Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V E R Z E M O D U L M Z D Y Zákaznický den k verzi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V E R Z E M O D U L M Z D Y Zákaznický den k verzi"— Transkript prezentace:

1 V E R Z E 200905 M O D U L M Z D Y Zákaznický den k verzi 200905
S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... V E R Z E M O D U L M Z D Y

2 Seznamové okno modulu – nový výběr
Zákaznický den k verzi Seznamové okno modulu – nový výběr Nová volba „Osoby se zúčtovanou částkou“ – výběr osob s nenulovým výplatním lístkem S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

3 Zákaznický den k verzi 200905 Přihlášky k NP/ONZ
Před prvním spuštěním Přihlášek k NP/ONZ – NUTNÉ vyplnit konfigurační parametr NP_ZACHOV_DAVEK - vyplnit hodnotou vyšší než 10 - zůstane-li hodnota 0 – promazání dat a vygenerování dokladu typu 1 oznámení o nástupu u všech zaměstnanců S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Načítání nových nástupů ONZ - načítají se PV s datem menším než datum vytvoření dávky.

4 Upraveny konfigurační parametry
Zákaznický den k verzi Upraveny konfigurační parametry Maxima VZ a sestavy SP a ZP pro rok 2007 a dřívější S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

5 Formulář Srážky – příjemce
Zákaznický den k verzi Úpravy formulářů Formulář Srážky – příjemce Zrušení druhu příjemce - Sociální pojištění (druh = 1) S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

6 Výpočty s časovou bilancí 711, 712 a 713 respektuje max/min
Zákaznický den k verzi Výpočty ze základen Výpočty s časovou bilancí 711, 712 a 713 respektuje max/min S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

7 Dovolená a její členění
Zákaznický den k verzi Dovolená a její členění - rozdělení čerpání dovolené na jednotlivé druhy dovolené oddělení čerpání dovolené z min roku sledování nákladů – časové rozlišení S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

8 Zákaznický den k verzi 200905 Zadaní hodnot - hodn_1 Souhlas Ano/Ne
- hodn_2 Generování Kód SLM – Generované část s IA 5101 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

9 Zákaznický den k verzi 200905 Zadání do vstupu čerpání dovolené
0020 ( Dovolená z min roku) – evidenční vybrané dny dovolené z nároku dovolené  min roku SLM čerpání dovolení s IA 0021 0019 (Dovolená běžného roku) – evidenční vybrané dny do volené z nároku běž. roku S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

10 Zákaznický den k verzi Nový způsob rozpočítávání dlouhodobých SLM pro průměrný výdělek 1. Dosavadní způsob Odměna vyplacena v únoru rozpočítávaná do 6 měsíců rovnoměrně – poměrná část - 3/6 v I. Kvartálu - druhé 3/6 v II. Kvartálu S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

11 Zákaznický den k verzi 200905 2. Nový způsob
Odměna vyplacena v únoru rozpočítává se do 6 měsíců – dle zúčtovacího období - 2/6 v I.Kvartálu - 3/6 ve II. Kvartálu - 1/6 ve III. Kvartálu S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

12 Květen 2009 – odměna po skončení PV - dopočítání pojistného
Zákaznický den k verzi Příjmy u zaměstnání malého rozsahu a u pouze důchodově pojištěných PV zúčtované po skončení PV S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... - dle zákona o důchodovém a nemocenském pojištění je započitatelný příjem zúčtovaný až po skončení zaměstnání pro účely SP považován za příjem zúčtovaný měsíce, ve kterém končil pracovní poměr. Duben 2009 – ukončení PV Květen 2009 – odměna po skončení PV - dopočítání pojistného

13 Neplatné a nové IA a rozdíly v IA
Zákaznický den k verzi Neplatné a nové IA a rozdíly v IA Nové a změněné IA dle legislativy - IA Pracovní volno nad rámec Zákoníku práce Pracovní volno poskytnuté nad rámec Zákoníku práce a prováděcího vládního nařízení Nepovažuje z hlediska zákona o nemocenském pojištění za vyloučenou dobu. - IA Nemoc bez nároku Změněno z Neplacená rehabilitace Dočasná pracovní neschopnost, u které nevzniká nárok nemocenské. (zaměstnanec si úmyslně přivodil pracovní neschopnost S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

14 Neplatné IA dle legislativy
Zákaznický den k verzi Rozdíly mezi SLM a IA - AI Překážky z důležitých osobních důvodu bez náhrady mzdy Dle zákoníku práce, kdy uvádí neplac. volno např . více volna na stěhování X - AI Neplacené pracovní volno nad rámec ZP Případy neuvedené v ZP, ale např. v kolektivní smlouvě či jiných směrnicích Neplatné IA dle legislativy IA neplacené volno pro školení IA neplacené volno pro studium při zaměstnání - IA 0132 neplacené volno pří překážkách zaměstnavatele nad rámec proplácení S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

15 Vyloučené doby pro NP a pro DP
Zákaznický den k verzi Vyloučené doby pro NP a pro DP Pro NP (DVZ) vyloučená doba SLM s IA Překážka obec zájmu bez náhrady 51-58 Nemoc, NPUR,PRUR, OČR,MD, RD.. 62 Přek. důl. osobní bez náhrady 73 Neplac. volno pro vyr. Voj. Zal. 76 Neplac. volno navíc voj. služba 79 Neplac. volno navíc civ. služba 83 Neplac. volno navíc voj. cvičení 101 Neplacené volno pro stávku Pro ELDP, které podléhá jiným zákonům a pravidlům se sledují vyloučené doby SLM s IA , 73, 76, 79, 83 odečtené doby SLM s IA 42, 51-58, 62, 73, 76, 79, 83, 151 0151 – neomluvená absence S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

16 Zákaznický den k verzi 200905 - Načítání vyloučených dob při OČR
Úpravy a opravy ELDP 2009 - Načítání vyloučených dob při OČR Načítání sídla zaměstnavatele Načítání dat pro zaměstnání malého rozsahu a pro pouze důch. pojištěné - Úprava exportu dat pro zaměstnaní malého rozsahu a DP S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

17 ELDP - Zaměstnání malého rozsahu
Zákaznický den k verzi ELDP - Zaměstnání malého rozsahu - pojištěno v měsících kdy je dosažen rozhodný příjem (více jak 2000,-) - nárok na nemocenskou dávku je-li v měsíci, ve kterém vznikla nemoc dosažen rozhodný příjem. Nárok pak trvá po celou dobu nemoci, i když v dalších měsících není dosažen rozhodný příjem. Považuje se za dobu započitatelnou pro pojištění a i dobu vyloučenou - nemocenskou dávkou není není-li v měsíci, ve kterém vznikla nemoc dosažen rozhodný příjem. Nárok na náhradu ani na dávku nevzniká – není pojištěn Nepovažuje se za dobu započitatelnou pro pojištění a ani za dobu vyloučenou S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

18 Zákaznický den k verzi 200905 Příklad Nemoc od 23.2.2009 – 31.3.2009
- odměna za únor 2100,- - není křížkový měsíc - započ. doba i vyloučená doba. S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

19 Zákaznický den k verzi Nemoc od – , v březnu neměl příjem - křížkový měsíc Ano - jen od 25.3 započ doba i vyloučená - zbytek měsíce neměl příjem S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

20 Zákaznický den k verzi 200905 ELDP – Úmrtí zaměstnance
opraveno načítání typu ELDP při úmrtí zaměstnance v závislosti na skutečném datu jeho úmrtí S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... ELDP další verze bude dořešena situace nástupu na mateřskou (IA 0057), kde má být rozlišeno období před porodem a po porodu.

21 Trexima Zákaznický den k verzi 200905
změna struktury pro rok 2009 dle legislativních požadavků zaveden nový IA 5131 – „konto pracovní doby“ - evidenční zadaní do formuláře Dlouhodobé SLM S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

22 Párování srážek a způsob výpočtu srážky 6 – Pevnou částkou
Zákaznický den k verzi Párování srážek a způsob výpočtu srážky 6 – Pevnou částkou Opraveno – nedochází ke zdvojení Navýšení příjmů u dvou souběžných PV Opraveno - navýšení příjmů při výpočtu superhrubé mzdy o pojistné u souběžných PV, z nichž jedno bylo pojištěno nemocensky a druhé pouze důchodově. Výpočet oprav náhrad příjmu při DPN – nekalendářoví Opraven výpočet náhrad příjmu při DPN, aby respektoval ručně zadané hodnoty – opravy na formuláři Nemocenské dávky i u nekalendářových pracovníků. S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

23 Zákaznický den k verzi 200905 1) Nové sestavy
S05VLI06EN – Textový výplatní lístek v anglickém jazyce S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

24 Zákaznický den k verzi S05NEM08 - Poklady o prováděných srážkách pro ČSSZ S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

25 S05NEM07 – Příloha k žádosti o nemocenskou dávku.
Zákaznický den k verzi 2) Změny v sestavách S05NEM07 – Příloha k žádosti o nemocenskou dávku. - nový parametr - zda nebyl zaměstnanec v době vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo ošetřovného na rodičovské dovolené S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

26 Zákaznický den k verzi S05DAN1 – Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2009 - aktualizace pro rok 2009 S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

27 Zákaznický den k verzi S05SSP01 – Potvrzení příjmů za rok 2008 pro přídavky na dítě - rozšířeno o pojistné zaměstnance a předaněná částka za použití služebního vozidla pro soukromé účely S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

28 Zákaznický den k verzi S05SSP02 - Potvrzení čtvrtletních příjmů (pro sociální příspěvek a příspěvek na bydlení) - aktualizace dle vzoru pro rok 2009 - doplněny náhrady příjmu při DPN S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

29 Zákaznický den k verzi 200905 S05DAN02 – Mzdový list
- uváděny i kalendářní dny neplaceného volna - nejsou uváděny denní vyměřovací základy (DVZ) S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

30 Zákaznický den k verzi 200905 S05OPI03 – Opis evidovaných srážek
- přidán parametr pro zobrazení sestavy včetně příspěvků organizace na životní pojištění a penzijní připojištění S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Standardní výplatní lístek - opraveno zobrazovaní zůstatku při tisku za uplynulá období zůstávají aktuální data.

31 Zákaznický den k verzi 200905 Exporty Obecný export do účetnictví
- kontrola aktuální platnosti účtovaných URI - je-li neplatné – hláška v protokolu „Zpracované URI je již neplatné“ Export CitiBank - v platebním příkazu pole 17 = konstantní symbol - pro rozlišení PP – zaměstnance nebo zaměstnavatele Export CommenzBank - MultiCash – účet odesílatele upraveno na 10 míst, není-li 10 míst jsou zleva doplněny nuly S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ...

32 Děkuji a přeji Vám krásný den.
Zákaznický den k verzi S NÁMI DOKÁŽETE VÍCE ... Děkuji a přeji Vám krásný den.


Stáhnout ppt "V E R Z E M O D U L M Z D Y Zákaznický den k verzi"

Podobné prezentace


Reklamy Google