Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Herní plán Obecné vlastnosti 2000 50004000 5000 3000 1000 Konstrukce Kružnice V trojúhelníku 100040003000 2000 příčky v trojúhelníku 4000 100050004000.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Herní plán Obecné vlastnosti 2000 50004000 5000 3000 1000 Konstrukce Kružnice V trojúhelníku 100040003000 2000 příčky v trojúhelníku 4000 100050004000."— Transkript prezentace:

1 Herní plán Obecné vlastnosti Konstrukce Kružnice V trojúhelníku příčky v trojúhelníku Přijdu na to sám(a) 2000 Který to je?

2 Obecný trojúhelník - prémie Napište co nejvíce pojmů, které se vztahují k trojúhelníku. Napište co nejvíce pojmů, které se vztahují k trojúhelníku.

3 Obecný trojúhelník – Uveďte příklad trojúhelníka, který je rovnoramenný. Popište ho pomocí délek stran. Uveďte příklad trojúhelníka, který je rovnoramenný. Popište ho pomocí délek stran.

4 Obecný trojúhelník – Jak rozdělujeme trojúhelníky podle velikosti vnitřních úhlů? Jak rozdělujeme trojúhelníky podle velikosti vnitřních úhlů?

5 Obecný trojúhelník – Jaká pravidla musí v trojúhelníku platit pro vrcholy, strany a vnitřní úhly, aby šel trojúhelník sestrojit? Jaká pravidla musí v trojúhelníku platit pro vrcholy, strany a vnitřní úhly, aby šel trojúhelník sestrojit?

6 Obecný trojúhelník – Rozhodněte, které ze dvou tvrzení je správné: Rozhodněte, které ze dvou tvrzení je správné: A) každý pravoúhlý trojúhelník je zároveň rovnoramenný. A) každý pravoúhlý trojúhelník je zároveň rovnoramenný. B) každý rovnoramenný trojúhelník je zároveň ostrý. B) každý rovnoramenný trojúhelník je zároveň ostrý.

7 Obecný trojúhelník – Dokažte (narýsujte) že v každém trojúhelníku je součet úhlů roven 180 stupňů. Nápověda: Použijte k tomu vlastnosti souhlastných, vedlejších a vrcholových úhlů. Dokažte (narýsujte) že v každém trojúhelníku je součet úhlů roven 180 stupňů. Nápověda: Použijte k tomu vlastnosti souhlastných, vedlejších a vrcholových úhlů.

8 Příčky v trojúhelníku - prémie Vypište všechny významné přímky a úsečky v trojúhelníku, které zatím znáte. Vypište všechny významné přímky a úsečky v trojúhelníku, které zatím znáte.

9 Příčky v trojúhelníku Jak nazýváme úsečku, která spojuje střed strany a s vrcholem A? Který význačný bod v trojúhelníku na ní leží? Jak nazýváme úsečku, která spojuje střed strany a s vrcholem A? Který význačný bod v trojúhelníku na ní leží?

10 Příčky v trojúhelníku – Trojúhelník ABC má délky stran AB = 4 cm, BC = 7 cm, AC = 15 cm. Jakou délku má střední příčka strany a ? Trojúhelník ABC má délky stran AB = 4 cm, BC = 7 cm, AC = 15 cm. Jakou délku má střední příčka strany a ?

11 Příčky v trojúhelníku Co je to střední příčka trojúhelníku? Co je to střední příčka trojúhelníku?

12 Příčky v trojúhelníku – V trojúhelníku známe délky těžnic : V trojúhelníku známe délky těžnic : Těžnice ke straně a je dlouhá 4 cm. Těžnice ke straně a je dlouhá 4 cm. Těžnice ke straně b je dlouhá 5 cm. Těžnice ke straně b je dlouhá 5 cm. Těžnice ke straně c je dlouhá 6 cm. Těžnice ke straně c je dlouhá 6 cm. Jak daleko od vrcholu A se nachází těžiště trojúhelníka? Jak daleko od vrcholu A se nachází těžiště trojúhelníka?

13 Příčky v trojúhelníku – Trojúhelník se stranami délek a = 4 cm, b = 5 cm, c = 3 cm je pravoúhlý. Uveďte délky všech výšek, těžnic a středních příček, které lze určit výpočtem, aniž bychom museli délky měřit. Trojúhelník se stranami délek a = 4 cm, b = 5 cm, c = 3 cm je pravoúhlý. Uveďte délky všech výšek, těžnic a středních příček, které lze určit výpočtem, aniž bychom museli délky měřit.

14 Kružnice V trojúhelníku - prémie Zkuste změřit a vypočítat, kolikrát menší je poloměr kružnice vepsané než poloměr kružnice opsané v libovolném rovnostranném trojúhelníku. Zkuste změřit a vypočítat, kolikrát menší je poloměr kružnice vepsané než poloměr kružnice opsané v libovolném rovnostranném trojúhelníku.

15 Kružnice V trojúhelníku – Na průsečíku kterých přímek leží střed kružnice opsané? Na průsečíku kterých přímek leží střed kružnice opsané?

16 Kružnice V trojúhelníku – Najděte v učebnici, jakým způsobem bychom měli označovat střed a poloměr kružnice opsané a jakým způsobem bychom měli označovat střed a poloměr kružnice vepsané. Najděte v učebnici, jakým způsobem bychom měli označovat střed a poloměr kružnice opsané a jakým způsobem bychom měli označovat střed a poloměr kružnice vepsané.

17 Kružnice V trojúhelníku Mějme trojúhelník ABC se stranami délek a = 4 cm, b = 5 cm, c = 7 cm. Mějme trojúhelník ABC se stranami délek a = 4 cm, b = 5 cm, c = 7 cm. Bude střed kružnice vepsané ležet uvnitř, nebo vně trojúhelníka ABC? Bude střed kružnice vepsané ležet uvnitř, nebo vně trojúhelníka ABC?

18 Kružnice V trojúhelníku Doplňte: Doplňte: Střed kružnice vepsané je stejně vzdálen od všech tří _____ trojúhelníka. Střed kružnice opsané je stejně vzdálen od všech tří ________ trojúhelníka. Střed kružnice vepsané je stejně vzdálen od všech tří _____ trojúhelníka. Střed kružnice opsané je stejně vzdálen od všech tří ________ trojúhelníka.

19 Kružnice V trojúhelníku Tři sousedé, pan Kruh, pan Opsaný a paní Vepsaná mají domy ve vrcholech pravidelného trojúhelníka se stranou délky 200 metrů. Pan Opsaný a paní vepsaná si chtějí zařídit společnou popelnici. Tři sousedé, pan Kruh, pan Opsaný a paní Vepsaná mají domy ve vrcholech pravidelného trojúhelníka se stranou délky 200 metrů. Pan Opsaný a paní vepsaná si chtějí zařídit společnou popelnici. V kterém místě by měli popelnici zřídit, aby to měli oba stejně daleko a co nejblíže? V kterém místě by měli popelnici zřídit, aby to měli oba stejně daleko a co nejblíže?

20 Konstrukce - prémie Sestrojte trojúhelník, který bude rovnoramenný, pravoúhlý, poloměr kružnice opsané bude 4 cm. Zápis konstrukce není nutný. Sestrojte trojúhelník, který bude rovnoramenný, pravoúhlý, poloměr kružnice opsané bude 4 cm. Zápis konstrukce není nutný.

21 Konstrukce Zapište konstrukci osy strany AB = 4 cm. Zapište konstrukci osy strany AB = 4 cm.

22 Konstrukce Trojúhelník ABC má délky stran a = 4 cm, b= 4 cm, c = 6 cm. Trojúhelník ABC má délky stran a = 4 cm, b= 4 cm, c = 6 cm. Zapište konstrukci trojúhelníka podle věty sss. Zapište konstrukci trojúhelníka podle věty sss.

23 Konstrukce Trojúhelník ABC má délky stran a = 4 cm, b= 7 cm, úhel beta 120° Trojúhelník ABC má délky stran a = 4 cm, b= 7 cm, úhel beta 120° Zapište konstrukci trojúhelníka podle věty sus. Zapište konstrukci trojúhelníka podle věty sus.

24 Konstrukce Narýsujte trojúhelník ABC, pokud víte, že a = 6 cm, výška na stranu a = 5 cm, b = 6 cm. Zápis konstrukce. Narýsujte trojúhelník ABC, pokud víte, že a = 6 cm, výška na stranu a = 5 cm, b = 6 cm. Zápis konstrukce.

25 Konstrukce Zapište konstrukci kružnice opsané trojúhelníku ABC s délkami stran a = 4 cm, b = 6 cm, c = 3 cm. Zapište konstrukci kružnice opsané trojúhelníku ABC s délkami stran a = 4 cm, b = 6 cm, c = 3 cm.

26 Přijdu na to sám(a) - prémie Které trojúhelníky jsou vždy osově souměrné? Které trojúhelníky jsou vždy osově souměrné? Které trojúhelníky jsou středově souměrné? Které trojúhelníky jsou středově souměrné?

27 Přijdu na to sám(a) Co je výška trojúhelníku? Co je výška trojúhelníku?

28 Přijdu na to sám(a) Jak nazýváme strany v rovnoramenném trojúhelníku? Jak nazýváme strany v rovnoramenném trojúhelníku?

29 Přijdu na to sám(a) Podle kterých vět můžeme rozhodnout, že je jsou dva trojúhelníky shodné? Podle kterých vět můžeme rozhodnout, že je jsou dva trojúhelníky shodné?

30 Přijdu na to sám(a) Rozhodni, zda platí: Rozhodni, zda platí: Pravoúhlý trojúhelník má jeden pravý a dva ostré úhly. Pravoúhlý trojúhelník má jeden pravý a dva ostré úhly. Rovnostranný trojúhelník má všechny strany stejně dlouhé. Rovnostranný trojúhelník má všechny strany stejně dlouhé. Tupoúhlý trojúhelník má jeden úhel větší než 90 °, zbývající dva úhly jsou ostré. Tupoúhlý trojúhelník má jeden úhel větší než 90 °, zbývající dva úhly jsou ostré.

31 Přijdu na to sám(a) V následující větě je jedna chyba, oprav ji: V následující větě je jedna chyba, oprav ji: Kružnice, na které leží všechny tři vrcholy trojúhelníku, se nazývá kružnice opsaná tomuto trojúhelníku, její střed leží v průsečíku os a její poloměr je roven vzdálenosti středu od libovolné strany trojúhelníku. Kružnice, na které leží všechny tři vrcholy trojúhelníku, se nazývá kružnice opsaná tomuto trojúhelníku, její střed leží v průsečíku os a její poloměr je roven vzdálenosti středu od libovolné strany trojúhelníku.

32 Který to je? - prémie Součet dvou shodných úhlů v hledaném trojúhelníku je shodný jako velikost zbývajícího úhlu. Součet dvou shodných úhlů v hledaném trojúhelníku je shodný jako velikost zbývajícího úhlu.

33 Který to je? Každý vnitřní úhel hledaného trojúhelníka má stejnou velikost 60 °. Každý vnitřní úhel hledaného trojúhelníka má stejnou velikost 60 °.

34 Který to je? Společným průsečíkem všech tří výšek je jeden z vrcholů hledaného trojúhelníka. Společným průsečíkem všech tří výšek je jeden z vrcholů hledaného trojúhelníka.

35 Který to je? Střed kružnice opsané leží mimo hledaný trojúhelník. Střed kružnice opsané leží mimo hledaný trojúhelník.

36 Který to je? Průsečík výšek i těžiště jsou dva různé body a leží na přímce, která prochází jedním z vrcholů hledaného trojúhelníka. Průsečík výšek i těžiště jsou dva různé body a leží na přímce, která prochází jedním z vrcholů hledaného trojúhelníka.

37 Který to je? V hledaném trojúhelníku leží střed kružnice opsané, střed kružnice vepsané a dva ze tří vrcholů na jedné přímce. V hledaném trojúhelníku leží střed kružnice opsané, střed kružnice vepsané a dva ze tří vrcholů na jedné přímce.


Stáhnout ppt "Herní plán Obecné vlastnosti 2000 50004000 5000 3000 1000 Konstrukce Kružnice V trojúhelníku 100040003000 2000 příčky v trojúhelníku 4000 100050004000."

Podobné prezentace


Reklamy Google