Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA doc. RNDr. Petr Budinský, CSc."— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

2 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 FINANČNÍ MATEMATIKA Budoucí hodnota při různých typech úročení

3 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 3 Příklad: Uvažujme FV = 100.000 Kč a úrokovou sazbu r = 12 %. Jak se zhodnotí uvedená investice během 3 let. … … Příklad: Uvažujme FV = 100.000 Kč a úrokovou sazbu r = 12 %. Jak se zhodnotí uvedená investice během 3 let. … …

4 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 4 Současná hodnota vypočtená z budoucí hodnoty

5 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 5 Příklad: Uvažujme peněžní toky dané následující tabulkou a úrokovou mírou r = 6 %, přičemž úroky jsou připisovány: a) jedenkrát ročně Příklad: Uvažujme peněžní toky dané následující tabulkou a úrokovou mírou r = 6 %, přičemž úroky jsou připisovány: a) jedenkrát ročně

6 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 6 Příklad: Uvažujme peněžní toky dané následující tabulkou a úrokovou mírou r = 6 %, přičemž úroky jsou připisovány: b) spojitě Příklad: Uvažujme peněžní toky dané následující tabulkou a úrokovou mírou r = 6 %, přičemž úroky jsou připisovány: b) spojitě

7 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 7 Výnosové procento (výnos) při pevných peněžních tocích

8 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 8 Rovnosti a nerovnosti mezi výnosy

9 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 9 Příklad: Investujeme částku P = 10.000 Kč na dobu 5 let, přičemž po 5 letech inkasujeme částku FV = 21.000 Kč. Příklad: Investujeme částku P = 10.000 Kč na dobu 5 let, přičemž po 5 letech inkasujeme částku FV = 21.000 Kč.

10 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 10 Příklad: Uvažujme půjčku 1.000.000. Kč na 10 let. Tato půjčka je splácena v pravidelných ročních splátkách (ve stejné výši) tak, aby poskytovala výnos y (1) = 8 % p. a. Příklad: Uvažujme půjčku 1.000.000. Kč na 10 let. Tato půjčka je splácena v pravidelných ročních splátkách (ve stejné výši) tak, aby poskytovala výnos y (1) = 8 % p. a. Z této splátky bude 80.000 činit splátka úroků a o zbylou částku 69.029,49 Kč se sníží splácená částka - zbytková část bude tedy činit 930.970,51 Kč. Z této splátky bude 80.000 činit splátka úroků a o zbylou částku 69.029,49 Kč se sníží splácená částka - zbytková část bude tedy činit 930.970,51 Kč. 1.000.000 = C (1/(1+ y) + 1/(1+ y) 2 +... +1/(1+ y) 10 ) 1.000.000 = C[1-1/(1 + y) 10 ]/y C = 1.000.000 ⋅ 0,08/[1 −1/1,08 10 ] = 149.029,49 Kč

11 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 11 Tabulka splátek

12 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 12 Dluhopisy

13 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 13 Součtový vzorec pro cenu dluhopisu

14 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 14 Pravidla pro dluhopisy Pravidlo 1: Je-li výnos y roven kupónové sazbě c, potom je cena dluhopisu P rovna jeho nominální hodnotě FV; je-li výnos y větší, resp. menší než kupónová sazba c, potom cena dluhopisu P je menší, resp. větší než nominální hodnota FV. Pravidlo 1: Je-li výnos y roven kupónové sazbě c, potom je cena dluhopisu P rovna jeho nominální hodnotě FV; je-li výnos y větší, resp. menší než kupónová sazba c, potom cena dluhopisu P je menší, resp. větší než nominální hodnota FV. Pravidlo 2: Jestliže cena dluhopisu vzroste, resp. klesne, má to za následek snížení, resp. zvýšení výnosu dluhopisu. Obráceně: pokles, resp. vzestup úrokových sazeb (výnosů) má za následek vzestup, resp. pokles cen dluhopisů Pravidlo 2: Jestliže cena dluhopisu vzroste, resp. klesne, má to za následek snížení, resp. zvýšení výnosu dluhopisu. Obráceně: pokles, resp. vzestup úrokových sazeb (výnosů) má za následek vzestup, resp. pokles cen dluhopisů

15 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 15 Pravidlo 3: Prodává-li se dluhopis s diskontem, resp. s prémií, potom v případě, že se výnos dluhopisu nezmění, snižuje se výše diskontu, resp. prémie se zkracováním doby do splatnosti dluhopisu. Pravidlo 3: Prodává-li se dluhopis s diskontem, resp. s prémií, potom v případě, že se výnos dluhopisu nezmění, snižuje se výše diskontu, resp. prémie se zkracováním doby do splatnosti dluhopisu. Pravidlo 4: Prodává-li se dluhopis s diskontem, resp. s prémií, potom v případě, že se výnos dluhopisu nemění, diskont, resp. prémie se snižuje se zvyšující se rychlostí s tím, jak se doba do splatnosti dluhopisu zkracuje. Pravidlo 4: Prodává-li se dluhopis s diskontem, resp. s prémií, potom v případě, že se výnos dluhopisu nemění, diskont, resp. prémie se snižuje se zvyšující se rychlostí s tím, jak se doba do splatnosti dluhopisu zkracuje. Pravidla pro dluhopisy

16 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 16 Pravidla pro dluhopisy Pravidlo 5: Pokles ve výnosu dluhopisu vede ke zvýšení ceny dluhopisu o částku vyšší než je částka (v absolutní hodnotě) odpovídající snížení ceny dluhopisu stejně velkém vzestupu ve výnosu dluhopisu. Pravidlo 5: Pokles ve výnosu dluhopisu vede ke zvýšení ceny dluhopisu o částku vyšší než je částka (v absolutní hodnotě) odpovídající snížení ceny dluhopisu stejně velkém vzestupu ve výnosu dluhopisu. Příklad: Uvažujme 5letý dluhopis s nominální hodnotou FV = 1.000 Kč, kupónovou sazbou c = 10 % a výnosem y = 14 %. Příklad: Uvažujme 5letý dluhopis s nominální hodnotou FV = 1.000 Kč, kupónovou sazbou c = 10 % a výnosem y = 14 %. Výnos12 %13 %14 %15 %16 % Cena927,90894,48862,68832,39803,54 Přírůstek65,2231,800-30,29-59,14

17 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 17 Pokračování příkladu: Pokračování příkladu: Pravidla pro dluhopisy

18 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 18 Závislost ceny dluhopisu na zbytkové době do splatnosti

19 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 19 Oceňování dluhopisu - obecně

20 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 20 A + B = 360 A + B = 360

21 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 21 Příklad: Uvažujme 5letý dluhopis s nominální hodnotou FV = 10.000 Kč vydaný 6. 2. 1998 se splatností 6. 2. 2003 a s kupónovou sazbou C = 14,85 %. Výnos toho to dluhopisu byl y = 7 % ke dni 9. 11. 1999. Příklad: Uvažujme 5letý dluhopis s nominální hodnotou FV = 10.000 Kč vydaný 6. 2. 1998 se splatností 6. 2. 2003 a s kupónovou sazbou C = 14,85 %. Výnos toho to dluhopisu byl y = 7 % ke dni 9. 11. 1999.

22 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 22 Citlivost cen dluhopisů na změny ve výnosech Modifikovaná durace dluhopisu D mod je kladné číslo, které vyjadřuje, o kolik procent se zvýší, resp. sníží cena dluhopisu, jestliže se výnosy sníží, resp. zvýší o 1 %. Modifikovaná durace dluhopisu D mod je kladné číslo, které vyjadřuje, o kolik procent se zvýší, resp. sníží cena dluhopisu, jestliže se výnosy sníží, resp. zvýší o 1 %.

23 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 23 Macaulayova durace

24 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 24 Macaulayova durace

25 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 25 Příklad: Parametry dluhopisu jsou následující: FV = 1.000 Kč, n = 5, c = 10 %, y = 14 %. Příklad: Parametry dluhopisu jsou následující: FV = 1.000 Kč, n = 5, c = 10 %, y = 14 %.

26 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 26 Závislost durace na C, Y a n 1. 1. 2. 2.

27 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 27 Závislost durace na době do splatnosti n

28 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 28 Odhad změny ceny dluhopisu Příklad : Příklad : a) a) b) b)

29 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 29 Konvexita dluhopisu Konvexita je někdy nazývána „zakřivením“ dluhopisu. Konvexita je někdy nazývána „zakřivením“ dluhopisu.

30 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 30 Výpočet konvexity CX = 2/y 2 CX = 2/y 2

31 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 31 INVESTIČNÍ MATEMATIKA Rizika při investicích do dluhopisových portfolií

32 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 32 Příklad: Uvažujme pětiletý bezkupónový dluhopis, který má nominální hodnotu FV = 1.000 Kč a poskytuje výnos y = 4 %. Do tohoto dluhopisu investujeme a) na 3 roky Příklad: Uvažujme pětiletý bezkupónový dluhopis, který má nominální hodnotu FV = 1.000 Kč a poskytuje výnos y = 4 %. Do tohoto dluhopisu investujeme a) na 3 roky

33 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 33 Příklad b) na 7 let Příklad b) na 7 let

34 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 34 Investiční horizont X Durace Investujeme-li do konkrétního dluhopisu a je-li náš investiční horizont příliš: krátký - utrpíme ztrátu při vzestupu výnosů („kapitálová ztráta“ > „vnos z reinvestic“) dlouhý - utrpíme ztrátu při poklesu výnosů („ztráta z reinvestice“ > „kapitálový výnos“) Investujeme-li do konkrétního dluhopisu a je-li náš investiční horizont příliš: krátký - utrpíme ztrátu při vzestupu výnosů („kapitálová ztráta“ > „vnos z reinvestic“) dlouhý - utrpíme ztrátu při poklesu výnosů („ztráta z reinvestice“ > „kapitálový výnos“) Je-li investiční horizont roven (Macaulayově) duraci dluhopisu, potom je „kapitálová ztráta“, resp. „ztráta z reinvestic“ pokryta „výnosem z reinvestic“, resp. „kapitálovým výnosem“, a to při vzestupu i při poklesu výnosů. Je-li investiční horizont roven (Macaulayově) duraci dluhopisu, potom je „kapitálová ztráta“, resp. „ztráta z reinvestic“ pokryta „výnosem z reinvestic“, resp. „kapitálovým výnosem“, a to při vzestupu i při poklesu výnosů.

35 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 35 Příklad: Uvažujme 8letý dluhopis, který má nominální hodnotu FV = 1.000 Kč s kupónovou sazbou c = 9,2 % a výnosem y = 9,2 %. Pomocí tohoto dluhopisu budeme postupně investovat na 1 rok, 2 roky, 3 roky, …, 8 let. Budeme tedy postupně předpokládat 8 nákupu uvedeného dluhopisu. Tyto scénáře předpokládají postupně výnosy ve výši 8,4 %, 8,8 %, 9,2 % (nezměněný výnos), 9,6 % a 10 %. Kombinací zvolené investiční strategie s konkrétním scénářem vývoje výnosů dostaneme 40 různých možností. Pro každou z těchto možností vypočteme výnos k příslušnému investičnímu horizontu. Všechny výsledky jsou shrnuty v tabulce s tím, že každá možnost je popsána blokem, který nazveme hnízdem. Cena dluhopisu P = 1.000 Kč. Příklad: Uvažujme 8letý dluhopis, který má nominální hodnotu FV = 1.000 Kč s kupónovou sazbou c = 9,2 % a výnosem y = 9,2 %. Pomocí tohoto dluhopisu budeme postupně investovat na 1 rok, 2 roky, 3 roky, …, 8 let. Budeme tedy postupně předpokládat 8 nákupu uvedeného dluhopisu. Tyto scénáře předpokládají postupně výnosy ve výši 8,4 %, 8,8 %, 9,2 % (nezměněný výnos), 9,6 % a 10 %. Kombinací zvolené investiční strategie s konkrétním scénářem vývoje výnosů dostaneme 40 různých možností. Pro každou z těchto možností vypočteme výnos k příslušnému investičnímu horizontu. Všechny výsledky jsou shrnuty v tabulce s tím, že každá možnost je popsána blokem, který nazveme hnízdem. Cena dluhopisu P = 1.000 Kč.

36 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 36

37 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 37

38 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 38 Durace dluhopisového portfolia

39 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 39 Příklad: Příklad:

40 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 40 Změna hodnoty V 0 při změně výnosového procenta

41 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 41 Konvexita dluhopisového portfolia

42 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 42 Vliv konvexity na chování dluhopisových portfolií

43 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 43

44 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 44 Změna hodnoty V 4 při změně výnosového procenta

45 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 45

46 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 46

47 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 47 Příklad: Příklad: Chceme investovat částku 2 800 000 Kč na dobu 5 let, přičemž k dispozici máme dva bezkupónové dluhopisy A, B: Sestavíme portfolio zajištěné proti úrokovému riziku a vypočteme jeho výnos k investičnímu horizontu za předpokladu, že se výnosy den po nástupu portfolia zvýšily, resp. snížily o 1%.

48 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 48 Derivátové kontrakty

49 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 49 Forwardový kontrakt

50 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 50 Opční kontrakt

51 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 51 Grafy zisku a ztrát z opcí

52 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 52 Portfolia složená z opcí

53 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 53 Býčí strategie (Bullish Spread)

54 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 54 Medvědí strategie (Bearish Spread)

55 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 55 Motýlí strategie (Butterfly Spread)

56 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 56 Strategie kondora (Condor Spread)

57 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 57 Dolní V - kombinace opcí put a call (Bottom Straddle)

58 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 58 Dolní U - kombinace opcí put a call (Bottom Strangle)

59 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 59 Zajištění akcie proti poklesu (Hedging)

60 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 60 Příklad: Příklad:

61 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 61

62 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 62 Parita put-call

63 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 63 Příklad: Uvažujme 6měsíční call opci s uplatňovací cenou X = 100 Kč na akcii, jejíž cena S t = 100 Kč. Cena této opce c t = 10 Kč, úroková míra r = 8 % p.a. (spojité úročení). Vypočteme „spravedlivou“ cenu put opce se stejnou uplatňovací cenou. Cena put opce je p = 5 Kč místo ceny vypočtené na základě parity put a call opcí (6,08 Kč). Put opce je tedy nadhodnocena (nebo call opce podhodnocena), což umožňuje realizovat čistý zisk ve výši Příklad: Uvažujme 6měsíční call opci s uplatňovací cenou X = 100 Kč na akcii, jejíž cena S t = 100 Kč. Cena této opce c t = 10 Kč, úroková míra r = 8 % p.a. (spojité úročení). Vypočteme „spravedlivou“ cenu put opce se stejnou uplatňovací cenou. Cena put opce je p = 5 Kč místo ceny vypočtené na základě parity put a call opcí (6,08 Kč). Put opce je tedy nadhodnocena (nebo call opce podhodnocena), což umožňuje realizovat čistý zisk ve výši

64 VŠFS FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 64 Dlouhá pozice Dlouhá pozice Krátká pozice Krátká pozice


Stáhnout ppt "FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA doc. RNDr. Petr Budinský, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google