Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Obecný model tvorby cen výrobních faktorů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Obecný model tvorby cen výrobních faktorů"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Obecný model tvorby cen výrobních faktorů
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Příklady Doplňte následující tvrzení: Podmínkou rovnováhy firmy na trhu faktorů vyjadřuje rovnost mezních … na faktor a … z mezního fyzického produktu vstupu. Pokud firma maximalizuje zisk (tj. minimalizuje náklady), uvedená rovnost musí platit pro … používané vstupy. Je-li příslušný faktor skutečně prodáván a kupován, pak hovoříme o jeho tržní … (ta může, ale … být cenou rovnovážnou), Pokud dochází ke specifické formě obchodu – nájmu výrobního faktoru – cena výrobního faktoru pak nabývá formy … (pachtovné u půdy, úrok u kapitálu a mzda u práce).

3 MIEK1 – Příklady Charakterizujte trhy výrobních faktorů a ekonomické subjekty, které na nich působí. Jaké hlavní funkce trhy výrobních faktorů plní a jakým způsobem? Vysvětlete pojem ,,odvozenost“ poptávky po výrobním faktoru. Ilustrujte provázanost trhů finální produkce a trhů výrobních faktorů. Jsou poptávky po různých výrobních faktorech (např. po kapitálu a práci) vzájemně nezávislé? Vysvětlete a uveďte konkrétní případy.

4 MIEK1 – Příklady Pečlivě rozlište veličiny MR a MRP. Čemu se MRP rovná v případech dokonalé a nedokonalé konkurence? Jaký trh zde uvažujeme? Shrňte determinanty určující poptávku po výrobních faktorech. Rozlište, které z nich způsobují posun po křivce, a které posun celé křivky po příslušném faktoru. Jak se promítne zvýšení ceny kapitálu v poptávce po práci, když výrobní faktory kapitál a práce jsou navzájem nahraditelné?

5 MIEK1 – Příklady Dokonale konkurenční firma (na obou trzích) maximalizuje zisky prodejem výstupu po 2 Kč, za jednotku výrobního faktoru platí 10 Kč. Vypočtěte příjem z mezního fyzického produktu tohoto faktoru. Firmy nakupují faktory X a Y v podmínkách dokonalé konkurence a prodávají svůj výstup A opět na dokonale konkurenčním trhu. Mezní fyzické produkty X a Y jsou 6 a 4. Ceny X a Y jsou 18 a 12 Kč. Jaká je cena A v rovnovážném postavení firmy?

6 MIEK1 – Příklady Vysvětlete, proč k maximalizaci zisku dochází v bodě rovnosti příjmů z mezního fyzického produktu faktoru a ceny tohoto faktoru. Za jakých podmínek to platí? Na výrobu produktu A se používají dvě jednotky práce a dvě jednotky půdy při celkových nákladech 200 Kč. Na výrobu produktu B se používá jedna jednotka půdy a tři jednotky práce při celkových nákladech 220 Kč. Vypočtěte cenu práce (mzdovou sazbou – w) a cenu půdy (rentu – a).

7 MIEK1 – Příklady Objasněte v čem se liší podmínka rovnováhy firmy ve tvaru MFC = MRP od pravidla ,,minimalizace nákladů“. Na jaké otázky tyto podmínky rovnováhy (resp. maximalizace zisku) odpovídají? Firma zjistila, že MRP najímaného pracovníka je nulový. Objasněte, proč tato firma nemaximalizuje zisky (resp. neminimalizuje náklady na faktory). Zdůvodněte, proč v podmínkách dokonalé konkurence na trhu faktoru musí platit, že mezní náklady na faktor (MFC) jsou rovny ceně příslušného výrobního faktoru. Jaký vztah mezi MFC a cenou výrobního faktoru platí v podmínkách nedokonalé konkurence na trhu faktoru? Zdůvodněte a uveďte příklady.


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Obecný model tvorby cen výrobních faktorů"

Podobné prezentace


Reklamy Google