Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 V E R Z E 200901 M O D U L M Z D Y.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 V E R Z E 200901 M O D U L M Z D Y."— Transkript prezentace:

1 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 V E R Z E 200901 M O D U L M Z D Y

2 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Kalendář svátků pro roky 2009 a 2010

3 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 S05KRE00EN Rekapitulace složek mezd

4 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (DPN) a pojistné od 1.1.2009

5 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 V EG jsou stále odděleny IA (SLM) pro evidenci nepřítomností z důvodu nemoci a jejich proplacení OSSZ Proplácí dávky za kalendářní dny Ošetřovné o 1. dne Mateřství od 1. dne Vyrovnávací příspěvek od 1. dne Nemocenská od 15. dne Zaměstnavatel Proplácí náhrady za pracovní hodiny Dočasná pracovní neschopnost Karanténa

6 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 0051Nemoc 0052Nepracovní úraz 0053Nemoc z povolání 0054Pracovní úraz 0055Karanténa 0056Ošetřování nebo péče o člena domácnosti 0057Mateřství Zůstávají v platnosti dosavadní IA (SLM) pro sledování nepřítomnosti

7 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 2201Nemocenské - nemoc 2202Nepracovní úraz 2203Nemoc z povolání 2204Pracovní úraz 2205Karanténa 2206Nemoc aktivní TBC 2211Ošetřování nebo péče o člena domácnosti 2221Peněžitá pomoc v mateřství 2222Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Pro sociální události pokračující z roku 2008 do 2009 zůstávají v platnosti IA (SLM)

8 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 2261Náhrada při nemoci 2262Náhrada při nepracovním úrazu 2263Náhrada při nemoci z povolání 2264Náhrada při pracovním úrazu 2265Náhrada při karanténě Pro nové případy sociálních událostí po 31.12.2008 existují nové IA (SLM) Při instalaci verze byly vytvořeny SLM s kódem -2261 až -2265 změňte si kód SLM podle svých zvyklostí

9 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901

10 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Náhrada náleží za odpadlou dobu z plánovaného rozvržení pracovní doby nikoliv kalendářní dny Zadávání vstupů pro výpočet náhrady Způsob zadávání vstupů je rozdílný pro zaměstnance „kalendářové“ zaměstnance „nekalendářové“

11 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Jako doposud je použit formulář „Dávky nemocenského pojištění“ Zadávání vstupů pro výpočet náhrady pro zaměstnance s evidovaným kalendářem

12 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901

13 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901

14 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Kontrola celkově placené doby na maximum 14 kalendářních dní

15 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Zaměstnanec odpracuje v první den nemoci část směny

16 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Noční směna ze 14. dne na 15. den trvání DPN Nutno zadat korekci do hodin se zápornou hodnotou Například Směna trvá od 22:00 do 05:30 hod Korekce ve vstupních SLM - 5,5 hodiny s kódem SLM 2261

17 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Sankce za porušení léčebného režimu Zákon umožňuje pouze krácení ve výši 50% Program respektuje uživatelem zadané procento

18 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Není možné automaticky zjistit počet hodin a směn v jednotlivých pásmech Zadávání vstupů pro výpočet náhrady pro zaměstnance bez kalendáře Vstupní hodnoty hodiny a směny v 1. pásmu (0% příp. 25%) hodiny a směny ve 2. pásmu (60%) je tedy nutné zadávat ručně

19 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Formulář „Dávky nemocenského pojištění“

20 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Formulář „Vstupy pro zúčtovací období“

21 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Nová položka „Datum vzniku nemocenského pojištění“ Pokud není položka naplněna = Datum zahájení práce

22 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Nová položka „Účast na důchodovém pojištění“ Možný rozdíl mezi účastí na nemocenském a důchodovém pojištění např. jednatelé společností

23 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Pokud není položka vyplněna = Hodnota z účasti na nemocenském pojištění Pokud je nemocensky je také důchodově pojištěn Pokud není nemocensky není ani důchodově pojištěn

24 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Nové IA sledující VZ a pojistné na důchodové zabezpečení 3015Vyměřovací základ DP 3016Pojistné na DP za zaměstnance 3017Pojistné na DP za zaměstnavatele 3019Nadlimitní část VZ na DP

25 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901

26 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Upraveny konfigurační parametry

27 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Rozhodný příjem pro důchodové a nemocenské pojištění

28 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Zaměstnání malého rozsahu Pro indikaci zaměstnání malého rozsahu slouží dosavadní položka „Účast na nemocenském pojištění“ hodnota 2 zaměstnání malého rozsahu

29 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Redukční hranice pro výpočet dávek a náhrad

30 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Procentní výše náhrady z redukovaného výdělku za první 3 pracovní dny ve výši 0% resp. 25% od 4. dne ve výši 60% Tato procenta jsou legislativou chápána jako minimální Zaměstnavatel může poskytovat náhradu vyšší Jak v tomto případě postupovat?

31 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Náhrada v zákonem dané výši

32 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Poskytování vyšší náhrady než stanoví zákon

33 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Odvod na sociální pojištění = Vypočtené pojištění na SZ (25%, příp. 21,5%) minus 1/2 vyplacené náhrady pro DNP Takto lze odečíst pouze náhrady ve výši dané zákonem Pokud zaměstnavatel poskytuje náhradu vyšší

34 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901

35 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Nový IA 5041 Nadlimit náhrady při DPN Rozdíl mezi náhradou vypočtenou procenty stanovenými zákonem a náhradou vypočtenou podle zaměstnavatelem poskytovaných vyšších procent SLM (IA) 2261 až 2265 obsahují celkovou částku náhrady SLM (IA) 5041 navýšení o nepovinně poskytovanou výši náhrady

36 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901

37 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Nový IA 5043 Refundace náhrad DNP Tato SLM je generována výpočtem mezd. Představuje sumu, která se odečítá od vypočteného pojistného na SZ pro účely odvodu pojistného Částka je generována se zaokrouhlením matematicky na celé Kč Při instalaci verze byla vytvořena SLM s kódem -5043 změňte si kód SLM podle svých zvyklostí

38 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901

39 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Pojistné na sociální zabezpečení 3012, 3013 + Pojistné na důchodové zabezpečení 3016, 3017 - 1/2 vyplacených náhrad příjmu při DPN 5043 - Vyplacené nemocenské 2201-2205 - Vyplacená podpora při OČR2211 - Vyplacená peněžitá pomoc v mateřství2221 - Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství2222 = Celkový odvod pojistného na sociální zabezpečení Schéma odvodů na sociální zabezpečení v roce 2009

40 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 SLM s IA 2261 až 2265 Náhrady příjmu při DPN Do zákonné výše osvobozeny od daně. Nepatří tedy do VZ na SZ ani ZP Sociální pojištění  NE Zdravotní pojištění  NE Způsob zdanění  4 není předmětem daně Zákonné srážky  ANO Nastavení SLM souvisejících s náhradou příjmu při DPN

41 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 SLM s IA 5041 Nadlimitní náhrada Část náhrady přesahující zákonnou výši není od daně osvobozena. Patří do VZ na SZ a také ZP Sociální pojištění  ANO Zdravotní pojištění  ANO Způsob zdanění  1 příjmy zdanit. běžným způsobem Zákonné srážky  NE Nastavení SLM souvisejících s náhradou příjmu při DPN

42 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 SLM s IA 5043 Refundace náhrad DPN Nastavení SLM souvisejících s náhradou příjmu při DPN Sociální pojištění  NE Zdravotní pojištění  NE Způsob zdanění  4 není předmětem daně Zákonné srážky  NE

43 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Ostatní novinky a legislativní změny

44 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Pro účely vyloučených dob se od 1.1.2009 hodnotí doba trvání omluvených důvodů Nový formát ELDP od 1.1.2009 Doposud se hodnotila doba pobírání dávek nahrazující příjem Export doplněn o indikaci zaměstnání malého rozsahu

45 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901

46 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Nelze použít dosavadní automatický výpočet náhrad za ztrátu na výdělku Dočasná pracovní neschopnost a náhrada za ztrátu na výdělku Zjistit vyplacené nemocenské (potvrzení OSSZ) ….. po dobu pracovní neschopnosti Vypočítat náhradu ručně a zadat jako SLM s IA 2601..… po skončení pracovní neschopnosti Vyplnit položku „Příjmy (DNP, korekce“) a spočítat Náhradu za ztrátu na výdělku SLM s IA 2602

47 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Přihlášky k nemocenskému pojištění od 1.1.2009 Oznámení o nástupu zaměstnance - ONZ Nový formát bude uplatněn u dávky s datumem vyplnění od 1.1.2009 Režim práce se oproti stávajícímu režimu nemění

48 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Nové typy dokladů – „ruční“ zakládání 6 Převod zaměstnance k jinému VS 7 Skončení zaměstnání z důvodu přerušení 8 Návrat po přerušení 9 Vznik příslušnosti k českým právním předpisům 10 Skončení příslušnosti k českým právním předpisům Změny v rozsahu sledovaných položek Mimo jiné „kontaktní adresa“ rozšíření číselníku „druh adresy“ o hodnotu 12

49 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901

50 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Pro rok 2009 stanovena maximální hodnota vyměřovacího základu pro SZ a ZP na Změna maxima vyměřovacích základů pro ZP a SP 1 130 640,- Kč Vyšší vyměřovací základ bez pojištění evidují SLM (IA) 3014sociální zabezpečení 3019důchodové zabezpečení 3029zdravotní zabezpečení

51 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Nový způsob generování SLM 3 – generovat se stejným časem

52 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Omezení možnosti ruční opravy kráceného tarifu

53 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Nové konfigurační parametry

54 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Konfigurační parametr „Krac_tarify_pristup“

55 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Hodnota 1 Jak zaokrouhlovat 0 matematicky 1 nahoru Hodnota 2 Na jaký počet desetinných míst Konfigurační parametr „Krac_tarify_zaok“

56 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Podklad pro výpočet průměrů – nová položka Skutečně započtená část dlouhodobých odměn tj. zkrácená s ohledem na skutečně odpracovanou dobu k fondu pracovní doby

57 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Formulář DNP - poznámka Položka je nyní přístupná i po provedení výpočtu konkrétního PV

58 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Záporný příjem a základ daně Pokud má zaměstnanec záporný příjem podléhající dani z příjmu Generován základ daně i příslušná daň s nulovými částkami

59 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901

60 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 DPP a hlídání 150 hodin ročně Výpočet hlídá překročení limitu 150 hodin ročně Pokud pojde k překročení vygeneruje se červená chybová hláška

61 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 DPP a hlídání 150 hodin ročně Nový konfigurační parametr DPP_NADLIMIT Pokud parametr = „ANO“ je výpočet při překročení limitu ukončen = „NE“ výpočet se dokončí

62 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 S05DAN03 Roční zúčtování daně Upravena dle platné legislativy pro rok 2008

63 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 S05DAN06 Podklad k Vyúčtování daně ….. SO5DAN08 Přehled souhrnných údajů Sestavy upraveny Možno podávat i za část zdaňovacího období

64 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 S05NEM03 Výpis náhrad při DPN – NOVÁ Sestava zahrnující dočasné pracovní neschopnosti a jejich proplacení náhradou mzdy dle legislativy platné od 1.1.2009 tj. SLM 2261 - 2265 S05NEM01 Výpis nemocenských dávek - STÁVAJÍCÍ Sestava zobrazuje pouze DNP proplácené a pokračující z roku 2008 tj. SLM 2201 - 2222

65 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 S05NEM07 Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění Pro dočasnou pracovní neschopnost od 15. dne Pro ostatní dávky od 1. dne

66 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901

67 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901

68 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 S05SOC01 Přehled o výši pojistného na sociální zabezpečení a vyplacených dávkách

69 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 S05ZDR10 Potvrzení o vyměřovacích základech na ZP Sestava rozšířena o údaj o zaplaceném pojistném

70 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200901 V E R Z E 200901 M O D U L M Z D Y."

Podobné prezentace


Reklamy Google