Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Typy firem v tržní ekonomice a jejich cíle

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Typy firem v tržní ekonomice a jejich cíle"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Typy firem v tržní ekonomice a jejich cíle
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Příklady Doplňte následující tvrzení:
Manažerské modely firmy zdůrazňují oddělení vlastnictví a řízení (kontroly) a z toho vyplývající konfliktnost zájmů … a … . Mezi manažerské modely řadíme i Baumolův model firmy maximalizující … . Optimum této … konkurenční firmy nastává v bodě, kdy MR je roven … (jestliže v bodě optima platí, že MR < MC, musí firma dosahovat určitého minimálně požadovaného zisku, aby zajistila … firmy a dostečnou výši …).

3 MIEK1 – Příklady Charakterizujte firmy jako ekonomické subjekty. Jaké funkce firmy v ekonomickém systému platí? Shrňte důvody, proč je výroba organizována právě ve firmách. Jaké jsou hlavní modelové typy firem z hlediska organizace a vlastnických forem? Uveďte výhody a nevýhody jednotlivých typů podnikatelských subjektů. Může nastat situace, kdy se firma maximalizující zisk sama dobrovolně vzdá části tohoto zisku? Uveďte příklady. Co jsou to tzv. dumpingové ceny? K čemu se používají?

4 MIEK1 – Příklady Vysvětlete jaké nástroje maximalizace zisku jsou používány firmami v podmínkách dokonale a nedokonale konkurenčních trhů Je z hlediska spotřebitele výhodnější strategie firmy zaměřená na maximalizaci zisku či maximalizaci obratu (tržeb)? Proč? Může firma maximalizující obrat dosáhnout současně i maximálního zisku?

5 MIEK1 – Příklady Shrňte, jaké zdroje pro financování svého růstu má k dispozici akciová společnost. Jak může svůj rozvoj financovat majitel malé pizzerie? Jaké znáte typy bankovního úvěru? Existuje rozdíl v přístupu a podmínkách získání bankovního úvěru v případě velkých a malých podniků? Vysvětlete. Jak se navzájem liší obligace a bankovní úvěr? Kdo může emitovat obligace? Jak můžeme obligace ještě jinak dělit?

6 MIEK1 – Příklady Jaké znáte typy akcií? Co to jsou prioritní (přednostní) akcie? Jak se liší od akcií obyčejných? Seznamte se se základními typy cenných papírů a jejich charakteristikami. Který z nich je pro vlastníka nejvýhodnější; který nejméně rizikový? Dáte přednost koupi akcie nebo obligace? Zdůvodněte a diskutujte. Co to jsou opce? Čeho se mohou týkat?

7 MIEK1 – Příklady O jaký typ cenného papíru (akcie, obligace či opce) se jedná v následujících případech? získaný příjem je úrokem získaný příjem je dividendou platí se pouze stanovená fixní částka cenný papír představuje podíl na vlastnictví cenný papír nabízí možnost kapitálového zisku cenný papír musí být vydán každou korporací cenný papír představuje kupní smlouvu na podmíněném základě důchod musí být placen vždy bez ohledu na ziskovost z vlastnictví cenného papíru nevyplývá bližší specifikace získávaného množství peněz z příjmu korporace získaný důchod je předmětem osobní důchodové daně

8 MIEK1 – Příklady Rozlište vertikální a horizontální formu integrace firem. Uveďte konkrétní příklady. Co to jsou fúze? Jaké znáte cesty, kterými daná firma může zvyšovat svůj tržní podíl? Vžijte se do postavení N. M. Rotschilda v roce Znáte o 24 hodin dříve než ostatní výsledek bitvy u Waterloo. Rozhodnete se spekulovat s britskými cennými papíry. Jaké informace poskytnete svým konkurentům na burze? N. M. Rotschild se díky této spekulaci stal úspěšným podnikatelem.

9 MIEK1 – Příklady Která z následujících tvrzení jsou pravdivá a která nepravdivá: z běžných akcií se vždy vyplácejí dividendy malé firmy mohou snáze než velké získat bankovní úvěr následující seznam investic je seřazen od nejméně rizikové investice po investice nejrizikovější: obligace, prioritní akcie, obyčejná akcie, opce fixní výnosy z obligací vždy chrání investory před reálnými peněžními ztrátami jestliže korporace dospěje k zániku (bankrotu), jako první dostanou zaplaceno právníci zařizující náležitosti bankrotu


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Typy firem v tržní ekonomice a jejich cíle"

Podobné prezentace


Reklamy Google