Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200910 V E R Z E 200910 M O D U L M Z D Y.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200910 V E R Z E 200910 M O D U L M Z D Y."— Transkript prezentace:

1 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi V E R Z E M O D U L M Z D Y

2 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Podněty řešené v patch

3 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Nové způsoby výpočtu v časové bilanci U SLM s IA 1137, 1171 – 1176 lze použít nový způsob časové bilance 724Za 4. měsíc pozadu725Za 5. měsíc pozadu 726Za 6. měsíc pozadu727Za 7. měsíc pozadu 728Za 8. měsíc pozadu729Za 9. měsíc pozadu 746Za 10. měsíc pozadu747Za 11. měsíc pozadu 748Za 12. měsíc pozadu.744Za 3. předchozí čtvrtletí. 745Za 4. předchozí čtvrtletí.

4 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Slevy na pojistném – běžná a mimořádná Podle zákona 221/2009 Sb., který novelizuje zákon 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení. Při výpočtu výplat za jste poprvé za určitých podmínek uplatnili slevu na pojistném na sociální zabezpečení za zaměstnavatele a mimořádnou slevu na pojistném za zaměstnance, kterým pracovní vztah trval do a v období – splňovali podmínky pro přiznání slevy na pojistném. K tomu účelu byly zavedeny nové SLM s IA 5044Sleva na pojistném SZ za zaměstnavatele 5045Mimořádná sleva na pojistném SZ za zaměstnavatele (byla použita pouze v měsíci srpnu)

5 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Automaticky se sledují podmínky zákona o osobách, za které je možno slevu počítat, tj. a)nesmí se jednat o zaměstnání malého rozsahu či pouze důchodově pojištěné PV b)sleduje se, zda ve sledovaném období existuje pro každý den alespoň jeden platný PV (ne ZMR, DP). Automaticky se nesledují případy, kdy nenáleží sleva za zaměstnance a)od kalendářního měsíce doručení výpovědi zaměstnanci, b)od kalendářního měsíce uzavření dohody o rozvázání vztahu, c)od kalendářního měsíce zrušení vztahu ve zkušební době, d)se zaměstnáním které nemá trvat déle než 3 kalendářní měsíce. Pozastavení automatického výpočtu slevy  u zaměstnanců, kteří končí PP a v následujících měsících.  zaměstnanci, kteří končí během měsíce, jsou automaticky v měsíci ukončení vyřazeni ze slev

6 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Zadání: „Dlouhodobě platné složky mzdy“ – na více měsíců najednou.  datum od - vždy od 1. dne v měsíci  SLM – běžnou slevu ( -5044)

7 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Slevy na pojistném – běžná a mimořádná Neuplatněná sleva na pojistném za srpen Neuplatněná mimořádná sleva za květen až červenec Uplatněná sleva za leden, únor a duben (v březnu byl VZ > Kč nevznikl nárok)

8 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Parametr NP ZACHOV DAVKY Hodnota = 0, 1 nedochází k rušení archivních dávek Hodnota = 2 a více dochází k rušení dávek

9 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Podněty řešené ve verzi

10 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Konto pracovní doby Ve „vyrovnávací období“ (VO) je zaměstnanci vyplácena stálá mzda za pracovní dobu rozvrženou pro konkrétní období podle potřeb zaměstnavatele, nikoli podle sjednaného rozvrhu pracovní doby. A teprve po jeho skončení „VO“ je porovnána „dosažená mzda“, tedy mzda, která mu náleží za počet skutečně odpracovaných hodin v rámci VO podle jeho tarifu se sumou vyplacené stálé mzdy. Podle zákona 262/206 Sb. zákoníku práce je konto pracovní doby novým způsobem nerovnoměrného rozložení pracovní doby.

11 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Konto pracovní doby – nové IA Pro sledování dob ve VO jsou v EG založeny tyto nové IA fond pracovní doby v měsíci trvání VO na celý měsíc (obdoba IA 0001) fond pracovní doby v měsíci na dobu trvání VO v měsíci (obdoba IA 0002) 1009 – skutečně odpracovaná doba ve VO Pro sledování stálé mzdy ve VO je v EG použit IA stálá mzda (min 80% průměrného výdělku za 12 měsíců) Dosavadní význam IA 1005 – Smíšená mzda je tímto zrušen Pro evidenční sledování dosažené mzdy a doby podle sjednaného úvazku po dobu trvání VO doba VO, která měla být odpracována podle sjednaného úvazku dosažená mzda

12 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Konto pracovní doby - zadání Zadat jednotlivá vyrovnávací období v: Akce Číselníky Vyrovnávací období konta PD V konfiguraci zadat – procento prům. výdělku pro stálou mzdu min. 80%

13 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Přiřazení PV do režimu konta pracovní doby Menu kmen Mzdy Konto pracovní doby

14 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Zadání vstupu pro konto pracovní doby

15 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Výpočet mzdy v režimu konta pracovní doby

16 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Náhrada mzdy při DPN Dle zákona 326/2009 Sb. s účinností , který novelizuje zákon 262/2006 Sb. je změna v §192 týkající se náhrady mzdy nebo platu při DPN a karanténě v těchto bodech :  náhrada mzdy nebo platu nepřísluší za první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn Sledování max. počtu 24 hod: u kalendářových PV probíhá automaticky u nekalendářové zadejte hodiny do pole „ Hodiny dosud placené“.

17 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Náhrada mzdy při DPN  náhrada mzdy za období karantény náleží již od 1. dne karantény ve výši 60% průměrného výdělku (dosud za první tři dny karantény bylo 25%, od 4. dne 60%) Je-li karanténa do = náhrada 25% Je-li karanténa od = náhrada 60% Trvá-li karanténa přes datum = zadejte náhradu ve dvou záznamech

18 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Nemocenské pojištění a navazující PV U PV navazujících se považuje za vznik nemocenského pojištění den vzniku pojištění u prvního PV.Navazování: Pracovní vztah na pracovní vztah Nebo Dohoda o prac. činnosti na Dohodu o prac. činnosti Z předešlého PV musíme převést na nové PV tyto data:  Vyměřovací základy  Dny pojištění

19 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Nemocenské pojištění a navazující PV Převod datumu zahájení NP:  pomocí průvodce PV  základní údají o PV, pojištění

20 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Nemocenské pojištění a navazující PV Převod VZ z předchozího PV:  pomocí průvodce PV  na formuláři VZ

21 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Opravy v ELDP Mateřská dovolená – vyloučená doba = doba do dne předcházejícího datumu porodu vyloučená doba není = doba ode dne porodu Nutné evidovat datum narození dítěte na formuláři Rodinní příslušníci Datum narození dítěte = datum porodu

22 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Opravy v ELDP - odstraněn problém se zobrazením datumu zahájení vyd. činnosti pro rok Opraveno načítání dob omluvných důvodů nemoci do vyloučených a odečítaných dob - oprava načítaní dob v případě, nemoci celý měsíc /bez 1. a 2. který připadl na víkend) měsíc je pojištěn a NENÍ označen „X“.

23 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Formuláře a číselníky

24 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Nový IA 3120 – Přidanění služebního automobilu, pro soukromé účely

25 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Sestava S05SSP01 - pro správné načtení hodnoty Částka přid. na vozidlo si proto založte SLM s IA 3120

26 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Nová časová bilance 607 za všechny odpracované hodiny, pokud není v měsíci neomluvená nepřítomnost. (SLM s IA0151 > 0) = výsledek SLM s v nulový počet hod Přidán způsob výpočtu 76 Příjmový bilance 76 SLM s IA 1137 a IA 1171 (měsíční ze zadávané SLM)

27 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Zadání nezabavitelné částky na formuláři Srážky Výpočet zákonné srážky dle legislativy: Dosud byla hodnota = 0 Nový způsob = hodnota NEBUDE vyplněna. Chceme-li změnit výši nezabavitelné částky vypíšeme hodnotu. např. nulová NČ = vyplňte 0

28 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Konfigurační parametr PRAVD_PRUM Nová možnost 2 - při neodpracování potřebného počtu dní (21) v předešlém období = vygeneruje se průměrný výdělek 0

29 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Duplicita v číselníku URI Výskyt stejných hodnot = pro import se použije aktuálně platný záznam

30 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Formulář nemocenské lístky a URI Přiřazení nákladu s náhradou při DPN na jiné než evidované PV

31 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Formulář srážky – individuální příjemce Zrušené druhy 2Zdravotní pojištění 7Pojištění odpovědnosti zaměst. 10Zálohová daň 11 Srážková daň

32 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Konfigurační parametr CNBCKOM Možnost zapisovat i abecední znaky

33 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Formulář Údaje pro mzdové účetní Při ukončení PV se ukončí údaje pro mzdovou účetní a v protokolu se zobrazí informační hláška.

34 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Výpočet a periodické úpravy

35 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Překryv datumů nepřítomnosti s čas. Bilancí 503 Při zadání dvou nepřítomností s časovou bilancí 503 – datum od – do, které se datumově shodují či překrývají. v protokolu červená hláška

36 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Opravy: - při výpočtu omluvené nepřítomnosti pro dovolenou můžete použít i SLM s AI pracovní volno nad rámec Zákoníku práce - SLM s AI 5051(Korekce VZ SZ) u pouze důchodově pojištěných zaměstnanců je zahrnuta do výpočtu pro pojistné zaměstnavatele – IA 3129

37 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Opravy: - sankce u náhrad příjmu při DPN nutno zadat korekci refundované poloviny náhrad od ČSSZ – IA 5043 korekci nadlimitní části náhrady – IA přednostní pohledávka zadaná na „natvrdo“ – legislativně nesprávný postup oprava načítání částky do deponace a zobrazení na výplatním lístky

38 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Sestavy

39 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi S05OPI02 - přidán parametr pro výběr PV

40 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi S05OPI02 - do sestavy byly doplněny další hodnoty z formuláře evidovaných srážek (dlužná částka a další)

41 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi S05NRE07 – Nová nákladová rekapitulace s výběrem PV

42 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi S05USO02 – Účetní souvztažnosti a SLM

43 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi S05VLI01 a S05VLI06 – Zrušeno zobrazování DVZ

44 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Export ČNB FS2 – nový parametr – účetní soubor od

45 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi S05ZDR04 – přidán parametr Správní jednotka

46 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi S05ZDR010, S05SOC10 – doplnění akademického titulu zaměstnance

47 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi S05VYS02 - d oplněny údaje o vytvoření záznamu - uživatel, datum a čas S05ZAM02 a S05ZAM03 - byly doplněny údaje o hodinách a směnách (dle nastavení v obecné započitatelnosti )

48 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi S05DOK01 – doplněna informace o době trvání nepřítomnosti z důvodu DPN

49 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi PRILH/ONZ – opraveno načítání ručně zadané odhlášky NP, již se nenačítá do další dávky. Převodní příkaz – při opakovaní exportu se nemění pořadí položek Export Trexima – oprava naplňování položky ABSPLAC – o hodiny neodpracovaných svátků, za které se mzda nekrátí

50 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi Přeji krásný den


Stáhnout ppt "S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200910 V E R Z E 200910 M O D U L M Z D Y."

Podobné prezentace


Reklamy Google