Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Úvod do modulu: Evaluace distančního vzdělávání Miroslava Dvořáková Olomouc 2007 akademie distančního vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Úvod do modulu: Evaluace distančního vzdělávání Miroslava Dvořáková Olomouc 2007 akademie distančního vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 1 Úvod do modulu: Evaluace distančního vzdělávání Miroslava Dvořáková Olomouc 2007 akademie distančního vzdělávání

2 2 Obsah prezentace Cíle modulu Úvod Evaluace a hodnocení Výhody evaluace a hodnocení Nevýhody evaluace a hodnocení Přístupy k evaluaci a hodnocení Kirkpatrickův přístup k evaluaci Plánování a realizace evaluace Závěr Profil autora

3 3 Cíle modulu Po prostudování modulu budete schopni: Definovat a umět od sebe odlišit pojmy evaluace a hodnocení. Vyjmenovat výhody a nevýhody realizace evaluace a hodnocení v DiV. Vyjmenovat a definovat jednotlivé přístupy k evaluaci a hodnocení ve vzdělávání. Naplánovat a zrealizovat evaluaci a hodnocení vaší výuky.

4 4 Úvod Evaluace a hodnocení jsou nedílnou součástí jakékoliv vzdělávací aktivity. Opravdu přínosné jsou ovšem jen v tom případě, že jsou prováděny systematicky a profesionálně. Cílem tohoto modulu je poskytnout vám dostatek informací k tomu, abyste byli schopni naplánovat a zrealizovat profesionální evaluaci a hodnocení vašich kurzů v programech distančním vzdělávání.

5 5 Evaluace a hodnocení Oba pojmy lze používat synonymně, ale v(ý)hodnější je dát každému z nich specifický význam. Evaluace = systematické zkoumání hodnoty vzdělávacího programu nebo jeho jednotlivých částí, které umožňuje usuzovat o celkové efektivitě studia a o edukativním potenciálu vzdělávacího zařízení. Hodnocení = posouzení toho, co se účastníci ve vzdělávacím programu naučili, tedy jejich nově nabytých znalostí, dovedností, postojů atd..

6 6 Výhody evaluace a hodnocení Na základě dobře udělané evaluace: Ověřujeme zda měla vzdělávací akce pro účastníky nějaký přínos, zda mělo cenu vynakládat za ni čas a peníze. Kontrolujeme, zda realizace vzdělávací akce odpovídá, popř. odpovídala tomu, jak byla navržena. Korigujeme kurz, měníme jej tak, aby byl efektivnější.

7 7 Nevýhody evaluace a hodnocení K nevýhodám patří zejména: Časová náročnost při plánování i realizaci evaluace a hodnocení. Finanční náročnost. Obavy z negativních výsledků, které mohou evaluace a hodnocení přinést. Neschopnost tutora (pramení většinou z nedostatečné informovanosti o evaluaci a hodnocení) evaluaci zrealizovat.

8 8 Přístupy k evaluaci a hodnocení Z hlediska času: evaluace a hodnocení počáteční, průběžné, závěrečné a po skončení vzdělávací akce. Z hlediska cílů: evaluace a hodnocení interní (vnitřní) a externí (vnější). Z hlediska zadavatele: evaluace a hodnocení formativní (průběžné) a sumativní (závěrečné). Kirkpatrickův přístup k evaluaci a hodnocení.

9 9 Kirkpatrickův přístup k evaluaci Donald L. Kirkpatrick rozlišuje 4 úrovně evaluace: reakce – líbilo se jim to? metoda dotazníku, rozhovoru, pozorování, méně tradiční metody evaluace učení – naučili se to? metoda zkoušky chování – použili to v praxi? metoda dotazníku, rozhovoru, pozorování výsledky – došlo ke změně efektivity firmy?

10 10 Plánování a realizace evaluace Je potřeba odpovědět si na tyto otázky: Pro koho? = kdo je zadavatelem evaluace Proč? = co je cílem evaluace Co? = co je předmětem evaluace Kdo? = kdo bude evaluátorem Kde, kdy, odkud? budeme získávat informace Za kolik? = kolik nás to bude stát Jaké budou metody evaluace? Jak budou získané informace zpracovány a využity?

11 11 Závěr Plánování a realizace evaluace ve vzdělávání je činnost náročná a nezřídka i nevděčná. Vyžaduje kromě znalostí a dovedností i čas, trpělivost a značnou dávku nadšení a fantazie. Proto vám na tomto místě přeji ani ne tak hodně úspěchů při studiu modulu Evaluace distančního vzdělávání, ale spíše hodně štěstí a pevné nervy při jejich praktické realizaci! Ale na druhou stranu… často získaná zpětná vazba za tu námahu opravdu stojí! :-)

12 12 Profil autora Problematikou evaluace a hodnocení ve vzdělávání dospělých se zabývám od roku 2003, kdy jsem začala zpracovávat diplomovou práci na toto téma a podílet se na pilotním programu plánování a realizace evaluace bakalářského studijního programu Andragogika v profilaci na personální management. V současné době v rámci bakalářského studijního programu Andragogika v profilaci na personální management tutoruji kurz Úvod do evaluace ve vzdělávání dospělých a vedu bakalářské a diplomové práce věnující se této problematice.

13 13 Elektronický studijní materiál k distančnímu vzdělávání Název materiálu: Evaluace distančního vzdělávání Autor materiálu: Miroslava Dvořáková duben 2007 Počet snímků: 13 Verze: 2 Tento studijní materiál byl vytvořen pro projekt Akademie distančního vzdělávání. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM (ESF) A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


Stáhnout ppt "1 Úvod do modulu: Evaluace distančního vzdělávání Miroslava Dvořáková Olomouc 2007 akademie distančního vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google