Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekonomie Seminář 7.. 2 Spotřebitel nakupuje statky X a Y, přičemž MUX = MUY. Platí, že PX < PY. Plyne z toho, že racionální spotřebitel zvýší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekonomie Seminář 7.. 2 Spotřebitel nakupuje statky X a Y, přičemž MUX = MUY. Platí, že PX < PY. Plyne z toho, že racionální spotřebitel zvýší."— Transkript prezentace:

1 Základy ekonomie Seminář 7.

2 2 Spotřebitel nakupuje statky X a Y, přičemž MUX = MUY. Platí, že PX < PY. Plyne z toho, že racionální spotřebitel zvýší nákup X a omezí nákup Y? Vysvětlete.

3 3 Z uvedeného zadání vyplývá, že musí platit MUX/PX > MUY/PY Vzhledem k tomu, že poměr MUX/PX můžeme interpretovat jako přírůstek užitku, který přinese dodatečná peněžní jednotka vložená do nákupu (a spotřeby) statku X (u statku Y platí obdobně), pak peněžní jednotka vložená do nákupu statku X přinese větší přírůstek užitku než u statku Y a racionální spotřebitel tedy přesune svou spotřebu ve prospěch statku X. Tvrzení je tedy pravdivé.

4 4 Mezní veličina vyjadřuje změnu příslušné …………… veličiny při jednotkové změně příslušné …………….

5 5 Mezní veličina vyjadřuje změnu příslušné celkové veličiny při jednotkové změně příslušné proměnné.

6 6 Průměrná (jednotková) veličina je ………… celkové veličiny a příslušné nezávislé proměnné.

7 7 Průměrná (jednotková) veličina je poměr celkové veličiny a příslušné nezávislé proměnné.

8 Co je to Celkové náklady (TC) Fixní náklady (FC) Variabilní náklady (VC) Mezní náklady (MC) Jednicové náklady (AC) Průměrné variabilní náklady (AVC) Průměrné fixní náklady (AFC)

9 ? Jaké náklady jsou v pizzerii Pam Pam fixní, jaké jsou variabilní: –nájemné, –plat kuchařů, –plat účetního, –otopení, –mouka, –pojištění, –elektrická energie, –plat číšníků

10 ? Dejte příklady fixních a variabilních nákladů: –kosmetického salonu, –divadla, –školy, –baru.

11 ? QFCVCTCACAVCAFCMC , ,5 4,7 5,8 8, ,8 1 1,3 1,7 2, Celkové náklady (TC) Fixní náklady (FC) Variabilní náklady (VC) Mezní náklady (MC) Jednicové náklady (AC) Průměrné variabilní náklady (AVC) Průměrné fixní náklady (AFC)

12 ! Vztahy mezi celkovými a mezními veličinami: –Pokud je celková veličina rostoucí, mezní je kladná –Pokud je celková veličina klesající, mezní je záporná –Pokud celková veličina dosahuje extrému (neroste ani neklesá), mezní veličina je nulová Vztahy mezi průměrnými a mezními veličinami: –Pokud průměrná veličina je rostoucí, mezní leží nad ní (je větší) –Pokud je průměrná veličina klesající, mezní leží pod ní (je menší) –Pokud průměrná veličina neroste ani neklesá (dosahuje extrému), mezní veličina je jí rovna

13 13 Jestliže 25 jednotek zboží je produkováno při FC 50 Kč a TC jsou 550 Kč, pak AC se rovnají: –15 –20 –25 –30 –22

14 Jak velký bude účetní zisk firmy v bodě vyrovnání nákladů s výnosy?

15 … náklady, které se v závislosti na výrobě nemění.

16 … náklady na produkci další jednotky výstupu.

17 … náklady, které jsou závislé na množství vyráběné produkce.

18 … veškeré peněžní příjmy, které podnik získá za realizovanou produkci.

19 … rozdíl mezi celkovými výnosy (příjmy) a celkovými náklady evidovanými v účetnictví.

20 … je bod, ve kterém se náklady rovnají výnosům.

21 … celkové náklady podělené počtem jednotek výstupu.

22 Má firma nějaké náklady při nulové výrobě?

23 Doplňte údaj X QFCVCTCMCAFCAVCATC X

24 Doplňte údaj X QFCVCTCMCAFCAVCATC

25 QFCVCTCMCAFCAVCATC

26 QFCVCTCMCAFCAVCATC

27 Co je to Celkový příjem (TR) Průměrný příjem (AR) Mezní příjem (MR)

28 ! Výrobce usiluje o maximalizaci zisku V dokonalé konkurenci, kde je cena stanovena, je to možné jen skrze snižování nákladů. V nedokonalé konkurenci může výrobce ovlivnit i cenu a tudíž není tolik nucen ke snižování nákladů

29 Množ ství Cena (AR) TRMR Množ ství Cena (AR) TRMR

30 Co je to Zisk (Z) Účetní zisk Ekonomický zisk

31 31 Může být mezní veličina nulová? A záporná? Uveďte příklady takových veličin.

32 Cena rajčat na dokonale konkurenčním trhu je 30 Kč/kg. Jaký bude mezní příjem obchodu při prodeje 100 kg rajčat? 1 kg? 25 kg? Jaký bude průměrný příjem?

33 33 Máme soukromého obuvníka, jehož účetní zisk dosáhl výše Kč za rok. Kdyby byl zaměstnán u státní firmy, pak by vydělal Kč ročně a ještě by za Kč ročně mohl pronajmout svoji dílnu. Jakého dosáhl obuvník čistého ekonomického zisku? – Kč –5 000 Kč – Kč –záporného, z ekonomického hlediska realizuje ztrátu ( Kč) –nemáme dostatek údajů pro výpočet ekonomického zisku

34 Vysvětlete: Téma: Teorie firmy a tvorba cen výrobních faktorů –Mezní produktivita výrobních faktorů –Výnosy z rozsahu a zákon klesajících výnosů –Produkční funkce –Fixní a variabilní vstupy –Celkový, mezní a průměrný produkt –Vztahy mezi křivkami celkového, mezního a průměrného produktu –Mezní (fyzický) produkt –Příjem z mezního produktu –Rozdělení vytvořeného produktu Téma: Analýza nákladů –Druhy nákladů –Mezní náklady –Průměrné náklady –Náklady příležitosti

35 Vysvětlete: Téma: Chování firmy v dokonalé konkurenci –Maximalizace zisku –Minimalizace ztráty –Bod zastavení činnosti firmy Téma: Analýza monopolu –Mezní příjem a celkový příjem monopolu –Určení objemu produkce z hlediska maximalizace zisku –Nalezení monopolní ceny –Alternativní cíl vzhledem k maximalizaci zisku –Společenská ztráta způsobená monopolem Téma: Hospodářská politika na ochranu konkurence –Chování monopolu a oligopolu –Způsoby regulace –Regulace monopolní ceny –Alternativní postup velkých firem

36 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Základy ekonomie Seminář 7.. 2 Spotřebitel nakupuje statky X a Y, přičemž MUX = MUY. Platí, že PX < PY. Plyne z toho, že racionální spotřebitel zvýší."

Podobné prezentace


Reklamy Google