Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení efektivity výuky z pohledu pedagogiky Mgr. Ondřej Bárta Ústav pedagogických věd FF MU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení efektivity výuky z pohledu pedagogiky Mgr. Ondřej Bárta Ústav pedagogických věd FF MU."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení efektivity výuky z pohledu pedagogiky Mgr. Ondřej Bárta Ústav pedagogických věd FF MU

2 Evaluace: Vymezení pojmu  Teoretický přístup…  Metodologie…  Proces…  …hodnocení, monitorování a měření určitých jevů.

3 Druhy pedagogické evaluace  Evaluace vzdělávacích potřeb  Evaluace vzdělávacích programů  Evaluace učebnic  Evaluace reálné výuky  Evaluace edukačního prostředí  Evaluace vzdělávacích výsledků (Průcha, 1996)  Metaevaluace (Scriven, 1994)

4 Evaluace vzdělávacích potřeb  „Zjišťování, monitorování a analýza vzdělávacích potřeb jednotlivců, různých skupin populace.“ (Průcha, 1996, s. 23)  Jaké vzdělávání potřebují matky na mateřské dovolené?

5 Evaluace vzdělávacích programů  Evaluace osnov, kurikula, vzdělávacího plánu, projektu apod.  Proč, koho, co, kdy, jak učit?  Obsah, časová dotace, organizace, participanti, proveditelnost, efektivita.

6 Evaluace učebnic  Hodnocení učebních textů, knih a jiných materiálů.  Struktura, rozsah, obtížnost, obrázky, použití ve výuce

7 Evaluace reálné výuky  Hodnocení zaměřené na charakteristiky a podmínky vzdělávacích procesů.  Observace (objektivní), participace (subjektivní)

8 Evaluace edukačního prostředí  Hodnocení fyzického a psychosociálního prostředí vyučování.  Uspořádání a umístění učebního prostoru  Klima učební skupiny

9 Metaevaluace  Evaluace evaluace.  Příklad: Byl evaluační výzkum proveden podle potřeb zadavatele? Byly závěry evaluačního výzkumu správně interpretovány?

10 Výsledky a efekty  Výsledek: Okamžitě měřitelná skutečnost.  Efekt: Dlouhodobě pozorovatelná změna.

11 Model efektivnosti vzdělávacích procesů  1) Vstupní determinanty (žák, učitel, prostředí)  2) Procesuální determinanty (reálná výuka)  3) Výsledky (kognitivní a afektivní)  4) Efekty (ekonomické a mimoekonomické)

12 Evaluace vzdělávacích výsledků  „Jde o … zjišťování, měření a vyhodnocování vzdělávacích výsledků žáků či jiných subjektů vzdělávání, které jsou dosahovány působením vzdělávacích procesů.“ (Průcha, 1996, s. 24)  Příklad: Test po skončení vzdělávací aktivity. (Kolik se toho naučili?)  Kognitivní (vědomosti) a afektivní (postoje) složka

13 Evaluace vzdělávacích výsledků: Příklady možných přístupů  Srovnání výsledků stejných předmětů na různých školách  Srovnání výsledků stejných předmětů na jedné škole  Hodnocení vzdělávacích výsledků absolventů škol  Komplexní evaluace vzdělávacích výsledků

14 Evaluace vzdělávacích efektů  Hodnocení dlouhodobých dopadů vzdělávací aktivity.  Příklad: Skupinový rozhovor půl roku po ukončení vzdělávací aktivity. (Kolik toho doposud používají? Kolik toho bylo použitelného v praxi?)

15 Evaluace vzdělávacích efektů  Ekonomické efekty: Spojitost mezi délkou vzdělání a platovým ohodnocením pracovníka.  Mimoekonomické efekty: Životní úroveň a uspokojení, vliv vzdělání na spotřebu, změny v sociální struktuře společnosti.

16 Sumativní versus formativní evaluace  Sumativní: Souhrnná, celková. Obvykle po skončení aktivity, nemá vliv na její průběh.  Formativní: Průběžná, korektivní. Obvykle v průběhu aktivity, může mít dopad na další průběh aktivity.

17 Úrovně evaluace  Na úrovni školy  Meziškolní (města, kraje…)  Národní  Mezinárodní

18 Evaluace pomocí standardů  Cílové standardy → Učební látka  Hodnotící standardy → Evaluační postup

19 Praktické aplikace: Evaluace programu Mládež v akci – RAY project  Metodologie: Dlouhodobý mezinárodní komparativní kvantitativní výzkum.  Výhody: Více pokrytých témat v průběhu času (neformální vzdělávání, vliv na účast na trhu práce apod.), velká variabilita sesbíraných dat, možnost mezinárodní komparace.  Nevýhody: Finanční, personální a logistická náročnost.

20 Praktické aplikace: Evaluace seminářů pro školitele mládeže  Metodologie: Univerzální a dynamický online dotazník s periodickým cyklem vyhodnocování.  Výhody: Univerzálně použitelný nástroj pro různá školení, upravitelný do podoby feedbacku pro organizační tým.  Nevýhody: Špatné zacházení s dotazníkem (lidský faktor), absence okamžité analýzy.

21 Praktické aplikace: Evaluace konkrétního vzdělávacího kurzu  Metodologie: Pre-test, post-test dotazník a po určitém časovém odstupu ohnisková skupina.  Výhody: Možnost porovnat okamžité a obecné výsledky s konkrétními a dlouhotrvajícími efekty.  Nevýhody: Nepřítomnost kontrolní skupiny v pre- a post-testu.

22 Závěrem…  Propojujte teorii s praxí!  Buďte upřímní!  Počítejte s evaluací dopředu!  Berte výsledky evaluace v potaz!  Nebojte se negativ, svět je jako šachovnice!

23 Použité zdroje  Knox, A.B. 2002. Evaluation for Continuing Education.  Looney, J. 2008. Teaching, Learning and Assessment for Adults.  Průcha, J. 1996. Pedagogická evaluace.

24 Díky za pozornost!


Stáhnout ppt "Hodnocení efektivity výuky z pohledu pedagogiky Mgr. Ondřej Bárta Ústav pedagogických věd FF MU."

Podobné prezentace


Reklamy Google