Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V E R Z E M O D U L M Z D Y Zákaznický den k verzi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V E R Z E M O D U L M Z D Y Zákaznický den k verzi"— Transkript prezentace:

1 V E R Z E 200901 M O D U L M Z D Y Zákaznický den k verzi 200901
S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... V E R Z E M O D U L M Z D Y

2 Kalendář svátků pro roky 2009 a 2010
Zákaznický den k verzi Kalendář svátků pro roky 2009 a 2010 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

3 S05KRE00EN Rekapitulace složek mezd
Zákaznický den k verzi S05KRE00EN Rekapitulace složek mezd S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

4 Zákaznický den k verzi Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (DPN) a pojistné od S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

5 Proplácí náhrady za pracovní hodiny Dočasná pracovní neschopnost
Zákaznický den k verzi Zaměstnavatel Proplácí náhrady za pracovní hodiny Dočasná pracovní neschopnost Karanténa S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... OSSZ Proplácí dávky za kalendářní dny Ošetřovné o 1. dne Mateřství od 1. dne Vyrovnávací příspěvek od 1. dne Nemocenská od 15. dne V EG jsou stále odděleny IA (SLM) pro evidenci nepřítomností z důvodu nemoci a jejich proplacení

6 Zůstávají v platnosti dosavadní IA (SLM) pro sledování nepřítomnosti
Zákaznický den k verzi Zůstávají v platnosti dosavadní IA (SLM) pro sledování nepřítomnosti S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... 0051 Nemoc 0052 Nepracovní úraz 0053 Nemoc z povolání 0054 Pracovní úraz 0055 Karanténa 0056 Ošetřování nebo péče o člena domácnosti 0057 Mateřství

7 Pro sociální události pokračující z roku 2008
Zákaznický den k verzi Pro sociální události pokračující z roku 2008 do 2009 zůstávají v platnosti IA (SLM) S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... 2201 Nemocenské - nemoc 2202 Nepracovní úraz 2203 Nemoc z povolání 2204 Pracovní úraz 2205 Karanténa 2206 Nemoc aktivní TBC 2211 Ošetřování nebo péče o člena domácnosti 2221 Peněžitá pomoc v mateřství 2222 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

8 Pro nové případy sociálních událostí po 31.12.2008
Zákaznický den k verzi Pro nové případy sociálních událostí po existují nové IA (SLM) S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... 2261 Náhrada při nemoci 2262 Náhrada při nepracovním úrazu 2263 Náhrada při nemoci z povolání 2264 Náhrada při pracovním úrazu 2265 Náhrada při karanténě Při instalaci verze byly vytvořeny SLM s kódem -2261 až -2265 změňte si kód SLM podle svých zvyklostí

9 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

10 Zadávání vstupů pro výpočet náhrady
Zákaznický den k verzi Zadávání vstupů pro výpočet náhrady S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Náhrada náleží za odpadlou dobu z plánovaného rozvržení pracovní doby nikoliv kalendářní dny Způsob zadávání vstupů je rozdílný pro zaměstnance „kalendářové“ zaměstnance „nekalendářové“

11 Zadávání vstupů pro výpočet náhrady pro
Zákaznický den k verzi Zadávání vstupů pro výpočet náhrady pro zaměstnance s evidovaným kalendářem S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Jako doposud je použit formulář „Dávky nemocenského pojištění“

12 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

13 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

14 Kontrola celkově placené doby na maximum
Zákaznický den k verzi Kontrola celkově placené doby na maximum 14 kalendářních dní S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

15 Zaměstnanec odpracuje v první den nemoci část směny
Zákaznický den k verzi Zaměstnanec odpracuje v první den nemoci část směny S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

16 Korekce ve vstupních SLM - 5,5 hodiny s kódem SLM 2261
Zákaznický den k verzi Noční směna ze 14. dne na 15. den trvání DPN S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Nutno zadat korekci do hodin se zápornou hodnotou Například Směna trvá od 22:00 do 05:30 hod Korekce ve vstupních SLM - 5,5 hodiny s kódem SLM 2261

17 Sankce za porušení léčebného režimu
Zákaznický den k verzi Sankce za porušení léčebného režimu Zákon umožňuje pouze krácení ve výši 50% Program respektuje uživatelem zadané procento S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

18 Zadávání vstupů pro výpočet náhrady pro zaměstnance bez kalendáře
Zákaznický den k verzi Zadávání vstupů pro výpočet náhrady pro zaměstnance bez kalendáře S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Není možné automaticky zjistit počet hodin a směn v jednotlivých pásmech Vstupní hodnoty hodiny a směny v 1. pásmu (0% příp. 25%) hodiny a směny ve 2. pásmu (60%) je tedy nutné zadávat ručně

19 Formulář „Dávky nemocenského pojištění“
Zákaznický den k verzi Formulář „Dávky nemocenského pojištění“ S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

20 Formulář „Vstupy pro zúčtovací období“
Zákaznický den k verzi Formulář „Vstupy pro zúčtovací období“ S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

21 Nová položka „Datum vzniku nemocenského pojištění“
Zákaznický den k verzi Nová položka „Datum vzniku nemocenského pojištění“ S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Pokud není položka naplněna = Datum zahájení práce

22 Nová položka „Účast na důchodovém pojištění“
Zákaznický den k verzi Nová položka „Účast na důchodovém pojištění“ S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Možný rozdíl mezi účastí na nemocenském a důchodovém pojištění např. jednatelé společností

23 Pokud není položka vyplněna =
Zákaznický den k verzi Pokud není položka vyplněna = Hodnota z účasti na nemocenském pojištění S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Pokud je nemocensky je také důchodově pojištěn Pokud není nemocensky není ani důchodově pojištěn

24 Nové IA sledující VZ a pojistné na důchodové zabezpečení
Zákaznický den k verzi Nové IA sledující VZ a pojistné na důchodové zabezpečení S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... 3015 Vyměřovací základ DP 3016 Pojistné na DP za zaměstnance 3017 Pojistné na DP za zaměstnavatele 3019 Nadlimitní část VZ na DP

25 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

26 Upraveny konfigurační parametry
Zákaznický den k verzi Upraveny konfigurační parametry S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

27 Rozhodný příjem pro důchodové a nemocenské pojištění
Zákaznický den k verzi Rozhodný příjem pro důchodové a nemocenské pojištění S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

28 Zaměstnání malého rozsahu
Zákaznický den k verzi Zaměstnání malého rozsahu S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Pro indikaci zaměstnání malého rozsahu slouží dosavadní položka „Účast na nemocenském pojištění“ hodnota 2 zaměstnání malého rozsahu

29 Redukční hranice pro výpočet dávek a náhrad
Zákaznický den k verzi Redukční hranice pro výpočet dávek a náhrad S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

30 Procentní výše náhrady z redukovaného výdělku
Zákaznický den k verzi Procentní výše náhrady z redukovaného výdělku za první 3 pracovní dny ve výši 0% resp. 25% od 4. dne ve výši 60% S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Tato procenta jsou legislativou chápána jako minimální Zaměstnavatel může poskytovat náhradu vyšší Jak v tomto případě postupovat?

31 Náhrada v zákonem dané výši
Zákaznický den k verzi Náhrada v zákonem dané výši S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

32 Poskytování vyšší náhrady než stanoví zákon
Zákaznický den k verzi Poskytování vyšší náhrady než stanoví zákon S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

33 Odvod na sociální pojištění =
Zákaznický den k verzi Odvod na sociální pojištění = Vypočtené pojištění na SZ (25%, příp. 21,5%) minus 1/2 vyplacené náhrady pro DNP S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Takto lze odečíst pouze náhrady ve výši dané zákonem Pokud zaměstnavatel poskytuje náhradu vyšší

34 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

35 Nový IA 5041 Nadlimit náhrady při DPN
Zákaznický den k verzi Nový IA 5041 Nadlimit náhrady při DPN S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Rozdíl mezi náhradou vypočtenou procenty stanovenými zákonem a náhradou vypočtenou podle zaměstnavatelem poskytovaných vyšších procent SLM (IA) 2261 až 2265 obsahují celkovou částku náhrady SLM (IA) 5041 navýšení o nepovinně poskytovanou výši náhrady

36 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

37 Nový IA 5043 Refundace náhrad DNP
Zákaznický den k verzi Nový IA 5043 Refundace náhrad DNP S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Tato SLM je generována výpočtem mezd. Představuje sumu, která se odečítá od vypočteného pojistného na SZ pro účely odvodu pojistného Částka je generována se zaokrouhlením matematicky na celé Kč Při instalaci verze byla vytvořena SLM s kódem -5043 změňte si kód SLM podle svých zvyklostí

38 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

39 Schéma odvodů na sociální zabezpečení v roce 2009
Zákaznický den k verzi Schéma odvodů na sociální zabezpečení v roce 2009 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Pojistné na sociální zabezpečení , 3013 + Pojistné na důchodové zabezpečení , 3017 - 1/2 vyplacených náhrad příjmu při DPN Vyplacené nemocenské Vyplacená podpora při OČR Vyplacená peněžitá pomoc v mateřství 2221 - Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 2222 = Celkový odvod pojistného na sociální zabezpečení

40 Nastavení SLM souvisejících s náhradou příjmu při DPN
Zákaznický den k verzi Nastavení SLM souvisejících s náhradou příjmu při DPN S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... SLM s IA 2261 až 2265 Náhrady příjmu při DPN Do zákonné výše osvobozeny od daně. Nepatří tedy do VZ na SZ ani ZP Sociální pojištění  NE Zdravotní pojištění  NE Způsob zdanění  4 není předmětem daně Zákonné srážky  ANO

41 Nastavení SLM souvisejících s náhradou příjmu při DPN
Zákaznický den k verzi Nastavení SLM souvisejících s náhradou příjmu při DPN S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... SLM s IA 5041 Nadlimitní náhrada Část náhrady přesahující zákonnou výši není od daně osvobozena. Patří do VZ na SZ a také ZP Sociální pojištění  ANO Zdravotní pojištění  ANO Způsob zdanění  1 příjmy zdanit. běžným způsobem Zákonné srážky  NE

42 Nastavení SLM souvisejících s náhradou příjmu při DPN
Zákaznický den k verzi Nastavení SLM souvisejících s náhradou příjmu při DPN S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... SLM s IA 5043 Refundace náhrad DPN Sociální pojištění  NE Zdravotní pojištění  NE Způsob zdanění  4 není předmětem daně Zákonné srážky  NE

43 Ostatní novinky a legislativní změny
Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Ostatní novinky a legislativní změny

44 doba pobírání dávek nahrazující příjem
Zákaznický den k verzi Nový formát ELDP od S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Pro účely vyloučených dob se od hodnotí doba trvání omluvených důvodů Doposud se hodnotila doba pobírání dávek nahrazující příjem Export doplněn o indikaci zaměstnání malého rozsahu

45 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

46 Nelze použít dosavadní automatický výpočet náhrad za ztrátu na výdělku
Zákaznický den k verzi Dočasná pracovní neschopnost a náhrada za ztrátu na výdělku S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Nelze použít dosavadní automatický výpočet náhrad za ztrátu na výdělku Zjistit vyplacené nemocenské (potvrzení OSSZ) ….. po dobu pracovní neschopnosti Vypočítat náhradu ručně a zadat jako SLM s IA 2601 ..… po skončení pracovní neschopnosti Vyplnit položku „Příjmy (DNP, korekce“) a spočítat Náhradu za ztrátu na výdělku SLM s IA 2602

47 Přihlášky k nemocenskému pojištění
Zákaznický den k verzi Přihlášky k nemocenskému pojištění S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... od Oznámení o nástupu zaměstnance - ONZ Režim práce se oproti stávajícímu režimu nemění Nový formát bude uplatněn u dávky s datumem vyplnění od

48 Nové typy dokladů – „ruční“ zakládání Převod zaměstnance k jinému VS
Zákaznický den k verzi Nové typy dokladů – „ruční“ zakládání Převod zaměstnance k jinému VS Skončení zaměstnání z důvodu přerušení Návrat po přerušení Vznik příslušnosti k českým právním předpisům Skončení příslušnosti k českým právním předpisům S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Změny v rozsahu sledovaných položek Mimo jiné „kontaktní adresa“ rozšíření číselníku „druh adresy“ o hodnotu 12

49 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

50 Změna maxima vyměřovacích základů pro ZP a SP
Zákaznický den k verzi Změna maxima vyměřovacích základů pro ZP a SP S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Pro rok 2009 stanovena maximální hodnota vyměřovacího základu pro SZ a ZP na ,- Kč Vyšší vyměřovací základ bez pojištění evidují SLM (IA) 3014 sociální zabezpečení 3019 důchodové zabezpečení 3029 zdravotní zabezpečení

51 Nový způsob generování SLM
Zákaznický den k verzi Nový způsob generování SLM 3 – generovat se stejným časem S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

52 Omezení možnosti ruční opravy kráceného tarifu
Zákaznický den k verzi Omezení možnosti ruční opravy kráceného tarifu S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

53 Nové konfigurační parametry
Zákaznický den k verzi Nové konfigurační parametry S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

54 Konfigurační parametr „Krac_tarify_pristup“
Zákaznický den k verzi Konfigurační parametr „Krac_tarify_pristup“ S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

55 Konfigurační parametr „Krac_tarify_zaok“ Hodnota 1 Jak zaokrouhlovat
Zákaznický den k verzi Konfigurační parametr „Krac_tarify_zaok“ Hodnota 1 Jak zaokrouhlovat 0 matematicky 1 nahoru S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Hodnota 2 Na jaký počet desetinných míst

56 Podklad pro výpočet průměrů – nová položka
Zákaznický den k verzi Podklad pro výpočet průměrů – nová položka Skutečně započtená část dlouhodobých odměn tj. zkrácená s ohledem na skutečně odpracovanou dobu k fondu pracovní doby S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

57 Formulář DNP - poznámka
Zákaznický den k verzi Formulář DNP - poznámka Položka je nyní přístupná i po provedení výpočtu konkrétního PV S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

58 Záporný příjem a základ daně
Zákaznický den k verzi Záporný příjem a základ daně S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Pokud má zaměstnanec záporný příjem podléhající dani z příjmu Generován základ daně i příslušná daň s nulovými částkami

59 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

60 DPP a hlídání 150 hodin ročně
Zákaznický den k verzi DPP a hlídání 150 hodin ročně S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Výpočet hlídá překročení limitu 150 hodin ročně Pokud pojde k překročení vygeneruje se červená chybová hláška

61 DPP a hlídání 150 hodin ročně
Zákaznický den k verzi DPP a hlídání 150 hodin ročně S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Nový konfigurační parametr DPP_NADLIMIT Pokud parametr = „ANO“ je výpočet při překročení limitu ukončen = „NE“ výpočet se dokončí

62 S05DAN03 Roční zúčtování daně
Zákaznický den k verzi S05DAN03 Roční zúčtování daně S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Upravena dle platné legislativy pro rok 2008

63 S05DAN06 Podklad k Vyúčtování daně …..
Zákaznický den k verzi S05DAN06 Podklad k Vyúčtování daně ….. SO5DAN08 Přehled souhrnných údajů S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Sestavy upraveny Možno podávat i za část zdaňovacího období

64 S05NEM03 Výpis náhrad při DPN – NOVÁ
Zákaznický den k verzi S05NEM03 Výpis náhrad při DPN – NOVÁ Sestava zahrnující dočasné pracovní neschopnosti a jejich proplacení náhradou mzdy dle legislativy platné od tj. SLM S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... S05NEM01 Výpis nemocenských dávek - STÁVAJÍCÍ Sestava zobrazuje pouze DNP proplácené a pokračující z roku 2008 tj. SLM

65 S05NEM07 Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
Zákaznický den k verzi S05NEM07 Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Pro dočasnou pracovní neschopnost od 15. dne Pro ostatní dávky od 1. dne

66 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

67 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

68 Zákaznický den k verzi S05SOC01 Přehled o výši pojistného na sociální zabezpečení a vyplacených dávkách S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

69 S05ZDR10 Potvrzení o vyměřovacích základech na ZP
Zákaznický den k verzi S05ZDR10 Potvrzení o vyměřovacích základech na ZP S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Sestava rozšířena o údaj o zaplaceném pojistném

70 Děkuji za pozornost Zákaznický den k verzi 200901
S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "V E R Z E M O D U L M Z D Y Zákaznický den k verzi"

Podobné prezentace


Reklamy Google