Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dokonalá konkurence předpoklady DoKo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dokonalá konkurence předpoklady DoKo"— Transkript prezentace:

1 Dokonalá konkurence předpoklady DoKo
výstup DoKo firmy v krátkém období nabídka DoKo firmy v krátkém období: - křivka individuální nabídky - bod ukončení činnosti firmy nabídka DoKo odvětví v krátkém období výstup DoKo firmy v dlouhém období nabídka Doko odvětví v dlouhém období: - LIS křivka při klesajících, konstantních a rostoucích cenách vstupů efektivnost DoKo tržní struktury

2 Předpoklady dokonalé konkurence
velký počet kupujících a prodávajících na každém trhu nikdo není natolik silný, aby ovlivnil cenu nebo výstup odvětví všechny statky jsou homogenní na žádném trhu neexistují bariéry pro vstup a výstup všichni výrobci a spotřebitelé jsou dokonale informováni o cenách a množstvích na trhu firmy usilují o maximalizaci zisku, spotřebitelé o maximalizaci užitku

3 Skutečnosti vyplývající z předpokladů
firma je tzv. „price taker“ (cenový příjemce) – cena je dána objektivně trhem tržní podíl každé z firem je pouze minimální individuální poptávka firmy (poptávka po produkci jedné firmy) je nekonečně elastická – rovnoběžka s osou „x“ na úrovni tržní ceny křivky průměrných a mezních příjmů jsou totožné a splývají s křivkou individuální poptávky

4 Výstup firmy v SR Firma volí takový výstup, při kterém maximalizuje zisk, čili tam, kde: je maximální rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady, neboli: se rovnají mezní příjmy a mezní náklady zlaté pravidlo maximalizace zisku: MR = SMC „zlaté“ proto, protože platí bez ohledu na typ tržní struktury

5 Výstup firmy v SR STC TR CZK Q1: MR = SMC – maximální ztráta – nejde o rovnovážný bod, křivka SMC protíná křivku MR shora Q2 a Q4: STC = TR, SAC = AR, výstupy, při nichž firma dosahuje nulového ekonomického zisku Q3: MR = SMC – maximální ekonomický zisk – optimální výstup firmy v krátkém období Q1 Q2 Q3 Q4 CZK/Q SMC SAC AR=MR=P=d Q1 Q2 Q3 Q4

6 Zjištění optimálního výstupu firmy
Firma maximalizuje zisk v bodě, pro který platí: MR = SMC V tomto bodě tedy platí: TR – STC = EP max. Jak tedy postupovat: MR – SMC = 0 → zjistíme Q, při němž platí uvedená podmínka

7 Rovnováha firmy a odvětví v DOKO
Firma je v DOKO v rovnováze v bodě, kde MR = MC Odvětví DOKO je v rovnováze, pokud firma dosahuje nulového EP, tj. za situace, pokud AR = AC. Jeden z předpokladů DOKO: volný vstup a výstup z odvětví - pokud by firma v DOKO dosahovala kladného EP, do odvětví by vstupovaly další firmy - pokud by firma v DOKO dosahovala záporného EP, z odvětví by některé firmy odcházely.

8 Firma v DOKO dosahuje kladného EP
Pokud firma v DOKO dosahuje kladného EP, do odvětví vstupují další firmy To vede k posunu nabídkové křivky doprava dolů (JV), tedy k poklesu rovnovážné ceny. Pokles rovnovážné ceny zároveň znamená pokles AR a MR firmy, tedy i pokles EP. Cena klesá tak dlouho, až EP klesne na 0, potom se žádné firmě nevyplatí do odvětví vstupovat.

9 Firma v DOKO dosahuje záporného EP
Pokud firma v DOKO dosahuje záporného EP (tj. ekonomické ztráty), z odvětví odcházejí některé firmy To vede k posunu nabídkové křivky doleva nahoru (SZ), tedy k růstu rovnovážné ceny. Růst rovnovážné ceny zároveň znamená růst AR a MR firmy a snižování ekonomické ztráty. Cena roste tak dlouho, až EP dosáhne hodnoty 0, potom se žádné firmě nevyplatí z odvětví odcházet.

10 Výstup firmy v LR v dlouhém období může firma měnit objem všech výrobních faktorů optimální výstup – tam, kde P = MR = LMC optimální výstup – ovlivněn volným vstupem do odvětví a výstupem z odvětví DoKo. firma vykazuje dlouhodobě nulový ekonomický zisk – dlouhodobé optimum firmy P = MR = SMC = LMC = SAC = LAC

11 Výrobní a alokační efektivnost:
Efektivnost DoKo. Výrobní a alokační efektivnost: Výrobní efektivnost: firma vyrábí daný výstup s minimálními LAC – v krátkém období firma nemusí vyrábět s minimálními AC ! Alokační efektivnost: je vyráběn takový výstup, který si spotřebitelé nejvíc přejí – realokací zdrojů nelze zvýšit výstup firmy ani užitek spotřebitele (neex. náklady mrtvé váhy) – platí pokud P=MC

12 Přebytek výrobce …je rozdíl mezi cenou, za kterou je výrobce ochoten prodat svůj výstup a cenou, kterou skutečně dostane Přebytek výrobce = TR – VC nebo také TR – TC + FC, čili ZISK + FC CZK/Q SMC Přebytek výrobce je plocha nalevo od křivky MC… AVC …přesněji – plocha nalevo od křivky nabídky firmy, tj. nalevo od rostoucí části křivky SMC zdola omezené AVC AR=MR=P=d Q2 Q1


Stáhnout ppt "Dokonalá konkurence předpoklady DoKo"

Podobné prezentace


Reklamy Google