Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pšenice jarní David Švarc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pšenice jarní David Švarc."— Transkript prezentace:

1 Pšenice jarní David Švarc

2 Pšenice jarní Triticum aestivum

3 Výchozí ukazatele Poř. č. Ukazatel S - Standard 1 Výnos zrna (t/ha) 4
2 Cena zrna od výrobce (Kč/t) 4950 3 Tržba z prodeje zrna (Kč/ha) 19800 Sazba pojištění proti živelným pohromám (%) 5 Normativ fixních nákladů (Kč/ha) 4500 6 Výnosy slámy (t/ha) 3,7 7 Vnitropodnková sazba slámy (Kč/t) 200 8 Ocenění slámy (Kč/ha) 740 9 Sláma započítaná do tržeb (A/N) N 15 Dotace započítaná do tržeb 4400

4 Výnos zrna Pšenice jarní je většinou pěstována jako náhrada za nevysetou pšenici ozimou po pozdě sklizených plodinách (cukrovka, kukuřice). Z toho vyplývá ročníkové kolísání osevních ploch.

5 Pěstební technologie

6 Variabilní náklady + fixní stroje
Pěstební technologie OPERACE DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Opak./rok Spotřeba Variabilní náklady Variabilní náklady + fixní stroje Práce (h/ha) Nafta (l/ha) ZM (kh/ha) Práce ZM bez PH Stroje vč. PH a PM Celk var. nákl. 0,25 0,50 12,0 2000,00 2500 3300 Podíl vápnění Před podmítkou Podíl vápnění osevního postupu je kalkulován na dávku 2 t/ha mletého vápence. Služba 0,20 2,00 28,0 40000,00 260 10000 1400 11680 13200 Podíl hnojení statkovými hnojivy Těsně před orbou k okopanině Pracovní operace aplikace statkových hnojiv je kalkulována jako procentický podíl odpovídající průměrnému zařazení pšenice do osevního postupu. Uvažováno s dávkou 40 t/ha k vhodné plodině osevního postupu. Rozmetadlo statkových hnojiv, nakladač 1,00 0,29 1,5 420,00 38 3147 116 3301 3432 Hnojení PK před orbou Dávky hnojiv určit na základě zásoby živin v půdě, zde podle úrovně výnosu: 50 kg/ha P2O kg/ha superfosfát jednoduchý granulovaný (18 %), 85 kg/ha K2O kg/ha na ha draselná sůl (60 %). Rozmetadlo minerálních hnojiv, nakladač 170,00 948 80 1066 1163 Hnojení Mg Nejpozději před orbou Na základě zásoby Mg v půdě a podle úrovně výnosu: 45 kg/ha MgO kg/ha Kieserit (26 %). 0,80 0,67 17,00 0,0 87,00 789 876 1220 Střední orba 2. polovina řijna až začátek listopadu Zapravení posklizňových zbytků. Hloubka orby mm. Ponechání v hrubé brázdě. Pluh 0,22 6,3 0,00 29 317 346 465 Minimaliz. mělké povrchové kypření 2. polovina řijna Zkypření a promísení vrstvy půdy do cm. Zničení vzešlých plevelů a výdrolu předplodiny. Talířový šípový kypřič, kombinátor Podmínkou dobrých výnosů je časné setí (nejdříve z jarních plodin) a příznivé podmínky pro odnožování. Opožděný výsev vlivem nevhodných podmínek pro setí způsobuje ročníkovou nestabilitu výnosů.

7

8 Pěstební technologie 1,00 0,29 1,5 145,00 38 892 80 1010 1107 Základní hnojení N Přd setím Asi 1/2 polovina celkové dávky dusíku. Dávka dusíku 40 kg/ha N, 145 kg/ha LAV. Rozmetadlo minerálních hnojiv, nakladač 0,40 10,5 220,00 52 2816 529 3397 3711 Předseťová příprava půdy a setí Březen Při jedné jízdě se půda připraví vibračními nebo rotačními branami s utužovacím válcem a současně se seje, automatické vynechání kolejových meziřádků. Co nejdříve na jaře. Setí do hloubky mm, meziřádková vzdálenost obvykle mm. 220 kg/ha, uznané osivo, mořené. Secí kombinace 0,33 0,20 3,40 0,0 26,00 135 161 220 Válení Po zasetí V suchých podmínkách válení rýhovanými (hladkými) válci po zasetí, aby se podpořilo vzlínání vody k osivu. Rýhované válce (těžší hladké válce) 0,25 2,00 0,6 33,00 481 95 609 736 Ošetření proti plevelům Duben, květen Přípravky hubící citlivé i některé odolné plevele. Mustang 0,6 l/ha. Postřikovač, cisterna s vodou 0,22 133,00 29 874 98 1001 1124 Produkční dávka N Květen Na začátku sloupkování v období fází DC, kdy se rozhoduje o udržení založených odnoží a základů kvítků. Kapalné hnojivo l/ha DAM 390 na ha (40 kg/ha N). Postřikovač 0,50 0,00 118 Aplikace regulátorů růstu Polovina května Proti poléhání pšenice. Během odnožování ve fázi DC.Stabilan 750 SL 1,0 l/ha. Společná aplikace s herbicidy nebo s kapalným hnojivem DAM 390. Společně s jiným postřikem 2,0 33 985 1113 1240 Ošetření proti chorobám Začátek června Ošetření proti listovým chorobám.Tango super 1,0 l/ha.

9

10 Pěstební technologie 0,33 0,25 2,0 0,15 33 202 95 330 457 Ošetření proti škůdcům 2. pol. května až červen Ošetření proti kohoutkům nebo mšicím. Karate Zeon 5 CS 0,15 l/ha. Postřikovač, cisterna s vodou 0,00 0,0 10,00 230 Aplikace speciálních látek Květen až červen Aplikace látek zvyšujících výnos a kvalitu zrna (listová hnojiva, podpůrné látky). Listové hnojivo Campofort plus, 2 aplikace – 2x5 kg/ha. Společně s jiným postřikem 0,29 1,5 109,00 38 670 80 788 885 Pozdní přihnojení N 1. polovina června Pšenice pro potravinářské využití. Přihnojení pro zvýšení hmotnosti zrna a obsahu bílkovin v zrnu. Ve fázi metání až v kvetení. Podmínkou účinnosti je dostatek vláhy a zdravý porost. Do 30 kg/ha N v pevném hnojivu, 109 kg/ha LAV. Rozmetadlo minerálních hnojiv, nakladač 1,00 0,63 12,0 82 601 683 1700 Sklizeň zrna Konec července až srpen Začátek sklizně v plné zralosti - rostliny zaschlé, zrno s vlhkostí do 14 %, rovnoměrná zralost celého porostu. Sklízecí mlátička 0,30 0,20 3,0 26 105 131 214 Úklid slámy drcením při sklizni Ihned po sklizni Drcení slámy při sklizni sklízecí mlátičkou. Uvedeno pouze zvýšení spotřeby a nákladů při použití drtiče slámy. Uvažováno s 30 % zastoupením technologie u (S), 40 % u (I) a 20 % u (N). Adaptér na drcení slámy u sklízecí mlátičky 0,23 1,8 30 63 93 163 Odvoz zrna Odvoz zrna z pole na posklizňovou úpravu do vlastního skladu nebo odběrateli. Koeficienty opakování vyjadřují poměr odvezené hmoty vůči variantě (S) a z toho vyplývající korekce nákladů a spotřeby. Traktorová dopravní souprava 0,06 8 76 84 140 Posklizňové ošetření zrna Předčištění a čištění zrna. Ve vlastním zařízení Kč/t. Koeficienty opakování vyjadřují poměr ošetřené hmoty vůči variantě (S) a z toho vyplývající korekce nákladů. Posklizňová linka 0,42 55 209 264 440 Při vlhkosti zrna nad 14,5 % snížit jeho vlhkost - teplovzdušným sušením. Ve vlastním zařízení Kč/t% vlhkosti. Koeficienty opakování vyjadřují zastoupení technologie a poměr ošetřené hmoty vůči variantě (S) a z toho vyplývající korekce nákladů.

11

12 Pěstební technologie 0,50 0,59 5 77 655 732 1352 Úklid slámy
77 655 732 1352 Úklid slámy Ihned po sklizni Lisování do obřích hranatých balíků. Koeficienty opakování vyjadřují zastoupení technologie a poměr sklizené hmoty vůči variantě (S) a z toho vyplývající korekce nákladů a spotřeby. Sběrací lis na obří hranaté balíky 0,81 8,8 105 330 435 710 Odvoz a uložení balíků slámy Odvoz a uložení balíků slámy do skladu. Koeficienty opakování vyjadřují zastoupení technologie a poměr uložené hmoty vůči variantě (S) a z toho vyplývající korekce nákladů a spotřeby. Traktorová dopravní souprava, manipulátor 0,20 0,32 2,4 42 256 298 567 Sběr volné slámy sběracími vozy. Koeficienty opakování vyjadřují zastoupení technologie a poměr sklizené hmoty vůči variantě (S) a z toho vyplývající korekce nákladů a spotřeby. Sběrací vůz 0,15 3,8 19 179 198 312 Stohování volně ložené slámy Ukládání volně ložené slámy do stohu. Koeficienty opakování vyjadřují zastoupení technologie a poměr uložené hmoty vůči variantě (S) a z toho vyplývající korekce nákladů. Stohař (manipulátor)

13


Stáhnout ppt "Pšenice jarní David Švarc."

Podobné prezentace


Reklamy Google