Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetické využití odpadů v Moravskoslezském kraji

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetické využití odpadů v Moravskoslezském kraji"— Transkript prezentace:

1 Energetické využití odpadů v Moravskoslezském kraji
doc.Dr.Ing. Tadeáš Ochodek člen představenstva KIC Odpady, a.s.

2 17. června 2008 přijal Evropský parlament novou směrnici o odpadech
17. června 2008 přijal Evropský parlament novou směrnici o odpadech. Členské státy jsou povinny implementovat obsah této směrnice do své národní legislativy do 24 měsíců od data jejího vydání – tj., že do roku 2010 musíme připravit zcela nový zákon o odpadech, který bude odpovídat požadavkům této směrnice. Část hierarchie plníme: z komunálních odpadů se třídí všechny využitelné složky (papír, sklo, plasty, nápojové kartony) a recyklují se na jiné výrobky. Zbytek po vytřídění však jde na skládky, tj. "odstranění". Podle evropské směrnice, která platí i pro nás, by se však tyto odpady měly ještě jinak (energeticky) využít, a teprve zbytek (struska) může být uložen na skládku.

3 1. PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ
Chovat se tak, abychom vytvořili co nejméně odpadu. 2. OPĚTOVNÉ POUŽITÍ Věci, které již nepotřebujeme, nevyhazovat, ale nalézt pro náhradní využití. 3. MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ Třídit odpady v domácnosti, vyrábět z nich nové výrobky. 4. JINÉ VYUŽITÍ Ze zbytkových odpadů, které nelze jinak využít, vyrobit energii. 5. ODSTRANĚNÍ Do skládky ukládat pouze inertní odpady.

4

5 Skládkování komunálního odpadu ve
vybraných evropských zemích v kg/osobu a rok

6 Množství odpadu spáleného na hlavu ve
vybraných zemích EU (včetně Švýcarska) v letech 2002 až 2007 v kg/osobu a rok

7 Produkce komunálního odpadu z několika vyspělých zemí a v ČR v kg/osobu a rok).

8 Společnost KIC Odpady, a.s.
(Založena rozhodnutím zastupitelstva kraje č. 25/2211( ) Akcionáři: Moravskoslezský kraj, Statutární města Moravskoslezského kraje (Ostrava, Karviná,Opava, Frýdek-Místek, Havířov) a Obec Horní Suchá (přistoupila v září 2010) Den zápisu do obchodního rejstříku: Akcie: 404 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jm. h ,- Kč Základní kapitál: ,- Kč

9 Co je to integrovaný systém nakládání s komunálními odpady?
UCELENÝ, VZÁJEMNĚ PROPOJENÝ SYSTÉM ČINNOSTÍ A ZAŘÍZENÍ PRO SBĚR, SVOZ, ÚPRAVU, VYUŽITÍ A ODSTRANĚNÍ ODPADŮ

10 PAPÍR , PLAST, SKLO, KOVY, BIO, Energetické využiTí odpadů
PAPÍRNY, SKLÁRNY, TEXTILKY HUTNÍ PROVOZY A POD. PAPÍR , PLAST, SKLO, KOVY, BIO, ZPĚTNÝ ODBĚR NEBEZPEČNÝ ODPAD ZBYTKOVÁ SMĚS Odstranění SKLÁDKOVÁNÍM Separace v obcích Svoz a dotřídění KOMPOSTÁRNY BIOPLYNOVÉ STANICE Energetické využiTí odpadů ZPRACOVÁNÍM

11 …a bude-li KIC… … stav dnes… + ZISK TEPLA a ELEKTŘINY
Pokles o cca t /rok skládkovaných komunálních odpadů + ZISK TEPLA a ELEKTŘINY (cca GJ/rok, MWh/rok)

12 Schéma integrovaného systému nakládání s KO ve svozové oblasti - 2015

13 Doporučená lokalita dle studie proveditelnosti
Město KARVINÁ, lokalita Barbora („brownfield“) území potřebné pro KIC: cca m2

14 Vizualizace spalovny

15 Komplexní ověřená technologie

16 Spalovny v České republice
TERMIZO Liberec SAKO Brno ZEVO Praha - Malešice

17 KIC – aktuální stav Podána žádost o vydání územního rozhodnutí na stavební úřad MM Karviná , (řízení přerušeno do ), zapracování požadavků kladného stanoviska EIA Podepsána smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie s Dalkií ČR + závazek omezení vlastní výroby tepla z černého uhlí (tiskovka ) Statutární město Karviná vydalo souhlas s výstavbou KIC – požadavky Příprava dokumentace DUR pro překládací stanice Frýdek-Místek, Opava – Holasovice, Ostrava (zachování v maximální míře stávajícího způsobu svozu odpadu) Předpokládané zahájení trvalého provozu spalovny: listopad 2015

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Energetické využití odpadů v Moravskoslezském kraji"

Podobné prezentace


Reklamy Google