Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zde najdete informace pro vlastní web vytvo ř ený na Blog.cz Návod: Jak na blog Info:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zde najdete informace pro vlastní web vytvo ř ený na Blog.cz Návod: Jak na blog Info:"— Transkript prezentace:

1 Zde najdete informace pro vlastní web vytvo ř ený na Blog.cz Návod: Jak na blog Info:

2 1.Přihlášení  Na webu blog.cz si naje ď te na Založit nový blog(v pravém horním rohu.  Vypl ň te následující informace: Jméno E-mail Heslo Potvrzení hesla

3 2.Nastavení  Po vypln ě ní informací vás to hodí Nastavení.Nastavte si název v záhlaví a p ř ednastavený design (který se dá pozd ě ji libovoln ě zm ě nit).  Pak vám to ohlásí : Pr ů vodce nastavením byl ukon č en.Vítejte v blogu.  V pravém horním rohu se vždy m ů žete podívat jak že to vlastn ě váš web vypadá.

4 3.Článek,rubrika  Rubrika je prakticky složka(nebo více složek) do které se automaticky ukládají č lánky.V rubrice není žádný text jenom název,který odkáže na č lánky v ní.  Chcete-li ud ě lat rubriku klikn ě te na Nastavení a dále v menu na Rubriky.  Č lánek obsahuje text který bude zve ř ejn ě n a pop ř ípad ě automaticky za ř azen do rubriky.

5 4.Design  Desing znamená vzhled stránky.V č etn ě písma.  N ě kolik design ů je již p ř ednastavených v blog.cz,ale jestli nechcete být v č erejší dají se vytvo ř it vlastní na kreslících programech jako nap ř.Photo Filtre,Malování.  Chcete-li ponechat p ř ednastavenou šablonu klikn ě te na Nastavení a dále v menu Obnovení šablony.

6 5.Přehled designu  Design jako takový se skládá z: Stránka-Zobrazuje se na ní text č lánku/rubriky/reklamy Okraje stránky-Nic se na ní nezobrazuje,jsou tam spíše z designového hlediska Menu-Zde jsou odkazy,pop ř ípad ě obrázky Záhlaví-Upoutávací vrchní č ást stránky Zápatí-Nejnižší ř ádek stránky

7 6.Obrázky,galerie  Do č lánk ů lze vložit obrázek.  Ud ě láte to kliknutím na a následným vložením do textu.  P ř ehled všech dosud uložených obrázk ů najdete kliknutím na Galerie.

8 7.Vedlejší funkce  Komentá ř e-Když n ě kdo navštíví váš blog chce tam napsat sv ů j názor tak to ud ě lá pomocí komentá řů.Nevhodné č i nevyhovující komentá ř e lze smazat  Zrušení blogu-Chcete-li zrušit web kliknete do Nastavení a zrušit blog.Potvrdíte vše,zadáte heslo a konec vašeho webu nastane!

9 Přehled rad  Zvolte návod HTML Vložení videa Vlastní odkaz Ankety Tipy

10 Vlastní odkaz  Odkaz je slovo nebo obrázek na který se dá kliknou a který nás p ř esm ě ruje do n ě jaké adresy.Odkazy jsou i v menu.  Vysv ě tlíme si slovní verzy odkazu. 1.Napište text který pot ř ebujete. 2.Ozna č te slovo které bude odkazem klikn ě te na a do vrchního ř ádku napište (nebo zkopírujte) adresu do které bude odkaz p ř esm ě rován.

11 Vložení videa  Každému se jist ě zalíbí n ě jaké video na YouTube a rád by se pod ě lil se svým úkazem s ostatními na svém blogu.Já vám s tím pom ů žu  U každého videa je webová adresa.U vašeho videa tuto adresu zkopírujte.Otev ř ete si č lánek do kterého má být video vloženo.Otev ř ete si a vložte do n ě j adresu.Pak na č íst.  V č lánku se vám zobrazí již jako video.

12 HTML  HTML je velmi složitý systém názv ů a znak ů.Zjednodušen ě stavba textu (v č etn ě barvy,odkaz ů...)pomocí názv ů.Nap ř. #3366ff je velmi hezký odstín modré.A tohle #ff99ff je bárbínovsky r ů žová. Č lánek,menu,barvy,velikosti to vše a více se skládá z HTML.HTML lze m ě nit a p ř episovat.Blog.cz má tu výhodu,že b ě žný uživatel si nad HTML nemusí lámat hlavu.

13 Ankety  Zakládání anket je velmi šikovná v ě c když chcete znát názor ostatních bez použití komentá řů.  Klikn ě te na Ankety a pak Nová anketa.  Zvolte otázku a její odpov ě di. Nevíte jaké otázky?Nebo už nemáte nápady?Zde je malá rada: Líbí se vám tento blog? Líbí se vám m ů j pes/ko č ka/...? Co chcete na blog p ř idat? Jakou hudbu posloucháte?...............

14 Tipy  Chcete n ě co okomentovat ´´výrazov ě ´´?Neváhejte využít paletu blogerských smajlík ů !  Nevejde se vám obrázek na stránku?Klikn ě te zde,uložte tam daný obrázek zkopírujte jeho html adresu do html č lánku a problém tím elegantn ě vy ř ešíte!zde  Je tv ů j blog moc osamocený?Sp ř átel se s jiným blogem!Již tém ěř všechny blogy mají č lánek se zápisem k p ř átelství!  Krade ti n ě kdo tvé nápady a kopíruje na jeho blog?Od toho je tu Krutomluv(adresa zde).Napiš mu mu on ti pom ů že.zde


Stáhnout ppt "Zde najdete informace pro vlastní web vytvo ř ený na Blog.cz Návod: Jak na blog Info:"

Podobné prezentace


Reklamy Google