Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o obalech Česká republika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o obalech Česká republika"— Transkript prezentace:

1 Zákon o obalech Česká republika
Základní požadavky Zavedení harmonizovaných norem CEN

2 §3 Prevence Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení požadavků kladených na balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, který je nutno odstranit. Je-li obal pro určitý výrobek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami ČSN EN a ČSN EN , považují se požadavky za splněné.

3 §4 Těžké kovy a klasifikované nebezpečné látky
Osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo obalový prostředek, je povinna zajistit, aby: a)koncentrace látek uvedených v Seznamu dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek v obalu nebo obalovém prostředku byla v souladu s limitními hodnotami stanovenými zvláštními právními předpisy, vzhledem k přítomnosti těchto látek v emisích, popelu nebo výluhu v případě spalování nebo skládkování odpadu vzniklého z tohoto obalu nebo obalového prostředku; b) součet koncentrací olova, kadmia, rtuti a chromu s oxidačním číslem VI v obalu nebo obalovém prostředku nepřekročil hodnotu 100 mikrogramů/g; Jestliže je obal nebo obalový prostředek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami ČSN EN a ČSN EN , považují se požadavky za splněné.

4 §4 Recyklace a využití Osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo obalový prostředek, je povinna zajistit, aby obal nebo obalový prostředek po použití, pro které byl určen, po vynětí výrobku obvyklým způsobem, byl dále opakovaně použitelný nebo aby odpad z tohoto obalu nebo obalového prostředku byl využitelný jedním z těchto postupů: 1. procesem, kterým jsou odpady z obalů nebo obalových prostředků nebo jejich zbytky případně spolu s dalšími materiály přeměněny ve výrobek nebo surovinu (dále jen "recyklace"), 2. přímým spalováním za uvolňování energie hořením, a to samostatně nebo spolu s jiným odpadem a se zužitkováním získaného tepla (dále jen "energetické využití"), 3. aerobním zpracováním nebo anaerobním zpracováním biologicky rozložitelných složek tohoto odpadu za kontrolovaných podmínek a s použitím mikroorganismů za vzniku stabilizovaných organických zbytků nebo metanu (dále jen "organická recyklace"). Jestliže je obal nebo obalový prostředek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami ČSN EN 13430, ČSN EN a ČSN EN 13432, považují se požadavky za splněné.

5 §5 Technická dokumentace
Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v § 3 a 4 a informovat své odběratele o tom, že obal splňuje požadavky stanovené v § 3 a 4.

6 Poradenství a osvěta Prohlášení o shodě s požadavky normy
ČSN EN 13427, resp. se základními požadavky dle Směrnice 94/62/EC o obalech a obalových odpadech

7 Semináře

8 Láhev PET 2010 36g Úspora 25% Před rokem 2006 48g

9 Skupinový obal

10 Prodejní obal

11 Administrativní bariéry nebo „problémy“
Dokumentace k obalům ze zemí mimo EU (Asie, Jižní Amerika, USA…) ISO/TC 122/SC4 Očekávání rychlých změn obal bez pochopení komplikovaných procesů změn technologie balení Publikace „Best practice“

12 Jsme schopni spočítat celkový efekt prevence (minimalizace) obalů v EU?
Jako celek NE. Pouze jako případovou studii pro určitý typ výrobku. Důvody: Zdroji dat o váze produkovaných obalů jako celek jsou pouze organizace Zeleného bodu nebo alespoň většinou, ale… Jejich data zahrnují pouze množství obalů nikoliv spotřebu výrobků samotných (rostoucí čísla x ekonomický růst?, klesající čísla x pokles nebo prevence?, spotřebitelské preference?, nové výrobky? nové trhy x ztráta trhu? = příliš mnoho faktorů) V řadě případů je jedna a ta samá tuna obalů evidována několikrát (velkoobchody a distribuční centra, užití obalu určeného pro jednu užití několik a to i pro různé výrobky). Balení připravených jídel x balení jednotlivých surovin pro přípravu jídel nebo… Návrat k čerstvým potravinám. Biopotraviny vyžadují obaly vyšší kvality.


Stáhnout ppt "Zákon o obalech Česká republika"

Podobné prezentace


Reklamy Google