Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POSTAKVIZIČNÍ INTEGRACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POSTAKVIZIČNÍ INTEGRACE"— Transkript prezentace:

1 POSTAKVIZIČNÍ INTEGRACE
Pavel Novák N85 FSV ČVUT

2 Obsah prezentace Opakování Post akviziční integrace
Integrace z hlediska systému řízení: Způsoby (formy) integrace Kulturní integrace Vyhodnocení akvizice

3 Restrukturalizační doporučení (post-akviziční opatření)
Procesy akvizice Monitoring trhu a sběr informací Provedení finanční a právní prověrky společnosti (Due Diligence) Stanovení hodnoty (tržní ocenění) Akviziční vyjednávání a převzetí společnosti investorem Restrukturalizační doporučení (post-akviziční opatření)

4 Po kupní smlouvě a zaplacení
Nejobtížnější: Integrování koupeného podniku do podniku kupujícího Pokud se nepodaří koupenou firmu integrovat v rámci stávající organizace akvizitora, jsou vynaložené finanční prostředky ztracenou investicí. Bez náležité integrace kupované firmy není možné dosáhnout předpokládané synergie Nutné mít: Predbežný postakvizicní plán by mel být vytvořen již před fází vyjednávání s vlastníky kupovaného podniku.

5 Post – akviziční integrace
Dvě rozhodující roviny integrace: 1) integrace z hlediska systému řízení 2) kulturní integrace

6 Integrace z hlediska systému řízení:
Okruhy problémů stanovení hodnoty manažerského know-how rozhodnutí, zda kupovanou firmu integrovat do stávajících organizačních struktur, či zachovat samostatnou získání loajality zaměstnanců kupované firmy co nejrychlejší i realizace strategie, to závisí i na tom, jak se strategií management identifikuje Integrace po stránce organizační – mohou vzniknout těžkosti (viz graf.)

7 Integrace v rámci systému řízení:

8 Integrace v rámci systému řízení:
finanční a funkční synergii je možno uplatnit ihned na organizační úrovni – nejdříve dissinergie Je nutné udržet činnost na dosavadní konkurenceschopné úrovni a věnovat mnoho pozornosti novým činnostem a obchodům Při rychlé rychlém zvládnutí – efekty synergie vysoké x Při několika navazujících akvizicích – kumulace dissinergií

9 Integrace z hlediska systému řízení:
finanční a funkční synergii je možno uplatnit ihned na organizační úrovni – nejdříve dissinergie Je nutné udržet činnost na dosavadní konkurenceschopné úrovni a věnovat mnoho pozornosti novým činnostem a obchodům Při rychlé rychlém zvládnutí – efekty synergie vysoké x Při několika navazujících akvizicích – kumulace dissinergií

10 Způsoby (formy) integrace:
a) Holding Nejvolnější způsob integrace Nedochází k organizační integraci Jednoduché x nezískáme organizační synergie b) Základní obchod s autonomními dceřinými společnostmi Ty se zaměřují na jiné činnosti než základní obchod c) Integrované podnikatelské okruhy Ty jsou na sobě nezávislé d) Zcela integrovaný podnik Akvizované podniky jsou soustředěny ve strategických skupinách (GE)

11 Způsoby (formy) integrace:
Výhoda – ponechat podnik po čas jako autonomní jednotku Jednoduchost Omezení kulturního šoku Rychlý návrat k dennímu pořádku Jasná odpovědnost Žádné zbytečné iluze o synergiích Možnost provádět desinvestice Důležitou součástí je zajištění odpovědného managementu (rozdělit odpovědnost, postarat se o pobídky). Ideální je mít všechny potřebné pracovníky k dispozici.

12 Kulturní integrace: Zdánlivě nepodstatná část, ale důležitá
Úspěšnost podniku je závislá na mezilidských vztazích Požadavky na manažery: Taktnost Trpělivost Přesně vědět co od akvizice očekávat Ochota a čas se seznámit s novým prostředím společnosti Ne každý manažer je schopen tuto roli zvládnout.

13 Vyhodnocení akvizice:
Provádí se s časovým odstupem Hlavní důvody: Zda byla naplněna očekávání spojená s převzetím firmy Poučit se z chyb pro další akvizice V případě že akviziční předpoklady nebyly naplněny  korekce

14 Vyhodnocení akvizice:
V případě že nedošlo k naplnění přínosu (mylné předpoklady, změna dlouhodobé strategie) z transakce  prodej převzatého podniku (divestiture) Důležité zvážit – ztráty z držení mohou převýšit ztrátu danou prodejem za nižší cenu oproti nákupu

15 5 zásad pro úspěšnou integraci
Akvizice je úspěšná jen tehdy, je li kupujícímu jasné, co je schopen kupovanému poskytnout (ne naopak) Úspěch závisí na kulturní shodě nebo alespoň příbuznosti Akvizice nemůže být úspěšná při velkých rozdílech v temperamentu. Nelze spojit obchod s knihami s obchodem a televizemi. Do roka je třeba dát podniku nové vedení Příjmy manažerů je potřeba v dohledné době upevnit tak, aby vznikl pocit osobních výhod.

16 Literatura Miloš Mařík, Jan Dědič: „Akvizice a oceňování majetku“, VŠE v Praze, Fakulta Mezinárodních vztahů, 1994 Šárka Chadtová: „Fúze a akvizice a jejich význam pro současnou etapu rozvoje národních i nadnárodních finančních trhů“, Diplomová práce, VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s., Praha 2009 Autoreferát: Fůze a akvizice jako nástroj růstu a restrukutralizace podniku, dne Eva Kislingerová a kol. : „Manažerské finance“, Beckova Edice Ekonomie, C.H.Beck, Praha 2004, ISBN


Stáhnout ppt "POSTAKVIZIČNÍ INTEGRACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google