Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpětné vyhodnocení akvizice Lucie Konečná 2009/2010 2009/2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpětné vyhodnocení akvizice Lucie Konečná 2009/2010 2009/2010."— Transkript prezentace:

1 Zpětné vyhodnocení akvizice Lucie Konečná 2009/2010 2009/2010

2 Obsah: Akvizice Akvizice Proč se akvizice provádějí? Proč se akvizice provádějí? Postakviziční plán Postakviziční plán Externí audit Externí audit Zpětné vyhodnocení akvizice Zpětné vyhodnocení akvizice

3 Akvizice Akvizicí rozumíme procesy, při nichž dochází k právnímu nebo ekonomickému spojování podniků. Technicky se akvizice provádí akvizicí majetku nebo akvizicí kapitálu. Akvizicí rozumíme procesy, při nichž dochází k právnímu nebo ekonomickému spojování podniků. Technicky se akvizice provádí akvizicí majetku nebo akvizicí kapitálu. Do tohoto procesu spojování vstupují dvě nebo více společností. Do tohoto procesu spojování vstupují dvě nebo více společností. Procesy akvizic jsou logickou součástí procesu globalizace a především pohybu kapitálu. Dochází k nim ve všech oblastech podnikání. Procesy akvizic jsou logickou součástí procesu globalizace a především pohybu kapitálu. Dochází k nim ve všech oblastech podnikání. Jejich prostřednictvím vznikají nadnárodní koncerny, které využívají komparativních výhod na úrovni států, optimalizují své daňové zatížení, alokaci kapitálu a umístění výroby, hledají a nacházejí nové trhy pro své výrobky. Jejich prostřednictvím vznikají nadnárodní koncerny, které využívají komparativních výhod na úrovni států, optimalizují své daňové zatížení, alokaci kapitálu a umístění výroby, hledají a nacházejí nové trhy pro své výrobky.

4 Proč se akvizice provádí? 1. Tvrdá kritéria: Zisk Zisk 2. Měkká kritéria: Odstranění konkurence – získání většího podílu na trhu Odstranění konkurence – získání většího podílu na trhu Získání technologií Získání technologií Získání kvalitních lidských zdrojů Získání kvalitních lidských zdrojů

5 Postakviziční plán Předběžný postakviziční plán by měl být vytvořen již před fází vyjednávání s vlastníky kupovaného podniku. Je předkládán akcionářům pro schválení akvizice

6 Postakviziční plán Free Cash flow: Free Cash flow: Net sales Net sales Operating income Operating income Interest income Interest income Taxes on profit Taxes on profit Depreciation Depreciation Net investments Net investments Change in working capital Change in working capital

7 Postakviziční plán Prognóza: Prognóza: Sales growth Sales growth Operating margin Operating margin Interest income Interest income Cash tax rate Cash tax rate Depreciation Depreciation Capital expenditure Capital expenditure Working capital Working capital Working capital % of sales Working capital % of sales

8 Postakviziční plán NPV – Net Present Value of cash flow NPV – Net Present Value of cash flow IRR - Internal Rate of Return IRR - Internal Rate of Return

9 Postakviziční plán Vstupní proměnné: Vstupní proměnné: Surplus value depreciation Surplus value depreciation Goodwill depreciation Goodwill depreciation Tax rate Tax rate Interest rate Interest rate WACC - Weighted Average Cost of Capital WACC - Weighted Average Cost of Capital

10 WACC ekonomická veličina představující průměrnou cenu (vyjádřenou v úrokové míře), kterou musí podnik platit za užití svého kapitálu. Váhami jsou podíly jednotlivých složek ve struktuře kapitálu podniku. Mezi základní složky patři vlastní kapitál (akcie, equity), obligace a jiné dlouhodobé cizí zdroje. ekonomická veličina představující průměrnou cenu (vyjádřenou v úrokové míře), kterou musí podnik platit za užití svého kapitálu. Váhami jsou podíly jednotlivých složek ve struktuře kapitálu podniku. Mezi základní složky patři vlastní kapitál (akcie, equity), obligace a jiné dlouhodobé cizí zdroje. WACC = Rd × (1-t) × D/V + Re × E/V Kde: Rd = požadovaná výnosnost cizích zdrojů (obligace, úvěry,...) Re = požadovaná výnosnost vlastního kapitálu (výnosnost akcií) E = objem vlastního kapitálu (equity) D = objem cizího kapitálu (debt) V = E + D = celkový objem používaného kapitálu t = míra daně z příjmů

11 Externí audit Přehled výsledků hospodaření: Přehled výsledků hospodaření: Tržby Tržby Nejvýznamnější dokončené projekty Nejvýznamnější dokončené projekty Nejvýznamnější rozpracované projekty Nejvýznamnější rozpracované projekty Nejvýznamnější nové projekty Nejvýznamnější nové projekty Rozvaha Rozvaha Skutečnosti s významným vlivem na finanční výkazy Skutečnosti s významným vlivem na finanční výkazy Významné potenciální závazky plynoucí ze soudních porů Významné potenciální závazky plynoucí ze soudních porů Významné transakce Významné transakce

12 Externí audit Nevyhnutelné investice, investice do dceřiných společností, joint venture apod. Nevyhnutelné investice, investice do dceřiných společností, joint venture apod. Odchylky od účetních postupů akvizitora Odchylky od účetních postupů akvizitora Dodržování daňové a jiné legislativy Dodržování daňové a jiné legislativy Adekvátnost účetního oddělení společnosti Adekvátnost účetního oddělení společnosti Implementace nových podnikových nebo účetních systémů Implementace nových podnikových nebo účetních systémů Postupy pro odměňování managementu společnosti Postupy pro odměňování managementu společnosti Významné nedostatky systému vnitřních kontrol Významné nedostatky systému vnitřních kontrol Problémy v plánování Problémy v plánování

13 Zpětné vyhodnocení akvizice Hlavními důvody, proč vyhodnotit z časovým odstupem uzavřenou transakci je jednak zjistit, zda byla naplněna očekávání spojená s převzetím firmy, jednak poučit se z případných chyb pro další akvizice. V případě, že akviziční předpoklady nebyly zcela naplněny, je třeba učinit určité korekce.

14 Zpětné vyhodnocení akvizice Nedošlo-li k naplnění očekávání přínosu z transakce, například pokud se změnila dlouhodobá strategie akvizitora, či pokud se některé původní předpoklady ukázaly jako mylné a firma nedokáže vykázat požadované výsledky, je na místě uvažovat o prodeji převzatého podniku (divestiture). Toto rozhodnutí musí být učiněno po náležitém zvážení, neboť z dlouhodobého pohledu by ztráty z držení firmy mohly převýšit aktuální ztráty dané prodejem třeba za nižší cenu, než za kolik byla firma pořízena.

15 Zpětné vyhodnocení akvizice Provádí se na základě autidu Provádí se na základě autidu Porovnáním s postakvizičním plánem vytvořeným před realizací akvizice. Porovnáním s postakvizičním plánem vytvořeným před realizací akvizice.

16 Zdroje: Podklady Ing. Zdeněk Burda Podklady Ing. Zdeněk Burda http://www.finance-management.cz http://www.finance-management.cz http://www.finance-management.cz https://webhosting.vse.cz/ekisl/prace/Kusa k.pdf https://webhosting.vse.cz/ekisl/prace/Kusa k.pdf https://webhosting.vse.cz/ekisl/prace/Kusa k.pdf https://webhosting.vse.cz/ekisl/prace/Kusa k.pdf

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zpětné vyhodnocení akvizice Lucie Konečná 2009/2010 2009/2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google