Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doporučené postupy pro všeobecné praktické lékaře

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doporučené postupy pro všeobecné praktické lékaře"— Transkript prezentace:

1 Doporučené postupy pro všeobecné praktické lékaře
Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc MUDr. Jaroslava Laňková Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře SVL ČLS JEP

2 Proč vytvářet DP pro PL ? PL potřebují znát názory na aktuální diagnostické a terapeutické postupy a nemají kapacity pátrat v odborné literatuře v celé šíři medicínského poznání o probíhajících změnách LPP a ověřovat si všechny nové informace. Pro ilustraci Národní lékařská knihovna v USA v rámci své databáze (MEDLINE) zpracovává cca 600 tisíc článků ročně. I kdyby po vzdělání toužící lékař četl klasicky dva články denně zpožďoval by se za rok o více než 800 let.

3 Proč vytvářet DP pro PL ? Všeobecná praxe je místem, kde se aktuální poznatky denně utkávají s rutinou a klinickou zkušeností a kde lze také očekávat největší variabilitu péče

4 Cíl tvorby DP pro PL Pozitivní změna chování lékařů, omezující možnost vzniku chyb a neúčelné variability při řešení problémů LPP ve prospěch vyšší kvality poskytované péče Tedy nikoli vědecké dílo, DP je praktický prostředek pro dosažení změny chování ne cíl sám o sobě

5 Z hlediska potřeb to jsou:
postupy celospolečensky významné (prevence) postupy se zvýšeným rizikem pro lékaře nebo pacienta, ve kterých se často chybuje postupy, kde nové vědecké poznatky mění názory na diagnostiku a léčbu onemocnění postupy s velkým ekonomickým významem, z hlediska ceny, frekvence nebo jejich součinu

6 V uvedené oblasti všichni nezištně pro PL?
Nárůst iniciativ různých firem, zájmových skupin, specialistů a pojišťoven, které se cítí být z různých příčin kompetentní k navrhování DP zejména pro PL. Z uvedených důvodů k zabezpečení nezbytné kvality a koordinace tvorby a správy DP, výbor SVL ČLS JEP spolu s ČLS JEP podal MZ návrh projektu s názvem: „Správa doporučených postupů“ Uvedených projekt byl přijat a funguje od roku 2004 Pojišťovny Firmy Co PL? Zájmové skupiny Specialisté

7 Podmínky v ČR? Silné stránky Šance Hrozby
DP pro PL se již tvoří a PL se podílí na jejich tvorbě Zájem PL o vzdělávání v této problematice Existuje funkční organizace Šance DP mohou pomoci zkvalitnit LPP a dát větší forenzní jistotu v poskytované péči DP dávají podklad pro úpravy kompetencí Hrozby Pokud není vytvořen systém správy DP rychle zastarávají Správné zaměření DP na problémové oblasti LPP v primární péči nikoli celou medicínu

8 Projekt CDP –PL v primární péči řeší:
Vedení a údržbu systému evidence DP- pro PL v elektronické podobě Přístup do mezinárodních databází Identifikaci námětů pro tvorbu DP Tvorbu DP Implementaci DP Hodnocení DP a efektu jejich implementace Cyklické ověřování DP  Aktualizaci DP

9 Cyklus tvorby DP pro PL CDP-PL Rok 1. Tvorba DP Rok 2. Rok 4.
Implementace DP Rok 4. Příprava inovace DP Rok 3. Monitorování DP

10 Osnova DP Doporučený obsah DP:
A. Identifikační údaje DP, autora, oponenta, odborné společnosti B. Název DP C. Obecná charakteristika problému. Definice, vymezení a klasifikace chorobného stavu D. Epidemiologické charakteristiky zdravotního problému nebo onemocnění s ohledem na poskytovatele péče E. Diagnostika a diferenciální diagnostika, diagnostická rozvaha včetně laboratorních a pomocných vyšetření tak, aby byl zřejmý diagnostický strom a podmínky stanovení diagnózy.

11 F. Léčba a léčebná schémata ( obsahuje doporučené dávkování, dynamiku nasazení a vysazení léku, délku léčby, závažné interakce a rizika léčby) G.Výsledky prognóza a posudková problematika H. Kriteria a indikátory kvality péče I. Zásady primární a sekundární prevence J.. Odkazy na literaturu a literatura doporučená k dalšímu studiu K. Informace pro pacienty relevantní k doporučenému postupu

12 dle autorů a potřeb oboru - omezení do 15 stránek Oponentura DP:
Rozsah DP dle autorů a potřeb oboru - omezení do 15 stránek Oponentura DP: Texty předložené pracovní skupinou jsou podrobeny oponentuře. Oponenti jsou schvalováni CDP v rámci přijetí projektu. Konečné schválení DP: Před zařazením nového DP do správy CDP-PL musí být konsensuální závěrečný text autorů a oponentů projednán a potvrzen na Výroční konferenci SVL ČLS JEP. Konečné zařazení DP probíhá po vyhodnocení v rámci CDP-PL. Finanční zabezpečení - nadační fond Praktik

13 Poznámka pod čarou – v žádném případě by se nemělo jednat a priori o tzv. „reálné“ (realizovatelné atd.) DP, kde by lékaři měli předem stanovené limity petrifikující současný nevyhovující odborný nebo ekonomický stav. Jedná se o DP na základě EBM (odborné), kde je řešena optimální LPP pro dané onemocnění vedoucí k vyléčení nebo stabilizaci stavu. Pokud bude finanční či jiný nesoulad je to podklad k dalším jednáním na příslušné úrovni. Tlak na „tzv. reálné (realizovatelné) DP“ tj. přesouvání politické odpovědnosti na odbornou veřejnost za získání prostředků nebo informování, že „na to není“, nemůže být cílem tvorby DP.

14 Přehled realizovaných doporučených postupů
Antikoagulační léčba 2005 2009 Arteriální hypertenze 2004 2007 2010 Asthma bronchiale 2008 Bolesti hlavy 2006 Demence Deprese Diabetes mellitus Diagnostické a terapeutické postupy při insomniích Dolní dyspeptický syndrom Dyslipidémie

15 Erektilní dysfunkce 2007 Farmakoterapie bolesti 2004 Funkční poruchy štítné žlázy Gastroenterologie, Dyspepsie horního typu 2003 Geriatrie 2006 2009 Chronická obstrukční plicní nemoc 2005 2008 Chronické choroby pohybového aparátu Chronické srdeční selhání Infekce urogenitálního traktu 2010

16 Ischemická choroba srdeční
2006 2009 Laboratorní metody 2007 Léčba závoslosti na tabáku v ordinaci praktického lékaře + příloha 2005 2010 Metabolický syndrom - diagnostika a léčba Náhlé příhody břišní Obecné preventivní a vyhledávácí postupy u nádorových onemocnění a Ca mammy Stand. MZ Obezita 2008 Onemocnění prostaty doplněk

17 Osteoporóza 2005 2010 Paliativní péče o pacienty v terminálním stádiu nemoci 2008 Prevence kardiovaskulárních onemocnění 2004 Standart softwaru pro ordinace PL 2006 vyjde jako článek Systém přednemocniční neodkladné péče 2009 Úzkostné poruchy - Anxieta Vakcinace Vertigo 2007 Nefropatie a ledv. Selhání Chronický vřed dolní končetiny, nově ICHDK

18 Informace pro PL Od roku 2004 všem PL (5 200 PL) informace s novými DP pro PL jako příloha časopisu Practicus a na Tištěné články na téma DP (časopisy PRACTICUS, MEDICÍNA PO PROMOCI apod. ) Systém implementace a školení na roku 2004 po všech krajích ČR cca 150 seminářů ročně

19

20 Vývoj účastí po regionech 2006- 2008

21 Na www. svl. cz jsou kompletní informace o SVL a jejich aktivitách včetně DP. M.j. od roku cca 40 lekcí e-learningu.

22 Dotazy


Stáhnout ppt "Doporučené postupy pro všeobecné praktické lékaře"

Podobné prezentace


Reklamy Google