Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast: Materiály a technologie Tematická oblast: Normy a předpisy Téma: Technická normalizace ve strojírenství Ročník: 1. Datum vytvoření: říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ STR Anotace: Normalizace, technické normy, mezinárodní normy, ČSN, EN, ISO. Metodický pokyn: Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk pro výuku odborného tématu s využitím aktivizujících možností multimediálních prostředků (dataprojektor, popř. interaktivní tabule). Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Ve spojení s webovými stránkami školy může být prezentace využívána i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání.

2 Technická normalizace ve strojírenství
Pokud mají rozměry výrobků předepsanou velikost a tvar a lze tento výrobek nahradit stejným druhem. To znamená, že součásti výrobků jsou vzájemně vyměnitelné podle technických norem (standardy), podle kterých se řídí výroba.

3 Technické normy - obsahují údaje o výrobcích, materiálu, jakosti surovin, jejich mechanických, fyzikálních, chemických a jiných vlastnostech, způsobech výpočtů, projektování a konstruování, metodách zkoušení, technologických postupech, bezpečnostních a provozních předpisech.

4 Druhy technických norem
České technické normy ČSN - používané tam, kde nejsou k dispozici mezinárodní normy. ČSN vydává Český normalizační institut. Mezinárodní normy - mají doporučující charakter a různé státy je mohou přejímat do svých norem. Pak jsou závazné.

5 Druhy technických norem Příklady mezinárodních norem
ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci EN - Evropská komise pro normalizaci

6 Příklady státních norem
DIN - německé státní normy BS - britské státní normy ANSI - normy USA NF - normy francouzské GOST - normy ruské

7 Technické normy podle obsahu
a) Normy všeobecné - pojmy, názvosloví, značky, konstrukční prvky, řady velikostí, veličiny, jednotky. b) Normy předmětové (výrobků) - normy surovin, polotovarů, materiálů, výrobků - kladou požadavky na normalizované předměty, např. tvar, velikost, vlastnosti.

8 Technické normy podle obsahu
c) Normy předpisové (činnosti) určují způsob a postup práce u různých činností, různé úkony a opatření vymezující jakost a bezpečnost práce.

9 KONTROLNÍ OTÁZKY – diskuse
Pojem normalizace Pokud mají rozměry výrobků předepsanou velikost a tvar a lze tento výrobek nahradit stejným druhem = NORMALIZACE, tzn., že součásti výrobků jsou vzájemně vyměnitelné podle technických norem (standardy), podle kterých se řídí výroba. Co obsahují technické normy Údaje o výrobcích, materiálu, jakosti surovin. Jejich mechanické, fyzikální, chemické a jiné vlastnosti, způsoby výpočtů, projektování a konstruování, metody zkoušení, technologické postupy, bezpečnostní a provozní předpisy. Které mezinárodní normy mohou upravovat normy jiných států Normy ISO, EN.

10 Použité zdroje: HLUCHÝ, Miroslav a Jan KOLOUCH. Strojírenská technologie díl, 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 266 s. ISBN FRISCHHERZ, Adolf a Paul SKOP. Technologie zpracování kovů 1: základní poznatky. 2. vyd. Praha: SNTL (Wahlberg), 1996, 268 s. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google