Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POSTAVENÍ REVIZNÍHO LÉKAŘE V SOUČASNÉM SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ (zpracováno podle Calta,J.: Co ovlivňuje postavení RL v ČR, 5. Slovensko.česká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POSTAVENÍ REVIZNÍHO LÉKAŘE V SOUČASNÉM SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ (zpracováno podle Calta,J.: Co ovlivňuje postavení RL v ČR, 5. Slovensko.česká."— Transkript prezentace:

1 POSTAVENÍ REVIZNÍHO LÉKAŘE V SOUČASNÉM SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ (zpracováno podle Calta,J.: Co ovlivňuje postavení RL v ČR, 5. Slovensko.česká konference RL, B. Bystrica 2006) Vnímání revizního lékaře ze strany politiků Informovaný politik nevnímá revizního lékaře jako součást zdravotnictví, ale jako manažera působícího ve zdravotním pojištění O existenci revizního lékařství nemá tušení Vnímání revizního lékaře ze strany státní správy Státní správu revizní lékařství nezajímá, revizní lékaře považuje za dobré pouze k tomu, aby řešili nedostatky státní správy. Vyskytne-li se problém s úhradou, státní správa odpovídá: „Úhradu může povolit revizní lékař zdravotní pojišťovny“ Vnímání revizního lékaře ze strany zdravotních pojišťoven Revizní lékařství jako obor sjednocující postupy všech revizních lékařů zdravotních pojišťoven zjevně či skrytě odmítají Revizní lékař je určen k šetření finančních prostředků, kterého je lepší mít pod kontrolou Vnímání revizního lékaře ze strany lékařů Revizní lékařství jako obor akceptují, považují jej za cestu ke kultivaci chování zdravotních pojišťoven vůči medicíně Jsou ke smíchu poskytovateli péče v případě, kdy o stejné věci v každé pojišťovně rozhodují jinak a kdy lze jejich rozhodování obejít intervencí na správném místě zdravotní pojišťovny

2 POSTAVENÍ REVIZNÍHO LÉKAŘE V SOUČASNÉM SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ (upraveno, zdroj: Calta,J.: Co ovlivňuje postavení RL v ČR, 5. Slovensko.česká konference RL, B. Bystrica 2006) Vnímání revizního lékaře ze strany pojištěnců Pro pojištěnce je revizní lékař tím, kvůli kterému často nedostanou takovou zdravotní péči,, jakou by s ošetřujícím lékařem chtěli Většinou RL v životě neviděli, je pro ně „úředníkem“, který ovlivňuje jejich potřeby související s jejich zdravotním stavem. Pletou si jej s posudkovým lékařem Vnímání revizního lékaře ze strany revizních lékařů Revizní lékařství jako obor je nechává vlažnými, jako lékařský obor jej nepostrádají, znamenalo by to další zkoušky, atestace. Revizní lékařství v dosavadní podobě jim nezasahuje do jejich profesionálního života. S pojištěnci jednají v krajní nouzi, že by je přijímali v bílém plášti je již moc neláká. S přihlédnutím většinou k předdůchodovému věku chtějí mít již většinou klid a jistou mzdu. Věnují se zdravotní politice či z jejich pohledu pro ně raději lukrativnímu managementu

3 POSTAVENÍ REVIZNÍHO LÉKAŘE V SOUČASNÉM SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ (upraveno, zdroj: Calta,J.: Co ovlivňuje postavení RL v ČR, 5. Slovensko.česká konference RL, B. Bystrica 2006) VÝSLEDEK Revizní lékař je vnímán odbornou i laickou veřejností jako úředník zdravotní pojišťovny, vůbec ne jako lékař Politici a administrativa jej považují za manažera a instanci určenou k řešení všech problémů souvisejících s poskytováním zdravotní péče za úhradu z veřejného zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny jej vnímají jako „trojského koně“, kterého nemohou vystěhovat, ale musí jej kontrolovat Vzhledem ke své kvalifikaci patří k nejhůře placeným lékařům ve zdravotnictví Na vzniku lékařského oboru „revizní lékařství“ nemají zájem ani politici, ani státní správa, ani zdravotní pojišťovny, a často ani samotní revizní lékaři A ti, co zájem mají, bez přičinění čekají, že problematiku za ně vyřeší někdo jiný.

4 DOSAVADNÍ ARGUMENTACE A DŮVODY PROČ V NELZE V SOUČASNOSTI REVIZNÍ LÉKAŘSTVÍ UZNAT JAKO ATESTAČNÍ OBOR NEBO CERTIFIKOVANÝ KURZ MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D. REDUKCE POČTU ATESTAČNÍCH LÉKAŘSKÝCH OBORŮ DLE KRITÉRIÍ EU a návrh kolegia děkanů lékařských fakult (náš obor není doposud legislativně zařazen v seznamu medicínských oborů, není součástí pregraduálního vzdělávání studujících na LF) ODBORNÁ SPOLEČNOST DOPOSUD NEVYPRACOVALA PROGRAM PŘEDATESTAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ přípravy se subkatedrou revizního lékařství IPVZ zahájeny v r. 2009 ODBORNÁ SPOLEČNOST S MALÝM POČTEM ČLENŮ (nepoměr celkového počtu revizních lékařů zdravotních pojišťoven vůči počtu registrovaných členů SRL ) NÍZKÁ PREZENTACE A MEDIALIZACE PROBLÉMU (jak existenční problém legislativně MZ ošetřit spočívá na každém revizním lékaři,nikoliv jen členech výboru a členech SRL)

5 ČLK NEPOVAŽUJE VZNIK SPECIALIZAČNÍHO OBORU ZA PŘÍNOSNÝ

6 ČLS JEP SE ODVOLÁVÁ NA MZ ČR

7 STÁTNÍ INSTITUCE PROBLÉM PŘES VEŠKERÉ DOSAVADNÍ SNAHY PŘEDSEDŮ A VÝBORŮ SRL DOPOSUD EFEKTIVNĚ NEŘEŠÍ


Stáhnout ppt "POSTAVENÍ REVIZNÍHO LÉKAŘE V SOUČASNÉM SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ (zpracováno podle Calta,J.: Co ovlivňuje postavení RL v ČR, 5. Slovensko.česká."

Podobné prezentace


Reklamy Google