Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEX (alias Alf) … aneb má cesta z útulku Kralupy nad Vltavou do nového domova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEX (alias Alf) … aneb má cesta z útulku Kralupy nad Vltavou do nového domova."— Transkript prezentace:

1 DEX (alias Alf) … aneb má cesta z útulku Kralupy nad Vltavou do nového domova

2 Jak to vlastn ě za č alo? Má nová pání č ka si m ě vybrala na internetu, kdy ž hledala nového chlupatého par ť áka a spole č níka. Má nová pání č ka si m ě vybrala na internetu, kdy ž hledala nového chlupatého par ť áka a spole č níka. No vybrala… spíš se do m ě na první pohled úpln ě zamilovala (a já se jí ani nedivím, jsem toti ž velký krasavec) a nezbylo ji nic jiného, ne ž si pro m ě dojet a ž do Kralup. No vybrala… spíš se do m ě na první pohled úpln ě zamilovala (a já se jí ani nedivím, jsem toti ž velký krasavec) a nezbylo ji nic jiného, ne ž si pro m ě dojet a ž do Kralup. To si teda dala - a navíc m ě taky mimochodem! To si teda dala - a navíc m ě taky mimochodem! Te ď, kdy ž u ž si hovím vedle ní polo ž ený na dece, v pohod ě a drbkaný, m ůž u prozradit, ž e jsme to spolu i p ř es p ř eká ž ky zvládli a jsme v teple domova. Te ď, kdy ž u ž si hovím vedle ní polo ž ený na dece, v pohod ě a drbkaný, m ůž u prozradit, ž e jsme to spolu i p ř es p ř eká ž ky zvládli a jsme v teple domova.

3 P ů vodn ě se mi z útulku vlastn ě ani moc necht ě lo a po ř ád jsem musel bilancovat a ohlí ž et se zpátky…(ono je toti ž otázka, jaké to u té nové pání č ky bude, ž e jo?)

4 … a ona se na m ě p ř itom moc t ě šila a nachystala na m ů j p ř íjezd všechno mo ž né.

5 Č u č ení z okna miluju nadevše, tak ž e ve vlaku z Kralup do Prahy jsem m ě l o zábavu postaráno… (i kdy ž teprve v Ostrav ě jsem nesta č il valit bulvy, kdy ž jsem v okn ě vid ě l tramvaj míjející tu naši v protism ě ru!)

6 P ř ed p ř íjezdem vlaku z Prahy jsme se byli projít v parku p ř ed hlavním nádra ž ím…

7 … a zapózovali pro první spole č né foto (no, pani č ka tam vypadá n ě jak divn ě - snad tak nebude vypadat č asto :) Za to m ě to sluší – ostatn ě, jako v ž dy :)

8 Ve vlaku z Prahy do Ostravy se cesta neskute č n ě vlekla a dokonce m ě to ukolébalo ke spánku. Tak ž e protáhnout…

9 … a dobrou noc všem! :)

10 Jsem pejsek rasy o ř íškovité (rodi č i byli údajn ě zlatý retrívr a jezev č ík – ví b ů h, jak se jim to povedlo, asi vá ž n ě platí „Kdy ž se chce, všechno jde“ :)) Našli m ě, kdy ž jsem pobíhal po Kralupech spole č n ě s mým kámošem pudlíkem a v útulku jsem strávil 3 týdny. Vá ž ím 8 kilo a m ěř ím 39 cm v kohoutku. V útulku mi dali jméno Alf, ale páni č ka se rozhodla pojmenovat m ě Dex (Dexík, pop ř. Dexter, kdy ž prý budu zlobit) a kupodivu na to celkem reaguju, tak uvidíme.

11 T ě ším se, a ž se s vámi všemi uvidím! 13. 3. 2014


Stáhnout ppt "DEX (alias Alf) … aneb má cesta z útulku Kralupy nad Vltavou do nového domova."

Podobné prezentace


Reklamy Google