Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Seminář – Dětská obuv2006-03-30 Český normalizační institut Czech Standards Institute Dětská obuv a technické normy Eva Štejfová Český normalizační institut.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Seminář – Dětská obuv2006-03-30 Český normalizační institut Czech Standards Institute Dětská obuv a technické normy Eva Štejfová Český normalizační institut."— Transkript prezentace:

1 1 Seminář – Dětská obuv2006-03-30 Český normalizační institut Czech Standards Institute Dětská obuv a technické normy Eva Štejfová Český normalizační institut

2 2 České technické normy Zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky Technické předpisy, které poskytují uživatelům pravidla, směrnice, charakteristiky činností pro obecné a opakované používání Obecně nezávazné Cílem je produkt (výrobek, služba nebo postup) bezpečný pro uživatele i životní prostředí

3 3 Legislativní požadavky pro obuv Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, který nařizuje, že na trh se může uvést pouze bezpečný výrobek. Za bezpečný výrobek se považuje ten, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí. Zákon kromě jiného uvádí způsoby, kterými lze prokázat bezpečnost výrobku.

4 4 Bezpečný výrobek splňuje –požadavky evropské legislativy, –požadavky národní legislativy členského státu EU, –požadavky dané ČSN zavádějící harmonizovanou evropskou normu, –požadavky dané ČSN zavádějící evropskou normu, –požadavky dané národní normou, –požadavky jiných technických dokumentů.

5 5 Legislativní požadavky Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 265/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejich hlavních částech Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do věku 3 let Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

6 6 ČSN 79 5600 Obuv - Požadavky a metody zkoušení Předmětem této normy je i obuv pro nejmenší děti – obuv navržená a vyrobená tak, aby byla vhodná ke každodennímu nošení dětmi s velikostí nohy od 16 do 22 (francouzské číslo velikostí), tj. od 105 mm do 165 mm (systém Mondopoint podle ČSN ISO 9407 Velikosti obuvi. Měření a označování. Systém Mondopoint). Předmětem této normy není obuv, která má povahu hraček.

7 7 ČSN 79 5600 Obuv - Požadavky a metody zkoušení Technické požadavky (celek i části): Provedení obuvi a jejích částí Hygienické požadavky Fyzikální vlastnosti (pevnost v tahu, odolnost proti opakovanému ohybu, nepropustnost, pevnost spojů, odírání…) Metody zkoušení Prověřování dodávek Značení, balení, skladování, informace pro spotřebitele, likvidace

8 8 Další ČSN pro obuv ČSN EN ISO 19952 Obuv – Slovník z ledna 2006 Kompletní obuv: ČSN EN …10 (zkoušení, kondicionování, měření velikostí) ČSN ……… 8 ( ČSN 79 5793 Sportovní obuv – Lyžařská obuv, ČSN 79 5794 Sportovní obuv – Bruslařská obuv, ČSN 79 5801 Přezuvková obuv ) Části obuvi: ČSN EN …44 (zkoušení)


Stáhnout ppt "1 Seminář – Dětská obuv2006-03-30 Český normalizační institut Czech Standards Institute Dětská obuv a technické normy Eva Štejfová Český normalizační institut."

Podobné prezentace


Reklamy Google