Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schopnosti Pavel Šuranský. „Kdo umí, umí. Kdo neumí….“ lidové rčení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schopnosti Pavel Šuranský. „Kdo umí, umí. Kdo neumí….“ lidové rčení."— Transkript prezentace:

1 Schopnosti Pavel Šuranský

2 „Kdo umí, umí. Kdo neumí….“ lidové rčení

3 Lidé dokáží vykonávat celou řadu činností

4 V kvalitě i kvantitě výkonů jsou mezi lidmi rozdíly V kterých činnostech jsi dobrý a kde se ti naopak nedaří podávat dobré výkony? komunikace s lidmi empatie pracovní činnosti hra na hudební nástroj sportovní činnosti zpěv snadné zapamatování práce na PC

5 Schopnosti jsou vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem pro úspěšné vykonávání nějaké činnosti. jsou získané (nejsou vrozené)! Čím to tedy je, že v některých činnostech jsme úspěšní, výkonní a v jiných méně úspěšní? Záleží na tom, jestli máme k určité činnosti předpoklady - schopnosti !

6 Schopnosti nejsou vrozené. Kde je získáme? Chtěla bych 2 kila schopností na tanec a zpěv Bohužel. Komu není z hůry dáno, v apatéce nekoupí.

7 Vrozeným základem schopností jsou vlohy (dědíme v genech po rodičích, prarodičích…)

8 Schopnosti se rozvíjí z vrozených vloh. Rozvíjí se činností (hra, práce, učení, trénink) Důležitou roli hraje prostředí! vrozené vlohy hezký hlas hudební sluch schopnosti být zpěvákem být muzikantem být skladatelem činnost zpívání poslech hudby hra na hud. nástroj Netrénovaná hudební vloha se ve schopnost nerozvine!

9 Úroveň našich výkonů závisí na stupni rozvinutí schopností. nadání Mimořádně velká vloha (vrozený předpoklad) nadprůměrné výkony genialita mimořádně rozvinutý talent mimořádné výkony vrcholná díla talent vysoce rozvinuté schopnosti vynikající výkony

10 Co všechno ovlivňuje konečný výkon? 1. rozvoj schopností 2. charakterové vlastnosti (vůle, vytrvalost, ctižádost) 3. prostředí (pracovní prostředí, lidé, ohodnocení…) Schopnosti ale nejsou jediným činitelem, který ovlivňuje náš výkon. Co je úspěch? 30% nadání + 70% dřiny

11 Nejčastěji se schopnosti člení na tyto druhy: vjemové: schopnost rozlišovat zvuky, barvy, vůně… psychomotorické: schopnost koordinace pohybů, obratnost, rychlost (chůze, šití, sportovní činnosti…) intelektuální: myšlení, paměť, řešení problémů Další členění může být na: specifické: umožňují úspěšnost v určité činnosti (schopnosti hudební, matematické, herecké, jazykové…) obecné: umožňují úspěšnost v mnoha činnostech (všeobecná inteligence, komunikace, sebeovládání…)

12 Zejména ke specifickým schopnostem se váží dovednosti schopnosti hudební dovednosti hra na housle dirigování činnost zpívání poslech hudby hra na hud. nástroj Které dovednosti se váží např. k pohybovým schopnostem? Dovednost: cvičením a učením získaná dispozice pro výkon konkrétní praktické činnosti

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Schopnosti Pavel Šuranský. „Kdo umí, umí. Kdo neumí….“ lidové rčení."

Podobné prezentace


Reklamy Google