Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dokonalá konkurence ppppředpoklady DoKo vvvvýstup DoKo firmy v krátkém období nnnnabídka DoKo firmy v krátkém období: - křivka individuální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dokonalá konkurence ppppředpoklady DoKo vvvvýstup DoKo firmy v krátkém období nnnnabídka DoKo firmy v krátkém období: - křivka individuální."— Transkript prezentace:

1

2 Dokonalá konkurence ppppředpoklady DoKo vvvvýstup DoKo firmy v krátkém období nnnnabídka DoKo firmy v krátkém období: - křivka individuální nabídky - bod ukončení činnosti firmy nnnnabídka DoKo odvětví v krátkém období vvvvýstup DoKo firmy v dlouhém období nnnnabídka Doko odvětví v dlouhém období: - LIS křivka při klesajících, konstantních a rostoucích cenách vstupů eeeefektivnost DoKo tržní struktury

3 Předpoklady dokonalé konkurence  velký počet kupujících a prodávajících na každém trhu  nikdo není natolik silný, aby ovlivnil cenu nebo výstup odvětví  všechny statky jsou homogenní  na žádném trhu neexistují bariéry pro vstup a výstup  všichni výrobci a spotřebitelé jsou dokonale informováni o cenách a množstvích na trhu  firmy usilují o maximalizaci zisku, spotřebitelé o maximalizaci užitku

4 ffffirma je tzv. „price taker“ (cenový příjemce) – cena je dána objektivně trhem ttttržní podíl každé z firem je pouze minimální iiiindividuální poptávka firmy (poptávka po produkci jedné firmy) je nekonečně elastická – rovnoběžka s osou „x“ na úrovni tržní ceny kkkkřivky průměrných a mezních příjmů jsou totožné a splývají s křivkou individuální poptávky Skutečnosti vyplývající z předpokladů

5 Výstup firmy v SR Firma volí takový výstup, při kterém maximalizuje zisk, čili tam, kde: 1.j e maximální rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady, neboli: 2.s e rovnají mezní příjmy a mezní náklady zlaté pravidlo maximalizace zisku: MR = SMC „zlaté“ proto, protože platí bez ohledu na typ tržní struktury

6 Výstup firmy v SR Q1Q1 Q1Q1 Q2Q2 Q2Q2 Q3Q3 Q3Q3 Q4Q4 Q4Q4 CZK/Q CZK SMC SAC AR=MR=P=d STC TR Q 1 : MR = SMC – maximální ztráta – nejde o rovnovážný bod, křivka SMC protíná křivku MR shora Q 2 a Q 4 : STC = TR, SAC = AR, výstupy, při nichž firma dosahuje nulového ekonomického zisku Q 3 : MR = SMC – maximální ekonomický zisk – optimální výstup firmy v krátkém období

7 Zjištění optimálního výstupu firmy Firma maximalizuje zisk v bodě, pro který platí: MR = SMC V tomto bodě tedy platí: TR – STC = EP max. Jak tedy postupovat: MR – SMC = 0 → zjistíme Q, při němž platí uvedená podmínka

8 Rovnováha firmy a odvětví v DOKO Firma je v DOKO v rovnováze v bodě, kde MR = MC Firma je v DOKO v rovnováze v bodě, kde MR = MC Odvětví DOKO je v rovnováze, pokud firma dosahuje nulového EP, tj. za situace, pokud AR = AC. Odvětví DOKO je v rovnováze, pokud firma dosahuje nulového EP, tj. za situace, pokud AR = AC. Jeden z předpokladů DOKO: volný vstup a výstup z odvětví - pokud by firma v DOKO dosahovala kladného EP, do odvětví by vstupovaly další firmy - pokud by firma v DOKO dosahovala záporného EP, z odvětví by některé firmy odcházely. Jeden z předpokladů DOKO: volný vstup a výstup z odvětví - pokud by firma v DOKO dosahovala kladného EP, do odvětví by vstupovaly další firmy - pokud by firma v DOKO dosahovala záporného EP, z odvětví by některé firmy odcházely.

9 Firma v DOKO dosahuje kladného EP Pokud firma v DOKO dosahuje kladného EP, do odvětví vstupují další firmy Pokud firma v DOKO dosahuje kladného EP, do odvětví vstupují další firmy To vede k posunu nabídkové křivky doprava dolů (JV), tedy k poklesu rovnovážné ceny. To vede k posunu nabídkové křivky doprava dolů (JV), tedy k poklesu rovnovážné ceny. Pokles rovnovážné ceny zároveň znamená pokles AR a MR firmy, tedy i pokles EP. Pokles rovnovážné ceny zároveň znamená pokles AR a MR firmy, tedy i pokles EP. Cena klesá tak dlouho, až EP klesne na 0, potom se žádné firmě nevyplatí do odvětví vstupovat. Cena klesá tak dlouho, až EP klesne na 0, potom se žádné firmě nevyplatí do odvětví vstupovat.

10 Firma v DOKO dosahuje záporného EP Pokud firma v DOKO dosahuje záporného EP (tj. ekonomické ztráty), z odvětví odcházejí některé firmy Pokud firma v DOKO dosahuje záporného EP (tj. ekonomické ztráty), z odvětví odcházejí některé firmy To vede k posunu nabídkové křivky doleva nahoru (SZ), tedy k růstu rovnovážné ceny. To vede k posunu nabídkové křivky doleva nahoru (SZ), tedy k růstu rovnovážné ceny. Růst rovnovážné ceny zároveň znamená růst AR a MR firmy a snižování ekonomické ztráty. Růst rovnovážné ceny zároveň znamená růst AR a MR firmy a snižování ekonomické ztráty. Cena roste tak dlouho, až EP dosáhne hodnoty 0, potom se žádné firmě nevyplatí z odvětví odcházet. Cena roste tak dlouho, až EP dosáhne hodnoty 0, potom se žádné firmě nevyplatí z odvětví odcházet.

11 Výstup firmy v LR vvvv dlouhém období může firma měnit objem všech výrobních faktorů ooooptimální výstup – tam, kde P = MR = LMC ooooptimální výstup – ovlivněn volným vstupem do odvětví a výstupem z odvětví DDDDoKo. firma vykazuje dlouhodobě nulový ekonomický zisk – dlouhodobé optimum firmy P = MR = SMC = LMC = SAC = LAC

12 Efektivnost DoKo. Výrobní a alokační efektivnost: VVVVýrobní efektivnost: firma vyrábí daný výstup s minimálními LAC – v krátkém období firma nemusí vyrábět s minimálními AC ! AAAAlokační efektivnost: je vyráběn takový výstup, který si spotřebitelé nejvíc přejí – realokací zdrojů nelze zvýšit výstup firmy ani užitek spotřebitele (neex. náklady mrtvé váhy) – platí pokud P=MC

13 Přebytek výrobce Q1Q1 Q2Q2 SMC AR=MR=P=d AVC …je rozdíl mezi cenou, za kterou je výrobce ochoten prodat svůj výstup a cenou, kterou skutečně dostane Přebytek výrobce = TR – VC nebo také TR – TC + FC, čili ZISK + FC Přebytek výrobce je plocha nalevo od křivky MC… …přesněji – plocha nalevo od křivky nabídky firmy, tj. nalevo od rostoucí části křivky SMC zdola omezené AVC CZK/Q


Stáhnout ppt "Dokonalá konkurence ppppředpoklady DoKo vvvvýstup DoKo firmy v krátkém období nnnnabídka DoKo firmy v krátkém období: - křivka individuální."

Podobné prezentace


Reklamy Google