Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 V E R Z E 200809 MZDOVÁ OBLAST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 V E R Z E 200809 MZDOVÁ OBLAST."— Transkript prezentace:

1 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 V E R Z E 200809 MZDOVÁ OBLAST

2 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Novinky obecně - nemocenské dávky - zpětné výpočty Vyp51 - renty (náhrada ztráty na výdělku po skončení PN) Poj25 Formuláře, výpočty - nový IA 1005 - Odpracovaná doba celkem nad základní FPD - úpravy Ban02, Dov01, Poj01, Sra01, Vyp01 - nový Vyp22 - Absenční karta Sestavy a exporty - úpravy Dan12, Poj02, Poj11, Poj15, Sra03, Uct02, Vyk04, Vyk10 - nové Dan13, Poj28, Vst04

3 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Nemocenské dávky Změna od 1.9.2008 - za pásmo prvních 3 dnů nemoci se proplácí dávka ve výši 25% upraveného denního vyměřovacího základu (od 30.6.2008 se proplácelo 60% DVZ). Navazující nemoci - stejné a různé SLM - odpracovaná část směny v první den navazující nemoci

4 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Navazující PN s jiným IA Zadáme DVZ a proplacené dny předchozí PN, případně odpracované hodiny v první den navazující PN

5 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Navazující PN se stejným IA, odpracovaná část směny Zadáme DVZ a proplacené dny předchozí PN, odpracované hodiny v první den navazující PN, odlišíme PN příznakem proplacené doby.

6 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Kopií SLM nepřítomnosti vytvoříme SLM proplacení dávky se stejným příznakem proplacení.

7 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Výsledkem je správné zúčtování nemocenských dávek - viz sestava Poj02

8 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Zpětné výpočty - nový formulář Vyp51 - umožňuje výpočty za již uzavřená období. Vlastní data opravného záznamu zadáme na záložce detail. Zvolíme, zda chcete přidat vstup či stornovat vstup za určité zúčtovací období a o jakou složku mzdy se jedná. Pomocí tlačítka „Výpočet časů“ dopočítáme nezadané časové charakteristiky – výsledek se zapíše do dat záznamu a objeví v položce výsledné doporučení. Dalším tlačítkem „Zpětný výpočet“ pak provedeme výpočty a výsledkem je doporučení, jak dále postupovat.

9 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809

10 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Renty - náhrada ztráty na výdělku po skončení PN - nový formulář Poj25 Záložka detailu „Popis“ slouží pro zadání případu ztráty na výdělku a průměrného výdělku ke dni vzniku nároku.

11 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Záložka „Proplácení“ eviduje každé proplacení a současně obsahuje nástroje pro automatizovaný výpočet náhrady. Každý měsíc zde zadáme nový záznam s položkami: - vyrovnání za měsíc... za ten se zjišťují příjmy - zúčtovací období... v tomto měsíci bude výsledek proplácen tlačítkem „Zjisti příjmy“ vypočítáme příjmy z vyrovnávaného měsíce - zadáme částku důchodu, pokud je pobírán

12 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 tlačítkem „Vypočti náhradu“ vypočítáme náhradu k proplacení

13 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Po výpočtu se částka automaticky zapíše do vstupů na Vyp01

14 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Postup výpočtu náhrady lze vytisknout tlačítkem „Tisk výpočtu“, které volá novou sestavu Poj26 - Protokol o výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku, případně lze vytisknout Seznam vyplacených náhrad tlačítkem „Tisk historie“, které volá novou sestavu Poj27:

15 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Nový IA 1005 Odpracovaná doba celkem nad základní FPD Obdoba IA 1002 s tím, že se zadává pouze odpracovaná doba nad fond pracovní doby zaměstnance a ta se pak ve výpočtu rozděluje na dobu odpracovanou v nadúvazku a dobu odpracovanou přesčas. Pokud potřebujete takovéto přerozdělování, vytvořte si SLM k IA 1005

16 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 1005 - zadání PV na Opv01 Generování přesčasu Zkrácený úvazek

17 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 1005 na Vyp01 Zadání vstupu Detail výpočtu

18 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Ban02 – Bankovní spojení Na navigační seznam formuláře Ban02 je přidán checkbox "Jen platné", pomocí něhož můžete filtrovat buď všechny záznamy nebo jen záznamy označené jako platné.

19 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Dov01 – Dovolená Přepočet dnů pro dovolenou V případě, že má zaměstnanec plný úvazek, ale počet dnů odpracovaných v týdnu není 5, pak se počet dnů přepočítává na 5tidenní režim. Obdobně se přepočítávají i dny pro krácení dovolené.

20 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Poj01 – Pojištění: změna ZP Při zadávání změny ZP tlačítkem „Změna zdravotní pojišťovny“ se nabízí následující čtvrtletí od aktuálního období: Pokud je již toto období uzavřeno, je vypsána varovná hláška:

21 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Aktivací tlačítka rovněž vznikají záznamy pro hlášení zdravotním pojišťovnám (O - odhlášení od stávající ZP a P - přihlášení k nové ZP).

22 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Sra01 – Srážky: SLM doplatku mzdy V případě souběžné evidence platných srážek IA 4411 (hotovostní dobírka) a IA 4412 (na účet) program výpočtu mzdy pracuje následovně: Je-li na SLM s IA 4411 částka = 0 nebo není vyplněna a na SLM s IA 4412 částka = 0, pak vše jde na 4411 Je-li na SLM s IA 4411 částka nenulová a na SLM s IA 4412 částka = 0, pak na 4411 jde zadaná částka, zbytek na 4412 Pokud neexistuje 4412, pak jde celá částka na 4411

23 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Při zadávání údajů o výplatě na účet, tj. SLM s IA 4412 se nyní kontroluje, zda je vyplněna informace o bankovním spojení na koncového příjemce:

24 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Vyp01 – Mzdy: umístění protokolu Pro lepší orientaci mezi výsledky výpočtu a protokolem s hlášením chyb byl seznam chyb doplněn i do spodní části záložky „Výpočet“:

25 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Vyp01 – Mzdy: umístění protokolu Na záložce Protokol je nové tlačítko "Živí„ po jehož aktivaci se navigační seznam omezí na PV, která - jsou platná podle data trvání PV alespoň jeden den měsíce - nebo mají platný záznam ve vstupech pro zúčtování měsíce (záložka Vstupy) - nebo mají platný záznam pro zúčtovací období a typ výplatního termínu na Opv02, který je zadán s kódem doby, který nevychází z odpracované doby

26 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Vyp01 – Mzdy: předdefinování vstupu Při kopii nepřítomnosti z důvodu nemoci (SLM s IA 5x) vznikne SLM proplacení nemoci (s IA 22xx). Jestliže nepřítomnost začíná v první den měsíce, program zjistí, zda nenavazuje na nemoc v minulém měsíci a do jakého data byla tato eventuální nemoc proplacena a nabídne pro SLM s IA 22xx placení ode dne, který ještě nebyl proplacen:

27 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Vyp22 – Absenční karta – nový formulář Na tomto novém formuláři jsou v tabulce uvedeny všechny nepřítomnosti zaměstnance (PV nebo osoby se všemi PV) v celé evidované historii. Data jsou pouze k prohlížení.

28 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Sestavy Dan12 – Roční zúčtování - upraven tisk pro rok 2008 Dan13 – Děti s daňovou úlevou – nová sestava slouží ke kontrole potvrzení pro uplatňování daňových úlev

29 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Poj02 – Výpis dávek NP Ke jménu doplněn titul Počet hodin odpracovaných 1.den nemoci rozšířen na 2 desetinná místa Za „počet dnů zadaných k placení“ je počet skutečně proplacených dnů“ (1. den částečně odpracován je bez dávky) Pokud nemoc pokračuje do dalšího měsíce, je za datem do uvedena hvězdička „*“

30 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Poj11 – Přehled o platbách pojistného na ZP Číslo plátce pojistného je nyní správně čerpáno z desetimístného čísla přiděleného organizaci příslušnou zdravotní pojišťovnou. To je evidováno na formuláři Ban02 v položce „Kód přidělený organizaci“

31 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Poj15 – Tisk ELDP Standardně se nyní tisknou dva ELDP na jednu stránku A4. Pro tisk přibyl nový parametr „Tisknout kopii“, po jehož zaškrtnutí se tisknou na jednu stránku A4 dva exempláře téhož ELDP

32 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Poj28 – Pokračování mateřské - nová sestava, tzv. náhradní doklad

33 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Sra03 – Skupiny provedených srážek Doplněny závěrečné součty za jednotlivé sloupce sestavy. Vyk10 – ISP V exportu dat ISP se v položce období zobrazuje již správně 1-06. Byly doplněny nové parametry pro IČO a název předkladatele:

34 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Uct02 – Export dat do účetnictví Při exportu do účetnictví byly ošetřeny případné chyby tak, že jsou nahlášeny a zapisovány do protokolu, ale proces exportu dat pokračuje dále. Chyby jsou většinou způsobeny nesprávným nastavením parametrů exportu v popisu účetních souvztažností (Uct01). Pokud je při exportu zjištěna chyba, export se neuskuteční, žádná data se nezapíší

35 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Vst04 – Opis vstupů mezd k zúčtování – nová sestava - je podrobným opisem vstupních dat složek mezd za uživatelem zvolené zúčtovací období. První řádek za zaměstnance obsahuje standardní informace o zaměstnanci, na dalších řádcích jsou uvedeny položky popisující vstupní data SLM Parametrem lze volit, zda chcete sestavu bez tarifů a srážek (ve stavu ve kterém byly v zúčtovacím období) nebo s nimi. Výhodný je též export do Excelu, kde lze provádět případná další šetření.

36 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809

37 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE... Zákaznický den k verzi 200809 V E R Z E 200809 MZDOVÁ OBLAST."

Podobné prezentace


Reklamy Google