Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola veterinární, mechanizační a"— Transkript prezentace:

1 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Publikace vznikla v rámci projektu OPVK „Začínáme s praxí již ve škole“ na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích, reg. č. CZ.1.07/1.3.40/ Ing. Milan Pavel České Budějovice, 2013

2 Stručný obsah skript, aneb čím se budeme během školního roku zaobírat:
ZEMĚDĚLSKÉ STROJE I. DÍL STROJE PRO SETÍ, PŘÍPRAVU PŮDY A PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR Stručný obsah skript, aneb čím se budeme během školního roku zaobírat: Předseťová příprava Setí Minimalizace zpracování půdy Sázení zemědělských plodin

3 Předseťová příprava Předseťová příprava je důležitá pro správný růst rostlin a následný dobrý hospodářský výnos. Platí zde pravidlo našich otců a dědů – „tvrdá postýlka + kyprá peřinka = kvalitní seťové lůžko.“ Způsoby vytváření seťového lůžka: setí do klasicky připravené půdy – tj. použití smyku, hřebových bran a prutových válců setí do hrubé brázdy secími kombinacemi setí s aktivními secími orgány (rotační, případně vibrační brány) setí do řádkově zpracované půdy – minimalizace eroze u řepky a především kukuřice setí do nezpracované půdy (strniště)

4 Smykování Smykování znamená úpravu pozemku v hrubé brázdě. Účelem smyku je urovnání hřebenitosti brázd a ničení hrud, případně jejich zatlačení. Druhy smyků: trámový smyk prstencový smyk luční smyk Základní pravidlem při smykování je dodržení diagonálního pohybu soupravy (viz. obrázek)

5 Vláčení Vláčení je mělké prokypření půdy, jehož záměrem je zároveň rozbití hrud a urovnání povrchu. Cílem je i vytlačování plevelů. Vláčení je prováděno branami. Existují 2 způsoby vláčení: na ostro – vyvlačování plevele, urovnání povrchu, nebo jeho nakypření na tupo – zavlačování zasetého obilí, mělké nakypření povrchu pro ničení půdního škraloupu Druhy bran jsou: talířové hřebové rotační vibrační specielní Každý z druhů bran má specifické použití!!! Foto: Bránosmyk

6 Brány s aktivně poháněnými pracovními orgány
Vibrační brány mají dvě řady hřebů vykonávající vzájemný kmitavý pohyb kolmo ke směru jízdy Vibrační brány – využití: intenzivní rozdrobení hrud prokypření do větší hloubky půdy než klasickými branami použití zejména s neseným secím strojem.Příprava pro setí a vlastní setí na jeden přejezd Rotační brány jsou tvořeny pracovními orgány, které při jízdě rotují kolem své osy nevhodné do kamenitých půd z důvodu velkého opotřebení pracovních orgánů při práci v těžkých půdách dobře rozdrobí hroudy, ale hrozí nebezpečí přílišného rozrušení půdy a následně vznik půdního škraloupu

7 Válce Prutové válce jsou nedílnou součástí všech kombinovaných strojů pro vytvoření seťového lůžka. Druhy válců: hladké – utužení půdy prutové – drcení hrud, utužení půdy, ale zároveň nakypření povrchu cambridge – intenzivní ničení hrud, utužení půdy kotoučové – utužení půdy při setí speciální – např. luční vály, půdní pěchy Kotoučový válec (obr.)

8 Kypřiče půdy Účelem využití kypřičů je nakypření půdy do požadované hloubky, aniž by docházelo k jejímu vynášení na povrch. Hloubka zpracování je velmi různá, může být i hlubší než vlastní orba. Význam použití kypřičů je v tomto případě narušit utuženou podorniční vrstvu z důvodu lepšího vsakování vody a lepšího zakořenění rostlin. Kypřič s šípovými radlicemi (obr. 1) Jištění kypřící radlice tlačnou pružinou (obr. 2)

9 Kombinátory Obecně je možno považovat za kombinátor jakýkoli stroj, který provede minimálně 2 operace na jeden příjezd. Jedná se zpravidla o následující kombinace: smyk + hřebové brány kypřič + prutové válce kypřič + smyk + prutové válce rotační brány + smyk + rýhované válce talířové brány, pneumatický pěch a prutové válce dlátový kypřič, talířové brány,prutové válce Konkrétní sestavení jednotlivých pracovních sekcí je velmi variabilní a firmy nabízejí vždy různou kombinaci pracovních orgánů. Správná volba konkrétní kombinace je potřebná prokonzultovat s prodejci, ale i s farmáři pracujícími v obdobných půdních podmínkách.

10 Vybraná schémata kombinátorů
Schéma kypřící radličky a prutový válec

11 Rotační brány a prutový válec

12 Význam kombinátorů Význam sloučení několika operací do jednoho přejezdu je především ekonomický. To znamená úsporu pohonných hmot, úsporu pracovních sil a větší produktivitu práce. Velmi důležité je sloučení více operací do jednoho přejezdu pozemku také z důvodu ušetření pracovního času s ohledem na dodržení agrotechnických termínů. Další důvod pro sloučení více operací je zmenšení počtu přejezdů traktoru po pozemku a tím snížení negativního utužení půdy. Pracovní záběry kombinátorů jsou od 3m do 12m.Energetické požadavky jsou značně rozdílné s ohledem na hloubku a intenzitu zpracování půdy. Požadovaný výkon traktoru je uveden výrobcem stroje a může dosahovat až 400 kW.

13 Schéma sdružení předseťové přípravy a setí do jedné operace
ozubený válec secí botka rotační kypřič pevné kypřící radličky

14 Setí a předseťová příprava pomocí rotačních bran
ozubený válec secí botka smyková lišta rotační brány

15 Sběrače kamení Pro každý mechanizační prostředek je kámen problémem. Zejména to platí pro sklízecí stroje, dostane-li se kámen do pracovního ústrojí. Přesto je někdy vhodné kameny preventivně z pozemků odstranit. Jedná se především o jednotlivé větší kameny o velikosti nad 15cm. Speciální zařízení na odstranění kamenů se využívá při pěstování například kořenové zeleniny nebo sadbových brambor. Před zasetím nebo zasázením těchto rostlin projede po pozemku separátor, který pouze v daném páse kameny přesune do vedlejšího pásu

16 Kontrolní otázky: Jaká opatření zajistí přísun vlhkosti k zasetému osivu? Charakterizujte diagonální způsob pohybu soupravy po pozemku. Jaký je rozdíl při vláčení na ostro a na tupo?


Stáhnout ppt "Střední odborná škola veterinární, mechanizační a"

Podobné prezentace


Reklamy Google