Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

69. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 12. března 2009)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "69. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 12. března 2009)"— Transkript prezentace:

1 69. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 12. března 2009)
Sdružení automobilového průmyslu je členem:

2 Bod programu zasedání:
1. Zahájení zasedání a schválení programu (Ing. Martin Jahn, MBA, prezident Sdružení AP) Předpokládaný čas: – 10.15

3 Navržený program 69. zasedání Rady ředitelů
Návrh programu se předkládá ke schválení Hlasuje se aklamací

4 Bod programu zasedání:
2. Výsledky hospodaření Sdružení AP za rok (Ing. Antonín ŠÍPEK, ředitel sekretariátu) „Výsledky hospodaření“ byly zaslány všem členům Rady ředitelů em dne 18.února 2009 (jako podklad k bodu 2. programu zasedání). Současně byly umístěny na internetové stránky Sdružení AP do rubriky „JEN PRO ČLENY / Novinky. Předpokládaný čas: – (včetně diskuse)

5 Výsledky hospodaření za rok 2008 /1

6 Výsledky hospodaření za rok 2008 /2

7 Výsledky hospodaření za rok 2008 /3

8 Výsledky hospodaření za rok 2008 /4

9 Výsledky hospodaření za rok 2008 /5

10 Výsledky hospodaření za rok 2008 /6

11 Výsledky hospodaření za rok 2008 /7
Z celkem 161 subjektů zapojených do činnosti Sdružení AP v roce 2008 se s platbami nevyrovnalo 7 firem (v roce 2007 to byly pouze 2 firmy ze 155 subjektů).

12 Výsledky hospodaření za rok 2008 /8
Všem firmám, které v roce 2009 neuhradily žádnou platbu bude zaslána příslušná informace o platbách (upomínka). Převážná většina plateb byla uhrazena v souladu s vyjádřenou společnou vůlí Rady ředitelů, to je do konce února daného roku. Vývoj plateb v roce 2009 není zatím tak pozitivní (stav k ).

13 Výsledky hospodaření za rok 2008 /9
„Výsledky hospodaření Sdružení AP za rok 2008“ byly projednány Revizní skupinou Sdružení AP (dne 11. února 2009) i Představenstvem Sdružení AP (dne 12. února 2009) s následujícími závěry: ****************** DISKUSE, DOTAZY

14 Usnášení se schopnost Rady ředitelů
Podle Statutu Sdružení AP je Rada ředitelů schopna přijmout usnesení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K dnešnímu dni má Rada ředitelů 146 členů s hlasovacím právem, nadpoloviční většina tedy představuje 74 hlasů. Pro schválení „Výsledků hospodaření za rok 2008“ je za- potřebí nadpoloviční většiny všech členů (tj. 74 hlasů). Podle počtu vydaných hlasovacích lístků je nyní přítomno?

15 Výsledky hospodaření za rok 2008 /9
Ke schválení se předkládá: Hlasuje se aklamací

16 Bod programu zasedání:
3. Dopady ekonomické recese na zaměstnanost RNDr. Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Předpokládaný čas: – 11.20

17 Bod programu zasedání:
4. Situace v bankovním sektoru, současné vztahy bank a firem Ing. Jiří Kunert, prezident České bankovní asociace Předpokládaný čas: – 12.00

18 Bod programu zasedání:
5. Informační blok 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) 5.2 Informace sekretariátu 5.3 Informace výrobců (stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.4 Vystoupení hostů 5.5 Všeobecná diskuze Předpokládaný čas: – 13.30

19 Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP
Předpokládaný čas: – 12.10

20 1/ Zákaz jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti
Ing. Jiří Černý, viceprezident Sdružení AP 1/ Zákaz jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti 2/ Motivační příspěvek pro nákup nového vozu („šrotovné“) 3/ Obnova vozového parku v ČR 4/ Vzdělávání Předpokládaný čas: – 12.25

21 Zákaz jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti
Oba návrhy byly zařazeny k projednání Poslanecké sněmovně na její 48. schůzi (od 3.2. do ), ani jeden z nich však na této schůzi nebyl projednán. Před zahájením dané schůze bylo všem poslancům zasláno stanovisko Sdružení AP k této záležitosti (formou otevřeného dopisu). Situace je Sdružením AP průběžně nadále sledována.

22 Motivační příspěvek pro nákup nového vozu („šrotovné“)
- ustavena expertní skupina na MPO ČR, členy za Sdružení AP jsou Jiří Černý (TPCA Czech), Radek Špicar (ŠKODA Auto), Pavel Juříček (BRANO Group), Antonín Šípek (sekr. sdružení) a dále Petr Vaněk (HYUNDAI Nošovice), Pavel Tunkl (Svaz dovozců automobilů) a Ivan Hodac (genreální tajemník ACEA); - skupinu za MPO ČR vede pan náměstek Erik Geuss; dosud 4 zasedání skupiny; MPO ČR předložena celá řada podkladů a návrhů pro podporu záměru zavedení příspěvku v ČR a pro koordinaci v EU; - zpracovány základní parametry a požadavky pro EU i pro ČR.

23 Návrh připravený pro MPO ČR

24 Ze strany NERVu, vlády ČR a zejména pak postoji ministra
financí k této problematice nebyl motivační příspěvek na nákup nového automobilu do „protikrizových opatření“ zařazen. Problematiku obnovy vozového parku osobních automobilů a dalších kategorií vozidel (zejména autobusů) bude zřejmě nutno pojmout komplexněji jako ucelený program. O toto se Sdružení AP snaží již několik let, zatím bez jakékoliv reakce vlády ČR. Hlavní roli by zde mělo sehrát Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí ČR.

25 OBNOVA VOZOVÉHO PARKU - situace v Evropě - Systematická podpora
● 14 států EU (Německo připravuje) ● zdanění podle emisí CO2 Příklady ● Francie bonus / malus systém prémie až 5000 euro hranice 160 g / km ● Švédsko příspěvek na šetrný vůz roční daň z provozu 30 euro + 1 euro za g CO2 nad 100 g / km

26 Prodeje vozů dle emisí CO2
OBNOVA VOZOVÉHO PARKU - struktura podpory - Euro normy Bonus / malus (CO2) Euro normy Stáří vozu CO2 Silniční daň koeficient CO2 stáří vozu Euro normy NOVÉ OJETÉ PROVOZ Prodeje vozů dle emisí CO2 – 140 141 – a nižší

27 OBNOVA VOZOVÉHO PARKU Emisní normy Euro 1 až 6 - emisní normy Euro -
● povinné pro všechny nově vyráběné modely, resp. vozy ● cílem snížit emise u benzinových i dieslových motorů

28 OBNOVA VOZOVÉHO PARKU - Bonus / malus - Bonus / malus systém podpory ekologicky šetrných vozů ● podstatou je samofinancování systému ● výše bonusu závislá na hodnotě emisí CO2 ● limity možno průběžně měnit dle aktuální situace ● platnost pro fyzické i právnické osoby Další možnosti podpory u nových vozů ● registrační daň – pouze malus (viz Švédsko, Francie, Nizozemí, Irsko, Finsko, Dánsko) ● dotace na vozy na alternativní pohon (viz Švédsko, Nizozemí, Irsko)

29 Návrh aktivit Sdružení AP:
OBNOVA VOZOVÉHO PARKU - omezení dovozu ojetin - Podle emisních norem Euro ● poplatky za registraci vozidla (současný stav) ● zákaz dovozu aut neplnících normy Euro 3 a nižší Podle stáří vozu ● výše poplatků závislá na stáří vozu ● zákaz dovozu aut starších jak 5 let Podle emisí CO2 ● výše poplatků podle hodnot emisí CO2 Návrh aktivit Sdružení AP: zákon o odpadech – zpřísnění poplatků při registraci a přeregistraci restrikce při dovozu starších vozů (problematické kvůli EU)

30 Návrh aktivit Sdružení AP:
OBNOVA VOZOVÉHO PARKU - provoz - Návrh aktivit Sdružení AP: zavedení vyřazení z moci úřední změna periodicity kontroly STK (z … na …) zákaz vjezdu vozidel starších 10 let, resp. neplnících normy Euro, do center měst zřízení centrálního Dopravního úřadu plošná silniční daň motivačně postavená na plnění emisních limitů od 6/2009 od 1/2010

31 OBNOVA VOZOVÉHO PARKU - pracovní komise Sdružení AP Návrh vytvořit pracovní komisi v rámci Sdružení AP ● ze zástupců finálních výrobců Sdružení AP a Svazu dovozců automobilů ● s cílem připravit detailní stanoviska pro ministerstva dopravy, životního prostředí, průmyslu a obchodu Za TPCA Pavel HORTLÍK - nutno nominovat zástupce ostatních společností

32 Vzdělávání v technických oborech
V současné době probíhají 3 akce: . - Komunikační kampaň - server „autanasbavi.cz“ Podpora vzdělávání v technických oborech Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“ (zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti v oboru automobilového průmyslu)

33 Komunikační kampaň

34 Spuštění webových stránek: 18. prosince 2008
Komunikační kampaň Spuštění webových stránek: 18. prosince 2008 Web je unikátní zejména interaktivní mapou, která umožňuje hledat v nabídce oborů a uplatnění dle regionů Do dnešního dne stránky navštívilo více než unikátních návštěvníků Návštěvnost webu zvýšena Pay per click kampaní v období leden - březen 2009 V rámci PR kampaně vydány 4 cílené tiskové zprávy Přihlášky na střední školy se podávají do 15. března 2009 Všem firmám a školám rozeslány správcovské přístupy. Ze strany členských firem je nutná aktualizace údajů v rubrikách: . - dny otevřených dveří a nabídky exkurzí firem - podmínky zaměstnání a výhody konkrétních firem - zkušenosti konkrétních zaměstnanců - společné projekty se školami

35 Střední technické vzdělávání
Podpora vzdělávání v technických oborech Střední technické vzdělávání Pracovní skupina Sdružení AP od začátku r pracuje na přípravě projektu zaměřeného na vzdělávání žáků středních škol. Shrnutí dosavadních prací: Leden - projektový záměr, schválení kritérií hodnocení, užší výběr agentur na zpracování projektu Únor- konzultace projektového záměru na MŠMT, výběrové řízení na zpracovatele - agentury Projekt by měl být podán v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 1.1 počáteční vzdělávání - zvyšování kvality ve vzdělávání. Předpoklad vypsání výzvy pro individuální projekty ostatní - duben 2009 Ve výzvě by mělo být celkem alokováno 900 mil. Kč. Dle konzultací na MŠMT je technické vzdělávání prioritou. Plánované projektové aktivity praxe, stáže, propagace jsou velmi žádoucí. Z výběrového řízení z agentur Centrum Adragogiky, PVM Projekt a Polytechna, doporučila pracovní skupina jako nejlepší nabídku firmy Centrum Andragogiky S vítěznou agenturou bude dále diskutováno o konečné podobě projektu, aby co nejlépe odpovídal potřebě členských firem a byl v souladu s konečným zněním výzvy. Pokud bude výzva vypsána - předložení projektu duben 2009.

36 Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“
Projekt: „Zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurence schopnosti v oboru automobilového průmyslu“ Základní údaje o projektu: Předkladatel: Sdružení automobilového průmyslu Realizátor: Europrofis ve spolupráci s bit cz Financování projektu: Dotace v rámci OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST (výzva 33) Cíl projektu: přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců firem Sdružení AP prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání těchto zaměstnanců obecné vzdělávání, jazykové vzdělávání, ICT, systémové aktivity příprava k auditům, normy jako živoucí organismy, adaptační program pro nově příchozí zaměstnance) Charakter projektu: Komplexně pojaté vzdělávací aktivity pro automobilový průmysl na dobu 36 měsíců (srpen 2009 – červenec 2012) – celková délka 36 měsíců

37 Zapojené (přihlášené) firmy (stav k 10.3.2009)
Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“ Zapojené (přihlášené) firmy (stav k ) Celkem 42 firem (členové Sdružení AP + členové Moravskoslezského automobilového klastru) Grupo Antolin Bohemia, Jihostroj, Monroe Czechia, Motorpal, TRW Autoelektronika, TRW Carr, TRW-DAS, Tesla Blatná, Panav, TRCZ, JTEKT Plzeň, Hella Autotechnik, Hella Autototechnik Nova, Hella Corp., Motor Jikov Group, TPCA Czech, ÚAMK, Plastika, Iveco Czech Republic, Toyoda Gosei Czech, Magna Seating Chomutov, Motor Jikov Strojírenská, Motor Jikov Tlaková slévárna, ABA, MC Syncro, Visteon Autopal, Swell Moravskoslezský automobilový klastr, Cromodora, ESOS, Brano, Šroubárna Turnov, Storyflex, MS Technik, První obalová, HM Partners, Grios, Continental, FavexTrade, Namron, PlastySlavik, Visteon Autopal Services

38 Struktura rozpočtu na 36 měsíců
Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“ Struktura rozpočtu na 36 měsíců Celkem za firmami – 82 % rozpočtu Celkem rozpočet cca 70 mil. Kč (max. 80 mil. Kč)

39 a 9 672 „agenturních“ pracovníků.
Ing. Pavel Juříček, viceprezident Sdružení AP Vývoj v zaměstnanosti a tržbách K , tedy v pololetí roku 2008, bylo ve firmách Sdružení AP zaměstnáno celkem osob, z toho bylo kmenových zaměstnanců a „agenturních“ pracovníků. Údaje pro „bleskový“ průzkum provedený v tomto týdnu poskytlo 51 firem (32,5 % firem), které však představují 54,8 % kmenových zaměstnanců (to je osob). Předpokládaný čas: – 12.30

40 Celkem se tedy od 1. července 2008 snížil počet pracovníků
Vývoj v zaměstnanosti a tržbách /2 Z uvedených celkem zaměstnanců k došlo v 2. pololetí r ke snížení o cca osob (6 848 osob přímo dle údajů firem, zbytek = odhad za ostatní firmy). Větší podíl z uvedeného počtu připadá na „agenturní“ pracovníky. V prvních měsících r (do ) došlo k dalšímu poklesu a to o cca osob (5 299 osob přímo dle údajů firem, zbytek = odhad za ostatní firmy). Podíl agenturních pracovníků je zde výrazně nižší, neboť jejich propouštění se odehrálo především v 2. pololetí roku 2008. Celkem se tedy od 1. července 2008 snížil počet pracovníků o cca osob, to je o 14,0 % (údaj za „kmenové“ i „agenturní“). Předpokládaný čas: – 12.30

41 o cca 13 500 propuštěných osob.
Vývoj v zaměstnanosti a tržbách /3 Stručné výsledky „bleskového“ průzkumu Snížení počtu zaměstnanců v roce 2008 zaměstnanců v roce 2009 Snížení objemu tržeb 2009/ 2008 Dodavatelé 3 236 3 713 29,4 % Finální výrobci 3 612 1 586 25,7 % Celkem za firmy, které poskytly údaje 6 848 5 299 28,9 % Odhad za ostatní firmy, které neposkytly údaje 3 652 3 501 27,5 % CELKEM firmy Sdružení AP 10 500 8 800 28,6 % Uvedená čísla o snížení počtu pracovníků jsou tedy o 40 % vyšší, než činil odhad dle výsledků průzkumu z listopadu 2008, kdy se jednalo o cca propuštěných osob. Předpokládaný čas: – 12.30

42 Bod programu zasedání:
5. Informační blok 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) 5.2 Informace sekretariátu 5.3 Informace výrobců (stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.4 Vystoupení hostů 5.5 Všeobecná diskuze Návrh usnesení k bodu „Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP“: Rada ředitelů na svém 69. zasedání: - vzala přednesené informace na vědomí Předpokládaný čas: – 13.30

43 Bod programu zasedání:
5. Informační blok 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) 5.2 Informace sekretariátu 5.3 Informace výrobců (stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.4 Vystoupení hostů 5.5 Všeobecná diskuze Předpokládaný čas: – 12.40

44 Informace č. 1/1 – Počty pracovníků a průměrné mzdy za rok 2008

45 Kompletní materiál s řadou dalších zajímavých údajů
Informace č. 1/2 – Počty pracovníků a průměrné mzdy za rok 2008 Kompletní materiál s řadou dalších zajímavých údajů a porovnání je od na v rubrice „JEN PRO ČLENY / Novinky“.

46 úterý 9. června - Konference „AUTOSYMPO 2009“
Informace č. 2 – AUTOSALON Brno 2009 V rámci výstavy AUTOSALON Brno 2009 se předpokládají tyto hlavní akce (varianta I): 11. . Doporučeno a schváleno Představenstvem pátek 5. června . 08.30 hod. - Tisková konference Sdružení AP 10.00 hod. - Rada ředitelů Sdružení AP 14.00 – hod. – Individuální prohlídky Autosalonu 20.00 hod. - Slavnostní otevření nového pavilonu P a oficiální zahájení AUTOSALONu Brno 20.30 hod. - Večer vystavovatelů v pavilonu G2 (+ oslava výročí 20 let Sdružení AP a 15 let SDA, SISA, SAČR) úterý 9. června - Konference „AUTOSYMPO 2009“

47 14.00 hod. - Rada ředitelů Sdružení AP
Informace č. 2 – AUTOSALON Brno 2009 V rámci výstavy AUTOSALON Brno 2009 se předpokládají tyto hlavní akce (varianta II): 11. . čtvrtek 4. června 14.00 hod. - Rada ředitelů Sdružení AP 20.00 hod. - Společenský večer Sdružení AP (zámek Čejkovice) – 20 let Sdružení AP pátek 5. června 08.30 hod. - Tisková konference Sdružení AP 20.00 hod. - Slavnostní otevření nového pavilonu P a oficiální zahájení AUTOSALONu Brno 20.30 hod. - Večer vystavovatelů v pavilonu G2 (+ oslava výročí 15 let SDA, SISA a SAČR) úterý 9. června - Konference „AUTOSYMPO 2009“

48 Informace č. 3 – Konference k projektu IQ Industry
KONFERENCE IQ INDUSTRY TOP HOTEL PRAHA, Blažimská 1781/4, PRAHA 4 pátek 10. dubna 2009 od hodin Pozvánky předány při prezenci Následuje Tisková konference: Za účasti vrcholných představitelů sdružení AP a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Ondřeje Lišky – slavnostní podpis dohody o spolupráci mezi Sdružením AP a MŠMT

49 Informace č. 4/1 – Dodavatelé pro Auto roku 2009 v České republice

50 Auto roku 2009 v ČR: ŠKODA SUPERB
Informace č. 4/2 – Auto roku a dodavatelé pro Auto roku 2009 v ČR Auto roku 2009 v ČR: ŠKODA SUPERB Z celkem 45 firem přihlášených do akce „Dodavatel pro Auto roku“ se 35 firem stalo „Dodavatelem pro Auto roku 2009 v ČR"

51 CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC ARVINMERITOR LVS LIBEREC
Informace č. 4/3 – Dodavatelé pro Auto roku 2009 v České republice 1. A.RAYMOND JABLONEC 2. ARVINMERITOR LVS LIBEREC 3. BARUM CONTINENTAL 4. BENTELER ČR CONSTRUCT CZECH CADENCE INNOVATION BRANO GROUP CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC D PLAST-EFTEC EDSCHA BOHEMIA DURA AUTOMOTIVE DEFEND GROUP BENTELER ČR BARUM CONTINENTAL ARVINMERITOR LVS LIBEREC A.RAYMOND JABLONEC EDSCHA BOHEMIA 5. BRANO GROUP 6. CADENCE INNOVATION 7. CONSTRUCT CZECH 8. CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC 9. D PLAST-EFTEC 10. DEFEND GROUP 11. DURA AUTOMOTIVE 12. EDSCHA BOHEMIA Předání osvědčení

52 Informace č. 4/4 – Dodavatelé pro Auto roku 2009 v České republice
13. FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS 14. FEZKO THIERRY 15. GRUPO ANTOLIN BOHEMIA KAMAX JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY MANN+HUMMEL KAUTEX TEXTRON BOHEMIA HP PELZER KES-KABELOVÉ A ELEKTRICKÉ SYSTÉMY KS KOLBENSCHMIDT CZECH REPUBLIC HELLA AUTOTECHNIK FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS GRUPO ANTOLIN BOHEMIA FEZKO THIERRY GUMOTEX 16. GUMOTEX 17. HELLA AUTOTECHNIK 18. HP PELZER 19. JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY 20. KAMAX 21. KAUTEX TEXTRON BOHEMIA 22. KES-KABELOVÉ A ELEKTR. SYSTÉMY 23. KS KOLBENSCHMIDT CZECH REPUBLIC 24. MANN+HUMMEL (CZ) Předání osvědčení

53 MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR
Informace č. 4/5 – Dodavatelé pro Auto roku 2009 v České republice 25. METALPLAST LIPNÍK N.B. 26. MORAVSKOSLEZSKÝ AUTO- MOBILOVÝ KLASTR 27. NORMA CZECH SAINT-GOBAIN ČR SAAR GUMMI CZECH SHOWA ALUMINIUM CZECH WITTE NEJDEK ZPV ROŽNOV PLASTIKA TOMATEX TAWESCO NORMA CZECH MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR METALPLAST LIPNÍK N.B. 28. PLASTIKA 29. SAAR GUMMI CZECH 30. SAINT-GOBAIN ČR 31. SHOWA ALUMINIUM CZECH 32. TAWESCO 33. TOMATEX 34. WITTE NEJDEK 35. ZPV ROŽNOV Předání osvědčení

54 Informace č. 5 – Informace Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) obdržel od německých kolegů zprávu o tom, že v posledních měsících v Německu enormně narostl počet případů záchytů železa kontaminovaného radioaktivním kobaltem. Zemí původu kontaminovaného železa je Indie. Podle informace, kterou SÚJB obdržel od Generálního ředitelství cel, bylo v posledních 12 měsících právě z Indie do ČR dovezeno cca t železa nebo výrobků z něho. Sděluji Vám tuto informaci protože není vyloučeno, že kontaminovaný kov se dostal i do naší republiky. SÚJB ostatně již jeden takový případ šetřil, týkal se výtahových tlačítek zhotovených z nerezové kontaminované oceli. Předpokládám, že výše uvedenou informaci poskytnete v rámci Vaší profesní unie ostatním členům. V případě podezření, že někteří z členů Vaší unie dovezli do ČR či nakoupili v ČR kontaminovaný kov nebo kontaminované kovové výrobky, vyzvěte je, prosím, aby se na mne obrátili za účelem provedení dalších šetření naším úřadem, neboť včasné odhalení případu může významně snížit společenské i obchodní ztráty s ním spojené. KONTAKT: Ing. Karla Petrová náměstkyně pro radiační ochranu STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST Praha 1, Senovážné náměstí 9 Telefon: (02) linka, FAX:(02)

55 Fotbalový turnaj Sdružení AP u příležitosti 20 let Sdružení AP
Informace č. 6 - Fotbalový turnaj k 20. výročí Sdružení AP Fotbalový turnaj Sdružení AP u příležitosti 20 let Sdružení AP Termín konání: 27. a 28.června 2009 Místo konání: bude upřesněno Přihlášky adresovat na: sekretariát Sdružení AP Počet účastníků: družstev Termín přihlášek: nejpozději do pátku 10. dubna Při výběru účastníků bude brán zřetel na termín podání oficiální přihlášky. Maximální počet účastníků za družstvo Pořadatelé budou hradit náklady spojené s turnajem včetně občerstvení. Dopravu a ubytování si každé firemní mužstvo hradí samo!

56 od firem zapojených do činnosti Sdružení AP.
Informace č. 7/1 – Podklady pro přípravu materiálů zpracovávaných sekretariátem Sdružení Pro zpracování souhrnných podkladů, výsledků průzkumů apod. je nutno mít k dispozici údaje od firem zapojených do činnosti Sdružení AP. Sekretariát si proto dovoluje požádat, aby firmy věnovaly pozornost jeho žádostem o poskytnu- tí údajů a reagovaly včas, ve stanovených ter- nech. Právě v současné době je nanejvýš potřebné mít k dispozici hodnověrné údaje o vývoji v automobilovém průmyslu ČR.

57 Nyní je aktuální předání: údajů pro zpracování souhrnného přehledu
Informace č. 7/2 – Podklady pro přípravu materiálů zpracovávaných sekretariátem Sdružení Nyní je aktuální předání: údajů pro zpracování souhrnného přehledu o automobilovém průmyslu za rok 2008 (předání Databázových listů 2008); podkladů pro reprezentační ROČENKU 2009; podkladů pro STATISTIKU 2004 – 2008. . TERMÍN: do 25. března 2009 2009 2008 2009 2009

58 Informace č. 8 – Odborný seminář „Podniky a recese“

59 Kulatí“ jubilanti z řad členů Rady ředitelů v tomto čtvrtletí:
Informace č. 9/1 – “Kulatí“ jubilanti z řad členů Rady ředitelů Kulatí“ jubilanti z řad členů Rady ředitelů v tomto čtvrtletí: 40 let oslavili Ing. Josef PŘIBYL ( ), generální ředitel, Autoklub Bohemia Assistance, a.s. Ing. Pavel VOJTEK ( ), generální ředitel, Defend Group, a.s. 60 let oslavilI Ing. Jan ZEMAN ( ), ředitel, AXL, akciová společnost Ing. Antonín ŠÍPEK ( ), ředitel sekretariátu Sdružení AP GRATULUJEME !!!

60 „Kulatí“ jubilanti z řad členů Rady ředitelů v tomto čtvrtletí:
Informace č. 9/2 – “Kulatí“ jubilanti z řad členů Rady ředitelů „Kulatí“ jubilanti z řad členů Rady ředitelů v tomto čtvrtletí: 60 let oslaví Ing. Jan KALOUS ( ), generální ředitel, Tesla Blatná, a.s. Ing. Vít ŠUBERT ( ), personální ředitel, Avia Ashok Leyland Motors, s.r.o. 65 let oslavil Ing. Petr BOLD ( ), předseda představenstva, Global Assistance a.s. GRATULUJEME !!!

61 www.autosap.cz Vždy aktuální informace sekretariátu jsou
na vstupní internetové stránce Sdružení AP Další informace v příslušných rubrikách Zde jsou mimo jiné odkazy na připravované i proběhlé akce Sdružení AP, kongresy, semináře, výstavy či na stav projednávání zákonů v Parlamentu ČR, vstup na stránky projektů Sdružení AP a další. Přístupové heslo bylo všem subjektům sděleno.

62 Bod programu zasedání:
5. Informační blok 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) 5.2 Informace sekretariátu 5.3 Informace výrobců (stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.4 Vystoupení hostů 5.5 Všeobecná diskuze Návrh usnesení k bodu „Informace sekretariátu“: Rada ředitelů na svém 69. zasedání: - vzala přednesené informace na vědomí Předpokládaný čas: – 12.40

63 Bod programu zasedání:
5. Informační blok 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) 5.2 Informace sekretariátu 5.3 Informace výrobců (stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.4 Vystoupení hostů 5.5 Všeobecná diskuze Předpokládaný čas: – 13.00

64 Osobní automobily: ŠKODA AUTO, a.s.
(výroba v r celkem ks, 2008/2007 = pokles o 3,14 %) TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE CZECH, s.r.o. (výroba v r celkem ks, 2008/2007 = nárůst 5,05 %) HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH s.r.o. (výroba v r celkem ks) KAIPAN (výroba v r celkem 13 ks, v roce 2007 celkem 8 ks) GORDON (výroba v r celkem 1 ks, v roce 2007 celkem 1 ks)

65 Avia Ashok Leyland Motors, s.r.o. TATRA, a.s.
Nákladní vozy : Avia Ashok Leyland Motors, s.r.o. (výroba v r celkem 474 ks, 2008/2007 = pokles o 35,69 %) TATRA, a.s. (výroba v r celkem ks, 2008/2007 = pokles o 7,36 %)

66 (výroba v r. 2008 celkem 3 020 ks, 2008/2007 = nárůst 11,93 %)
Autobusy : IVECO CZECH REPUBLIC, a.s. (výroba v r celkem ks, 2008/2007 = nárůst 11,93 %) SOR LIBCHAVY, s.r.o. (výroba v r celkem 368 ks, 2008/2007 = pokles o 11,96 %) TEDOM (výroba v r.2008 celkem 47 ks, 2008/2007 = nárůst 276,47 %) KH motor Centrum (výroba v r celkem 61 ks, nárůst = 24,49 %)

67 Motocykly : JAWA MOTO, s.r.o.
(výroba v r celkem ks, 2008/2007 = pokles o 27,57 %)

68 Přípojná vozidla: AGADOS, s.r.o. SCHWARZMÜLLER s.r.o.
(výroba v r celkem ks, 2008/2007 = pokles o 2,57 %) PANAV, a.s. (výroba v r celkem ks, 2008/2007 = nárůst 15,45 %) SCHWARZMÜLLER s.r.o. (výroba v r celkem ks, 2008/2007 = pokles o 6,07 %)

69 Nástavby: KAROSERIA, a.s. TOVÁRNA HASÍCÍ TECHNIKY, s.r.o.

70 Přehled tuzemských výrobců vozidel
(nejsou členy Sdružení AP) nástaveb

71 Přehled tuzemských výrobců nástaveb
... a řada dalších V r bylo v ČR zaregistrováno nových vozidel kat.N2 a N3, z toho bylo ks z dovozu. Přitom ks dovezených vozidel, to je téměř 50 %, bylo v provedení „šasi“ (podvozek). Tato vozidla jsou dokompletovávána právě domácími výrobci nástaveb.

72 Bod programu zasedání:
5. Informační blok 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) 5.2 Informace sekretariátu 5.3 Informace výrobců (stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.4 Vystoupení hostů 5.5 Všeobecná diskuze Návrh usnesení k bodu „Informace výrobců“: Rada ředitelů na svém 69. zasedání: - vzala přednesené informace na vědomí Předpokládaný čas: – 13.00

73 Bod programu zasedání:
5. Informační blok 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) 5.2 Informace sekretariátu 5.3 Informace výrobců (stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.4 Vystoupení hostů 5.5 Všeobecná diskuze Předpokládaný čas: – 13.20

74 Bod programu zasedání:
5. Informační blok 5.1 Informace prezidenta a viceprezidentů Sdružení AP (shrnutí činnosti za prosinec 2008 – březen 2009) 5.2 Informace sekretariátu 5.3 Informace výrobců (stručné cca 3 min. informace představitelů firem) 5.4 Vystoupení hostů 5.5 Všeobecná diskuze Má některý z přítomných zástupců firem zájem o krátké vystoupení či sdělení důležité pro všechny firmy? Předpokládaný čas: – 13.30

75 Konec oficiální části zasedání *************
Společné občerstvení, možnost dvou- či vícestranných jednání a setkání Předpokládaný čas: – 15.00

76 Konec prezentací


Stáhnout ppt "69. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 12. března 2009)"

Podobné prezentace


Reklamy Google