Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 69. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 12. března 2009) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 69. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 12. března 2009) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"— Transkript prezentace:

1 1 69. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 12. března 2009) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S družení a utomobilového průmyslu je členem:

2 2 Bod programu zasedání: 1. Zahájení zasedání a schválení programu (Ing. Martin Jahn, MBA, prezident Sdružení AP) (Ing. Martin Jahn, MBA, prezident Sdružení AP) Předpokládaný čas: 10.00 – 10.15

3 3 Navržený program 69. zasedání Rady ředitelů Hlasuje se aklamací Návrh programu se předkládá ke schválení

4 4 Bod programu zasedání: 2. Výsledky hospodaření Sdružení AP za rok 2008 (Ing. Antonín ŠÍPEK, ředitel sekretariátu) Předpokládaný čas: 10.15 – 10.30 (včetně diskuse) „Výsledky hospodaření“ byly zaslány všem členům Rady ředitelů e-mailem dne 18.února 2009 (jako podklad k bodu 2. programu zasedání). Současně byly umístěny na internetové stránky Sdružení AP Současně byly umístěny na internetové stránky Sdružení AP do rubriky „JEN PRO ČLENY / Novinky.

5 5 Výsledky hospodaření za rok 2008 /1

6 6 Výsledky hospodaření za rok 2008 /2

7 7 Výsledky hospodaření za rok 2008 /3

8 8 Výsledky hospodaření za rok 2008 /4

9 9 Výsledky hospodaření za rok 2008 /5

10 10 Výsledky hospodaření za rok 2008 /6

11 11 Výsledky hospodaření za rok 2008 /7 Z celkem 161 subjektů zapojených do činnosti Sdružení AP v roce 2008 se s platbami nevyrovnalo 7 firem (v roce 2007 to byly pouze 2 firmy ze 155 subjektů).

12 12 Výsledky hospodaření za rok 2008 /8 Převážná většina plateb byla uhrazena v souladu s vyjádřenou společnou vůlí Rady ředitelů, to je do konce února daného roku. Vývoj plateb v roce 2009 není zatím tak pozitivní (stav k 9.3.09). Všem firmám, které v roce 2009 neuhradily žádnou platbu bude zaslána příslušná informace o platbách (upomínka).

13 13 Výsledky hospodaření za rok 2008 /9 „Výsledky hospodaření Sdružení AP za rok 2008“ byly projednány Revizní skupinou Sdružení AP (dne 11. února 2009) i Představenstvem Sdružení AP (dne 12. února 2009) s následujícími závěry: ****************** DISKUSE, DOTAZY

14 14 Usnášení se schopnost Rady ředitelů Podle Statutu Sdružení AP je Rada ředitelů schopna přijmout usnesení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K dnešnímu dni má Rada ředitelů 146 členů s hlasovacím právem, nadpoloviční většina tedy představuje 74 hlasů. Pro schválení „Výsledků hospodaření za rok 2008“ je za- potřebí nadpoloviční většiny všech členů (tj. 74 hlasů). Podle počtu vydaných hlasovacích lístků je nyní přítomno?

15 15 Výsledky hospodaření za rok 2008 /9 Ke schválení se předkládá: Hlasuje se aklamací

16 16 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 10.30 – 11.20 3. Dopady ekonomické recese na zaměstnanost RNDr. Petr Nečas, místopředseda vlády RNDr. Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR a ministr práce a sociálních věcí ČR

17 17 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 11.20 – 12.00 4. Situace v bankovním sektoru, současné vztahy bank a firem bank a firem Ing. Jiří Kunert, Ing. Jiří Kunert, prezident České bankovní asociace prezident České bankovní asociace

18 18 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 12.00 – 13.30 5. Informační blok 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) 5.2 Informace sekretariátu 5.2 Informace sekretariátu 5.3 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.3 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.4 Vystoupení hostů 5.4 Vystoupení hostů 5.5 Všeobecná diskuze 5.5 Všeobecná diskuze

19 19 Předpokládaný čas: 12.00 – 12.10 Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP

20 20 Předpokládaný čas: 12.10 – 12.25 Ing. Jiří Černý, viceprezident Sdružení AP 1/ Zákaz jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti 2/ Motivační příspěvek pro nákup nového vozu („šrotovné“) 3/ Obnova vozového parku v ČR 4/ Vzdělávání

21 21 Zákaz jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti Oba návrhy byly zařazeny k projednání Poslanecké sněmovně na její 48. schůzi (od 3.2. do 20.2.2009), ani jeden z nich však na této schůzi nebyl projednán. Před zahájením dané schůze bylo všem poslancům zasláno stanovisko Sdružení AP k této záležitosti (formou otevřeného dopisu). Situace je Sdružením AP průběžně nadále sledována.

22 22 Motivační příspěvek pro nákup nového vozu („šrotovné“) - ustavena expertní skupina na MPO ČR, členy za Sdružení AP jsou Jiří Černý (TPCA Czech), Radek Špicar (ŠKODA Auto), Pavel Juříček (BRANO Group), Antonín Šípek (sekr. sdružení) a dále Petr Vaněk (HYUNDAI Nošovice), Pavel Tunkl (Svaz dovozců automobilů) a Ivan Hodac (genreální tajemník ACEA); - skupinu za MPO ČR vede pan náměstek Erik Geuss; - dosud 4 zasedání skupiny; - MPO ČR předložena celá řada podkladů a návrhů pro podporu záměru zavedení příspěvku v ČR a pro koordinaci v EU; - zpracovány základní parametry a požadavky pro EU i pro ČR.

23 23 Návrh připravený pro MPO ČR

24 24 Ze strany NERVu, vlády ČR a zejména pak postoji ministra financí k této problematice nebyl motivační příspěvek na nákup nového automobilu do „protikrizových opatření“ zařazen. Problematiku obnovy vozového parku osobních automobilů a dalších kategorií vozidel (zejména autobusů) bude zřejmě nutno pojmout komplexněji jako ucelený program. O toto se Sdružení AP snaží již několik let, zatím bez jakékoliv reakce vlády ČR. Hlavní roli by zde mělo sehrát Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí ČR.

25 25 Systematická podpora ● 14 států EU (Německo připravuje) ● zdanění podle emisí CO 2 Příklady ● Francie bonus / malus systém prémie až 5000 euro hranice 160 g / km ● Švédsko příspěvek na šetrný vůz roční daň z provozu 30 euro + 1 euro za g CO 2 nad 100 g / km OBNOVA VOZOVÉHO PARKU - situace v Evropě -

26 26 OBNOVA VOZOVÉHO PARKU - struktura podpory - Euro normy Bonus / malus (CO 2 ) NOVÉ Euro normy Stáří vozu CO 2 OJETÉ Silniční daň - koeficient CO 2 - stáří vozu - Euro normy PROVOZ Prodeje vozů dle emisí CO 2 161+121 – 140 141 – 160120 a nižší

27 27 OBNOVA VOZOVÉHO PARKU - emisní normy Euro - Emisní normy Euro 1 až 6 ● povinné pro všechny nově vyráběné modely, resp. vozy ● cílem snížit emise u benzinových i dieslových motorů

28 28 OBNOVA VOZOVÉHO PARKU - Bonus / malus - Bonus / malus systém podpory ekologicky šetrných vozů ● podstatou je samofinancování systému ● výše bonusu závislá na hodnotě emisí CO 2 ● limity možno průběžně měnit dle aktuální situace ● platnost pro fyzické i právnické osoby Další možnosti podpory u nových vozů ● registrační daň – pouze malus (viz Švédsko, Francie, Nizozemí, Irsko, Finsko, Dánsko) ● dotace na vozy na alternativní pohon (viz Švédsko, Nizozemí, Irsko)

29 29 OBNOVA VOZOVÉHO PARKU - omezení dovozu ojetin - Podle emisních norem Euro ● poplatky za registraci vozidla (současný stav) ● zákaz dovozu aut neplnících normy Euro 3 a nižší Podle stáří vozu ● výše poplatků závislá na stáří vozu ● zákaz dovozu aut starších jak 5 let Podle emisí CO 2 ● výše poplatků podle hodnot emisí CO 2 Návrh aktivit Sdružení AP: - zákon o odpadech – zpřísnění poplatků při registraci a přeregistraci - restrikce při dovozu starších vozů (problematické kvůli EU)

30 30 OBNOVA VOZOVÉHO PARKU - provoz - Návrh aktivit Sdružení AP: - zavedení vyřazení z moci úřední - změna periodicity kontroly STK (z 4-2-2-2… na 4-2-2-1-1…) - zákaz vjezdu vozidel starších 10 let, resp. neplnících normy Euro, do center měst - zřízení centrálního Dopravního úřadu - plošná silniční daň motivačně postavená na plnění emisních limitů od 1/2010 2010 - 2011 od 6/2009 2010 - 2011

31 31 OBNOVA VOZOVÉHO PARKU - pracovní komise Sdružení AP Návrh vytvořit pracovní komisi v rámci Sdružení AP ● ze zástupců finálních výrobců Sdružení AP a Svazu dovozců automobilů ● s cílem připravit detailní stanoviska pro ministerstva dopravy, životního prostředí, průmyslu a obchodu Za TPCA Pavel HORTLÍK - nutno nominovat zástupce ostatních společností

32 32 Vzdělávání v technických oborech V současné době probíhají 3 akce:. - Komunikační kampaň - server „autanasbavi.cz“ - Podpora vzdělávání v technických oborech - Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“ (zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti v oboru automobilového průmyslu)

33 33 www.autanasbavi.cz Komunikační kampaň

34 34 Spuštění webových stránek: 18. prosince 2008 Web je unikátní zejména interaktivní mapou, která umožňuje hledat v nabídce oborů a uplatnění dle regionů Do dnešního dne stránky navštívilo více než 11 000 unikátních návštěvníků Návštěvnost webu zvýšena Pay per click kampaní v období leden - březen 2009 V rámci PR kampaně vydány 4 cílené tiskové zprávy Přihlášky na střední školy se podávají do 15. března 2009 Všem firmám a školám rozeslány správcovské přístupy. Ze strany členských firem je nutná aktualizace údajů v rubrikách:. - dny otevřených dveří a nabídky exkurzí firem - podmínky zaměstnání a výhody konkrétních firem - zkušenosti konkrétních zaměstnanců - společné projekty se školami Komunikační kampaň

35 35 Střední technické vzdělávání Pracovní skupina Sdružení AP od začátku r. 2009 pracuje na přípravě projektu zaměřeného na vzdělávání žáků středních škol. Shrnutí dosavadních prací: Leden - projektový záměr, schválení kritérií hodnocení, užší výběr agentur na zpracování projektu Únor- konzultace projektového záměru na MŠMT, výběrové řízení na zpracovatele - agentury Projekt by měl být podán v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 1.1 počáteční vzdělávání - zvyšování kvality ve vzdělávání. Předpoklad vypsání výzvy pro individuální projekty ostatní - duben 2009 Ve výzvě by mělo být celkem alokováno 900 mil. Kč. Dle konzultací na MŠMT je technické vzdělávání prioritou. Plánované projektové aktivity praxe, stáže, propagace jsou velmi žádoucí. Z výběrového řízení z agentur Centrum Adragogiky, PVM Projekt a Polytechna, doporučila pracovní skupina jako nejlepší nabídku firmy Centrum Andragogiky S vítěznou agenturou bude dále diskutováno o konečné podobě projektu, aby co nejlépe odpovídal potřebě členských firem a byl v souladu s konečným zněním výzvy. Pokud bude výzva vypsána - předložení projektu duben 2009. Podpora vzdělávání v technických oborech

36 36 Projekt: „Zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurence- schopnosti v oboru automobilového průmyslu“ Základní údaje o projektu: Předkladatel: Sdružení automobilového průmyslu Realizátor: Europrofis ve spolupráci s bit cz  Financování projektu: Dotace v rámci OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST (výzva 33)  Cíl projektu: přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců firem Sdružení AP prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání těchto zaměstnanců obecné vzdělávání, jazykové vzdělávání, ICT, systémové aktivity příprava k auditům, normy jako živoucí organismy, adaptační program pro nově příchozí zaměstnance)  Charakter projektu: Komplexně pojaté vzdělávací aktivity pro automobilový průmysl na dobu 36 měsíců (srpen 2009 – červenec 2012) – celková délka 36 měsíců Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“

37 37 Zapojené (přihlášené) firmy (stav k 10.3.2009) Grupo Antolin Bohemia, Jihostroj, Monroe Czechia, Motorpal, TRW Autoelektronika, TRW Carr, TRW-DAS, Tesla Blatná, Panav, TRCZ, JTEKT Plzeň, Hella Autotechnik, Hella Autototechnik Nova, Hella Corp., Motor Jikov Group, TPCA Czech, ÚAMK, Plastika, Iveco Czech Republic, Toyoda Gosei Czech, Magna Seating Chomutov, Motor Jikov Strojírenská, Motor Jikov Tlaková slévárna, ABA, MC Syncro, Visteon Autopal, Swell Moravskoslezský automobilový klastr, Cromodora, ESOS, Brano, Šroubárna Turnov, Storyflex, MS Technik, První obalová, HM Partners, Grios, Continental, FavexTrade, Namron, PlastySlavik, Visteon Autopal Services Celkem 42 firem (členové Sdružení AP + členové Moravskoslezského automobilového klastru) Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“

38 38 Struktura rozpočtu na 36 měsíců Celkem za firmami – 82 % rozpočtu Celkem rozpočet cca 70 mil. Kč (max. 80 mil. Kč) Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“

39 39 Předpokládaný čas: 12.25 – 12.30 Ing. Pavel Juříček, viceprezident Sdružení AP K 30.6.2008, tedy v pololetí roku 2008, bylo ve firmách Sdružení AP zaměstnáno celkem 138 200 osob, z toho bylo 128 528 kmenových zaměstnanců a 9 672 „agenturních“ pracovníků. Údaje pro „bleskový“ průzkum provedený v tomto týdnu poskytlo 51 firem (32,5 % firem), které však představují 54,8 % kmenových zaměstnanců (to je 69 838 osob). Vývoj v zaměstnanosti a tržbách

40 40 Předpokládaný čas: 12.25 – 12.30 Vývoj v zaměstnanosti a tržbách /2 Z uvedených celkem 138 200 zaměstnanců k 30.6.2008 došlo v 2. pololetí r. 2008 ke snížení o cca 10 500 osob (6 848 osob přímo dle údajů firem, zbytek = odhad za ostatní firmy). Větší podíl z uvedeného počtu připadá na „agenturní“ pracovníky. V prvních měsících r. 2009 (do 11.3.2009) došlo k dalšímu poklesu a to o cca 8 800 osob (5 299 osob přímo dle údajů firem, zbytek = odhad za ostatní firmy). Podíl agenturních pracovníků je zde výrazně nižší, neboť jejich propouštění se odehrálo především v 2. pololetí roku 2008. Celkem se tedy od 1. července 2008 snížil počet pracovníků o cca 19 300 osob, to je o 14,0 % (údaj za „kmenové“ i „agenturní“).

41 41 Předpokládaný čas: 12.25 – 12.30 Vývoj v zaměstnanosti a tržbách /3 Snížení počtu zaměstnanců v roce 2008 Snížení počtu zaměstnanců v roce 2009 Snížení objemu tržeb 2009/ 2008 Dodavatelé 3 2363 71329,4 % Finální výrobci 3 6121 58625,7 % Celkem za firmy, které poskytly údaje 6 8485 29928,9 % Odhad za ostatní firmy, které neposkytly údaje 3 6523 50127,5 % CELKEM firmy Sdružení AP 10 5008 80028,6 % Stručné výsledky „bleskového“ průzkumu Uvedená čísla o snížení počtu pracovníků jsou tedy o 40 % vyšší, než činil odhad dle výsledků průzkumu z listopadu 2008, kdy se jednalo o cca 13 500 propuštěných osob.

42 42 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 12.00 – 13.30 5. Informační blok 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) 5.2 Informace sekretariátu 5.2 Informace sekretariátu 5.3 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.3 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.4 Vystoupení hostů 5.4 Vystoupení hostů 5.5 Všeobecná diskuze 5.5 Všeobecná diskuze Návrh usnesení k bodu „Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP“: Rada ředitelů na svém 69. zasedání: - vzala přednesené informace na vědomí - vzala přednesené informace na vědomí

43 43 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 12.30 – 12.40 5. Informační blok 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) 5.2 Informace sekretariátu 5.2 Informace sekretariátu 5.3 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.3 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.4 Vystoupení hostů 5.4 Vystoupení hostů 5.5 Všeobecná diskuze 5.5 Všeobecná diskuze

44 44 Informace č. 1 /1 – Počty pracovníků a průměrné mzdy za rok 2008

45 45 Informace č. 1 /2 – Počty pracovníků a průměrné mzdy za rok 2008 Kompletní materiál s řadou dalších zajímavých údajů a porovnání je od 17.2.2009 na www.autosap.cz v rubrice „JEN PRO ČLENY / Novinky“.

46 46 V rámci výstavy AUTOSALON Brno 2009 se předpokládají tyto hlavní akce (varianta I): pátek 5. června. 08.30 hod. - Tisková konference Sdružení AP 10.00 hod. - Rada ředitelů Sdružení AP 14.00 – 17.00 hod. – Individuální prohlídky Autosalonu 20.00 hod. - Slavnostní otevření nového pavilonu P a oficiální zahájení AUTOSALONu Brno a oficiální zahájení AUTOSALONu Brno 20.30 hod. - Večer vystavovatelů v pavilonu G2 (+ oslava výročí 20 let Sdružení AP (+ oslava výročí 20 let Sdružení AP a 15 let SDA, SISA, SAČR) a 15 let SDA, SISA, SAČR) Informace č. 2 – AUTOSALON Brno 2009 úterý 9. června - Konference „AUTOSYMPO 2009“. 11. Doporučeno a schváleno Představenstvem

47 47 čtvrtek 4. června 14.00 hod. - Rada ředitelů Sdružení AP 14.00 hod. - Rada ředitelů Sdružení AP 20.00 hod. - Společenský večer Sdružení AP 20.00 hod. - Společenský večer Sdružení AP (zámek Čejkovice) – 20 let Sdružení AP (zámek Čejkovice) – 20 let Sdružení AP V rámci výstavy AUTOSALON Brno 2009 se předpokládají tyto hlavní akce (varianta II): pátek 5. června 08.30 hod. - Tisková konference Sdružení AP 20.00 hod. - Slavnostní otevření nového pavilonu P a oficiální zahájení AUTOSALONu Brno a oficiální zahájení AUTOSALONu Brno 20.30 hod. - Večer vystavovatelů v pavilonu G2 (+ oslava výročí 15 let SDA, SISA a SAČR) (+ oslava výročí 15 let SDA, SISA a SAČR) Informace č. 2 – AUTOSALON Brno 2009 úterý 9. června - Konference „AUTOSYMPO 2009“. 11.

48 48 Informace č. 3 – Konference k projektu IQ Industry TOP HOTEL PRAHA, Blažimská 1781/4, PRAHA 4 pátek 10. dubna 2009 od 10.00 hodin KONFERENCE IQ INDUSTRY Následuje Tisková konference: Za účasti vrcholných představitelů sdružení AP a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Ondřeje Lišky – slavnostní podpis dohody o spolupráci mezi Sdružením AP a MŠMT Pozvánky předány při prezenci

49 Informace č. 4 /1 – Dodavatelé pro Auto roku 2009 v České republice

50 Informace č. 4 /2 – Auto roku a dodavatelé pro Auto roku 2009 v ČR Auto roku 2009 v ČR: ŠKODA SUPERB Z celkem 45 firem přihlášených do akce „Dodavatel pro Auto roku“ se 35 firem stalo „Dodavatelem pro Auto roku 2009 v ČR"

51 EDSCHA BOHEMIA 4. BENTELER ČR 2. ARVINMERITOR LVS LIBEREC 5. BRANO GROUP 6. CADENCE INNOVATION 8. CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC 11. DURA AUTOMOTIVE 9. D PLAST-EFTEC 3. BARUM CONTINENTAL 7. CONSTRUCT CZECH A.RAYMOND JABLONEC 1. A.RAYMOND JABLONEC ARVINMERITOR LVS LIBERECBARUM CONTINENTALBENTELER ČR BRANO GROUPCADENCE INNOVATION CONSTRUCT CZECH CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC D PLAST-EFTEC Informace č. 4 /3 – Dodavatelé pro Auto roku 2009 v České republice Předání osvědčení 12. EDSCHA BOHEMIA 10. DEFEND GROUP DEFEND GROUPDURA AUTOMOTIVEEDSCHA BOHEMIA

52 16. GUMOTEX 14. FEZKO THIERRY 17. HELLA AUTOTECHNIK 18. HP PELZER 20. KAMAX 15. GRUPO ANTOLIN BOHEMIA 19. JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS 13. FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS FEZKO THIERRY GRUPO ANTOLIN BOHEMIA GUMOTEXHELLA AUTOTECHNIKHP PELZER JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY KAMAXKAUTEX TEXTRON BOHEMIA KES-KABELOVÉ A ELEKTRICKÉ SYSTÉMY Informace č. 4 /4 – Dodavatelé pro Auto roku 2009 v České republice Předání osvědčení 21. KAUTEX TEXTRON BOHEMIA 22. KES-KABELOVÉ A ELEKTR. SYSTÉMY 23. KS KOLBENSCHMIDT CZECH REPUBLIC 24. MANN+HUMMEL (CZ) KS KOLBENSCHMIDT CZECH REPUBLIC MANN+HUMMEL

53 30. SAINT-GOBAIN ČR 28. PLASTIKA 31. SHOWA ALUMINIUM CZECH 32. TAWESCO 34. WITTE NEJDEK 35. ZPV ROŽNOV 29. SAAR GUMMI CZECH 33. TOMATEX METALPLAST LIPNÍK N.B. 27. NORMA CZECH MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR NORMA CZECHPLASTIKASAAR GUMMI CZECHSAINT-GOBAIN ČRSHOWA ALUMINIUM CZECHTAWESCOTOMATEXWITTE NEJDEK Informace č. 4 /5 – Dodavatelé pro Auto roku 2009 v České republice Předání osvědčení 25. METALPLAST LIPNÍK N.B. 26. MORAVSKOSLEZSKÝ AUTO- MOBILOVÝ KLASTR ZPV ROŽNOV

54 54 Informace č. 5 – Informace Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) obdržel od německých kolegů zprávu o tom, že v posledních měsících v Německu enormně narostl počet případů záchytů železa kontaminovaného radioaktivním kobaltem. Zemí původu kontaminovaného železa je Indie. Podle informace, kterou SÚJB obdržel od Generálního ředitelství cel, bylo v posledních 12 měsících právě z Indie do ČR dovezeno cca 10 000 t železa nebo výrobků z něho. Sděluji Vám tuto informaci protože není vyloučeno, že kontaminovaný kov se dostal i do naší republiky. SÚJB ostatně již jeden takový případ šetřil, týkal se výtahových tlačítek zhotovených z nerezové kontaminované oceli. Předpokládám, že výše uvedenou informaci poskytnete v rámci Vaší profesní unie ostatním členům. V případě podezření, že někteří z členů Vaší unie dovezli do ČR či nakoupili v ČR kontaminovaný kov nebo kontaminované kovové výrobky, vyzvěte je, prosím, aby se na mne obrátili za účelem provedení dalších šetření naším úřadem, neboť včasné odhalení případu může významně snížit společenské i obchodní ztráty s ním spojené. KONTAKT: Ing. Karla Petrová náměstkyně pro radiační ochranu STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Telefon: (02) 216 24+linka, FAX:(02) 216 24 710

55 55 Informace č. 6 - Fotbalový turnaj k 20. výročí Sdružení AP Fotbalový turnaj Sdružení AP u příležitosti 20 let Sdružení AP Termín konání: 27. a 28.června 2009 Místo konání: bude upřesněno Přihlášky adresovat na: sekretariát Sdružení AP Počet účastníků: 8 - 12 družstev Termín přihlášek: nejpozději do pátku 10. dubna 2009. Při výběru účastníků bude brán zřetel na termín podání oficiální přihlášky. Maximální počet účastníků za družstvo 18-20. Pořadatelé budou hradit náklady spojené s turnajem včetně občerstvení. Dopravu a ubytování si každé firemní mužstvo hradí samo!

56 56 Informace č. 7 /1 – Podklady pro přípravu materiálů zpracovávaných sekretariátem Sdružení Pro zpracování souhrnných podkladů, výsledků průzkumů apod. je nutno mít k dispozici údaje od firem zapojených do činnosti Sdružení AP. Sekretariát si proto dovoluje požádat, aby firmy věnovaly pozornost jeho žádostem o poskytnu- tí údajů a reagovaly včas, ve stanovených ter- nech. Právě v současné době je nanejvýš potřebné mít k dispozici hodnověrné údaje o vývoji v automobilovém průmyslu ČR.

57 57 Informace č. 7 /2 – Podklady pro přípravu materiálů zpracovávaných sekretariátem Sdružení Nyní je aktuální předání: údajů pro zpracování souhrnného přehledu o automobilovém průmyslu za rok 2008 (předání Databázových listů 2008); podkladů pro reprezentační ROČENKU 2009; podkladů pro STATISTIKU 2004 – 2008.. TERMÍN: do 25. března 2009 2004 - 2008 2009 2008 2009

58 58 Informace č. 8 – Odborný seminář „Podniky a recese“

59 59 Kulatí“ jubilanti z řad členů Rady ředitelů v tomto čtvrtletí: 40 let oslavili Ing. Josef PŘIBYL (26. 2.1969), generální ředitel, Autoklub Bohemia Ing. Josef PŘIBYL (26. 2.1969), generální ředitel, Autoklub Bohemia Assistance, a.s. Assistance, a.s. Ing. Pavel VOJTEK (13. 2.1969), generální ředitel, Defend Group, a.s. Ing. Pavel VOJTEK (13. 2.1969), generální ředitel, Defend Group, a.s. 60 let oslavilI Ing. Jan ZEMAN (24. 1.1949), ředitel, AXL, akciová společnost Ing. Jan ZEMAN (24. 1.1949), ředitel, AXL, akciová společnost Ing. Antonín ŠÍPEK (2.1.1949), ředitel sekretariátu Sdružení AP Ing. Antonín ŠÍPEK (2.1.1949), ředitel sekretariátu Sdružení AP GRATULUJEME !!! Informace č. 9 /1 – “Kulatí“ jubilanti z řad členů Rady ředitelů

60 60 „Kulatí“ jubilanti z řad členů Rady ředitelů v tomto čtvrtletí: 60 let oslaví Ing. Jan KALOUS (25. 3.1949), generální ředitel, Tesla Blatná, a.s. Ing. Jan KALOUS (25. 3.1949), generální ředitel, Tesla Blatná, a.s. Ing. Vít ŠUBERT (29. 3.1949), personální ředitel, Avia Ashok Ing. Vít ŠUBERT (29. 3.1949), personální ředitel, Avia Ashok Leyland Motors, s.r.o. Leyland Motors, s.r.o. 65 let oslavil Ing. Petr BOLD ( 5. 2.1944), předseda představenstva, Global Ing. Petr BOLD ( 5. 2.1944), předseda představenstva, Global Assistance a.s. Assistance a.s. GRATULUJEME !!! Informace č. 9 /2 – “Kulatí“ jubilanti z řad členů Rady ředitelů

61 61 Vždy aktuální informace sekretariátu jsou na vstupní internetové stránce Sdružení AP www.autosap.cz www.autosap.cz Další informace v příslušných rubrikách Zde jsou mimo jiné odkazy na připravované i proběhlé akce Sdružení AP, kongresy, semináře, výstavy či na stav projednávání zákonů v Parlamentu ČR, vstup na stránky projektů Sdružení AP a další. Přístupové heslo bylo všem subjektům sděleno.

62 62 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 12.30 – 12.40 5. Informační blok 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) 5.2 Informace sekretariátu 5.2 Informace sekretariátu 5.3 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.3 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.4 Vystoupení hostů 5.4 Vystoupení hostů 5.5 Všeobecná diskuze 5.5 Všeobecná diskuze Návrh usnesení k bodu „Informace sekretariátu“: Rada ředitelů na svém 69. zasedání: - vzala přednesené informace na vědomí - vzala přednesené informace na vědomí

63 63 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 12.40 – 13.00 5. Informační blok 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) 5.2 Informace sekretariátu 5.2 Informace sekretariátu 5.3 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.3 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.4 Vystoupení hostů 5.4 Vystoupení hostů 5.5 Všeobecná diskuze 5.5 Všeobecná diskuze

64 64 Osobní automobily: ŠKODA AUTO, a.s. (výroba v r. 2008 celkem 603 247 ks, 2008/2007 = pokles o 3,14 %) TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE CZECH, s.r.o. (výroba v r. 2008 celkem 324 289 ks, 2008/2007 = nárůst 5,05 %) HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH s.r.o. (výroba v r. 2008 celkem 12 050 ks) KAIPAN (výroba v r. 2008 celkem 13 ks, v roce 2007 celkem 8 ks) GORDON (výroba v r. 2008 celkem 1 ks, v roce 2007 celkem 1 ks)

65 65 Nákladní vozy : Avia Ashok Leyland Motors, s.r.o. (výroba v r. 2008 celkem 474 ks, 2008/2007 = pokles o 35,69 %) TATRA, a.s. (výroba v r. 2008 celkem 2 252 ks, 2008/2007 = pokles o 7,36 %)

66 66 Autobusy : IVECO CZECH REPUBLIC, a.s. (výroba v r. 2008 celkem 3 020 ks, 2008/2007 = nárůst 11,93 %) SOR LIBCHAVY, s.r.o. (výroba v r. 2008 celkem 368 ks, 2008/2007 = pokles o 11,96 %) TEDOM (výroba v r.2008 celkem 47 ks, 2008/2007 = nárůst 276,47 %) KH motor Centrum (výroba v r. 2008 celkem 61 ks, nárůst = 24,49 %)

67 67 Motocykly : JAWA MOTO, s.r.o. (výroba v r. 2008 celkem 1 550 ks, 2008/2007 = pokles o 27,57 %)

68 68 Přípojná vozidla: AGADOS, s.r.o. (výroba v r. 2008 celkem 20 230 ks, 2008/2007 = pokles o 2,57 %) PANAV, a.s. (výroba v r. 2008 celkem 1 263 ks, 2008/2007 = nárůst 15,45 %) SCHWARZMÜLLER s.r.o. (výroba v r. 2008 celkem 1 161 ks, 2008/2007 = pokles o 6,07 %)

69 69 Nástavby: KAROSERIA, a.s. TOVÁRNA HASÍCÍ TECHNIKY, s.r.o.

70 70 Přehled tuzemských výrobců vozidel (nejsou členy Sdružení AP) nástaveb

71 71 Přehled tuzemských výrobců nástaveb... a řada dalších V r. 2008 bylo v ČR zaregistrováno 10 581 nových vozidel kat.N 2 a N 3, z toho bylo 9 982 ks z dovozu. Přitom 4 951 ks dovezených vozidel, to je téměř 50 %, bylo v provedení „šasi“ (podvozek). Tato vozidla jsou dokompletovávána právě domácími výrobci nástaveb.

72 72 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 12.40 – 13.00 5. Informační blok 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) 5.2 Informace sekretariátu 5.2 Informace sekretariátu 5.3 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.3 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.4 Vystoupení hostů 5.4 Vystoupení hostů 5.5 Všeobecná diskuze 5.5 Všeobecná diskuze Návrh usnesení k bodu „Informace výrobců“: Rada ředitelů na svém 69. zasedání: - vzala přednesené informace na vědomí - vzala přednesené informace na vědomí

73 73 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 13.00 – 13.20 5. Informační blok 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) 5.2 Informace sekretariátu 5.2 Informace sekretariátu 5.3 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.3 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.4 Vystoupení hostů 5.4 Vystoupení hostů 5.5 Všeobecná diskuze 5.5 Všeobecná diskuze

74 74 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 13.20 – 13.30 5. Informační blok 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) 5.2 Informace sekretariátu 5.2 Informace sekretariátu 5.3 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.3 Informace výrobců ( stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.4 Vystoupení hostů 5.4 Vystoupení hostů 5.5 Všeobecná diskuze 5.5 Všeobecná diskuze Má některý z přítomných zástupců firem zájem o krátké vystoupení či sdělení důležité pro všechny firmy?

75 75 Konec oficiální části zasedání ************* Společné občerstvení, možnost dvou- či vícestranných jednání a setkání Předpokládaný čas: 13.30 – 15.00

76 76 Konec prezentací


Stáhnout ppt "1 69. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 12. března 2009) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Podobné prezentace


Reklamy Google