Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náklady a příjmy firmy  definice nákladů  náklady v krátkém období: - celkové, průměrné, mezní - fixní a variabilní náklady  náklady v dlouhém období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náklady a příjmy firmy  definice nákladů  náklady v krátkém období: - celkové, průměrné, mezní - fixní a variabilní náklady  náklady v dlouhém období."— Transkript prezentace:

1

2 Náklady a příjmy firmy  definice nákladů  náklady v krátkém období: - celkové, průměrné, mezní - fixní a variabilní náklady  náklady v dlouhém období  vztah mezi náklady v SR a LR: - obalová křivka

3 Náklady a příjmy firmy  příjmy firmy  celkové, průměrné a mezní příjmy  křivky celkových, průměrných a mezních příjmů podle typu tržní struktury

4 Definice nákladů – různá pojetí Náklady v užším (účetním) pojetí: veškeré reálně vynaložené náklady zanesené v účetních knihách – explicitní náklady Náklady v širším (ekonomickém) pojetí: zahrnují náklady obětované příležitosti, firma je reálně neplatí, jde o ušlé výnosy z užití omezených zdrojů právě určitým a nikoli jiným způsobem – implicitní náklady

5 Náklady na práci a kapitál ccccena práce = mzdová sazba (Wage Rate, w) – peněžní částka za jednu hodinu práce ccccena kapitálu (rental, interestr, i) = nájemné, v případě, že si firma kapitálový statek pronajímá = úrok v případě, že si firma kapitálový statek kupuje, kdyby si kapitálový statek nekoupila, mohla by peníze dát do banky a o úrok přichází, úrok je tedy nákladem obětované příležitosti zzzzapuštěné (utopené) náklady (Sunk Costs) – náklady, které firma nemůže získat zpět, např. nákup speciálního zařízení, které nelze využít jiným způsobem

6 Náklady v krátkém období (SR) – celkové veličiny kkkkrátkodobé celkové náklady (Short Total Costs, STC) SSSSTC = w.L + r.Kfix wwww.L – náklady na práci (mzdy*počet pracovníků), jde o variabilní náklady VVVVC (Variable Costs, VC) = náklady, měnící se s růstem výstupu – např. mzdy a suroviny rrrr.Kfix = náklady na kapitál, jde o fixní náklady, množství kapitálových statků se v krátkém období nemění FFFFC (Fixed Costs, FC) = náklady, které se nemění s růstem výstupu – např. amortizace kapitálu, nájemné, pojistné TTTTC = VC + FC, čili VC = TC-FC, FC = TC-VC STC = w.L + r.K fix = VC + FC

7 Náklady v krátkém období (SR) – průměrné veličiny pppprůměrné náklady (Average Costs): SAC = STC/Q = (FC+VC)/Q pppprůměrné fixní náklady: AFC = FC/Q pppprůměrné variabilní náklady: AVC = VC/Q pppprůměrné náklady lze zapsat také: SAC = AVC + AFC

8 Náklady v krátkém období (SR) – mezní veličiny mmmmezní náklady (Marginal Costs) = přírůstek celkových nákladů vyvolaný přírůstkem výstupu o jednotku MMMMC = ∂STC/∂Q = ∂VC/∂Q MMMMC = TCn – TCn-1 = VCn – VCn-1

9 Vztah celkových, průměrných a mezních nákladů v SR Q Q Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 CZK/Q CZK FC VC STC AFC AVC SAC SMC Q 1 – minimum SMC – rostoucí výnosy z variabilního vstupu se mění v klesající Q 2 – minimum AVC Q 3 – minimum SAC – do tohoto bodu firma najímáním dalších jednotek práce zvyšuje využití kapacity fixního kapitálu – překročení tohoto bodu snižuje produktivitu práce Křivka MC protíná křivky AVC a AC v jejich minimu

10 Vývoj SR nákladů a konstantní výnosy z variabilního vstupu Q Q Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 CZK FC VC AFC AVC = SMC SAC STC CZK/Q Průměrné variabilní a mezní náklady jsou konstantní Celkové a variabilní náklady rostou stejným tempem jako produkce

11 Vývoj SR nákladů a klesající výnosy z variabilního vstupu Q Q Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 CZK FC VC AFC AVC SAC SMC STC Průměrné variabilní a mezní náklady s každou jednotkou výstupu rostou Celkové a variabilní náklady rostou rychleji než produkce – rostou rostoucím tempem CZK/Q

12 Vývoj SR nákladů a rostoucí výnosy z variabilního vstupu Q Q Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 CZK FC VC AFC AVC SAC STC CZK/Q SMC Průměrné variabilní a mezní náklady s růstem výstupu klesají Celkové a variabilní náklady rostou nižším tempem než produkce – rostou klesajícím tempem

13 Náklady v dlouhém období vvvv dlouhém období neexistují fixní náklady – náklady na práci i kapitál jsou variabilní ddddlouhodobé celkové náklady (Long Total Costs): LTC = w.L + r.K ddddlouhodobé průměrné náklady: LAC = LTC/Q ddddlouhodobé mezní náklady: LMC = ∂LTC/∂Q LMC = TCn – TCn-1 ttttvar křivek dlouhodobých nákladů je determinován charakterem výnosů z rozsahu (analogie s výnosy z variabilního v stupu u krátkodobých nákladů)

14 Q Q Q1Q1 Q2Q2 CZK LTC LAC LMC CZK/Q Q 1 – minimum LMC – změna rostoucích výnosů z rozsahu v klesající výnosy z rozsahu Q 2 – minimum LAC

15 Vztah krátkodobých a dlouhodobých nákladů Náklady v SR bývají vyšší než náklady v LR – díky existenci fixních nákladů – firmě se v SR nedaří náklady optimalizovat (oproti LR) LL2L2 L1L1 L3L3 K K2K2 K1K1 TC 1 TC 2 TC 3 Q1Q1 Q2Q2 A B C bod A – optimum firmy v SR i LR – firma vyrábí s fixní zásobou kapitálu K 1, která je plně využita výstup Q 1 s nejnižšími možnými náklady bod B – firma zvýšila výrobu na Q 2, ovšem nemůže zvýšit zásobu kapitálu, najímá L 2 jednotek práce – tato kombinace vstupů není optimální, firma nemůže v SR minimalizovat náklady bod C – optimum firmy v LR – firma může v LR najmout dodatečné množství kapitálu K 2, snížit množství práce na L3 L3 a minimalizovat tak své náklady

16 Vztah krátkodobých a dlouhodobých nákladů Q Q Q2Q2 CZK LTC LAC LMC CZK/Q STC 2 SAC 1 SMC 1 SAC 2 SMC 2 křivky LAC a LTC jsou obalovými křivkami – jde o množinu bodů, kde platí: SAC = LAC STC 1 Q1Q1

17 Průměrné, mezní a celkové náklady v SR QQ1Q1 AVC SMC CZK/Q plocha pod křivkou SMC ohraničená výstupem Q 1 představuje variabilní náklady při výrobě množství Q 1 stejně variabilní náklady při výrobě množství Q 1 charakterizuje plocha obdélníka Q 1 ABC A B C

18 Průměrné, mezní a celkové náklady v LR QQ1Q1 LAC LMC CZK/Q plocha pod křivkou LMC ohraničená výstupem Q 1 představuje celkové dlouhodobé náklady při výrobě množství Q 1 stejně charakterizuje celkové dlouhodobé náklady při výrobě množství Q 1 plocha obdélníka Q 1 ABC A B C

19 Příjmy firmy ppppříjmy firmy = suma peněžních prostředků získaných z prodeje její produkce (tržby) mmmmax. zisku lze dosáhnout též pomocí maximalizace příjmů jjjjejich vývoj je ovlivněn typem tržní struktury v daném odvětví, respektive cenovou elasticitou poptávky po produkci firmy

20 Průměrný a mezní příjem v podmínkách DoKo Q CZK/Q AR=MR=P=d 12 3 Průměrný příjem = příjem na jednotku výstupu – AR = TR/Q Mezní příjem = příjem plynoucí z prodeje dodatečné jednotky výstupu – MR = ∂TR/∂Q MR = TR n – TR n-1 V podmínkách dokonalé konkurence (DoKo) je cena produkce dána objektivně trhem a nemění se, když se mění prodané množství – průměrný a mezní příjem je totožný na úrovni ceny – křivka AR a MR je zároveň křivkou poptávky po produkci jedné firmy

21 Celkový příjem v podmínkách dokonalé konkurence Q CZKTR V DoKo je cena produkce konstantní → celkový příjem roste lineárně TR = P.Q při ceně 3 za 1 kus TR = 3Q 12 3 6

22 Průměrný a mezní příjem v podmínkách nedokonalé konkurence (NedoKo) Q CZK/Q 123 1 2 3 e PD >-1 AR = d MR AR = TR/Q = (a-b.Q) Q / Q = a – b.Q křivka AR je zároveň křivkou poptávky po produkci firmy (d) MR = ∂TR/∂Q =TR n – TR n-1 křivka MR klesá rychleji než křivka AR

23 Celkový příjem v podmínkách nedokonalé konkurence Q CZK TR e PD <-1e PD >-1 e PD =-1 e PD <-1procentní pokles ceny je menší než procentní růst prodaného zboží → TR roste e PD =-1procentní pokles ceny je roven procentnímu růstu prodaného zboží → TR se nemění e PD >-1procentní pokles ceny je větší než procentní růst prodaného zboží → TR klesá V podmínkách NedoKo cena s růstem prodaného množství klesá P TR = P.Q


Stáhnout ppt "Náklady a příjmy firmy  definice nákladů  náklady v krátkém období: - celkové, průměrné, mezní - fixní a variabilní náklady  náklady v dlouhém období."

Podobné prezentace


Reklamy Google