Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Co to je akviziční proces?  Průběh akvizičního procesu.  Finalizace akvizičního procesu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Co to je akviziční proces?  Průběh akvizičního procesu.  Finalizace akvizičního procesu."— Transkript prezentace:

1

2  Co to je akviziční proces?  Průběh akvizičního procesu.  Finalizace akvizičního procesu.

3  Je proces koupě/ prodeje vlastnických práv mezi jednotlivými právními subjekty.

4  1. FÁZE – PŘÍPRAVA  Oceňovací analýza  Příprava profilu společnosti  Příprava informačního memoranda  Seznam investorů

5  2. FÁZE – MARKETING A DUE DILIGENCE  Distribuce  Projevení zájmu investorů  Road show – prezentace společnosti investorům  Obdržení a vyhodnocení nezávazných nabídek  Příprava na hloubkovou prověrku (data room)  Due diligence (el. podoba data roomu)  Prezentace managementu  SPA v data roomu  Závazné nabídky a výběr investorů

6  3. FÁZE – JEDNÁNÍ  Jednání s vybraným/mi investory  Daňové a právní poradenství  Finální jednání o ceně

7  3. FÁZE – JEDNÁNÍ  Cílem této fáze je projednání konkrétních podmínek transakce s investorem, který předložil nejvýhodnější závaznou nabídku.  Prodávající a vybraný(nejvýhodnější) investor budou za asistence právních, daňových a finančních poradců podrobně vyjednávat podmínky transakce – např.: podrobnosti o ceně, formu a načasování úhrady, právní strukturu transakce, jakékoliv další podmínky k přiložení a načasování výměny a dokončení transakce.

8  4. FÁZE – DOHODA  SPA finalizace  Podpis smlouvy  Období do ukončení transakce

9  4. FÁZE – DOHODA  Cílem této fáze je úspěšné uzavření kupní smlouvy a celého procesu prodeje.  Kupní smlouva obsahuje i některé podmínky, které je nutno splnit, aby byla transakce úspěšně dokončena. Typickým příkladem takové podmínky je souhlas Antimonopolního úřadu s uvažovanou transakcí.

10  4. FÁZE – DOHODA  Po podpisu kupní smlouvy nastává etapa, ve které se musí provést tzv. “pre-completion conditions” stanovené ve smlouvě.  Ke konci transakce a tedy ke skutečnému převedení vlastnictví dochází až v okamžiku, kdy jsou všechny předem uvedené podmínky splněny.

11  Obsah SPA = „Sale and Purchase Agreement“ –návrh smlouvy  Souhrn hlavních podmínek.  Časový harmonogram, datum nabytí platnosti.  Cena: částka, forma, čas a podmínky.  Podmínky transakce a závazky stran.  Omezení prodávajícího.  Dohoda o nákladech.  Záruky.  Náhrada škody.  Postupy řešení nároku smluvních stran.

12  Smlouva - o převodu obchodních podílů - o koupi akcií  Pojmy, definice  Převod obchodních podílů – závazek k převodu  Kupní cena – výše částky, podíly společníků  Snížení kupní ceny – podmínky snížení kupní ceny a její změna  Vázaná částka a účet  Vyplácení splátek – kdy, kolik, komu  Úroky z vázaného účtu – kdy a komu budou vyplaceny  Sankce za opoždění splátky kupní ceny  Záruky a závazky prodávajících

13  Smlouva - o převodu obchodních podílů  Oprávnění na převod  Popis společnosti  Základní jmění společnosti – vklady společníků  Dceřiné společnosti a jiné majetkové propojení  Daně a účetnictví  Movitý a nemovitý majetek společnosti – např. i nájemní smlouvy  Pracovněprávní vztahy  Pojištění  Závazky z úvěrů

14  Smlouva - o převodu obchodních podílů  Obchodní závazky, pohledávky, smlouvy a udělené plné moci  Činnost společnosti ode dne podpisu smlouvy do uzavření transakce Nevynaloží výdaje a neuzavře závazky nad částku.. Neprodá, nepřevede stálá aktiva nad sumu.. Nebude čerpat úvěr, půjčku nad hodnotu.. Neuzavře nové ani nezruší existující obchodní smlouvy Neukončí pracovní poměr s top managementem společnost

15  Smlouva - o převodu obchodních podílů  Záruky a závazky kupujícího  Uzavření transakce – kdy a za jakých podmínek  Odstoupení od smlouvy - podmínky

16  Období po podpisu smlouvy  Podpis smlouvy  Žádost na ÚOHS  Nabytí právní moci rozhodnutí ÚOHS  Plnění podmínek pro uzavření transakce  Návrh na zápis změn do OR  Uzavření transakce  Zápis změn do OR  Vyplacení splátek

17


Stáhnout ppt " Co to je akviziční proces?  Průběh akvizičního procesu.  Finalizace akvizičního procesu."

Podobné prezentace


Reklamy Google