Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZPOČTY REŽIJNÍCH NÁKLADŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZPOČTY REŽIJNÍCH NÁKLADŮ"— Transkript prezentace:

1 ROZPOČTY REŽIJNÍCH NÁKLADŮ

2 Režijní náklady Vznikají jako důsledek uskutečňování mnoha různorodých činností a procesů. Jejich vztah k finálním výkonům je zprostředkovaný. Mnohdy se velmi obtížně určuje příčina, která je vyvolala. Podíl režijních nákladů na celkových nákladech neustále roste. Základním nástrojem řízení režijních nákladů je jejich rozpočet.

3 Rozpočet režijních nákladů
= stanovení nákladového úkolu jednotlivým střediskům na vymezené období a na předpokládaný rozsah aktivity středisek Je třeba řešit: kdo odpovídá za vznik režijních nákladů a kdo ovlivňuje jejich výši

4 Osnova Struktura rozpočtů režijních nákladů
Metody sestavování rozpočtů režijních nákladů Kontrola plnění rozpočtů režijních nákladů

5 1. Struktura rozpočtů režijních nákladů
Výchozím požadavkem je oddělené sledování přímých a nepřímých nákladů; člení se podle druhů. Je vhodné odděleně rozpočtovat a sledovat prvotní (externí) náklady a druhotné (interní) náklady. Velký význam má také rozčlenění režie podle závislosti na objemu měřitelných výkonů útvaru – tedy na fixní, proporcionální a smíšenou. Předmětem rozpočtu střediska by měly být pouze ty náklady, za které středisko odpovídá.

6 2. Metody sestavování rozpočtů režijních nákladů

7 Prvotní vstupy pro sestavení rozpočtů
Skutečně dosažená úroveň režijních nákladů v obdobích předchozích Rozpočtování od nulového základu (Zero Based Budgeting)

8 Zpracování prvotních údajů
Indexní metoda - prvotní údaje = režijní náklady dosažené v minulosti Věcná analýza nákladových položek: fixní náklady, náklady variabilní, náklady smíšené Pro kvantifikaci fixní a variabilní složky smíšených režijních nákladů lze aplikovat matematické a statistické metody; např. metodu nejmenších čtverců

9 Nové přístupy Hledat faktory, které ovlivňují vznik a vývoj režijních nákladů Hledat vztah nákladů k individuálním vztahovým veličinám, které bezprostředně vyvolávají vznik režijních nákladů

10 Stanovení nákladového úkolu
Nástrojem řízení variabilní režie je normativ. Nástrojem stanovení nákladového úkolu pro fixní režii je limit. Pro smíšenou režii se používají variátory.

11 Normativ Pro stanovení normativu je nejdůležitější identifikovat faktory, které mají na vývoj nákladů podstatný vliv. Je třeba vymezit vztahové veličiny, na jejichž nárůst nebo pokles je vázána úroveň nákladového úkolu. Je třeba analyzovat závislost nákladů ve vztahu k vztahovým veličinám.

12 Limit Limity režijních nákladů se používají zpravidla pro jednotlivé složky nebo skupiny fixních nákladů (např. pro náklady na vzdělávání, reprezentaci, cestovné).

13 Variátor Variátor je v podstatě zvláštní typ normativu.
Vyjadřuje stupeň závislosti smíšeného režijního nákladu na příslušné vztahové veličině. Vyjadřuje, o kolik procent vzroste výše smíšeného režijního nákladu, pokud vztahová veličina vzroste o 100%.

14 Shrnutí Aplikace normativů variabilní režie, limitů fixních režijních nákladů a variátorů smíšené režie umožňuje zpracovávat tzv. variantní rozpočty. Ty jsou považovány za nejúčinnější nástroj řízení režijních nákladů.

15 3. Kontrola plnění rozpočtů režijních nákladů
Porovnáváme skutečně vynaložené náklady s variantním rozpočtem. Porovnání skutečně čerpané režie s pevným rozpočtem má význam pouze tehdy, když nepůsobí vliv rozdílné rozpočtované a skutečné struktury nákladů a výkonů. V určitých případech lze rozdílnou strukturu skutečně vynakládaných a rozpočtovaných režií využít k motivačnímu působení.


Stáhnout ppt "ROZPOČTY REŽIJNÍCH NÁKLADŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google