Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDNÁŠKA 15. 10. 2013 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ II.. Osnova přednášky Výše dávek nemocenského pojištění  denní vyměřovací základ  rozhodné období  redukční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDNÁŠKA 15. 10. 2013 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ II.. Osnova přednášky Výše dávek nemocenského pojištění  denní vyměřovací základ  rozhodné období  redukční."— Transkript prezentace:

1 PŘEDNÁŠKA 15. 10. 2013 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ II.

2 Osnova přednášky Výše dávek nemocenského pojištění  denní vyměřovací základ  rozhodné období  redukční hranice Nárok na dávky a jejich výplatu Změna nároku Nemocenské pojištění OSVČ a zahraničních zaměstnanců

3 Výše dávek nemocenského pojištění (§ 18 – § 22) Stanoví se příslušnou procentní sazbou z denního vyměřovacího základu (DVZ): rozhodné období (§ 18 odst. 3 až 6) vyměřovací základ (§ 5 zákona č. 589/1992 Sb.) vyloučené dny (§ 18 odst. 7) redukční hranice (§ 22 + sdělení č. 336/2012 Sb. pro rok 2013)

4 Denní vyměřovací základ skutečný DVZ (§ 18 odst. 1) redukovaný DVZ (§ 21)

5 Rozhodné období období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla předmětná sociální událost výjimky  v případě kratšího zaměstnání (§ 18 odst. 4 a 5)  1. předchozí kalendářní rok (§ 18 odst. 6)  pravděpodobný příjem (§ 19 odst. 6 a 7)  minimální mzda (§ 19 odst. 13)

6 Vyloučené dny snižují se o ně kalendářní dny připadající na rozhodné období § 18 odst. 7

7 Redukční hranice první redukční hranice 863 Kč  N a O … 90 %  PPM a VPTM …. 100 % druhá redukční hranice 1.295 Kč  nad první hranici do druhé hranice… 60 % třetí redukční hranice 2.589 Kč  nad druhou hranici do třetí hranice… 30 % k částce nad 2.589 Kč se nepřihlíží  výsledkem je redukovaný DVZ

8 Výše dávek nemocenské (§ 29)  od roku 2010: 60 % po celou dobu trvání DPN  50 % z vypočteného nemocenského (případy v § 31) peněžitá pomoc v mateřství  70 % z DVZ ošetřovné  60 % z DVZ

9 Nárok na dávku a její výplatu nárok (§ 45) nárok na výplatu (§ 46) změna nároku (§ 52) x odpovědnost za přeplatek vzdání se nároku (§ 47) –písemné prohlášení –X PPM v době šestinedělí (14týdenní ochranná doba) –X zpětně –nárok zaniká až do konce podpůrčí doby

10 Souběh pojištění a nároků na výplatu dávek souběh pojištění a stejná dávka (§ 14 odst. 2) –nárok se posuzuje samostatně, dávka se však vyplácí pouze jednou jedno pojištění a souběh nároků na výplatu více dávek (§ 48) –nárok na výplatu PPM nárok na výplatu nemocenského –nárok na výplatu ošetřovného souběh pojištění a souběh nároků na výplatu více dávek (§ 48) –úhrn dávek max. ve výši nemocenského z DVZ ve výši 3. redukční hranice –x snižuje se ošetřovné a poté nemocenské –PPM se nesnižuje

11 Výplata dávek uplatnění nároku: tiskopis nebo žádost –OSSZ zaměstnanec žádost podává zaměstnavateli OSVČ, zahraniční zaměstnanci, zaměstnanci v ochranné lhůtě, pokud zaměstnavatel zanikl –služební útvary –věznice způsob výplaty (§ 110)

12 Nemocenské pojištění OSVČ definice OSVČ: § 9 odst. 1 až 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění účast na NP: § 11 - § 13 ZNP

13 Pojem OSVČ ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku 15 let sama vykonává samostatnou výdělečnou činnost nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti na území ČR a splňuje další zákonem stanovené podmínky

14 Výkon samostatné výdělečné činnosti živnost podle živnostenského zákona činnost společníka v.o.s. nebo komplementáře k.s. svobodná povolání  výkon umělecké a jiné tvůrčí činnosti  činnost na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů (advokát, notář, auditor, znalec…) nebo činnost mandatáře  další činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu podnikání v zemědělství

15 Vznik pojištění podání přihlášky na OSSZ ode dne přihlášení, ne zpětně

16 Zánik pojištění projev vůle – odhlášení, ne zpětně ze zákona: –prvním dnem KM, za který nebylo zaplaceno pojistné ve stanovené lhůtě či v nižší částce zaplacené pojistné se stává přeplatkem a vrací se –dnem nástupu VTOS –dnem skončení SVČ, přerušení, odnětí oprávnění

17 Nemocenské stejné podmínky jako u zaměstnanců + čekací doba – účast na pojištění OSVČ aspoň po dobu tří měsíců přede dnem vzniku DPN (karantény) – § 24

18 Peněžitá pomoc v mateřství stejné podmínky jako u zaměstnankyň + čekací doba – účast na pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství (§ 32 odst. 3)

19 Zahraniční zaměstnanec přihláška na předepsaném tiskopisu u OSSZ vznik: den v přihlášce, ne zpětně zánik: skončení zaměstnání v ČR, 1. dnem KM, za který nebylo zaplaceno pojistné, odhlášení nárok na nemocenské po splnění 3měsíční čekací doby nárok na PPM po splnění čekací doby 180 dní


Stáhnout ppt "PŘEDNÁŠKA 15. 10. 2013 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ II.. Osnova přednášky Výše dávek nemocenského pojištění  denní vyměřovací základ  rozhodné období  redukční."

Podobné prezentace


Reklamy Google