Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpětné vyhodnocení akvizice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpětné vyhodnocení akvizice"— Transkript prezentace:

1 Zpětné vyhodnocení akvizice
JIŘÍ MAJER ČVUT Praha Fakulta stavební Katedra Ekonomiky a Řízení ve stavebnictví

2 Obsah prezentace Úvod - akvizice Důvody vyhodnocení Cíle akvizice
Post akviziční audit Porovnání plán x skutečnost Motivace managementu Problémy akvizic Nepovedené akvizice

3 Akvizice Akvizice = Rozvoj (růst) organizace kupováním podílů ve společnostech, kupováním části podniku,.. Fáze I. - Předakviziční rozhodovací proces Fáze II. - Postakviziční rozhodovací proces

4 Důvody vyhodnocení akvizice
Hlavními důvody, proč vyhodnotit s časovým odstupem uzavřenou transakci jsou: - zda byla naplněna očekávání spojená s převzetím firmy - poučit se z případných chyb pro další akvizice - zda byl splněn cíl akvizice

5 Cíle akvizice Cíle akvizice: - získání podílu trhu dané firmy
- diverzifikace produktů - získání a udržení kvalitních zaměstnanců Synergie - spolupráce, společné působení - vytvořit přidanou hodnotu = 2,5

6 Cíle akvizice Přístupy:
Strategický investor - sleduje koupí podniku dlouhodobý (strategický) záměr. Jde mu o dlouhodobý růst firmy, ať už v oboru jeho činnosti, v navazujících oborech, či v příbuzných oborech, kde muže realizovat svoji komparativní výhodu. Cílem akvizice je firmu dlouhodobě řídit. Finanční investor - není specialistou na daný obor podnikání firmy. Základním rysem finančního investora je sledování krátkodobého výnosu jeho investice. Finanční investor hledá podhodnocenou investiční příležitost, nebo vysoce růstový podnik, který disponuje potřebným know-how, avšak vyžaduje kapitálovou injekci. Finanční investor dodává potřebný kapitál, podnik je však po operativní stránce řízen dosavadním managementem.

7 Post akviziční audit Poradenské firmy - najmout si může každá strana
Cílem je srovnat vstupní očekávání akvizice a realitu po delším, minimálně ročním období. Post akviziční audit je kontrolním bodem, který indikuje případné skryté problémy, kulturní odlišnosti, nebo procesní chyby, které skrytě teprve nabírají na síle a mohou ohrozit celkové výsledky i dlouho od formálního ukončení akvizice. Poradenské firmy - najmout si může každá strana - zprostředkovává všechny fáze - investiční banky - drahé - poradenské firmy (PriceWaterhouseCoopers,KPMG, Deloitte&Touche, Ernst&Young)

8 Plán x Skutečnost Hlavním způsobem vyhodnocení akvizice je porovnání plánu (prognózou) se skutečností. Cash Flow NPV Růst tržeb Růst ceny firmy a její pověsti Rozvoj akvizice

9 Motivace managementu koupené firmy
Největší hodnotu společnosti představují její lidé a jejich znalosti a zkušenosti. Nejlepší zaměstnance a manažery musíte ve společnosti udržet ! Následně je nutné je motivovat nové zaměstnance. - např. vyplacení části dohodnuté částky za akvizici až poté, jak se firma vyvíjí po implementaci do kupující firmy(problémy, když mají stejné účetnictví atd.)

10 Problémy akvizic Problémy, které mohou nastat:
Nesnadný transfer zisků a ztrát Problémy s postoji managementu kupované společnosti Často složitý a dlouhý integrační proces Nebezpečí, že integrační proces smaže výkonnost a pružnost kupované společnosti (někdy není nutno integrovat )

11 Nepovedená akvizice V případe, že akviziční předpoklady nebyly zcela naplněny, je třeba učinit určité korekce. Nedošlo-li k naplnění očekávání přínosu z transakce (například pokud se změnila dlouhodobá strategie akvizitora, či pokud se některé původní předpoklady ukázaly jako mylné) a firma nedokáže vykázat požadované výsledky, je na místě uvažovat o prodeji převzatého podniku. Toto rozhodnutí musí být učiněno po náležitém zvážení, neboť z dlouhodobého pohledu by ztráty z držení firmy mohly převýšit aktuální ztráty dané prodejem třeba za nižší cenu, než za kolik byla firma pořízena.

12 Děkuji za pozornost Zdroje:
Kusák: Fúze a akvizice jako nástroj růstu a restrukturalizace podniku Přednášky Ing. Zdeněk Burda Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zpětné vyhodnocení akvizice"

Podobné prezentace


Reklamy Google