Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetické využití odpadů v Moravskoslezském kraji doc.Dr.Ing. Tadeáš Ochodek člen představenstva KIC Odpady, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetické využití odpadů v Moravskoslezském kraji doc.Dr.Ing. Tadeáš Ochodek člen představenstva KIC Odpady, a.s."— Transkript prezentace:

1 Energetické využití odpadů v Moravskoslezském kraji doc.Dr.Ing. Tadeáš Ochodek člen představenstva KIC Odpady, a.s.

2  17. června 2008 přijal Evropský parlament novou směrnici o odpadech. Členské státy jsou povinny implementovat obsah této směrnice do své národní legislativy do 24 měsíců od data jejího vydání – tj., že do roku 2010 musíme připravit zcela nový zákon o odpadech, který bude odpovídat požadavkům této směrnice.  Část hierarchie plníme: z komunálních odpadů se třídí všechny využitelné složky (papír, sklo, plasty, nápojové kartony) a recyklují se na jiné výrobky.  Zbytek po vytřídění však jde na skládky, tj. "odstranění". Podle evropské směrnice, která platí i pro nás, by se však tyto odpady měly ještě jinak (energeticky) využít, a teprve zbytek (struska) může být uložen na skládku.

3 1. PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ Chovat se tak, abychom vytvořili co nejméně odpadu. 2. OPĚTOVNÉ POUŽITÍ Věci, které již nepotřebujeme, nevyhazovat, ale nalézt pro náhradní využití. 3. MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ Třídit odpady v domácnosti, vyrábět z nich nové výrobky. 4. JINÉ VYUŽITÍ Ze zbytkových odpadů, které nelze jinak využít, vyrobit energii. 5. ODSTRANĚNÍ Do skládky ukládat pouze inertní odpady.

4

5 Skládkování komunálního odpadu ve vybraných evropských zemích v kg/osobu a rok

6 Množství odpadu spáleného na hlavu ve vybraných zemích EU (včetně Švýcarska) v letech 2002 až 2007 v kg/osobu a rok

7 Produkce komunálního odpadu z několika vyspělých zemí a v ČR v kg/osobu a rok).

8 Společnost KIC Odpady, a.s. (Založena rozhodnutím zastupitelstva kraje č. 25/2211(25.8.2008) Akcionáři: Moravskoslezský kraj, Statutární města Moravskoslezského kraje (Ostrava, Karviná,Opava, Frýdek-Místek, Havířov) a Obec Horní Suchá (přistoupila v září 2010) Den zápisu do obchodního rejstříku: 30.10.2008 Akcie: 404 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jm. h. 100 000,- Kč Základní kapitál: 40 400 000,- Kč

9 Co je to integrovaný systém nakládání s komunálními odpady? UCELENÝ, VZÁJEMNĚ PROPOJENÝ SYSTÉM ČINNOSTÍ A ZAŘÍZENÍ PRO SBĚR, SVOZ, ÚPRAVU, VYUŽITÍ A ODSTRANĚNÍ ODPADŮ

10 ZPRACOVÁNÍM Využití PAPÍRNY, SKLÁRNY, TEXTILKY HUTNÍ PROVOZY A POD. PAPÍR, PLAST, SKLO, KOVY, BIO, ZPĚTNÝ ODBĚR NEBEZPEČNÝ ODPAD ZBYTKOVÁ SMĚS Odstranění SKLÁDKOVÁNÍM Separace v obcích Svoz a dotřídění KOMPOSTÁRNY BIOPLYNOVÉ STANICE ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

11 … stav dnes… …a bude-li KIC… Pokles o cca 192 000 t /rok skládkovaných komunálních odpadů + ZISK TEPLA a ELEKTŘINY (cca 1136000 GJ/rok, 23000 MWh/rok)

12 Schéma integrovaného systému nakládání s KO ve svozové oblasti - 2015

13 Doporučená lokalita dle studie proveditelnosti Město KARVINÁ, lokalita Barbora („brownfield“) území potřebné pro KIC: cca 100 000 m2

14 Vizualizace spalovny

15 Komplexní ověřená technologie

16 TERMIZO Liberec SAKO Brno ZEVO Praha - Malešice Spalovny v České republice

17 • Podána žádost o vydání územního rozhodnutí na stavební úřad MM Karviná 30.7.2010, (řízení přerušeno do 30.11.2010), zapracování požadavků kladného stanoviska EIA • Podepsána smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie s Dalkií ČR + závazek omezení vlastní výroby tepla z černého uhlí (tiskovka 2.11.2010) • Statutární město Karviná vydalo 25.10.2010 souhlas s výstavbou KIC – požadavky • Příprava dokumentace DUR pro překládací stanice Frýdek-Místek, Opava – Holasovice, Ostrava (zachování v maximální míře stávajícího způsobu svozu odpadu) • Předpokládané zahájení trvalého provozu spalovny: listopad 2015 KIC – aktuální stav

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Energetické využití odpadů v Moravskoslezském kraji doc.Dr.Ing. Tadeáš Ochodek člen představenstva KIC Odpady, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google