Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... V E R Z E EGJE Mzdy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... V E R Z E EGJE Mzdy"— Transkript prezentace:

1 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... V E R Z E EGJE Mzdy Výdej

2 Zákaznický den k verzi Důležité změny provedené formou patchů od verze Slevy na pojistném na sociální zabezpečení zaměstnavatele – od c s platností od Pouze za mimořádná sleva, dále pouze běžná sleva Podmínka pro uplatnění slevy: Organizace nesmí být v likvidaci, konkurzu apod. Nesmí se jednat o organizace státní správy SLM 5044 – Sleva na pojistném SZ za zaměstnavatele SLM 5045 – Mimořádná sleva na pojistném SZ za zaměstnavatele Uplatnění slevy nastavujeme na Adm21 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

3 Zákaznický den k verzi Automatické sledování základních podmínek zákona: NE pro PV malého rozsahu či pojištěné pouze důchodově Sleduje se, zda ve sledovaném období existuje alespoň jeden PV trvající celý měsíc (ne ZMR a DP) Sleduje se, zda se na sledovaném PV vykonává v daném měsíci činnost alespoň jeden den v měsíci Nesleduje se, pokud nenáleží sleva za zaměstnance: Od kal. měsíce doručení výpovědi zaměstnanci Od kal. měsíce uzavření dohody o rozvázání PV Od kal. Měsíce zrušení PV ve zkušební době Ze zaměstnání, které nemá trvat déle než 3 CELÉ kal. měsíce ( – jsou jen dva celé kal. měsíce – prosinec a leden – nárok na slevu tedy nevzniká ) S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

4 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

5 Zákaznický den k verzi Zobrazení mimořádné i běžné slevy na SZ za S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

6 Zákaznický den k verzi Potlačení slevy pro jednotlivce provedeme buď na Vyp01 každý měsíc nebo na Opv02 pro dlouhodobou platnost zadáním SLM s IA 5044 nulovou částkou S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

7 Zákaznický den k verzi Součet vyměřovacích základů na SZ (SLM s IA 3011) se za sledované PV porovnává se zákonným limitem ,- Kč, resp. Sleva 3,3% z rozdílu mezi limitem a skutečným VZ, která nesmí být vyšší než 25% součtu VZ za sledované PV. Uzávěrka snižuje odvod pojistného, stejně jako slevu zohledňuje export do účetnictví Od se mění i Poj06 – Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

8 Zákaznický den k verzi 200909 Nová sestava Poj31 – Slevy na pojistném
Přerozdělení slev na pojistném – děje se ve stejném poměru jako ostatní přerozdělení. Při ručním pořízení musí být 5044 zařazeno do započitatelnosti PREROZDEL, skupiny BEZNE, aby se přerozdělovalo S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

9 Zákaznický den k verzi 200909 Ostatní změny a opravy z patche:
Časová mzda celkem a svátky oprava zaokrouhlení - korunové rozdíly Zadávání korekce pojištění organizace na SZ ( IA 3013, 3017) – druh doby 14 = Zadaná korekce pojištění na SZ. Pokud není zadán druh doby, generuje se automaticky „14“. Při měsíční uzávěrce je korekce ignorována a počítá se z VZ a sumy pojistného s jiným druhem doby než 14. Korekce se však promítají do odvodů !!! Změnu pojištění na SZ provádět korekcí VZ (SLM s IA 5051), nikoliv IA 3011 nebo 3015 – vzniká těžko odhalitelná chyba!!! S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

10 Zákaznický den k verzi 200909 Konfigurační parametr ZAOK-PRIJMU
Nastavujeme na Adm23 pro SO nebo na Adm22 pro SJ Hodnoty – 0 – matematicky (Kč v CZ, eurocenty v SK) - 1 – na celé jednotky (Kč v CZ, eurocenty v SK) Pokud není nastaveno, implicitně se počítá na celé jednotky nahoru Částky se zaokrouhlují za kód SLM, takže při více použitích stejné SLM se rozdíl projeví pouze u jedné z nich (např. při přerozdělení, více dovolených za jedno období…. S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

11 Zákaznický den k verzi Zaokrouhlování povinného pojistného zaměstnavatele pro „superhrubou mzdu“ – IA 3132 Pojistné na ZP – celé pojistné (13,5%) rozdělit na třetiny, jednu třetinu zaokrouhlit nahoru – tu platí zaměstnanec, zaměstnavatel za sebe doplatí zbytek Pojistné na SZ – vzhledem k tomu, že není zákonem stanoveno, jak počítat, je základem vyměřovací základ zaměstnance zaokrouhlený na celé koruny nahoru Podle předchozích pravidel je upraven výpočet SLM s IA 3132 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

12 Zákaznický den k verzi 200909 Ukončení deponace
byla opravena chyba při odesílání deponované částky Poj07 a Poj10 – Rozdílové sestavy příjmu a základů pojištění byly přidány PV s druhem Dohody o vykonání práce Poj15 – ELDP řešení speciálních situací pro zahájení mateřské dovolené, vyloučených dnů, nepojištěných měsíců pro běžné zaměstnance i pro zaměstnání malého rozsahu S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

13 Zákaznický den k verzi Poj29 – Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění úprava dle pokynů ČSSZ Ban23 – Export převodních příkazů ve formátu Deutsche Bank oprava exportu Oprava příspěvků organizace na životní pojištění (IA 4531 a 4532) S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

14 Zákaznický den k verzi 200909 Poskytnuté služební vozidlo
Nový IA 3123 vznikl na základě metodiky pro tvorbu výkazů – zakládáme tedy ručně SLM 3123 – Přidanění za poskytnuté služební vozidlo Bezprostředně navazující PV Podle zákona o nemocenském pojištění se v této situaci neukončuje pojištění a vyměřovací základy a vyloučené dny se se použijí pro nový PV Automatizace převodu zápočtu na Poj01, záložka Sociální pojištění mezi PV stejného druhu Ručně je třeba nastavit Datum zahájení nemocenského pojištěnína hodnotu evidovanou pro původní PV S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

15 Zákaznický den k verzi Navýšení na superhrubou mzdu u nerezidentů Automaticky se od generuje SLM s IA 3132 i pro nerezidenty bez ohledu na další nastavení údajů o pojištění Pokud je nastavena účast pouze na důchodovém pojištění, generuje se 21,5% na SZ, jinak 25%. Na zdravotní pojištění se generuje vždy 9%. S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

16 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... 21,5% SZ+ 9% ZP

17 Zákaznický den k verzi 200909 Číselníky Slm01 a Slm02
S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Číselníky Slm01 a Slm02 Zrušena položka zápočet pro dovolenou, zůstává Odpracovaná doba pro dovolenou Při zadání nové SLM kopií se kopírují i kódy doby a částky i evidence generovaných SLM

18 Zákaznický den k verzi Rozúčtování nákladů počítaných průměrným výdělkem podle zdrojů tohoto průměru Při použití SLM s IA 1031(rozúčtování na stejnou SLM) a 1032 (rozúčtování na jinou SLM) se např. náklady na náhrady přepočítávají ve stejném poměru jako zdroje průměrů, z nichž je náhrada počítána. Nutno zadat do Slm02 – Započitatelnost PREROZDEL zařadit správné SLM do skupiny NAHRADY Pokud středisko pro přerozdělení již neexistuje (je ukončena jeho platnost), použijeme SLM s IA 1033 – Náhradní zařazení do struktur SLM s IA 1033 je třeba ručně založit a zařadit do SLM02 a zadat buď na Opv02 nebo na Vyp01 Jestliže je ukončena platnost střediska a není stanoveno žádné náhradní, účtuje se částka náhrady na kmenové středisko PV S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

19 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

20 Zákaznický den k verzi 200909 Dovolená a ukončení PV
Automatická nabídka po zadání ukončení PV, respektuje odpracovanou dobu pro dovolenou S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

21 Zákaznický den k verzi Proplacení nevyčerpané dovolené a vrácení přečerpané dovolené S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

22 Zákaznický den k verzi 200909 Řízení obsahu výplatních lístků
Nová započitatelnost VYPLIST – skupiny Telosum – součet všech jednotlivých SLM Telodet – jednotlivé zúčtované výskyty SLM (3 řádky pro 3 čerpání dovolené v měsíci) S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

23 Zákaznický den k verzi 200909 Změny ve formulářích:
Dov01 – Dovolená - změna názvu po oddělení záložky Dov02 – Pracovní volno – možnost zadání Sick days, Pracovního Volna, dalšího volna apod. Pru01 – Průměry - nově kontrola kolize dat Sra01 – Srážky - implicitně se již nevyplňuje variabilní symbol Vyp01 – Výpočet mezd - úprava funkce formuláře při přehlášení do jiných období Vyp18 – Sčítaný výplatní lístek – načítají se pouze SLM dokončených výpočtů, nikoliv zrušených Poj19 – Seznam NP přihlášek – načítání celého variabilního symbolu místo 8 znaků S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

24 Zákaznický den k verzi 200909 Výpočty, uzávěrka, algoritmy
Implicitní hodnota konfiguračních parametrů v případě nevyplnění na SO či SJ: Zaokrouhlení dobírky na celé číslo od poloviny nahoru Zaokrouhlení příjmu nahoru Slevu na pojištění SZ za zaměstnavatele nepotlačovat Základní způsob výpočtu evidenčních stavů podle doby trvání PV Kód doby BHK, BSK: BHK – Počítá hodiny a dny, datum jen evidenčně BSK – Počítá směny a dny, datum jen evidenčně S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

25 Zákaznický den k verzi 200909 Krácení dovolené a IA0066
Směny SLM Pracovní volno s IA 0066 nad rámec ZP se považují za omluvenou absenci pro účely krácení dovolené Hlášení o neexistenci průměrného výdělku při výpočtu Pokud není průměr pro dané období vyplněn, objeví se zelená hláška (varování), když není průměr pro výpočet třeba. Jestliže v zúčtovávaném měsíci je průměrný výdělek zapotřebí, ukončí se výpočet pro fatální chybu S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

26 Zákaznický den k verzi Zdravotní pojištění při více PV a minimální vyměřovací základ Minimální VZ pro ZP se počítá, když na žádném ze sledovaných PV není zúčtován omluvný důvod DPČ – přihlášky a odhlášky ke zdravotnímu pojištění Při výpočtu se zapisuje hlášení: VYP568 – DPČ minulý měsíc nebyla pojištěna a tento pojištěna je - nutná Přihláška VYP569 – DPČ v minulém měsíci pojištěna byla a v tomto měsíci není – nutná Odhláška Počítá s úhrnem všech dohod zaměstnance S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

27 Zákaznický den k verzi 200909 Přerozdělení SLM evidenčních počtů
Automatickému přerozdělování: podle nastavení započitatelnosti PREROZDEL, skupina BEZNE Podle ručního zadání paušálního přerozdělení pomocí SLM s IA1031 a 1032 podléhají i SLM s IA 1011 (fyzický stav) a 1012 (přepočtený stav), čímž se upravuje i průměrný výdělek na střediscích Srážka s ukončením po splacení dlužné částky - oprava srážení částky s IA 4102 i po splacení zůstatku (srážela se i nadále) S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

28 Zákaznický den k verzi 200909 Výpočet čisté mzdy pro srážky
Změna způsobu výpočtu pro zjištění srazitelných třetin - ze sumy částek započtených pro srážky odečítáme v tom měsíci sražené a odváděné pojistné a daň místo dosavadního způsobu Refundace náhrady DPN v případě pojištění na individuální účet Úprava pro situace, kdy zaměstnanec pobírá náhradu při DPN. Pojistné na SZ za organizaci je nyní na individuální účet správně poníženo o ½ základní náhrady (dosud se odpočet projevil v odvodech na hromadný účet OSSZ) S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

29 Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Výpočet průměrného výdělku - úprava částek za delší období Započítáváme i poměrnou část dlouhodobých SLM krácenou podle neodpracované doby. Pro případ přesčasů se poměrná část nezvyšuje

30 Zákaznický den k verzi 200909 Sestavy, exporty, importy Záhlaví sestav
v parametru sestav, kde vybíráme SO je do hlavičky sestavy přidán i název SO (Ban04, Ban05, Sra05, Uct04) S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

31 Zákaznický den k verzi Poj02 – Výpis dávek náhrad při pracovní neschopnosti Sestava respektuje zadaný výběr PV Poj08 – Hlášení změn ZP Při vyplnění vstupních parametrů Vyřizuje, Telefon, Linka se tyto objeví v sestavě, při nevyplnění se na sestavě neobjevuje ani titulek položky Poj22 – Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace Byla zrušena, protože legislativa od pojem malé organizace nezná S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

32 Zákaznický den k verzi Poj29 – Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění Položku „Zaměstnán DO“ vyplňujeme, pokud sociální událost vznikla po skončení pracovního poměru, nebo pokud PP zanikl během sociální události Poj32 – Sociální události Nová sestava Vyk05 – Trexima (ISPV2009) Opravena chyba naplňování položek POCFYZQ, POCPREPQ a HRMZDYQ o ekonomickém subjektu S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

33 Zákaznický den k verzi 200909 Sra02 – Opis evidovaných srážek
Doplněn parametr hladina zvolené struktury Dan03 – Mzdový list Pro cizince doplněny v záhlaví osoby položky Státní příslušnost, DIČ a číslo pasu Zobrazovány i děti, na něž je uplatněna sleva na dani, pokud jspu správně evidovány na Dan01 včetně rodného čísla Dan12 – Výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2007 Opět umožněn tisk protokolu o ročním zúčtování daňových záloh zpětně za rok 2007 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

34 Zákaznický den k verzi Poj09 – Oznámení zdravotní pojišťovně o vyměřovacích základech Úprava - Koncový součet nově umístěn na samostatný list a oznámení za poslední ZP tedy již neobsahuje součet za všechny ZP a lze ho pro pojišťovnu použít Rek11, Rek12 – Zaměstnanci podle SLM a započitatelnosti SLM V případě sestavy za více období nyní správně vyhodnocuje přiřazení PV za každý měsíc zvlášť, nikoliv poslední přiřazení Rek22 – Zúčtované SLM na středisko Názvy středisek se berou podle platných k datu výpočtu mezd Uvádět data za SLM = NE – načítá SLM s IA S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

35 Zákaznický den k verzi 200909 Rek 24 – Zaměstnanci dle střediska SLM
Nová sestava členěná podle zúčtovaných středisek SLM, ne kmenových Vyp11, Vyp12 – Standardní výplatní pásky Ke jménu a příjmení doplněn titul Zrušena položka DVZ Vst05, Vst06 – Standardní import SLM Možnost importovat i typ struktury a kód struktury S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

36 Zákaznický den k verzi 200909 Ban04 – Opis média s převodním příkazem
Kvůli možnosti zasílání na několik účtů může být celková částka nulová a proto sestava rozdělena na dvě části: Vypočtená částka Skutečně odeslaná částka Pokud je celková suma nezáporná, objevuje se na sestavě jeden řádek. Pokud je celková suma záporná, objevují se detaily tvořící součet na samostatných řádcích a teprve na konci řádek se součtem za bankovní spojení Sestav doplněna o jména zaměstnanců i pro hromadné úhrady za zaměstnance a názvy příjemců pro hromadné úhrady bez rozlišení na zaměstnance u pojistného a daní S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

37 Zákaznický den k verzi 200909 Vyk03 – Potvrzení pro soud
Používá se všeobecná započitatelnost „Vyk03“ ale nově VČETNĚ zápočtu částky S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

38 Děkuji za pozornost Zákaznický den k verzi 200909 Michaela Pastorová
S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Děkuji za pozornost Michaela Pastorová


Stáhnout ppt "Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... V E R Z E EGJE Mzdy"

Podobné prezentace


Reklamy Google