Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V roce 201 2 neber život p ř íliš vážn ě ! Spustit F5 Automatický posun Zvuk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V roce 201 2 neber život p ř íliš vážn ě ! Spustit F5 Automatický posun Zvuk."— Transkript prezentace:

1

2 V roce 201 2 neber život p ř íliš vážn ě ! Spustit F5 Automatický posun Zvuk

3 M ě j fantazii !

4 Moc nepracuj !

5 Dodržuj p ř edpisy !

6 Jezdi po silnici !

7 Sprchuj se !

8 Tan č i !

9 Pracuj zodpov ě dn ě !

10 Sportuj !

11 Procvi č uj celé t ě lo !

12 Nep ř ehán ě j to s úklidem !

13 Zahraj si golf !

14 Bu ď elegantní !

15 Ud ě lej si pohodlí !

16 Relaxuj !

17 P ř ekonávej p ř ekážky !

18 Bu ď p ř itažlivá !

19 U č se od mládí !

20 Ochotn ě pomáhej ! !

21 Bu ď kavalír !

22 Bu ď prozíravá !

23 Nic si nenech líbit !

24 Hodn ě cestuj !

25 Odpo č ívej na koupališti !

26 Jezdi k mo ř i na dovolenou !

27 Hodn ě líbej !

28 Odpo č ívej v p ř írod ě !

29 Cho ď na procházky !

30 U č se v mládí !

31 Najdi si kamaráda !

32 Neztrácej nad ě ji !

33 Všechno prozkoumej !

34 Usínej v dobré spole č nosti !

35 Taky trochu spi !

36 Relaxuj v p ř írod ě !

37 O vše se zajímej !

38 Č asto se sm ě j !

39 Najdi si nové p ř átele !

40 Sni v každém v ě ku !

41 Vše dokumentuj !

42 Vyper špinavé peníze !

43 Nenachla ď se !

44 Teple se oblékej !

45 Neboj se p ř ekvapení !

46 Bu ď sexy !

47 Zachovej klid !

48 Jezdi do p ř írody !

49 Nakupuj v hypermarketu !

50 Žij zdrav ě !

51 Š ť astnou plavbu !

52 Oslavuj !

53 A hlavn ě... bu ď š ť astný(á) !

54

55 Konec A ť se Vám rok 201 2 vyda ř í ….


Stáhnout ppt "V roce 201 2 neber život p ř íliš vážn ě ! Spustit F5 Automatický posun Zvuk."

Podobné prezentace


Reklamy Google