Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPTA 2013 BRNO, 22. února 2013 Ukončení aktivního podnikání a předání podniku jinému subjektu KCMC, spol. s r.o. Ke Kamenině 453/18 Ostrava, 702 00 IČ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPTA 2013 BRNO, 22. února 2013 Ukončení aktivního podnikání a předání podniku jinému subjektu KCMC, spol. s r.o. Ke Kamenině 453/18 Ostrava, 702 00 IČ."— Transkript prezentace:

1 OPTA 2013 BRNO, 22. února 2013 Ukončení aktivního podnikání a předání podniku jinému subjektu KCMC, spol. s r.o. Ke Kamenině 453/18 Ostrava, 702 00 IČ 27776085 ivo.kvasnicka@seznam.cz OPTA 20131

2 Ukončení aktivního podnikání a předání podniku jinému subjektu 1)Aspekty a postupy při předání podniku nebo jeho části jinému subjektu a to formou prodeje obchodního podílu, prodeje podniku nebo jeho části. 2)Formy převodu podniku. 3)Stanovení ceny za prodej podniku. 4)Některé právní a daňové dopady. OPTA 20132

3 Jaké jsou hlavní důvody ukončení podnikání a předání podniku ? • Konkurenční prostředí • Změna podnikatelských podmínek – daně, nájmy • Zdravotní omezení • Úmrtí společníka • Celková „únava z podnikání“ • Odchod na zasloužený odpočinek - renta OPTA 20133

4 Co rozumíme pod pojmem podnik • Podnik je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit • Podnik ve zjednodušeném slova smyslu = soubor Aktiv a Pasív neboli Majetku a Závazků • Bilance / Rozvaha a její složky • Výsledovka / Výkaz zisků a ztrát OPTA 20134

5 BILANCE / ROZVAHA AKTIVA 1AKTIVA 2 OPTA 20135

6 BILANCE / ROZVAHA PASÍVA1PASÍVA 2 OPTA 20136

7 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT VZZ 1VZZ 2 OPTA 20137

8 Aspekty a postupy při předání podniku nebo jeho části – finanční, účetní a právní Due Dilligence • Předložení řádné či mimořádné účetní závěrky • Identifikace všech mimorozvahových závazků (avaly, směnky, ručení, přistoupení k závazkům, atd. • Identifikace všech dlouhodobých smluv – nájmy, leasingy, úvěry • Definice obsolentních či pomalu obrátkových zásob - inventarizace • Definice pochybných či dlouhodobě nedobytných pohledávek OPTA 20138

9 Aspekty a postupy při předání podniku nebo jeho části – finanční, účetní a právní Due Dilligence • Identifikace závazků vůči orgánům státní správy + zdravotním pojišťovnám (splátkové kalendáře...) • Doúčtování dohadných položek pasívních (dodavatelské faktury za zboží a služby na cestě) • Doúčtování opravných položek, či rezerv – pohledávky, zásoby, majetek • Srovnání pokladny na skutečnou výši • Úprava účetní závěrky o všechny výše uvedené položky OPTA 20139

10 Formy převodu podniku • Převod / Prodej obchodního podílu – s.r.o. • Převod / Prodej akcií – a.s. • Prodej podniku jako celku • Prodej části podniku – např. jednotlivé provozovny • Darování, Dědictví • Dobrovolná likvidace OPTA 201310

11 Stanovení ceny za prodej podniku • Dohodou • Kvalifikovaným odhadem • Dle výše čistého obchodního jmění (obchodní majetek – závazky vzniklé z podnikání) • násobkem EBITDA – Earnings before Interest Taxes Depreciation and Amortization • EBITDA = zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace. Je to indikátor, který ukazuje provozní výkonnost společnosti. Je to hrubý provozní zisk. OPTA 201311

12 Stanovení ceny za prodej podniku • Stanovení ceny za podnik, jako násobek EBITDA • Očekávání investora. Investice a její návratnost. • Jaké jsou obvyklé násobky EBITDA ? • Vyloučení položek, které jsou účelově nákladové, tzv. optimalizační. • Stanovení ceny při prodeji části podniku. • Znalecký posudek / Odhad. • Vnitropodnikové účetnictví a hospodaření provozoven. OPTA 201312

13 Některé právní a daňové dopady • Sepsání smluvní dokumentace  Smlouva o prodeji akcií,  Smlouva o převodu obchodního podílu,  Smlouva o převodu části podniku vč. příloh prodávaného obchodního majetku, • Smlouva o úschově – notářský zápis • Souhlas valné hromady s prodejem části podniku c) • Osvobození výnosu z prodeje akcií či obchodního podílu od daně z příjmů – 6 měsíců, resp. 5 let • Změna stanov, statutárních zástupců, atd. v případě a) a b) OPTA 201313

14 DĚKUJI ZA POZORNOST Ivo Kvasnička ivo.kvasnicka@seznam.cz tel. 737 08 06 07 OPTA 201314


Stáhnout ppt "OPTA 2013 BRNO, 22. února 2013 Ukončení aktivního podnikání a předání podniku jinému subjektu KCMC, spol. s r.o. Ke Kamenině 453/18 Ostrava, 702 00 IČ."

Podobné prezentace


Reklamy Google