Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo zdravotnictví České republiky"— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo zdravotnictví České republiky
MUDr. Michael Vít, Ph.D. náměstek ministra a hlavní hygienik ČR Ing. Jitka Sosnovcová Státní zdravotní ústav

2 Stav dovozu dětské obuvi a její zdravotní způsobilost – právní rámec
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. předměty běžného užívání : výrobky pro děti ve věku do 3 let (§ 25 odst. 1 písm. d) tohoto zákona) Obuv pro děti nad 3 roky nepatří do působnosti tohoto zákona.

3 Dětská obuv a její zdravotní způsobilost
Dozorové orgány podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nad předměty běžného užívání Orgány ochrany veřejného zdraví (Krajské HS se svými územními pracovišti a HS hl. města Prahy)

4 Dětská obuv a její zdravotní způsobilost
Prováděcí právní předpis k zákonu o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.) Vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do tří let Zabývá se zdravotní nezávadností (bezpečností) materiálů, z nichž jsou hračky a výrobky vyrobeny.

5 Vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do tří let
Obsahuje : 1) obecné požadavky na materiály z nichž jsou hračky a výrobky pro děti vyrobeny (textilie, plasty, elastomery, přírodní usně, kožešiny…) 2) specifické požadavky na dětskou obuv pro děti do tří let – s ohledem použité na materiály - § 12

6 Specifické požadavky na dětskou obuv - § 12
(1) Uzavřená obuv o velikosti chodidla 105 až 165 mm nesmí být plně zhotovena ze syntetických materiálů. To neplatí, jde-li například o koupací obuv a obuv účelovou tvořenou jedním dílcem, vyrobenou zejména tvářením z elastomerů nebo plastů, jako jsou holínky nebo nepropustná zimní obuv. (2) Materiály používané k výrobě svršku a podšívek při výrobě obuvi o velikosti chodidla 105 až 165 mm musí mít propustnost pro vodní páry minimálně 2,0 mg.cm-2 h-1.

7 Specifické požadavky na dětskou obuv - § 12
(3) Materiály používané k výrobě stélek při výrobě obuvi o velikosti chodidla 105 až 165 mm musí mít absorpci vody nejméně 35 procent a desorpci vody nejméně 40 procent. (4) Jednotlivé druhy materiálů používané k výrobě stélek a podšívek u obuvi o velikosti chodidla 105 až 165 mm nesmí překročit hygienické požadavky stanovené touto vyhláškou.

8 Specifické požadavky na dětskou obuv - § 12
Rozšíření požadavků? O technické parametry/požadavky konstrukce obuvi pro děti do tří let → nutnost notifikace nového předpisu Evropskou komisí a jednotlivými členskými státy EU, včetně řádného zdůvodnění požadavku ze strany ČR (dostatečné vědecké odůvodnění, klinické studie, epidemiologické studie apod.) Důvod: Možné omezení volného obchodu a pohybu zboží v rámci EU. (viz dále)

9 Dětská obuv a její zdravotní způsobilost
Povinným subjektem z hlediska zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.) výrobce dětské obuvi dovozce dětské obuvi

10 Dětská obuv a její zdravotní způsobilost
Výrobce : je osoba, která vyrábí dětskou obuv, nebo navrhne výrobek, nebo uvede na výrobku svou obchodní firmu nebo jméno a příjmení fyzické osoby, ochrannou známku nebo jiný rozlišovací znak, nebo osoba, která výrobek upraví za účelem jeho uvedení na trh nebo do oběhu.

11 Dětská obuv a její zdravotní způsobilost
Dovozce : je osoba, která uvede na trh nebo do oběhu dětskou obuv z jiného než členského státu Evropské unie nebo uvedení takového výrobku na trh nebo do oběhu zprostředkuje, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

12 Dětská obuv a její zdravotní způsobilost
Dětská obuv přivezená na území ČR z některého členského státu EU, na jehož území byla legálně uvedena na trh. Osoba, která jej takto „dovezla“ není v postavení povinného subjektu z hlediska plnění povinností zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.) (obchodní řetězce LIDL, KAUFLAND, TESCO, MAKRO, CARREFOUR, JULIUS MEINL, apod.) Platí zásada volného pohybu zboží!

13 Dětská obuv a její zdravotní způsobilost
Pro hodnocení bezpečnosti je dále rozhodující zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů. transpozice směrnice č. 2001/95/ES

14 Dětská obuv a její zdravotní způsobilost
Podle § 3 zákona o obecné bezpečnosti výrobků (zákon č. 102/2001 Sb.) bezpečný výrobek = výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí při užívání výrobku, přičemž se sledují z hlediska rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitele zejména tato kritéria:

15 Dětská obuv a její zdravotní způsobilost
vlastnosti výrobku, jeho životnost, složení, způsob balení, poskytnutí návodu na jeho montáž a uvedení do provozu, dostupnost, obsah a srozumitelnost návodu, způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, způsob označení, způsob provedení a označení výstrah, návod na údržbu a likvidaci, srozumitelnost a rozsah dalších údajů a informací poskytovaných výrobcem; údaje a informace musí být vždy uvedeny v českém jazyce, vliv na další výrobek, za předpokladu jeho užívání s dalším výrobkem, způsob předvádění výrobku, rizika pro spotřebitele, kteří mohou být ohroženi při užití výrobku, zejména děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

16 Dětská obuv a její zdravotní způsobilost
Podle zákona o obecné bezpečnosti výrobků (zákon č. 102/2001 Sb.) probíhá kontrola zejména distributorů, tedy osob, které v dodavatelském řetězci provádějí následnou obchodní činnost po uvedení výrobku na trh, jakož i dalších osob v dodavatelském řetězci, za předpokladu, že jejich činnost nemá vliv na vlastnosti týkající se bezpečnosti výrobku. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a vlastně i zákon o ochraně veřejného zdraví vycházejí z toho, že distributor neovlivňuje vlastnosti výrobku.

17 Povinnosti výrobce, dovozce a distributora
Výrobce (a dovozce) je povinen uvádět na trh pouze bezpečné výrobky. Distributor nesmí distribuovat takové výrobky uvedené na trh, o nichž na základě svých informací a odborných znalostí ví nebo může předpokládat, že požadavkům na bezpečnost výrobků neodpovídají.

18 Státní zdravotní dozor dětské obuvi OOVZ
I. Kontrola dokumentace - výrobci a dovozci Písemné prohlášení o shodě s požadavky vyhlášky Materiálové složení dětské obuvi Laboratorní protokoly o zkouškách II. Laboratorní zkoušky odebraných vzorků (chemické zkoušky, zkoušky kožní dráždivosti) - výrobci, dovozci, distributoři

19 Státní zdravotní dozor dětské obuvi OOVZ
Běžný státní zdravotní dozor - na základě rámcového plánu kontrol sestaveného MZ ČR, rozpracovaného jednotlivými KHS - schválen a vyhodnocován MZ ČR Cílený dozor – vyhlašován celostátně na základě rozhodnutí hlavního hygienika ČR Na základě podnětů spotřebitelů či spotřebitelských organizací či jiného orgánu dozoru RAPEX

20 Státní zdravotní dozor dětské obuvi
Obuv pro děti starší tří let Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů → kompetence MPO ČR Dozor Česká obchodní inspekce. Možná spolupráce ze strany MZ s MPO na rozšíření požadavků na obuv pro děti starší tří let. → nutnost notifikace nového předpisu Evropskou komisí a jednotlivými členskými státy EU, včetně řádného zdůvodnění požadavku ze strany ČR Důvod: Možné omezení volného obchodu a pohybu zboží v rámci EU.

21 Příčiny deformit nohou

22 Příčiny deformit nohou
I. Nevhodná obuv Nošení obuvi, která dobře nepadne: příliš úzká x příliš široká krátká x široká špičatá nošení obuvi s vysokými podpatky

23 Příčiny deformit nohou
II. Nevhodný životní styl - nadměrná tělesná hmotnost - jednostranná zátěž nohou – přetěžování nadměrně dlouhou chůzí nebo naopak stáním - nedostatek pohybu - chůze po tvrdých, rovných podlahách - nošení účelové obuvi (sportovní obuv typu tenisky) po celý den ke všem účelům

24 Příčiny deformit nohou
III. Nošení obuvi zdravotně závadné či ortopedicky nevyhovující - nevyhovující materiálové složení - obuv s nevyhovujícími anatomickými nebo funkčními vlastnostmi (zejména obuv s „historií“ – obuv již po jednom či více dětech)

25 Příčiny deformit nohou
Noha dítěte velmi rychle roste, mění své proporce – v průměru mm/rok. Dítě ve věku 2-3 let optimum 2-3 velikosti/rok. Růst nohy není plynulý, nýbrž ve skocích. Nutná pravidelná kontrola velikosti obuvi x velikost nohy matkou.

26 Příčiny deformit nohou
Kosti nohy malého dítěte jsou měkké (chrupavčité) - snadno se deformují špatnou, zejména malou obuví a nadměrnou zátěží (dlouhá chůze). Dětské nohy mají sníženou citlivost vůči bolesti či tlaku – krátká či nepadnoucí obuv aniž by to dítě pocítilo.

27 Příčiny deformit nohou
Tvar a velikost obuvi dostatečně prostorná kulatá špička poskytující dostatek místa pro prsty (prsty musí být v přirozené poloze) deformity: vbočený palec, vybočený malík, kladívkové prsty

28 Příčiny deformit nohou
Materiál svršku obuvi a stélky materiály přírodní (useň, textil) prodyšné, měkké a absorbující vlhkost nevhodné materiály (plast, koženka) způsobují plísňová onemocnění, otlaky, zapařeniny nohou (dětské nohy – větší potivost)

29 Příčiny deformit nohou
Opatek Ohebnost obuvi Podpatek Výběr správné obuvi je v rukou matky dítěte !!!

30 Ve spolupráci s Českou obuvnickou a kožešnickou asociací
Distribuce do MŠ, Ordinace PLDD Odborní ambulantní lékaři Zdravotní ústavy Mateřská centra Obchody s obuví Ve spolupráci s Českou obuvnickou a kožešnickou asociací

31 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Ministerstvo zdravotnictví České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google