Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Allen Iverson 7. č ervna 1975. KDO JE? Allen Iverson je profesionální basketbalový hrá č, jeho soy č asný tým je Detroit Pistons.Svou výškou 180-183 cm.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Allen Iverson 7. č ervna 1975. KDO JE? Allen Iverson je profesionální basketbalový hrá č, jeho soy č asný tým je Detroit Pistons.Svou výškou 180-183 cm."— Transkript prezentace:

1 Allen Iverson 7. č ervna 1975

2 KDO JE? Allen Iverson je profesionální basketbalový hrá č, jeho soy č asný tým je Detroit Pistons.Svou výškou 180-183 cm je jedním z nejmenších hrá čů v celé NBA. U ž nyní ve svých 35 letech je pova ž ován za jednoho z nejlepších hrá čů a nejlepších st ř elc ů, co kdy nejslavn ě jší basketbalovou sout ěž hráli - jeho pr ů m ě r 27.8 bod ů na zápas je dokonce 3. nejlepší v historii NBA v ů bec - hned za legendami Michaelem Jordanem a Wiltem Chamberlainem.

3 Mládí Allen vyr ů stal v chudob ě. Svého pravého otce nikdy nepoznal. Matka jej vychovávala sama. Allen jako malý m ě l nejradši americký fotbal a kdy ž ho matka p ř ihlásila do basketbalu nebyl v ů bec nadšený. Basketbal ho ž a č al bavit, a ž tehdy kdy zjistil ž e do n ě j chodí i jeho kámoši z fotbalu.

4 Tím, ž e byl Allen ve v ě zení, p ř išel o basketbalové stipendium na slavnou univerzitu Kentucky. Ka ž dé ráno vstával v p ů l šesté a st ř ílel na koš, aby se mu jednou splnil jeho sen. Po návratu odešel do výukového centra, tvrd ě d ř el a opravdu se mu poda ř ilo dostudovat. Jeho matka mezitím navštívila kou č e Thompsona z univerzity Georgetown a po ž ádala ho, zda by si nemohl vzít Allena pod svá k ř ídla, a to nejen jako trenér, ale i jako n ě kdo, v kom bude Allen vid ě t otce. Thompson navštívil Allena ve výukovém centru a výsledkem bylo stipendium na Georgetown University. Lidé se divili, pro č Thompson dává plné stipendium n ě komu takovému, ale Thompson v Allenovi nevid ě l jen n ě koho, s kým jsou neustálé potí ž e. Vid ě l v n ě m mladíka, který ve svém ž ivot ě ud ě lal chyby, ale který má neuv ěř itelný talent.

5 Univerzita Ji ž v nová č kovské sezón ě v Georgetownu se Allen ů v st ř elecký pr ů m ě r vyhoupl p ř es hranici 20 bod ů na zápas a v druhém roce se vyšplhal a ž na 25. V prvním roce byl vyhlášen nejlepším nová č kem konference, ve druhé se ji ž dostal do nejlepší p ě tky NCAA. Navíc byl v obou letech zvolen nejlepším obráncem konference. Jeho rodin ě se však vedlo stále h ůř, a to p ř isp ě lo k jeho rozhodnutí, ž e ji ž po druhém roce ukon č í studium a p ř ihlásí se do draftu NBA. Thompson pro n ě j získal jednoho z nejlepších agent ů v zemi, Davida Falka, a finan č ní situace celé rodiny se rázem zm ě nila. Allen nakonec zakotvil ve Philadelphii. V č ervnu 1996 si ho tým Philadelphia 76ers vybral jako jedni č ku draftu a o pár dní pozd ě ji s ním uzav ř el kontrakt za tém ěř 4 milióny dolar ů. Další milióny brzy následovaly z reklamních smluv.

6 Kariéra v NBA MVP sezóna 2000-2001 Allenova nejlepší sezóna je pravd ě podobn ě 2000 - 2001 - vedl sv ů j tým k vít ě zství a dostal cenu All-Star MVP. Philadelphia ukon č ila sezónu se skv ě lým skóre 56:26 a stala se po právu nejlepším týmem Východní konference. Allenovy osobní pr ů m ě ry dosahovaly závratných výšek - 31,1 bod ů na zápas 4,6 asistencí a 2,5 získaných mí čů na zápas.

7 Noviná ř i si mysleli ž e Allen nemá na to aby dovedl tým k vít ě zství playoff. A jako test jeho schopností m ě lo být hned 1. kolo playoff - Sixers.vs. Indiana Pacers. První zápas však vyhrála Indiana. A kdy ž skv ě lý Reggie Miller trefil za stavu 78:76 t ř i sekundy p ř ed koncem t ěž kou trojku p ř es Allena celé m ě sto se pono ř ilo do smutku. Majitel týmu v letech 1996-2001 Pat Croce vzpomíná na tento okam ž ik a ř íká:

8 ,,Pamatuji si po zápase v šatnách na Allena, kdy ž ř íkal: My to doká ž eme! Je to v po ř ádku, my jsme jim ten zápas darovali. Pamatuji si ho, jak byl plný zu ř ivosti a hecoval tým. Co ž bylo dobré znamení, proto ž e my jsem si zaslou ž ili vyhrát to utkání a já v ě d ě l, stejn ě jako on, ž e vyhrajeme tuhle sérii.“ Allen nakonec nast ř ílel 45 bod ů a dovedl Sixers k nesmírn ě cenné výh ř e. Indiana pak úpln ě lehla a další 2 zápasy vyhrály Sixer co ž jim zajistilo postup do 2. kola.

9 V semifinale Východní konference potkaly Sixers Toronto Raptors.. Scéna byla perfektní a od za č átku bylo jasné, ž e tato série bude soubojem dvou hv ě zd. První zápas vyhrálo na palubovce 76ers Toronto hlavn ě díky Carterovi. Druhý zápas u ž musela Philadelphia bezpodmíne č n ě vyhrát, aby se udr ž ela v reálných šancích na postup. To, co se ale odehrálo 9. kv ě tna 2001 se zapsalo to d ě jin NBA. Allen fantasticky pomohl k výh ř e 97:92, 54 body!! Allen v poslední č tvrtin ě p ř evedl výkon, který všem p ř ipom ě l Michaela Jordana v nej. form ě. 20 000 nadšených divák ů skandovalo "MVP, MVP....."

10 Byl to ale jen za č átek série. Carter vrátil Allenovi hozenou rukavici a hned v dalším zápase nast ř ílel neuv ěř itelných 50 bod ů. Po č ty ř ech skv ě lých zápasech byla série vyrovnaná 2:2. Allen nast ř ílel 52 bod ů a rozdrtil Toronto rozdílem 33 bod ů. Po utkání Carter sportovn ě ocenil Allen ů v výkon: "Ukázal, pro č je neju ž ite č n ě jší hrá č sezóny a pro č si tu cenu zaslou ž í..." V šestém zápase byl však Allen ubrán ě n a Carter s 39 body dopomohl Torontu k vyrovnání série.Kou č Wilkens nasadil na Allena hned dva osobní obránce. Týmy se tedy st ě hovaly do Philadelphie, aby zde odehráli rozhodující sedmý zápas.

11 Oba ostrost ř elce - Allena a Cartera - obrany obou tým ů zdvojovaly a nedaly jim ani kousek prostoru, tak ž e oba z ů stali daleko za svými st ř eleckými pr ů m ě ry v této sérii. Úsp ě šn ě jší byl ale nakonec Allen, který si 16 asistencemi ud ě lal sv ů j osobní rekord. Sixers u ž vedli 88:82 t ř i minuty p ř ed koncem. Za stavu 88:87 si hosté vzali oddechový č as a p ř ipravili poslední akci pro Vince Cartera - ten po vhození mí č e st ř ílel z oto č ky zárove ň s klaksonem, ale mí č v koši neskon č il... "Vzpomínám si, jak mi bušilo srdce," ř ekl Allen po utkání, "stál jsem na zemi, ale m ě l jsem pocit, ž e jsem ve vzduchu...prost ě jsem jen doufal, ž e ten mí č košem nepropadne...."

12 Ve finále východní konference stál Allenovi v cest ě tým Milwaukee Bucks. Vypadalo to však, ž e Allen všechny svoje síly vypot ř eboval na pora ž ení Toronta. Po prvních dvou zápasech byl stav série 1:1.Bylo však nadevše jasné, ž e Allen selhává, zran ě ný a unavený. Ve t ř etím zápase jen sledoval z lavi č ky, jak spoluhrá č i bojují bez n ě j. P ř es všechnu snahu se Bucks ujali vedení v sérii. Allen se však vylé č il a výrazn ě zlepšil svoji hru a 76ers vyhráli další 2 zápasy ze t ř í a probojovali se do dalšího sedmého zápasu. V n ě m p ř ehrála Philadelphia jednozna č n ě Milwaukee 108:91 a bylo to p ř edevším zásluhou Allena, který našel svou st ř eleckou formu práv ě v č as - nast ř ílel 44 bod ů a dovedl sv ů j tým do Finále NBA.

13 Kde se st ř etnou s vít ě zem západní konference Los Angeles Lakers.Nejv ě tší hv ě zda domácích - "napravený" Allen Iverson - neopomn ě l pochválit své spoluhrá č e: "V téhle sérii se mi moc neda ř ilo, ale moji spoluhrá č i mi stejn ě jako v dalších zápasech pomohli. Bez nich by nic z toho, co jsme dnes dokázali, nebylo mo ž né...".Philadelphia nakonec LA Lakers dokázala porazit díky skv ě lému obrannému, ale i st ř eleckému výkonu Allena.

14 Rodina Sourozenci - sestra: Leisha Iversonová Ž ena: M. Iversonová Syn: Allen Iverson Dcera: Annie Iverson Matka: Ann Iversonová Otec: Allen Brought Kmotr: Michael Freeman (nevlastní otec)

15 Klubové info Sou č asný tým: Detroit Pistons Týmové č íslo: 1 Pozice: Rozehráva č Minulé týmy: Detroit Pistons (2008 - …) Denver Nuggets (2006 – 2008) Philadelphia 76ers (1996 – 2006) … Draft NBA: 1996 1. s Philadelphií Body na zápas: 27.8

16 Osobní údaje Celé jméno: Allen Ezail Iverson Datum narození: 7. č ervna 1975 Místo narození: Hampton v USA Znamení: Blí ž enci Národnost: Ameri č an Výška: 183 cm Váha: 75 kg V ě k: 35 let Hrá č ský plat (ro č n ě ): 9,83 mil. dolar ů

17 Vysv ě tlivky MVP – neju ž ite č n ě jší hrá č NBA – National Basketball Association All-star – ti nejlepší

18 Dále obrázky

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Allenova nejoblíben ě jší bota

28

29 Minulost Sou č asnost Budoucnost

30 Zdroje Strý č ek Google – www.google.cz Teta Wiki – www.wikipedia.cz Dceruška NBA – www.nba.com A moje hlava. Další a jiné Info na: www.alleniverson.mypage.cz

31 Vypracoval: Tvorba prezentace: Dave Obrázky: Google Sponzo ř i: www.alleniverson.mypage.cz www.4meteos.com Spolupracovali: Allen Iverson www.nba.com


Stáhnout ppt "Allen Iverson 7. č ervna 1975. KDO JE? Allen Iverson je profesionální basketbalový hrá č, jeho soy č asný tým je Detroit Pistons.Svou výškou 180-183 cm."

Podobné prezentace


Reklamy Google