Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Směry hlavních činností Sdružení AP Ing. Martin Jahn prezident Sdružení AP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Směry hlavních činností Sdružení AP Ing. Martin Jahn prezident Sdružení AP."— Transkript prezentace:

1 1 Směry hlavních činností Sdružení AP Ing. Martin Jahn prezident Sdružení AP

2 2 Směry hlavních činností Sdružení AP (revidované a schválené 66. zasedáním Rady ředitelů 20. března 2008) 1.Hospodářská politika 2.Legislativa ovlivňující podnikání 3.Životní prostředí 4.Informovanost členské základny 5.Zaměstnavatelské vztahy a vzdělávání 6.Automobilové a motocyklové výstavy koordinace jednotlivých činností v rámci schválených „Hlavních směrů“ byla rozdělena mezi jednotlivé členy Představenstva - byly ustaveny „řídící týmy“ pro konkrétní problematiky. Práce Představenstva dostala nový řád: koordinace jednotlivých činností v rámci schválených „Hlavních směrů“ byla rozdělena mezi jednotlivé členy Představenstva - byly ustaveny „řídící týmy“ pro konkrétní problematiky.

3 3 Směry hlavních činností Sdružení AP – řídící týmy vedené členy Představenstva 1. Hospodářská politika: Ing. Juříček (+ Ing. Glogar, Ing. Volák; sekretariát: Ing. Novák) 2. Legislativa ovlivňující podnikání: Ing. Černý (+ Ing. Čapka, Ing. Volák, Ing. Šípek; sekr.: Ing. Novák) 3. Životní prostředí: Ing. Patka (+ Ing. Svoboda, Ing. Šípek) 4. Informovanost členské základny: Ing. Šípek (+ Ing. Bureš, Ing. Dvořák; sekretariát: Ing. Kyncl) 5. Rozvoj vzdělávání a motivace pracovní síly Ing. Černý (+ Ing. Bureš, Ing. Glogar; sekretariát: Ing. Ešner) Ing. Černý (+ Ing. Bureš, Ing. Glogar; sekretariát: Ing. Ešner) 6. Spolupráce s odbory: Ing. Juříček (+ Ing. Patka, Ing. Dvořák, Ing. Šípek; sekr.: Ing. Ešner) 7. Automobilové a motocyklové výstavy: Ing. Šípek (+ Ing. Bureš, Ing. Svoboda; sekretariát: Ing. Kyncl)

4 4 Činnost Sdružení AP za období 2008 - 2009 1.Co se nám podařilo Kampaň pro vzdělávání v technických oborech portál www.autanasbavi.cz, mediální kampaň, letáky - pozitivní hodnocení, výsledky se postupně projevují (zvýšení zájmu o technické obory) Legislativa prosazení odpočtu DPH u osobních automobilů „šrotovné“ schváleno Parlamentem ČR, vydán zákon zablokován návrh zákona o pátečním zákazu jízd kamionů spolupráce s ACEA, evropská legislativa

5 5 Činnost Sdružení AP za období 2008 - 2009 Co se nám podařilo Co se nám podařilo Interní odborné semináře Sdružení AP rok 2008: „Lidské zdroje“, „Štíhlá výroba“, „Řízení nákupu“ rok 2009: „Řízení kvality“, „Řízení mezinárodních projektů“ - pořádání seminářů je firmami hodnoceno vysoce pozitivně Semináře na aktuální témata technická novela Zákoníku práce datové schránky Spolupráce se SP ČR a HK ČR - aktivní působení zástupců Sdružení AP v nejvyšších orgánech SP ČR a HK ČR, ovlivnění řady výstupů z těchto organizací

6 6 Činnost Sdružení AP za období 2008 - 2009 Co se nám podařilo Co se nám podařilo Spolupráce Sdružení AP na regionální úrovni Podepsáno „Memorandum o spolupráci“ s Asociací krajů ČR Spolupráce s Asociací krajů se týká celé řady oblastí: - účinná podpora vzdělávání v technických profesích; - rozvíjení partnerských vztahů s průmyslovými firmami; - podpora obnovy vozového parku, rozvoj dopravní infrastruktury; - legislativa mající vliv na podnikatelské prostředí a další

7 7 Činnost Sdružení AP za období 2008 - 2009 Co se nám podařilo Anketa Auto roku a Dodavatel pro Auto roku v ČR nová koncepce ankety (zapojení veřejnosti aj.) silné mediální zviditelňování Sdružení AP = nejen českých výrobců automobilů, ale i dodavatelů Výstavy a veletrhy aktivní působení v oboru automobilových výstav v ČR i v zahraničí (podpory MPO ČR) nová koncepce AUTOTEC / AUTOSALON Brno a MOTOSALON Brno v roce 2010 podepsána smlouva se společností Veletrhy Brno (AUTOTEC 2010)

8 8 Činnost Sdružení AP za období 2008 - 2009 Co se nám podařilo Stabilita hospodaření Sdružení AP přes probíhající recesi se očekávají kladné výsledky (samostatný bod „Výhled hospodaření za rok 2009“) výše záloh na služby pro rok 2010 se nemění (samostatný bod „Rozpočet Sdružení AP na rok 2010“)

9 9 Činnost Sdružení AP v dalším období 2. V nejbližší době nás čeká 1/ Pokračování řešení problematiky vzdělávání v technických oborech Portál www.autanasbavi.cz – vyhlášení znalostní soutěže s hodnotnými cenami (zatím přispěly např. firmy Hella, Iveco Czech Republic, TPCA Czech.......) 2/ Projekty Evropských sociálních fondů:  „Autoadapt“ (gesce MPSV)  „Auta nás baví“ (gesce MŠMT)  „IQ Industry“ (gesce MŠMT)

10 10 V nejbližší době nás čeká 3/ Činnosti v rámci „Technologických platforem“  „Vozidla pro udržitelnou mobilitu„ - zapojení řady firem Sdružení AP  Česká technologická platforma „Strojírenství“ – Sdružení AP zakládajícím členem 4/ Zapojení se do Asociace Natural Gas Vehicles - jedná se o aktivitu firmy MOTOR Jikov Group, Sdružení AP se stalo členem – očekává se zapojení dalších firem Činnost Sdružení AP v dalším období

11 11 a dále: -aktivity podle „Směrů hlavních činností Sdružení AP“ schválených na 66. zasedání Rady ředitelů v březnu 2008 a doplněných dle námětů ze zasedání divizí a došlých od firem Sdružení AP. Činnost Sdružení AP v dalším období..

12 12 3. Kde je nutné pokračovat, resp. zintenzivnit aktivity Sdružení AP resp. zintenzivnit aktivity Sdružení AP 1/ Termín zavedení eura v České republice 2/ Oblast výzkumu a vývoje zaměření na reálné úkoly Technologická agentura ČR Činnost Sdružení AP v dalším období

13 13 3. Kde je nutné pokračovat, resp. zintenzivnit aktivity Sdružení AP resp. zintenzivnit aktivity Sdružení AP 3/ Flexibilita pracovního práva 4/ Novela zákona o odpadech zákon vydán (součást Zákona o podpoře hospodářského růstu), ale ne vládní nařízení; připravuje se další novela vydání vládního nařízení - příspěvek při vyřazení autovraku („šrotovné“) Činnost Sdružení AP v dalším období

14 14 Kde je nutné pokračovat, resp. zintenzivnit aktivity Sdružení AP 5/ Obnova vozového parku - zpracování komplexního programu a prosazení na věcně příslušných ministerstvech 6/ Dořešení pátečního zákazu jízd kamionů - rýsuje se dohoda - ne zákaz, ale různá výše mýtného 7/ Hlavní směry činnosti - anketa mezi členskou základnou Sdružení AP v průběhu října a listopadu 2009 - nutno zapracovat připomínky z ankety Činnost Sdružení AP v dalším období

15 15 ● zavedení eura I. STRATEGICKÉ PRIORITY Sdružení AP pro další období ● obnova vozového parku ● podpora technického vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací

16 16 ● česká a evropská legislativa ovlivňující podnikání, výrobu vozidel, jejich skupin, dílů a příslušenství výrobu vozidel, jejich skupin, dílů a příslušenství ● oboustranné zlepšení komunikace s členskou základnou Sdružení AP základnou Sdružení AP ● udržování korektních vztahů se sociálními partnery partnery II. OPERATIVNÍ PRIORITY Sdružení AP pro další období

17 17 „To čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek.“ „V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat, šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání.“ Z výroku Tomáše Bati z roku 1932

18 18 Směry hlavních činností Sdružení AP Ing. Jiří Černý viceprezident Sdružení AP

19 19 1/ Vzdělávání v technických profesích /1 ● „Auta nás baví“ - internetový portál a kampaň ● Kampaň v roce 2009 Informační kampaň o výhodách technických profesí a práce pro AP Výsledky: - 16 581 unikátních návštěvníků portálu - 150 000 letáků do škol a úřadů práce - desítky článků o výhodách technického vzdělání ► ZASTAVIL SE PROPAD PODÍLU STUDENTŮ TECHNICKÝCH OBORŮ – U NĚKTERÝCH OBORŮ NÁRŮST (opravář motorových vozidel + 78%, strojírenství + 41 %) ● Pokračování kampaně v roce 2010 - aktualizace portálu – možnost prezentace firem - inzerce na internetu a v učitelských novinách - PR kampaň s vědomostní soutěží o ceny Činnost Sdružení AP v dalším období

20 20 Vzdělávání v technických profesích /2 ● „Auta nás baví“ - společný projekt firem a škol - žádost o podporu projektu z fondů EU - zapojeno 17 škol a 14 členských firem Sdružení AP - předpokládaná realizace v 9 krajích ČR - sdílení know-how spolupráce firem a škol na www.autanasbavi.cz ● Další projekty s participací Sdružení AP - „Autoadapt“ (gesce MPSV) – opakované podání (původní návrh nebyl hodnotitelskou komisí vybrán i přes vysoké bodové ohodnocení) - „IQ Industry“ (gesce MŠMT) – předkládá Vzdělávací agentura Kroměříž, Sdružení AP partnerem – projekt získal prostředky Činnost Sdružení AP v dalším období

21 21 2/ Obnova vozového parku ● Pracovní komise Sdružení AP (Škoda Auto, TPCA Czech, HMMC Nošovice, Svaz dovozců automobilů) Rozpracovány náměty kompletního programu „Obnovy vozového parku v ČR“, v řadě případů i v § znění: Podpora nákupu ekologicky šetrných vozů Omezení dovozu ojetin Zvýhodnění provozu nových a šetrných vozů Příprava komunikační kampaně: - sběr argumentů pro obnovu - veřejná diskuse v roce 2010 ● Expertní tým pro automobilový průmyslu při MPO ČR (Ing. Černý, Ing. Juříček, Ing. Špicar, Ing. Vaněk, Ing. Šípek) Tým řeší i další otázky z automobilového oboru jako: - Dohoda o volném obchodu s Koreou - Dodavatelsko-odběratelské vztahy a další aktuální problematiku autoprůmyslu Činnost Sdružení AP v dalším období

22 22 3/ Celoroční páteční zákaz / omezení jízd kamionů Stále v jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Spolupráce s ČESMAD Bohemia 4/ Ochrana životního prostředí Novela zákona – podmínky obchodování s povolenkami: - Pracovní komise iniciovaná MŽP ČR - Ing. Černý kontaktní osobou za automobilový průmysl - Další informace od MŽP ČR v prvním čtvrtletí 2010 Činnost Sdružení AP v dalším období

23 23 Činnost Sdružení AP v dalším období Podmínky obchodování s povolenkami - harmonogram Zaslání dat MŽP30. dubna 2010 Publikování celkového množství přidělených povolenek30. září 2010 Schválení pravidel pro alokaci emisních povolenek zdarma31. prosince 2010 Zveřejnění alokace povolenek zdarma30. září 2011 Novelizace zákona 695/2004 Sb.31. prosince 2012

24 24 5/ náměty ke Směrům hlavních činností: ze zasedání divizí z průzkumu mezi firmami Sdružení AP, provedeném v období října – listopadu 2009 Stručné shrnutí: Činnost Sdružení AP v dalším období a)6 hlavních směrů je sestaveno správně; b)směry je nutné upřesňovat dle aktuální situace a požadavků členů; c)návrh na změnu názvu hlavního směru na „vnitřní a vnější komunikace“

25 25 Náměty ke Směrům hlavních činností Náměty ze zasedání divizí Finální výrobci: Zaměření na vnější a vnitřní komunikaci s cílem výraznějšího zviditelnění činností Realizované projekty jsou dobré, ale málo se o nich ví Dodavatelé a účelové organizace Kvalitnější informace o finalistech – předpokládaná výroba i v delším časovém horizontu Informace o problémech finalistů „Informace pod čarou“ Interní informační servis Sdružení AP zaměřit na dodavatele (připravované projekty, legislativa)

26 26 Náměty ke Směrům hlavních činností Náměty z průzkumu mezi firmami Sdružení AP Legislativa: Prohloubit činnost – získat jednoznačný výklad zákonů Vymahatelnost práva – výrazně zlepšit pozici věřitele Hospodářská politika: Řešení dopadů ekonomické recese a kroků z ní Podpora zavedení eura Tlak na politickou sféru – zlepšení infrastruktury Podpora pracovních míst – nejen nových Informovanost členské základny Větší prezentace pozitivního vlivu autoprůmyslu na průmysl a ekonomiku ČR v médiích

27 27 Směry hlavních činností Sdružení AP Ing. Pavel Juříček viceprezident Sdružení AP

28 28 Jednání s Odborovým svazem KOVO pravidelná účast na akcích OS KOVO poslední zasedání odvětvové sekce Automobilového průmyslu OS KOVO v září 2009 (Vílanec u Jihlavy) zástupce Sdružení AP v „tripartitě“ Středočeského kraje Odborový svaz KOVO v řadě případů veřejně podpořil požadavky Sdružení AP (naposledy např. ve věci Dohody o volném obchodu s Koreou) Činnost Sdružení AP v dalším období

29 29

30 30 Připravuje se jednání s OS KOVO (ještě v tomto roce) Téma – aktuální problematika automobilového průmyslu: Předmětem jednání bude: -každoroční vyhodnocení Dohody o spolupráci mezi OS KOVO a Sdružením AP - společné prohlášení k situaci v automobilovém průmyslu Činnost Sdružení AP v dalším období

31 31 Problematika „českých“ firem, především dodavatelů Dopady ekonomické recese (tržby, zakázky, zaměstnanost) Dodavatelsko odběratelské vztahy Činnost Sdružení AP v dalším období

32 32 Směry hlavních činností Sdružení AP Ing. Antonín Šípek ředitel sekretariátu

33 33 Akce dodavatelů v posledním období Odborný seminář „Řízení mezinárodních projektů“ -14.10.2009 v Hella Autotechnik, přednášeli zástupci finalistů i dodavatelů Tyto semináře, pořádané Sdružením AP jen pro členskou základnu, mají vysoce odbornou úroveň, bude však nutno zvýšit účast zástupců (věcně příslušných pracovníků) firem na těchto akcích. Zasedání Divize příslušenství a účelových organizací proběhlo 4. listopadu 2009 v Praze - spolupráce dodavatelů se Škodou Auto - novela insolvenčního zákona Činnost Sdružení AP

34 34 Činnost Sdružení AP Automobilové a motocyklové výstavy Spolupráce s MPO – podpory výstav - „Equip Auto 2009“ s podporou MPO (5 firem) - 2010 > podpora schválena pro „Automechaniku Frankfurt“ AUTOTEC / AUTOSALON Brno 2010 (4.-10.6.2009) - nová koncepce jako reakce na ekonomickou situaci a přání vystavovatelů - souběžná výstava osobních automobilů AUTOSALON - tyto výstavy jsou prioritou pro Sdružení AP - vyžádána podpora pro společný stánek Sdružení AP

35 35 Činnost Sdružení AP Automobilové a motocyklové výstavy Nová je situace i v oblasti výstav motocyklů. MOTOSALON Brno 2010 10.3. - 14.3.2010 Tato výstava nahrazuje v roce 2010 pražskou výstavu „Motocykl“. Bylo dohodnuto střídání těchto výstav v Brně (sudé roky) a v Praze (liché roky).

36 36 Činnost Sdružení AP Komunikace s členskou základnou Sdružení AP Zpracování většiny materiálů není možné bez spolupráce s členskou základnou (včasné poskytnutí údajů). ◙

37 Vždy aktuální informace sekretariátu jsou na vstupní internetové stránce Sdružení AP Zde jsou mimo jiné odkazy na připravované i proběhlé akce Sdružení AP, kongresy, semináře, výstavy či na stav projednávání zákonů v Parlamentu ČR, vstup na stránky projektů IQ Industry, webový portál „Auta nás baví“ a další. www.autosap.cz

38 38 Činnost Sdružení AP ◙ www.autosap.cz – „JEN PRO ČLENY“

39 Obsahuje podrobné kontaktní adresy na firmy a základní výrobní program firem zapojených do činnosti Sdružení AP a do ZAP SR. Je doplněn i kontaktními adresami na členy Svazu dovozců automobilů ČR a na řadu dalších firem působících v automobilovém průmyslu ČR. Aktualizace je prováděna průběžně s tím, že elektronická verze zahrnující poslední známé změny je pro členské firmy Sdružení AP bezplatně ke stažení v sekci "Jen pro členy", pro zájemce z řad nečlenů je k dispozici na CD ROM. Pro jeho aktuálnost je třeba zasílat změny údajů do sekretariátu Sdružení AP v co nejkratším termínu. ◙

40

41

42 MĚSÍČNÍ V sekretariátu Sdružení AP je k dispozici i celá řada unikátních zahraničních materiálů, které mohou firmy při návštěvě sekretariátu využít.

43


Stáhnout ppt "1 Směry hlavních činností Sdružení AP Ing. Martin Jahn prezident Sdružení AP."

Podobné prezentace


Reklamy Google