Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpadové hospodářství ČR ve světle členství v EU Praha 1. prosince 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpadové hospodářství ČR ve světle členství v EU Praha 1. prosince 2010."— Transkript prezentace:

1

2

3 Odpadové hospodářství ČR ve světle členství v EU Praha 1. prosince 2010

4 Legislativa OH ČR Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Zákon č. 477/2001, o obalech Nařízení č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR

5 Povinnosti ČR vyplývající z členství v EU v roce 2010 Transpozice rámcové směrnice o odpadech č.98/2008/ES - Ze dne 19.11.2008 - Nahrazuje předchozí směrnici o odpadech 2006/12/ES - Transpoziční datum 12.12. 2010 A Řízení EK o porušení smlouvy o založení Evropských společenství

6 Řízení č. 2006/2478 vedené proti ČR z důvodů nesprávné transpozice směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů Řízení č. 2008/0145 vedené proti ČR z důvodů neprovedení směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech Řízení č. 2009/2265, jehož předmětem je namítané nesprávné provedení směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

7 Jak toto vyřešit? Podmínky pro navrhovaná řešení: –Řešící všechny výše uvedené okruhy –Prosaditelné a rychlé řešení (parlamentní volby v květnu) Příprava euronovely stávajícího zákona o odpadech

8 Euronovela zákona o odpadech Poslanecká iniciativa 4 poslanců - schváleno 19.3.2010 Senát Parlamentu - schváleno 21.4.2010 Podpis prezidenta - 13. května Vyhlášení ve sbírce zákonů 21. května jako zákon č. 154/2010 Sb. Účinnost – 1. července

9 Obsah novely Změny působnosti zákona o odpadech Doplnění nových a změny původních definic Pojem „ vedlejší produkt “ a „ stav, kdy odpad přestává být odpadem “

10 Hierarchie způsobů nakládání s odpady V souladu s rámcovou směrnicí o odpadech: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, e) odstranění odpadů Od této hierarchie je možné se odklonit jen na základě: –Posouzení životního cyklu zahrnující vznik a nakládání s odpadem – je-li to vhodné

11 Další oblasti úpravy: Úprava provozu skládek – s ohledem na připomínky EK Nová nebezpečná vlastnost – Senzibilita Možnost obce stanovit v OZV systém nakládání s biol. rozl. složkou KO Vzorec pro výpočet energetické účinnosti (jen pro spalovny KO) – –Příloha č. 12 zákona o odpadech –Při splnění energ. účinnosti – využívání odpadu (nikoliv odstraňování) Programy prevence –Budou součástí nového Plánu odpad. hospodářství ČR

12 Cíle odpadového hospodářství – povinnosti z Evropských předpisů Postupné omezování množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky (a to vše oproti vzniklému tomuto odpadu v roce 1995) - Vzniklý odpad v roce 1995 - 1 530 000 t –v roce 2010 – snížení na 75% hmotn. (tzn. na 1.147.500 t/rok) –v roce 2013 – snížení na 50 % hmotn. (tzn. na 765.000 t/rok) –v roce 2020 – snížení na 35 % hmotn. (tzn. na 535.500 t/rok)

13 Postupné omezování množství BRKO ukládaného na skládky Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO, CENIA

14 Další cíle odpadového hospodářství – povinnosti z Evropských předpisů Zvýšit do roku 2020 recyklaci nejméně u papíru, skla, plastu a kovu…pocházejících z domácností a jím podobným. - na úroveň až 50% hmotnosti Evropská komise vydá rozhodnutí upravující podrobnosti výpočtů Zvýšit do roku 2020 u stavebních a demoličních odpadů (kategorie ostatní) recyklaci a materiálové využití –na úroveň 70% hmotnosti Podpora tříděného sběru – zajistit do roka 2015 tříděný sběr minimálně papíru, kovu, plastu a skla.

15 Další cíle odpadového hospodářství – povinnosti z Evropských předpisů Minimální požadovaná úroveň zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů Nejméně 25 % do 26. září 2012 Nejméně 45 % do 26. září 2016 V současnosti – cca 11%

16 Nová legislativa OH ČR 1/ Zákon o obalech (stávající) 2/ Zákon o odpadech 3/ Zákon o výrobcích s ukončenou životností

17 DĚKUJI ZA POZORNOST ! Mgr. Eva Strnadová Ministerstvo životního prostředí tel:267 122 244 Eva.strnadova@mzp.cz


Stáhnout ppt "Odpadové hospodářství ČR ve světle členství v EU Praha 1. prosince 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google