Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

David Švarc. Triticum aestivum Poř. č.UkazatelS - Standard 1Výnos zrna (t/ha)4 2Cena zrna od výrobce (Kč/t)4950 3Tržba z prodeje zrna (Kč/ha)19800 4Sazba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "David Švarc. Triticum aestivum Poř. č.UkazatelS - Standard 1Výnos zrna (t/ha)4 2Cena zrna od výrobce (Kč/t)4950 3Tržba z prodeje zrna (Kč/ha)19800 4Sazba."— Transkript prezentace:

1 David Švarc

2 Triticum aestivum

3 Poř. č.UkazatelS - Standard 1Výnos zrna (t/ha)4 2Cena zrna od výrobce (Kč/t)4950 3Tržba z prodeje zrna (Kč/ha)19800 4Sazba pojištění proti živelným pohromám (%)3 5Normativ fixních nákladů (Kč/ha)4500 6Výnosy slámy (t/ha)3,7 7Vnitropodnková sazba slámy (Kč/t)200 8Ocenění slámy (Kč/ha)740 9Sláma započítaná do tržeb (A/N)N 15Dotace započítaná do tržeb4400

4

5

6 OPERACEDENPOPISTECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Opak. /rok SpotřebaVariabilní náklady Variabilní náklady + fixní stroje Práce (h/ha)Nafta (l/ha)ZM (kh/ha)PráceZM bez PHStroje vč. PH a PMCelk var. nákl. 0,250,5012,02000,000250003300 Podíl vápnění Před podmítkou Podíl vápnění osevního postupu je kalkulován na dávku 2 t/ha mletého vápence.Služba 0,202,0028,040000,002601000014001168013200 Podíl hnojení statkovými hnojivy Těsně před orbou k okopanině Pracovní operace aplikace statkových hnojiv je kalkulována jako procentický podíl odpovídající průměrnému zařazení pšenice do osevního postupu. Uvažováno s dávkou 40 t/ha k vhodné plodině osevního postupu. Rozmetadlo statkových hnojiv, nakladač 1,000,291,5420,0038314711633013432 Hnojení PKpřed orbou Dávky hnojiv určit na základě zásoby živin v půdě, zde podle úrovně výnosu: 50 kg/ha P2O5 - 280 kg/ha superfosfát jednoduchý granulovaný (18 %), 85 kg/ha K2O - 140 kg/ha na ha draselná sůl (60 %). Rozmetadlo minerálních hnojiv, nakladač 0,200,291,5170,00389488010661163 Hnojení Mg Nejpozději před orbou Na základě zásoby Mg v půdě a podle úrovně výnosu: 45 kg/ha MgO - 170 kg/ha Kieserit (26 %). Rozmetadlo minerálních hnojiv, nakladač 0,800,6717,000,087,0007898761220 Střední orba 2. polovina řijna až začátek listopadu Zapravení posklizňových zbytků. Hloubka orby 180 - 220 mm. Ponechání v hrubé brázdě. Pluh 0,200,226,30,00290317346465 Minimaliz. mělké povrchové kypření 2. polovina řijna Zkypření a promísení vrstvy půdy do 10-12 cm. Zničení vzešlých plevelů a výdrolu předplodiny. Talířový šípový kypřič, kombinátor

7

8 1,000,291,5145,00388928010101107 Základní hnojení N Přd setímAsi 1/2 polovina celkové dávky dusíku. Dávka dusíku 40 kg/ha N, 145 kg/ha LAV. Rozmetadlo minerálních hnojiv, nakladač 1,000,4010,5220,0052281652933973711 Předseťová příprava půdy a setí Březen Při jedné jízdě se půda připraví vibračními nebo rotačními branami s utužovacím válcem a současně se seje, automatické vynechání kolejových meziřádků. Co nejdříve na jaře. Setí do hloubky 30-40 mm, meziřádková vzdálenost obvykle 80- 125 mm. 220 kg/ha, uznané osivo, mořené. Secí kombinace 0,330,203,400,026,000135161220 VáleníPo zasetí V suchých podmínkách válení rýhovanými (hladkými) válci po zasetí, aby se podpořilo vzlínání vody k osivu. Rýhované válce (těžší hladké válce) 1,000,252,000,633,0048195609736 Ošetření proti plevelům Duben, květen Přípravky hubící citlivé i některé odolné plevele. Mustang 0,6 l/ha.Postřikovač, cisterna s vodou 1,000,221,5133,00298749810011124 Produkční dávka N Květen Na začátku sloupkování v období fází 30 - 32 DC, kdy se rozhoduje o udržení založených odnoží a základů kvítků. Kapalné hnojivo - 133 l/ha DAM 390 na ha (40 kg/ha N). Postřikovač 0,500,000,01,0001180 Aplikace regulátorů růstu Polovina května Proti poléhání pšenice. Během odnožování ve fázi 23-29 DC.Stabilan 750 SL 1,0 l/ha. Společná aplikace s herbicidy nebo s kapalným hnojivem DAM 390. Společně s jiným postřikem 1,000,252,01,00339859511131240 Ošetření proti chorobám Začátek června Ošetření proti listovým chorobám.Tango super 1,0 l/ha.Postřikovač, cisterna s vodou

9

10 0,330,252,00,153320295330457 Ošetření proti škůdcům 2. pol. května až červen Ošetření proti kohoutkům nebo mšicím. Karate Zeon 5 CS 0,15 l/ha.Postřikovač, cisterna s vodou 0,330,000,010,0002300 Aplikace speciálních látek Květen až červen Aplikace látek zvyšujících výnos a kvalitu zrna (listová hnojiva, podpůrné látky). Listové hnojivo Campofort plus, 2 aplikace – 2x5 kg/ha. Společně s jiným postřikem 0,330,291,5109,003867080788885 Pozdní přihnojení N 1. polovina června Pšenice pro potravinářské využití. Přihnojení pro zvýšení hmotnosti zrna a obsahu bílkovin v zrnu. Ve fázi metání až v kvetení. Podmínkou účinnosti je dostatek vláhy a zdravý porost. Do 30 kg/ha N v pevném hnojivu, 109 kg/ha LAV. Rozmetadlo minerálních hnojiv, nakladač 1,000,6312,00,008206016831700 Sklizeň zrna Konec července až srpen Začátek sklizně v plné zralosti - rostliny zaschlé, zrno s vlhkostí do 14 %, rovnoměrná zralost celého porostu. Sklízecí mlátička 0,300,203,00,00260105131214 Úklid slámy drcením při sklizni Ihned po sklizni Drcení slámy při sklizni sklízecí mlátičkou. Uvedeno pouze zvýšení spotřeby a nákladů při použití drtiče slámy. Uvažováno s 30 % zastoupením technologie u (S), 40 % u (I) a 20 % u (N). Adaptér na drcení slámy u sklízecí mlátičky 1,000,231,80,003006393163 Odvoz zrna Konec července až srpen Odvoz zrna z pole na posklizňovou úpravu do vlastního skladu nebo odběrateli. Koeficienty opakování vyjadřují poměr odvezené hmoty vůči variantě (S) a z toho vyplývající korekce nákladů a spotřeby. Traktorová dopravní souprava 1,000,0600807684140 Posklizňové ošetření zrna Ihned po sklizni Předčištění a čištění zrna. Ve vlastním zařízení 25-45 Kč/t. Koeficienty opakování vyjadřují poměr ošetřené hmoty vůči variantě (S) a z toho vyplývající korekce nákladů. Posklizňová linka 0,250,4200550209264440 Posklizňové ošetření zrna Ihned po sklizni Při vlhkosti zrna nad 14,5 % snížit jeho vlhkost - teplovzdušným sušením. Ve vlastním zařízení 35-55 Kč/t% vlhkosti. Koeficienty opakování vyjadřují zastoupení technologie a poměr ošetřené hmoty vůči variantě (S) a z toho vyplývající korekce nákladů. Posklizňová linka

11

12 0,500,59507706557321352 Úklid slámy Ihned po sklizni Lisování do obřích hranatých balíků. Koeficienty opakování vyjadřují zastoupení technologie a poměr sklizené hmoty vůči variantě (S) a z toho vyplývající korekce nákladů a spotřeby. Sběrací lis na obří hranaté balíky 0,500,818,801050330435710 Odvoz a uložení balíků slámy Ihned po sklizni Odvoz a uložení balíků slámy do skladu. Koeficienty opakování vyjadřují zastoupení technologie a poměr uložené hmoty vůči variantě (S) a z toho vyplývající korekce nákladů a spotřeby. Traktorová dopravní souprava, manipulátor 0,200,322,40420256298567 Úklid slámy Ihned po sklizni Sběr volné slámy sběracími vozy. Koeficienty opakování vyjadřují zastoupení technologie a poměr sklizené hmoty vůči variantě (S) a z toho vyplývající korekce nákladů a spotřeby. Sběrací vůz 0,200,153,80190179198312 Stohování volně ložené slámy Ihned po sklizni Ukládání volně ložené slámy do stohu. Koeficienty opakování vyjadřují zastoupení technologie a poměr uložené hmoty vůči variantě (S) a z toho vyplývající korekce nákladů. Stohař (manipulátor)

13


Stáhnout ppt "David Švarc. Triticum aestivum Poř. č.UkazatelS - Standard 1Výnos zrna (t/ha)4 2Cena zrna od výrobce (Kč/t)4950 3Tržba z prodeje zrna (Kč/ha)19800 4Sazba."

Podobné prezentace


Reklamy Google