "Hodnocení kvality vysokých škol" 3 Hodnocení kvality - vývoj v Evropě rozdílná situace v jednotlivých zemích snaha o harmonizaci vzájemné uznávání výsledků hodnocení kvality koordinace, spolupráce  ENQA+ EUA+ EURASHE + ESIB ale také snahy o centralizaci na evropské úrovni kvalita  základní priorita Boloňského procesu

4 Sněm RVŠ, květen 05Projekt "Hodnocení kvality vysokých škol" 4 Situace v ČR Akreditační komise  povinnosti ze zákona: akreditace, státní souhlas péče o kvalitu vysokého školství možný doplněk  využití mezinárodního hodnocení (např. EUA) další aktivity Problémy výrazné pracovní zatížení AK vysoká cena mezinárodní hodnocení  doplňující aktivita  projekt

5 Sněm RVŠ, květen 05Projekt "Hodnocení kvality vysokých škol" 5 Projekt – další důvody výzkum v oblasti zajišťování kvality  mezinárodní úroveň, komparativní studie  zprostředkování informací monitorování vývoje Boloňského procesu sledování mechanismů hodnocení kvality mezinárodních organizací  EUA, OECD, profesní asociace, … monitorování/výzkum aktivit nových evropských sdružení  JQI, ECA komparace výsledků mezinárodních seminářů a workshopů monitorování a analýza různých mechanismů hodnocení kvality na VŠ v ČR  rozšiřování výsledků

6 Sněm RVŠ, květen 05Projekt "Hodnocení kvality vysokých škol" 6 Projekt – důvody, využití výsledků analýza existujících mechanismů vnitřního hodnocení VŠ  monitorování, nalezení společných prvků, možnosti konvergence/koordinace, možnosti využití Aplikace výsledků výzkumu příspěvek k rozvoji „kultury kvality“  obecný požadavek pilotní ověření navrženého mechanismu hodnocení kvality pilotní školy v první fázi projektu (do konce roku 2005) UJEP, VUT (porovnání  hodnocení EUA)

7 Sněm RVŠ, květen 05Projekt "Hodnocení kvality vysokých škol" 7 Cíle projektu návrh na komplexní hodnocení kvality všech činností (nebo jejich vhodně zvoleného výběru) vysokých škol  modulový systém výsledky hodnocení kvality doporučení ke zdokonalování odstraňování slabých stránek, rozvíjení silných stránek nejsou podkladem pro * kárná opatření * přidělování finančních prostředků * sestavování žebříčků

8 Sněm RVŠ, květen 05Projekt "Hodnocení kvality vysokých škol" 8 Využití výsledků projektu VŠ  zkvalitnění činností podklady pro práci AK, doplněk jejích aktivit informace zainteresovaným skupinám : uchazeči o studium, zaměstnavatelé, státní správa (MŠMT), politické sféry (Parlament ČR), reprezentace vysokých škol práce na koncepčních a strategických dokumentech, příprava rozvojových programů, vyhlašování priorit ovlivnění dokumentů Boloňského procesu a případného ustavení evropských hodnotících orgánů

9 Sněm RVŠ, květen 05Projekt "Hodnocení kvality vysokých škol" 9 Řešitelé projektu hlavní řešitel: CSVŠ spolupracující instituce: RVŠ  komise pro hodnocení Akreditační komise  prostřednictvím Sekretariátu odborníci z oblasti hodnocení kvality: VŠB-TUO, ZČU, VUT, JAMU, MU, UJEP

10 Sněm RVŠ, květen 05Projekt "Hodnocení kvality vysokých škol" 10 Projekt: současný stav výzkum  průběžné zpracování výsledků, publikace  AULA, www.csvs.cz, další  INQAAHEwww.csvs.cz školící semináře  různá témata semináře se zahraničními experty  EUA, Irsko připraven první návrh návodů pro zpracování vlastní hodnotící zprávy  obecné použití  využití pro AK semináře s představiteli pilotních škol první verze vlastních hodnotících zpráv UJEP, příprava  VUT příprava vnějšího hodnocení (UJEP, VUT)

11 Sněm RVŠ, květen 05Projekt "Hodnocení kvality vysokých škol" 11 Projekt: plán do konce roku 2005 průběžné pokračování ve výzkumu příprava vnějších hodnotitelů  profesionalizace semináře s pilotními školami realizace vnějšího hodnocení na pilotních školách konečná verze vlastních hodnotících zpráv, vnější hodnocení * vnější hodnotící tým  návštěva * termín  září/říjen 2005 zpracování vnějších hodnotících zpráv diskuse k doporučením oponentní řízení  plán další fáze projektu

12 Sněm RVŠ, květen 05Projekt "Hodnocení kvality vysokých škol" 12 Projekt: Co je kvalita ve vzdělávání ? různá pojetí  kvalita jako dokonalost (přednost) shoda (nulové chyby) transformace práh (minimální standardy) růst vhodnost (způsobilost) k danému účelu

13 Sněm RVŠ, květen 05Projekt "Hodnocení kvality vysokých škol" 13 Projekt: Kvalita jako vhodnost (způsobilost) k danému účelu hodnocení kvality  naplňování účelu doplnění pojmu kvality  vhodnost příslušného účelu české podmínky  dlouhodobé záměry vhodnost účelu zajištěna  * projednáním na úrovni státu * schválením příslušnými grémii vysoké školy

14 Sněm RVŠ, květen 05Projekt "Hodnocení kvality vysokých škol" 14 Projekt: Mechanismus hodnocení kvality obecné prvky  několik fází: dohoda o hodnocení  vysoká škola + hodnotící agentura vlastní hodnocení  zpracování vlastní hodnotící studie prostudování studie vnějším hodnotitelským týmem návštěva týmu v hodnocené instituci * rozhovory s různými skupinami, na různých úrovních ** vedoucí pracovníci ** akademičtí pracovníci ** zaměstnanci ** studenti * utvoření vlastního názoru zpracování vnější hodnotící studie

15 Sněm RVŠ, květen 05Projekt "Hodnocení kvality vysokých škol" 15 Projekt: Mechanismus hodnocení kvality diskuse s vedením školy výsledek  vnější hodnotící studie obsahující doporučení * k odstranění chyb * k rozvíjení silných stránek pokračující etapa (follow-up) * posouzení, jak se doporučení uplatnila * co hodnocení instituci přineslo


Stáhnout ppt "Sněm RVŠ, květen 05Projekt "Hodnocení kvality vysokých škol" 1 Projekt „Hodnocení kvality vysokých škol“ Sněm RVŠ Praha, květen 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google