Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KS WorkSession Organizační a personální kompetence Ing. Zdeněk Havelka, PhD, A-21 s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KS WorkSession Organizační a personální kompetence Ing. Zdeněk Havelka, PhD, A-21 s.r.o."— Transkript prezentace:

1 KS WorkSession Organizační a personální kompetence Ing. Zdeněk Havelka, PhD, A-21 s.r.o.

2 A-21 seznámení Mise A-21: Zvyšování hodnoty organizací prostřednictvím pomoci při budování jejich „organizační inteligence“ (Smart) Založena v roce 1996 Problémy informační architektury ve vazbě na procesy Soustředění na veřejnou správu – otázka „Chytrého štíhlého úřadu“ jako kombinace manažerských, ekonomických a IT prvků Reference: Příprava EU projektů Smart Administration pro kraje a města Realizace projektů procesních dílen: Kopřivnice, Milevsko, Most Procesní portál firmy Zentiva Příprava na certifikaci ISO 9001 a kompetenční modely města Mostu

3 Klíčový problém organizační výkonnosti ? Architektura !

4 Špatná architektura I

5 Špatná architektura II

6 Špatná architektura III

7 Dobrá architektura I - řád

8 Dobrá architektura II – obecně sdílená sémantika

9 Dobrá architektura – rozumné uspořádání

10 Architektura „chytré“ organizace dle A-21 Strategie Procesy InformatikaLidé Řízení Vlastní činnosti Zdroje Smart Administration model „A-proces“

11 Klíčem je správné řízení organizačních kompetencí - procesů Procesní dimenze Věcná – aktivity Ekonomická – náklady Informatická – podpora softwarem Personální – zodpovědnosti, osobní kompetence

12 Dynamické organizační kompetence 12

13 Inspirace Štíhlý přístup + Digitální procesy

14 Lean manufacturing – štíhlá výroba Náklady + Zisk = Cena mění na: Cena - Náklady = Zisk

15 Štíhlé pracovní místo – souboj s plýtváním a balastem („muda“) Chyby, které musí být řešeny Produkce věcí, které nikdo nechce Zbytečné procesní kroky a procesy Přesuny lidí a materiálu bez hodnototvorného účelu Úzká místa a hromadění práce

16 „Štíhlý“ zákazník Vyřeš moje problémy úplně Neplýtvej mým časem Dodej mi to, co chci dostat Zajisti mi hodnotu tam, kde ji chci mít Zajisti mi hodnotu tehdy, kdy ji chci mít Zredukuj počet rozhodnutí z mé strany, potřebných k mému uspokojení tvým produktem /službou

17 Procesy – základ zvyšování efektivity Digitalizované procesy Ad-hoc procesy bez dokumentace Dokumentované procesy řízené pravidly

18 Integrace na bázi procesní obslužné architektury - SOA Stávající architektura Delete from database Rollback inventory Cancel Shipment Cancel Invoicing Adjust Planning Notify Suppliers Send Notification Order to Cash ENTERPRISE SOA Cancel Order Order to Cash – Procesy ručně – Žádná provázanost IT se strategií – Žádné ukazatele výkonu – Procesy automatizované – IT podporuje strategii – Výkon měřitelný Cancel Order

19 Pyramida digitálního procesního modelu

20 Procesní modelování – aktuální stav: BPM díky BPMN

21 Personalistická dimenze – osobní kompetence

22 Klíčové personální procesy Nábor nových zaměstnanců a personální marketing Motivace a zacílení výkonu zaměstnanců Hodnocení zaměstnanců Rozvoj zaměstnanců Budování agilní organizační kultury !

23 Integrace pomocí kompetenčních modelů

24 Nástroje Kompetenční katalog Kompetenční model Kompetenční audit Karta systematizovaného pracovního místa Karta zaměstnance – motivační část, znalostní účet, etc. Plán vzdělávání Personální strategie

25 Motivační karta – systém odměňování založený na kompetencích KM%Kč vysvětlen í INDIVIU Á LN Í ZODPOVĚDNOST (bezprobl é movost) 15 750 m í ra přijet í zodpovědnosti - samostatn é ře š en í sv é operativy, n á vrhy ORIENTACE NA INOVACI A ZMĚNU (inovace) 10 500 m í ra přispěn í k inovac í m produktů, služeb a procesů /dal ší vzděl á v á n í, aktivn í ú čast na š kolen í ch, samostudium ORIENTACE NA KVALITU A EFEKTIVITU (kvalita a hospod á rnost) 20 1 000 m í ra kvality a efektivnosti výstupu, hospod á rnost při spotřebov á n í zdrojů SD Í LEN Í A SPOLUPR Á CE (týmovost) 20 1 000 m í ra spolupr á ce, dodržov á n í pravidel, nekonfliktnost a loajalita k firmě směrem k vněj š ku VYTV Á ŘEN Í DŮVĚRY A PŘ Í LEŽITOST Í 15 750 loajalita, Soun á ležitost, iniciativa dosažen á kvalifikace a dal ší vzděl á v á n í 5 250 dosažen á kvalifikace kl í čovost 10 500 m í ra NEnahraditelnosti ostatn í 5 250 jin é - podle hodnoty vedouc í ho oddělen í nebo veden í Celkem podílu - procent 100 5 000 Kč - návrh

26 Naše nabídka Organizace Systémový audit Chytrý organizační model Procesní transformace – zvýšení efektivity Personální oblast Personální strategie Kompetenční audit a tvorba kompetenčních modelů Zlepšení personálních procesů (s využitím kompetenčních modelů a digitalizace)

27 Děkuji za pozornost zhavelka@a-21.czzhavelka@a-21.cz tel: 461311758, mob: 603-463993 A-21s.r.o., Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha 6


Stáhnout ppt "KS WorkSession Organizační a personální kompetence Ing. Zdeněk Havelka, PhD, A-21 s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google