Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZPOČTY REŽIJNÍCH NÁKLADŮ. Režijní náklady Vznikají jako důsledek uskutečňování mnoha různorodých činností a procesů. Vznikají jako důsledek uskutečňování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZPOČTY REŽIJNÍCH NÁKLADŮ. Režijní náklady Vznikají jako důsledek uskutečňování mnoha různorodých činností a procesů. Vznikají jako důsledek uskutečňování."— Transkript prezentace:

1 ROZPOČTY REŽIJNÍCH NÁKLADŮ

2 Režijní náklady Vznikají jako důsledek uskutečňování mnoha různorodých činností a procesů. Vznikají jako důsledek uskutečňování mnoha různorodých činností a procesů. Jejich vztah k finálním výkonům je zprostředkovaný. Jejich vztah k finálním výkonům je zprostředkovaný. Mnohdy se velmi obtížně určuje příčina, která je vyvolala. Mnohdy se velmi obtížně určuje příčina, která je vyvolala. Podíl režijních nákladů na celkových nákladech neustále roste. Podíl režijních nákladů na celkových nákladech neustále roste. Základním nástrojem řízení režijních nákladů je jejich rozpočet. Základním nástrojem řízení režijních nákladů je jejich rozpočet.

3 Rozpočet režijních nákladů = stanovení nákladového úkolu jednotlivým střediskům na vymezené období a na předpokládaný rozsah aktivity středisek = stanovení nákladového úkolu jednotlivým střediskům na vymezené období a na předpokládaný rozsah aktivity středisek Je třeba řešit: kdo odpovídá za vznik režijních nákladů a kdo ovlivňuje jejich výši Je třeba řešit: kdo odpovídá za vznik režijních nákladů a kdo ovlivňuje jejich výši

4 Osnova 1.Struktura rozpočtů režijních nákladů 2.Metody sestavování rozpočtů režijních nákladů 3.Kontrola plnění rozpočtů režijních nákladů

5 1. Struktura rozpočtů režijních nákladů Výchozím požadavkem je oddělené sledování přímých a nepřímých nákladů; člení se podle druhů. Výchozím požadavkem je oddělené sledování přímých a nepřímých nákladů; člení se podle druhů. Je vhodné odděleně rozpočtovat a sledovat prvotní (externí) náklady a druhotné (interní) náklady. Je vhodné odděleně rozpočtovat a sledovat prvotní (externí) náklady a druhotné (interní) náklady. Velký význam má také rozčlenění režie podle závislosti na objemu měřitelných výkonů útvaru – tedy na fixní, proporcionální a smíšenou. Velký význam má také rozčlenění režie podle závislosti na objemu měřitelných výkonů útvaru – tedy na fixní, proporcionální a smíšenou. Předmětem rozpočtu střediska by měly být pouze ty náklady, za které středisko odpovídá. Předmětem rozpočtu střediska by měly být pouze ty náklady, za které středisko odpovídá.

6 2. Metody sestavování rozpočtů režijních nákladů

7 Prvotní vstupy pro sestavení rozpočtů Skutečně dosažená úroveň režijních nákladů v obdobích předchozích Skutečně dosažená úroveň režijních nákladů v obdobích předchozích Rozpočtování od nulového základu (Zero Based Budgeting) Rozpočtování od nulového základu (Zero Based Budgeting)

8 Zpracování prvotních údajů Indexní metoda - prvotní údaje = režijní náklady dosažené v minulosti Indexní metoda - prvotní údaje = režijní náklady dosažené v minulosti Věcná analýza nákladových položek: fixní náklady, náklady variabilní, náklady smíšené Věcná analýza nákladových položek: fixní náklady, náklady variabilní, náklady smíšené Pro kvantifikaci fixní a variabilní složky smíšených režijních nákladů lze aplikovat matematické a statistické metody; např. metodu nejmenších čtverců Pro kvantifikaci fixní a variabilní složky smíšených režijních nákladů lze aplikovat matematické a statistické metody; např. metodu nejmenších čtverců

9 Nové přístupy Hledat faktory, které ovlivňují vznik a vývoj režijních nákladů Hledat faktory, které ovlivňují vznik a vývoj režijních nákladů Hledat vztah nákladů k individuálním vztahovým veličinám, které bezprostředně vyvolávají vznik režijních nákladů Hledat vztah nákladů k individuálním vztahovým veličinám, které bezprostředně vyvolávají vznik režijních nákladů

10 Stanovení nákladového úkolu Nástrojem řízení variabilní režie je normativ. Nástrojem řízení variabilní režie je normativ. Nástrojem stanovení nákladového úkolu pro fixní režii je limit. Nástrojem stanovení nákladového úkolu pro fixní režii je limit. Pro smíšenou režii se používají variátory. Pro smíšenou režii se používají variátory.

11 Normativ Pro stanovení normativu je nejdůležitější identifikovat faktory, které mají na vývoj nákladů podstatný vliv. Pro stanovení normativu je nejdůležitější identifikovat faktory, které mají na vývoj nákladů podstatný vliv. Je třeba vymezit vztahové veličiny, na jejichž nárůst nebo pokles je vázána úroveň nákladového úkolu. Je třeba vymezit vztahové veličiny, na jejichž nárůst nebo pokles je vázána úroveň nákladového úkolu. Je třeba analyzovat závislost nákladů ve vztahu k vztahovým veličinám. Je třeba analyzovat závislost nákladů ve vztahu k vztahovým veličinám.

12 Limit Limity režijních nákladů se používají zpravidla pro jednotlivé složky nebo skupiny fixních nákladů (např. pro náklady na vzdělávání, reprezentaci, cestovné). Limity režijních nákladů se používají zpravidla pro jednotlivé složky nebo skupiny fixních nákladů (např. pro náklady na vzdělávání, reprezentaci, cestovné).

13 Variátor Variátor je v podstatě zvláštní typ normativu. Variátor je v podstatě zvláštní typ normativu. Vyjadřuje stupeň závislosti smíšeného režijního nákladu na příslušné vztahové veličině. Vyjadřuje stupeň závislosti smíšeného režijního nákladu na příslušné vztahové veličině. Vyjadřuje, o kolik procent vzroste výše smíšeného režijního nákladu, pokud vztahová veličina vzroste o 100%. Vyjadřuje, o kolik procent vzroste výše smíšeného režijního nákladu, pokud vztahová veličina vzroste o 100%.

14 Shrnutí Aplikace normativů variabilní režie, limitů fixních režijních nákladů a variátorů smíšené režie umožňuje zpracovávat tzv. variantní rozpočty. Aplikace normativů variabilní režie, limitů fixních režijních nákladů a variátorů smíšené režie umožňuje zpracovávat tzv. variantní rozpočty. Ty jsou považovány za nejúčinnější nástroj řízení režijních nákladů. Ty jsou považovány za nejúčinnější nástroj řízení režijních nákladů.

15 3. Kontrola plnění rozpočtů režijních nákladů Porovnáváme skutečně vynaložené náklady s variantním rozpočtem. Porovnáváme skutečně vynaložené náklady s variantním rozpočtem. Porovnání skutečně čerpané režie s pevným rozpočtem má význam pouze tehdy, když nepůsobí vliv rozdílné rozpočtované a skutečné struktury nákladů a výkonů. Porovnání skutečně čerpané režie s pevným rozpočtem má význam pouze tehdy, když nepůsobí vliv rozdílné rozpočtované a skutečné struktury nákladů a výkonů. V určitých případech lze rozdílnou strukturu skutečně vynakládaných a rozpočtovaných režií využít k motivačnímu působení. V určitých případech lze rozdílnou strukturu skutečně vynakládaných a rozpočtovaných režií využít k motivačnímu působení.


Stáhnout ppt "ROZPOČTY REŽIJNÍCH NÁKLADŮ. Režijní náklady Vznikají jako důsledek uskutečňování mnoha různorodých činností a procesů. Vznikají jako důsledek uskutečňování."

Podobné prezentace


Reklamy Google