Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INVESTIČNÍ MATEMATIKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INVESTIČNÍ MATEMATIKA"— Transkript prezentace:

1 INVESTIČNÍ MATEMATIKA
VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

2 DLUHOPISOVÉ PORTFOLIO
DURACE Je aritmetický průměr dob do splatnosti jednotlivých plateb (kromě pořizovací ceny), které souvisejí s dluhopisem a jsou váženy velikostmi plateb diskontovaných ke dni emise.

3 průměrná doba do splatnosti
průměrná doba pro získání příjmů spojených s dluhopisem (Macaulayova)

4 Př: Vypočítej durace pro dluhopis s tržní úrokovou mírou 10%
Doba do splatnosti Kuponová sazba c: 5% 10% 15% 1 1,000 3 2,849 2,7355 2,6472 5 4,1699 10 6,759 20 9,3649 50 10,9063 100 10,9992

5 - dále je durace mírou citlivosti dluhopisu na změny tržních sazeb (modifikovaná), o kolik se změní cena dluhopisu opačným směrem při změně výnosů

6 Durace je tím nižší čím:
vyšší jsou platby plynoucí z dluhopisu do splatnosti dříve platba z daného instrumentu nastává kratší je celková doba do splatnosti

7 čím menší hodnota durace, tím menší jsou změny v jeho tržní ceně vzhledem ke změnám tržních úrokových sazeb vztah mezi cenou dluhopisu a výnosem: 1. PV ↑  y↓ 2. PV ↓  y↑

8 Př: Uvažujme tříletý bezkupónový dluhopis, který
má nominální hodnotu FV = Kč a poskytuje výnos 5%. Do tohoto kuponu investujeme a) na 2 roky b) na 5 let. Vypočtěte výnos, ztrátu, jestliže den po nákupu se výnosy sníží, respektive zvýší o 1%.

9 Při změně ve výnosech hrozí:
a) riziko kapitálové ztráty ( zvýší-li se výnosy) b) riziko ztráty z reinvestice (sníží-li se výnosy)

10 Investiční horizont: krátký  utrpíme ztrátu při vzestupu výnosů (kapitálová ztráta  výnos z reinvestice) dlouhý  utrpíme ztrátu při poklesu výnosů (ztráta z reinvestice  kapitálový výnos)

11 Snaha o eliminaci obou uvedených rizik (imunizace):
Je-li investiční horizont roven (Macaulayově) duraci, potom se výnosy a ztráty navzájem pokrývají, a to při vzestupu i poklesu výnosů.

12 Durace kupónového dluhopisu je vážený průměr
durací (dob do splatnosti) jednotlivých peněžních toků reprezentovaných kupóny a nominální hodnotou, kde váhy odpovídají podílu jednotlivých diskontovaných peněžních toků na celkové ceně dluhopisu.

13 Durace kupónového dluhopisu je střední
(průměrná) doba života tohoto dluhopisu.

14

15 Durace portfolia složeného z dluhopisů je vážený
průměr durací jednotlivých dluhopisů, přičemž váhy odpovídají podílu cen jednotlivých dluhopisů na celkové ceně portfolia.

16 D = w1D1 + w2D2 + …. + wnDn

17 Př: Chceme investovat částku 1. 000
Př: Chceme investovat částku Kč na dobu 3 let, přičemž k dispozici máme bezkupónové dluhopisy s dobou splatnosti 1, 2, 3, 4, 5 let s jednotným výnosem 5% (uvažujeme plochou výnosovou křivku). Vytvoříme portfolia A, B, C takto: A… n = 3, FV = Kč B… n = 2, FV = Kč n = 4, FV = Kč C… n = 1, FV = Kč n = 5, FV = Kč

18 A B C 5% P Y (%)

19 Konvexita portfolia složeného z dluhopisů je vážený průměr konvexit jednotlivých dluhopisů, přičemž váhy odpovídají podílu cen jednotlivých dluhopisů na celkové ceně portfolia.

20 CX =

21 Klesnou-li výnosy o 1%, zhodnotí se portfolio o větší výnos (korunový i procentní) než o kolik klesne jeho hodnota, zvýší-li se výnosy o 1%

22 Př: Chceme investovat částku 1. 000
Př: Chceme investovat částku Kč, přičemž máme k dispozici dluhopisy A, B s následujícími parametry: A: n = 5, c = 12%, y = 12% B: n = 2, c = 0%, y = 10% Jak budeme investovat na 3 roky?

23 AKCIOVÉ PORTFOLIO Investiční strategie, kdy je optimalizován výnos vzhledem k riziku investice.

24 Akcie – A1, A2, A3, … Váhy – a1, a2, a3, … Výnosové procento – rp (průměrná míra zisku) Riziko – σp směrodatná odchylka Korelace – stupeň závislosti mezi dvěma nebo více proměnnými Kovariance – statistický pojem odvozený od běžného rozptylu, který popisuje rozsah, v jakém se dvě proměnné pohybují stejnou měrou

25

26

27 Kovarianční koeficient – σij
Korelační koeficient – ρij

28 Rozptyl: součet druhých mocnin odchylek jednotlivých hodnot od aritmetického průměru dělený počtem hodnot (σ2). Směrodatná odchylka: druhá odmocnina rozptylu (σ).

29 Př: Je dáno portfolio P s vahami a1 = 0,7 a a2 = 0,3 a jeho tři výnosové varianty s těmito parametry: Varianta Pravděpodobnost Výnos A1 Výnos A2 1 0,1 1% 3% 2 0,2 12% 28% 3 0,3 6% 14% 4 0,4 -2% -5% a) nalezněte výnos a riziko portfolia P b) nalezněte kovarianční matici

30 Korelační koeficient:
dokonalá pozitivní korelace dokonalá negativní korelace výnosová procenta nekorelují ρij = 1 ρij = - 1 ρij = 0

31 Př: Zjisti korelaci mezi výnosovými procenty akcií:
2 4 -2 6 -1 8 A2 3 5 1 7 A1 2 4 -2 6 -1 8 A2 9 -3 7 A1 1 3 A2

32 Riziko portfolia : Směrodatná odchylka

33 Kovarianční matice:

34 Př: Jsou dány kovariance σ12 = -3, σ21 = 6
a rizika σ1 = 5, σ2 = 10. Určete kovarianční matici a riziko portfolia, jestliže a1 = 0,7 a a2 = 0,3. Jak se změní riziko portfolia, jestliže se váhy prohodí?

35 termínované kontrakty – plnění v budoucnosti
DERIVÁTY Forvardové kontrakty – forvardy Opční kontrakty – opce termínované kontrakty – plnění v budoucnosti

36 Forvard – „závazek“ koupit či prodat
- určitý počet akcií - za určenou cenu - k dohodnutému datu

37 Opce – „právo“ koupit či prodat
- určitý počet akcií - za určenou cenu - k dohodnutému datu

38 Forvard: - mám závazek koupit – dlouhá pozice ( long position )
- mám závazek prodat – krátká pozice ( short position )

39 F – cena forvardu S – obchodní cena T – okamžik uzavření kontraktu t - okamžik uzavření obchodu r – spojitá roční úroková míra Ft = St er (T-t)

40 Př: Cena akcie je Kč, přičemž roční forwardová cena je rovna Ft = Kč při roční úrokové míře 8%. Jakým způsobem tuto situaci využijeme?

41 Futures kontrakty: standardizované – všichni nakupují (prodávají)
stejný kontrakt na předem stanovený počet akcií, vypořádaný ke stejnému datu a většinou garantovaný burzou či jinak

42 Riziko ztráty: dlouhá pozice (koupit) – musím koupit,
i když cena akcií poklesne - ( ST – Ft ) krátká pozice (prodat) – musím prodat, i když cena akcií stoupne - ( Ft – ST )

43 Zisk Ft ST Dlouhá Krátká

44 Opce – „právo“ koupit či prodat
Call opce (nákupní) – právo koupit - určitý počet akcií - za určenou cenu X - k dohodnutému datu

45 Put opce (prodejní) – právo prodat
- určitý počet akcií - za určenou cenu X - k dohodnutému datu

46 dlouhá pozice – kupuje krátká pozice – prodává

47 Evropská – opce může být uplatněna pouze v čase T
Americká – opce může být uplatněna i před časem T

48 Call opce uplatněna právě tehdy když
ST > X – zisk = max { ST - X ; 0} zisk cena X call

49 Put opce uplatněna právě tehdy když
ST < X – zisk = max { X - ST; 0} zisk cena X put

50 Platba za vstup do dlouhé pozice – „c“
zisk cena X Call long -c

51 zisk cena X Call short c

52 zisk cena X Put long -c

53 zisk cena X Put short c


Stáhnout ppt "INVESTIČNÍ MATEMATIKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google