Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení efektivity výuky z pohledu pedagogiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení efektivity výuky z pohledu pedagogiky"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení efektivity výuky z pohledu pedagogiky
Mgr. Ondřej Bárta Ústav pedagogických věd FF MU

2 Evaluace: Vymezení pojmu
Teoretický přístup… Metodologie… Proces… …hodnocení, monitorování a měření určitých jevů.

3 Druhy pedagogické evaluace
Evaluace vzdělávacích potřeb Evaluace vzdělávacích programů Evaluace učebnic Evaluace reálné výuky Evaluace edukačního prostředí Evaluace vzdělávacích výsledků (Průcha, 1996) Metaevaluace (Scriven, 1994)

4 Evaluace vzdělávacích potřeb
„Zjišťování, monitorování a analýza vzdělávacích potřeb jednotlivců, různých skupin populace.“ (Průcha, 1996, s. 23) Jaké vzdělávání potřebují matky na mateřské dovolené?

5 Evaluace vzdělávacích programů
Evaluace osnov, kurikula, vzdělávacího plánu, projektu apod. Proč, koho, co, kdy, jak učit? Obsah, časová dotace, organizace, participanti, proveditelnost, efektivita.

6 Evaluace učebnic Hodnocení učebních textů, knih a jiných materiálů.
Struktura, rozsah, obtížnost, obrázky, použití ve výuce

7 Evaluace reálné výuky Hodnocení zaměřené na charakteristiky a podmínky vzdělávacích procesů. Observace (objektivní), participace (subjektivní)

8 Evaluace edukačního prostředí
Hodnocení fyzického a psychosociálního prostředí vyučování. Uspořádání a umístění učebního prostoru Klima učební skupiny

9 Metaevaluace Evaluace evaluace. Příklad:
Byl evaluační výzkum proveden podle potřeb zadavatele? Byly závěry evaluačního výzkumu správně interpretovány?

10 Výsledky a efekty Výsledek: Okamžitě měřitelná skutečnost. Efekt:
Dlouhodobě pozorovatelná změna.

11 Model efektivnosti vzdělávacích procesů
1) Vstupní determinanty (žák, učitel, prostředí) 2) Procesuální determinanty (reálná výuka) 3) Výsledky (kognitivní a afektivní) 4) Efekty (ekonomické a mimoekonomické)

12 Evaluace vzdělávacích výsledků
„Jde o … zjišťování, měření a vyhodnocování vzdělávacích výsledků žáků či jiných subjektů vzdělávání, které jsou dosahovány působením vzdělávacích procesů.“ (Průcha, 1996, s. 24) Příklad: Test po skončení vzdělávací aktivity. (Kolik se toho naučili?) Kognitivní (vědomosti) a afektivní (postoje) složka

13 Evaluace vzdělávacích výsledků: Příklady možných přístupů
Srovnání výsledků stejných předmětů na různých školách Srovnání výsledků stejných předmětů na jedné škole Hodnocení vzdělávacích výsledků absolventů škol Komplexní evaluace vzdělávacích výsledků

14 Evaluace vzdělávacích efektů
Hodnocení dlouhodobých dopadů vzdělávací aktivity. Příklad: Skupinový rozhovor půl roku po ukončení vzdělávací aktivity. (Kolik toho doposud používají? Kolik toho bylo použitelného v praxi?)

15 Evaluace vzdělávacích efektů
Ekonomické efekty: Spojitost mezi délkou vzdělání a platovým ohodnocením pracovníka. Mimoekonomické efekty: Životní úroveň a uspokojení, vliv vzdělání na spotřebu, změny v sociální struktuře společnosti.

16 Sumativní versus formativní evaluace
Souhrnná, celková. Obvykle po skončení aktivity, nemá vliv na její průběh. Formativní: Průběžná, korektivní. Obvykle v průběhu aktivity, může mít dopad na další průběh aktivity.

17 Úrovně evaluace Na úrovni školy Meziškolní (města, kraje…) Národní
Mezinárodní

18 Evaluace pomocí standardů
Cílové standardy → Učební látka Hodnotící standardy → Evaluační postup

19 Praktické aplikace: Evaluace programu Mládež v akci – RAY project
Metodologie: Dlouhodobý mezinárodní komparativní kvantitativní výzkum. Výhody: Více pokrytých témat v průběhu času (neformální vzdělávání, vliv na účast na trhu práce apod.), velká variabilita sesbíraných dat, možnost mezinárodní komparace. Nevýhody: Finanční, personální a logistická náročnost.

20 Praktické aplikace: Evaluace seminářů pro školitele mládeže
Metodologie: Univerzální a dynamický online dotazník s periodickým cyklem vyhodnocování. Výhody: Univerzálně použitelný nástroj pro různá školení, upravitelný do podoby feedbacku pro organizační tým. Nevýhody: Špatné zacházení s dotazníkem (lidský faktor), absence okamžité analýzy.

21 Praktické aplikace: Evaluace konkrétního vzdělávacího kurzu
Metodologie: Pre-test, post-test dotazník a po určitém časovém odstupu ohnisková skupina. Výhody: Možnost porovnat okamžité a obecné výsledky s konkrétními a dlouhotrvajícími efekty. Nevýhody: Nepřítomnost kontrolní skupiny v pre- a post-testu.

22 Závěrem… Propojujte teorii s praxí! Buďte upřímní!
Počítejte s evaluací dopředu! Berte výsledky evaluace v potaz! Nebojte se negativ, svět je jako šachovnice!

23 Použité zdroje Knox, A.B. 2002. Evaluation for Continuing Education.
Looney, J Teaching, Learning and Assessment for Adults. Průcha, J Pedagogická evaluace.

24 Díky za pozornost!


Stáhnout ppt "Hodnocení efektivity výuky z pohledu pedagogiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google