Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JIŘÍ MAJER ČVUT Praha Fakulta stavební Katedra Ekonomiky a Řízení ve stavebnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JIŘÍ MAJER ČVUT Praha Fakulta stavební Katedra Ekonomiky a Řízení ve stavebnictví."— Transkript prezentace:

1 JIŘÍ MAJER ČVUT Praha Fakulta stavební Katedra Ekonomiky a Řízení ve stavebnictví

2  Úvod - akvizice  Důvody vyhodnocení  Cíle akvizice  Post akviziční audit  Porovnání plán x skutečnost  Motivace managementu  Problémy akvizic  Nepovedené akvizice 2

3 3 Akvizice = Rozvoj (růst) organizace kupováním podílů ve společnostech, kupováním části podniku,.. Fáze I. - Předakviziční rozhodovací proces Fáze II. - Postakviziční rozhodovací proces

4 4 Hlavními důvody, proč vyhodnotit s časovým odstupem uzavřenou transakci jsou: - zda byla naplněna očekáván í spojená s převzetím firmy - poučit se z případných chyb pro další akvizice - zda byl splněn cíl akvizice

5 Cíle akvizice: - získání podílu trhu dané firmy - diverzifikace produktů - získání a udržení kvalitních zaměstnanců Synergie - spolupráce, společné působení - vytvořit přidanou hodnotu 1 + 1 = 2,5 5

6 Přístupy: Strategický investor - sleduje koupí podniku dlouhodobý (strategický) záměr. Jde mu o dlouhodobý růst firmy, ať už v oboru jeho činnosti, v navazujících oborech, či v příbuzných oborech, kde muže realizovat svoji komparativní výhodu. Cílem akvizice je firmu dlouhodobě řídit. Finanční investor - není specialistou na daný obor podnikání firmy. Základním rysem finančního investora je sledování krátkodobého výnosu jeho investice. Finanční investor hledá podhodnocenou investiční příležitost, nebo vysoce růstový podnik, který disponuje potřebným know-how, avšak vyžaduje kapitálovou injekci. Finanční investor dodává potřebný kapitál, podnik je však po operativní stránce řízen dosavadním managementem. 6

7 Cílem je srovnat vstupní očekávání akvizice a realitu po delším, minimálně ročním období. Post akviziční audit je kontrolním bodem, který indikuje případné skryté problémy, kulturní odlišnosti, nebo procesní chyby, které skrytě teprve nabírají na síle a mohou ohrozit celkové výsledky i dlouho od formálního ukončení akvizice. Poradenské firmy - najmout si může každá strana - zprostředkovává všechny fáze - investiční banky - drahé - poradenské firmy (PriceWaterhouseCoopers,KPMG, Deloitte&Touche, Ernst&Young) 7

8 Hlavním způsobem vyhodnocení akvizice je porovnání plánu (prognózou) se skutečností. - Cash Flow - NPV - Růst tržeb - Růst ceny firmy a její pověsti - Rozvoj akvizice 8

9 Největší hodnotu společnosti představují její lidé a jejich znalosti a zkušenosti. Nejlepší zaměstnance a manažery musíte ve společnosti udržet ! Následně je nutné je motivovat nové zaměstnance. - např. vyplacení části dohodnuté částky za akvizici až poté, jak se firma vyvíjí po implementaci do kupující firmy( problémy, když mají stejné účetnictví atd.) 9

10 Problémy, které mohou nastat:  Nesnadný transfer zisků a ztrát  Problémy s postoji managementu kupované společnosti  Často složitý a dlouhý integrační proces  Nebezpečí, že integrační proces smaže výkonnost a pružnost kupované společnosti ( někdy není nutno integrovat ) 10

11 V případe, že akviziční předpoklady nebyly zcela naplněny, je třeba učinit určité korekce. Nedošlo-li k naplnění očekávání přínosu z transakce (například pokud se změnila dlouhodobá strategie akvizitora, či pokud se některé původní předpoklady ukázaly jako mylné) a firma nedokáže vykázat požadované výsledky, je na místě uvažovat o prodeji převzatého podniku. Toto rozhodnutí musí být učiněno po náležitém zvážení, neboť z dlouhodobého pohledu by ztráty z držení firmy mohly převýšit aktuální ztráty dané prodejem třeba za nižší cenu, než za kolik byla firma pořízena. 11

12 12 Zdroje: - Kusák: Fúze a akvizice jako nástroj růstu a restrukturalizace podniku - http://investopedia.com/ - Přednášky Ing. Zdeněk Burda


Stáhnout ppt "JIŘÍ MAJER ČVUT Praha Fakulta stavební Katedra Ekonomiky a Řízení ve stavebnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google