Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekonomie Seminář 7..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekonomie Seminář 7.."— Transkript prezentace:

1 Základy ekonomie Seminář 7.

2 Spotřebitel nakupuje statky X a Y, přičemž MUX = MUY
Spotřebitel nakupuje statky X a Y, přičemž MUX = MUY. Platí, že PX < PY. Plyne z toho, že racionální spotřebitel zvýší nákup X a omezí nákup Y? Vysvětlete.

3 Z uvedeného zadání vyplývá, že musí platit MUX/PX > MUY/PY
Vzhledem k tomu, že poměr MUX/PX můžeme interpretovat jako přírůstek užitku, který přinese dodatečná peněžní jednotka vložená do nákupu (a spotřeby) statku X (u statku Y platí obdobně), pak peněžní jednotka vložená do nákupu statku X přinese větší přírůstek užitku než u statku Y a racionální spotřebitel tedy přesune svou spotřebu ve prospěch statku X. Tvrzení je tedy pravdivé. 3

4 Mezní veličina vyjadřuje změnu příslušné …………… veličiny při jednotkové změně příslušné …………… .
4

5 Mezní veličina vyjadřuje změnu příslušné celkové veličiny při jednotkové změně příslušné proměnné.
5

6 Průměrná (jednotková) veličina je ………… celkové veličiny a příslušné nezávislé proměnné.
6

7 Průměrná (jednotková) veličina je poměr celkové veličiny a příslušné nezávislé proměnné.
7

8 Co je to Celkové náklady (TC) Fixní náklady (FC)
Variabilní náklady (VC) Mezní náklady (MC) Jednicové náklady (AC) Průměrné variabilní náklady (AVC) Průměrné fixní náklady (AFC)

9 ? Jaké náklady jsou v pizzerii Pam Pam fixní, jaké jsou variabilní:
nájemné, plat kuchařů, plat účetního, otopení, mouka, pojištění, elektrická energie, plat číšníků

10 ? Dejte příklady fixních a variabilních nákladů: kosmetického salonu,
divadla, školy, baru.

11 ? Celkové náklady (TC) Fixní náklady (FC) Variabilní náklady (VC)
Mezní náklady (MC) Jednicové náklady (AC) Průměrné variabilní náklady (AVC) Průměrné fixní náklady (AFC) Q FC VC TC AC AVC AFC MC 5 1 2 9 3 14 4 23 35 6 49 - 5 - - - 10 10 5 5 5 14 7 4,5 2,5 4 19 6,3 4,7 1,7 5 28 7 5,8 1,3 9 40 8 7 1 12 54 9 8,2 0,8 14

12 ! Vztahy mezi celkovými a mezními veličinami:
Pokud je celková veličina rostoucí, mezní je kladná Pokud je celková veličina klesající, mezní je záporná Pokud celková veličina dosahuje extrému (neroste ani neklesá), mezní veličina je nulová Vztahy mezi průměrnými a mezními veličinami: Pokud průměrná veličina je rostoucí, mezní leží nad ní (je větší) Pokud je průměrná veličina klesající, mezní leží pod ní (je menší) Pokud průměrná veličina neroste ani neklesá (dosahuje extrému), mezní veličina je jí rovna

13 Jestliže 25 jednotek zboží je produkováno při FC 50 Kč a TC jsou 550 Kč, pak AC se rovnají:
15 20 25 30 22 13

14 Jak velký bude účetní zisk firmy v bodě vyrovnání nákladů s výnosy?

15 … náklady, které se v závislosti na výrobě nemění.

16 … náklady na produkci další jednotky výstupu.

17 … náklady, které jsou závislé na množství vyráběné produkce.

18 … veškeré peněžní příjmy, které podnik získá za realizovanou produkci.

19 … rozdíl mezi celkovými výnosy (příjmy) a celkovými náklady evidovanými v účetnictví.

20 … je bod, ve kterém se náklady rovnají výnosům.

21 … celkové náklady podělené počtem jednotek výstupu.

22 Má firma nějaké náklady při nulové výrobě?

23 Doplňte údaj X Q FC VC TC MC AFC AVC ATC 1 2 60 20 3 4 X

24 Doplňte údaj X Q FC VC TC MC AFC AVC ATC 1 2 20 40 60 3 4 5

25 Q FC VC TC MC AFC AVC ATC 1 10 2 20 12 3 90 4 120

26 Q FC VC TC MC AFC AVC ATC 24 - 1 10 34 2 30 54 20 12 15 27 3 66 90 36 8 22 4 120 144 6

27 Co je to Celkový příjem (TR) Průměrný příjem (AR) Mezní příjem (MR)

28 ! Výrobce usiluje o maximalizaci zisku
V dokonalé konkurenci, kde je cena stanovena, je to možné jen skrze snižování nákladů. V nedokonalé konkurenci může výrobce ovlivnit i cenu a tudíž není tolik nucen ke snižování nákladů

29 Množství Cena (AR) TR MR 10 1 2 3 4 5 Množství Cena (AR) TR MR 10 1 8 2 6 3 4 5 - - 10 10 8 8 20 10 12 4 30 10 12 40 10 8 - 4 50 10 - 8

30 Co je to Zisk (Z) Účetní zisk Ekonomický zisk

31 Může být mezní veličina nulová. A záporná
Může být mezní veličina nulová? A záporná? Uveďte příklady takových veličin. Může být nulová i záporná. Například mezní užitek, mezní příjem, … 31

32 Cena rajčat na dokonale konkurenčním trhu je 30 Kč/kg
Cena rajčat na dokonale konkurenčním trhu je 30 Kč/kg. Jaký bude mezní příjem obchodu při prodeje 100 kg rajčat? 1 kg? 25 kg? Jaký bude průměrný příjem?

33 záporného, z ekonomického hlediska realizuje ztrátu (-5 000 Kč)
Máme soukromého obuvníka, jehož účetní zisk dosáhl výše Kč za rok. Kdyby byl zaměstnán u státní firmy, pak by vydělal Kč ročně a ještě by za Kč ročně mohl pronajmout svoji dílnu. Jakého dosáhl obuvník čistého ekonomického zisku? 5 000 Kč záporného, z ekonomického hlediska realizuje ztrátu (-5 000 Kč) nemáme dostatek údajů pro výpočet ekonomického zisku 33

34 Vysvětlete: Téma: Teorie firmy a tvorba cen výrobních faktorů
Mezní produktivita výrobních faktorů Výnosy z rozsahu a zákon klesajících výnosů Produkční funkce Fixní a variabilní vstupy Celkový, mezní a průměrný produkt Vztahy mezi křivkami celkového, mezního a průměrného produktu Mezní (fyzický) produkt Příjem z mezního produktu Rozdělení vytvořeného produktu Téma: Analýza nákladů Druhy nákladů Mezní náklady Průměrné náklady Náklady příležitosti

35 Vysvětlete: Téma: Chování firmy v dokonalé konkurenci
Maximalizace zisku Minimalizace ztráty Bod zastavení činnosti firmy Téma: Analýza monopolu Mezní příjem a celkový příjem monopolu Určení objemu produkce z hlediska maximalizace zisku Nalezení monopolní ceny Alternativní cíl vzhledem k maximalizaci zisku Společenská ztráta způsobená monopolem Téma: Hospodářská politika na ochranu konkurence Chování monopolu a oligopolu Způsoby regulace Regulace monopolní ceny Alternativní postup velkých firem

36 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Základy ekonomie Seminář 7.."

Podobné prezentace


Reklamy Google