Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Kategorie tržního rizika Základní tržní rizika –Měnové riziko –Úrokové riziko –Akciové riziko –Komoditní riziko Odvozená tržní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Kategorie tržního rizika Základní tržní rizika –Měnové riziko –Úrokové riziko –Akciové riziko –Komoditní riziko Odvozená tržní."— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Kategorie tržního rizika Základní tržní rizika –Měnové riziko –Úrokové riziko –Akciové riziko –Komoditní riziko Odvozená tržní rizika –Riziko korelace –Riziko volatility

2 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Měnové riziko Rizikovým faktorem měnového rizika je výnos kursu cizí měny vůči základní měně podniku. Do měnové pozice zařazujeme veškeré očekávané příjmy a výdaje splatné v příslušné cizí měně. Oceňovací funkce měnových nástrojů: V = N p (lineární riziko). Faktorová citlivost  V/  p = N =>  V = N  p =>  V/V =  p/p (výnos pozice = výnos riz. f.)

3 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Měnové riziko - příklad FX EUR 3M 15 CZK0,5 EUR BÚ Zásoby Prov. úvěr PohledávkyZávazky Invest. úvěr Fix. aktivaKapitál 5 CZK30 CZK 60 CZK40 CZK 140 CZK125 CZK 2 EUR50 CZK 1 EUR 240 CZK225 CZK 1,5 EUR2 EUR 285 CZK p = 30,00 Krátká pozice 0,5 mil. € = 15 mil. Kč

4 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Měnové riziko - příklad (2) 289,5 CZK 291 CZK FX EUR 3M 15 CZK0,5 EUR 240 CZK225 CZK 1,5 EUR2 EUR BÚ Zásoby Prov. úvěr PohledávkyZávazky Invest. úvěr Fix. aktivaKapitál 5 CZK30 CZK 60 CZK40 CZK 140 CZK125 CZK 2 EUR50 CZK 1 EUR p = 33,00 138,5 CZK  V = V  p/p = -15×10% = -1,5 CZK

5 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Úrokové riziko Rizikovým faktorem úrokového rizika je požadovaný tržní výnos v odpovídající měně a časovém horizontu. Ovlivňuje hodnotu všech očekávaných příjmů a výdajů, jejichž současná hodnota se mění se změnou tržních úrokových sazeb. Oceňovací funkce: V =  [C t /(1+i) t ] (nelineární riziko). Úroková sazba závisí na měně, době splatnosti a bonitě (výnosová křivka).

6 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Úrokové riziko - příklad rok (t)C t 1 500 000 2 500 000 3 500 000 4 10 500 000 V [i 0 =6%] 471 698 444 998 419 810 8 316 983 9 653 489 V [i 1 =6,1%] 471 254 444 160 418 624 8 285 673 9 619 710 ΔV = - 33 779 KčΔV/V 0 = - 0,35% Odhadujeme citlivost hodnoty dluhopisu při růstu úrokové sazby o 0,1 procent. bodu.

7 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Citlivost úrokového rizika Funkce faktorové citlivosti má (zpravidla) záporný sklon, není však lineární. ΔV/V Δi Lineární aproximace - její směrnici se říká durace.

8 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Durace Macaulayho durace se počítá jako průměr dob do splatnosti citlivých peněžních toků, vážený jejich současnými hodnotami Pro parametr D platí ΔV/V = -D × Δi / (1+i). Pro modifikovanou duraci D m = D/(1+i) platí ΔV = V × (-D m ) × Δi.

9 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Durace - příklad rok (t)C t 1 500 000 2 500 000 3 500 000 4 10 500 000 V [i=6%] 471 698 444 998 419 810 8 316 983 9 653 489 V j × t j 471 698 889 996 1 259 430 33 267 932 35 889 056 D = 35 889 056 / 9 653 489 = 3,72 D m = D / (1+i) = 3,72 / 1,06 = 3,51  V = V×(-D m )×  i = -9 653 489×3,51×0,001 = -33 878 Kč

10 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Poznámky k úrokové citlivosti Durace portfolia je rovna váženému průměru durací jeho složek. Př.: V 1 = 50, D 1 = 6, V 2 = 20, D 2 = 0,5, V 3 = -30, D 3 = 3 => V = 50+20-30=40; D = (50×6+20×0,5-30×3)/40= 5,5 U nástrojů s pohyblivou úrokovou sazbou jsou citlivé pevně stanovené peněžní toky. Př.: i = PRIBOR = 2,5%, t = 3 roky, roční pohyb. sazba PRIBOR+0,5% => V 1 = 3, D 1 = 1, V 3 = 100/(1+0,03) 3 = 91,5, D 3 = 3 => D = (V 1 D 1 +V 3 D 3 )/(V 1 +V 3 ) = 3+274,5/94,5 = 2,9

11 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Akciové riziko Rizikovým faktorem akciového rizika je výnos na akciovém trhu. Systematické akciové riziko (obecné tržní riziko) je dáno změnami výnosů akciového indexu. Oceňovací funkce: V = N p x (lineární riziko). => Faktorová citlivost  V/  p x = N =>  V = N  p x =>  V/V =  p x /p x (srov. měnové riziko) Oceňovací funkce pozice v jednotlivé emisi n. nediverzifikovaného portfolia: V = N (p x +  )... specifické riziko

12 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Míra systematického rizika Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) r = r F +  (r M -r F ) r rMrM rFrF  =1  =0  =1 => neutrální  >1 => agresivní  defenzivní odhad tržní beta lineární regresí závislosti (r i -r Fi ) na (r Mi -r Fi ) beta portfolia je rovna beta váženého průměru jeho složek

13 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Analýza finančních derivátů Cena odvozená od jiného (podkladového) aktiva Obsahují více rizikových faktorů Zvyšují efektivitu oceňování a likviditu trhů Hodí se ke spekulaci i k zajišťování rizik Typy derivátů: –Termínové obchody (a futures) –Swapy –Opce Ocenění pomocí syntetizace nebo speciálních modelů

14 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Termínové obchody Smlouva, na jejímž základě se obchod vypořádá v budoucnosti za pevně stanovených podmínek. Příklad: FW $/Kč za 1 rok, p = 25,00, r $ = 4%, r Kč = 3%. Syntetizace: koupě $ s roční investicí+roční úvěr Kč splátka úvěru: C 1 = C 0 ×1,03 příjem z investice: C 1 = (C 0 /25,00)×1,04×F => F = 25×1,03/1,04 = 24,76 Termínová cena závisí na okamžité ceně a nákladu financování (očekávané úrokové a jiné náklady - očekávané příjmy z aktiva).

15 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Odhad termínových cen Aktivum bez vlastních příjmů (drahé kovy) F = p (1 + r T T) nebo F = p e rT Aktivum se zhodnocováním (cizí měny, diskontované úvěry, akc. indexy, komodity) F = p (1 + (r T - y) T) nebo F = p e (r-y)T Aktivum s jednorázovými příjmy (akcie) F = p (1 + r T T) – Y (1 + r t-T (T-t)) nebo F = p e rT - Y e r(T-t)

16 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Citlivost termínových obchodů Termínový obchod má v okamžiku uzavření nulovou hodnotu. Z pohledu kupujícího (dlouhá pozice) rizikový faktor změna riz. faktoru změna hodnoty kontraktu cena podklad. aktiva růstrůst úroková sazba růstrůst výnos podkl. aktiva růstpokles p V r-y V

17 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Opce Smlouva, kde má jedna ze stran právo trvat na budoucím vypořádání obchodu za pevně stanovených podmínek. Kupní opce vs. prodejní opce Evropská opce vs. americká opce Vydavatel opce vs. držitel opce Uplatňovací cena, doba do uplatnění Finanční opce, vestavěné opce, reálné opce

18 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Hodnota opce Opce (právo) má pro držitele kladnou hodnotu p V Celková hodnota (kupní) opce Časová hodnota Vnitřní hodnota (kupní) opce p V S rizikový faktor  riz. faktoru kupní opce prodejní opce cena podklad. aktiva růstrůstpokles úroková sazba růstrůstpokles volatilita podkl. aktiva růstrůstrůst doba do uplatnění poklespoklespokles

19 ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Oceňování opcí Black-Scholesův model - evropské opce pro aktiva bez vlastních příjmů Zobecněný B-S (Mertonovo vyjádření B-S modelu) - evropské opce pro aktiva se zhodnocením (např. cizí měny, tzv. Garman- Kohlhagenův model) Binomický model, simulace - americké opce, úrokové sazby


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK Kategorie tržního rizika Základní tržní rizika –Měnové riziko –Úrokové riziko –Akciové riziko –Komoditní riziko Odvozená tržní."

Podobné prezentace


Reklamy Google