Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Rudolf Drahokoupil Předmět/vzdělávací oblast: Materiály a technologie Tematická oblast: Svařování materiálu Téma: Teorie svařování Ročník: 2. Datum vytvoření: říjen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ STR Anotace: Teorie svařování, tavné svařování, tlakové svařování, svařitelnost, svarová pnutí a deformace. Metodický pokyn: Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk pro výuku odborného tématu s využitím aktivizujících možností multimediálních prostředků (dataprojektor, popř. interaktivní tabule). Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Ve spojení s webovými stránkami školy může být prezentace využívána i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání.

2 Teorie svařování kovových materiálů Výhody svarového spojení
Svařováním - vznikají nerozebíratelná spojení strojních součástí a konstrukcí ze součástí jednoduchých tvarů. Svařované součásti jsou vyrobeny z hutních polotovarů (tyče, pásy, plechy, profily aj.). Výhody svarového spojení trvanlivost velká pevnost a těsnost  

3 Nevýhody svarového spojení
nerozebíratelnost spojů nutnost kvalifikace obsluhy změna struktury mechanických vlastností svarového spoje vlivem teplot vznik vnitřních pnutí a deformací, případně vnitřních vad 

4 Základní metody svařování Za působení tepla a tlaku
Tavné Za působení tepla a tlaku Tlakové Plamen Elektrický odpor Za studena Elektrický oblouk Indukční Ultrazvuk Elektronový paprsek Tření Laser Laser

5 Svařitelnost kovových materiálů
Svařitelnost - je technologická vlastnost, kterou se rozumí komplexní charakteristika materiálu vyjadřující vhodnost kovu pro požadované svařované spoje předepsané jakosti a konstrukční spolehlivosti. Vhodnost kovu ke svařování - je charakteristika vyjadřující změnu vlastností kovů v důsledku svařování. Vliv základních činitelů: chemické složení, metalurgický způsob výroby, způsob lití a tváření, tepelné zpracování. SVAŘITELNOST JEDNOTLIVÝCH KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A JEJICH SLITIN JE VELMI ROZDÍLNÁ.

6 Svarová pnutí a deformace
Při svařování - dochází následkem nerovnoměrného ohřevu ke vzniku vnitřního pnutí, a tím k deformacím (smrštění) svarku. Podle polohy ke svaru vznikají deformace: příčné podélné

7 Druhy deformací při svařování
Podélné - vznikají podélným smrštěním svarového kovu u tupých a koutových svarů – projevují se zkrácením délky svarku. Příčné - vznikají příčným smrštěním svarového kovu u tupých a koutových svarů a projevují se zkrácením šířky svarku. Úhlové - vznikají různým příčným smršťováním, protože horní části svaru mají větší rozměr a smrští se víc než dolní.

8 Pnutí a deformace spolu úzce souvisí
Pnutí a deformace spolu úzce souvisí. Většinou platí, že kde nejsou deformace, tam jsou pnutí a opačně. Pravidlem bývá, že kde není obava z vlivu vnitřního pnutí, snažíme se všemi prostředky zamezit deformacím.

9 KONTROLNÍ OTÁZKY – diskuse
Druhy tavného svařování Svařování plamenem, el. obloukem, elektronovým paprskem, laserem. Výhoda a nevýhoda svařování Výhodou je trvanlivost, velká pevnost a těsnost. Nevýhodou je nerozebíratelnost spojů, nutnost kvalifikace obsluhy, změna struktury a mechanických vlastností svarového spoje vlivem teploty, vznik vnitřních pnutí a deformací, případně vnitřních vad.  Typy deformací Podélná, příčná, úhlová.

10 Použité zdroje: HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 1., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN GSCHEIDLE, Rolf, a kolektiv. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN Autorem tabulek, není-li uvedeno jinak, je Ing. Drahokoupil R.


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google