Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizační a personální kompetence

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizační a personální kompetence"— Transkript prezentace:

1 Organizační a personální kompetence
KS WorkSession Organizační a personální kompetence Ing. Zdeněk Havelka, PhD, A-21 s.r.o.

2 A-21 seznámení Mise A-21: Zvyšování hodnoty organizací prostřednictvím pomoci při budování jejich „organizační inteligence“ (Smart) Založena v roce 1996 Problémy informační architektury ve vazbě na procesy Soustředění na veřejnou správu – otázka „Chytrého štíhlého úřadu“ jako kombinace manažerských, ekonomických a IT prvků Reference: Příprava EU projektů Smart Administration pro kraje a města Realizace projektů procesních dílen: Kopřivnice, Milevsko, Most Procesní portál firmy Zentiva Příprava na certifikaci ISO 9001 a kompetenční modely města Mostu

3 Klíčový problém organizační výkonnosti ? Architektura !

4 Špatná architektura I

5 Špatná architektura II

6 Špatná architektura III

7 Dobrá architektura I - řád

8 Dobrá architektura II – obecně sdílená sémantika

9 Dobrá architektura – rozumné uspořádání

10 Architektura „chytré“ organizace dle A-21
Smart Administration model „A-proces“ Strategie Informatika Lidé Procesy Řízení Vlastní činnosti Zdroje

11 Klíčem je správné řízení organizačních kompetencí - procesů
Procesní dimenze Věcná – aktivity Ekonomická – náklady Informatická – podpora softwarem Personální – zodpovědnosti, osobní kompetence

12 Dynamické organizační kompetence

13 Inspirace Štíhlý přístup + Digitální procesy

14 Lean manufacturing – štíhlá výroba
Náklady + Zisk = Cena mění na: Cena - Náklady = Zisk

15 Štíhlé pracovní místo – souboj s plýtváním a balastem („muda“)
Chyby, které musí být řešeny Produkce věcí, které nikdo nechce Zbytečné procesní kroky a procesy Přesuny lidí a materiálu bez hodnototvorného účelu Úzká místa a hromadění práce

16 „Štíhlý“ zákazník Vyřeš moje problémy úplně Neplýtvej mým časem
Dodej mi to, co chci dostat Zajisti mi hodnotu tam, kde ji chci mít Zajisti mi hodnotu tehdy, kdy ji chci mít Zredukuj počet rozhodnutí z mé strany, potřebných k mému uspokojení tvým produktem /službou

17 Procesy – základ zvyšování efektivity
Ad-hoc procesy bez dokumentace Dokumentované procesy řízené pravidly Digitalizované procesy

18 Integrace na bázi procesní obslužné architektury - SOA
Stávající architektura ENTERPRISE SOA Order to Cash Order to Cash Cancel Order Cancel Order Delete from database Send Notification Notify Suppliers Cancel Shipment Rollback inventory Cancel Invoicing Adjust Planning Procesy ručně Žádná provázanost IT se strategií Žádné ukazatele výkonu Procesy automatizované IT podporuje strategii Výkon měřitelný Integrace na bázi procesní obslužné architektury - SOA 18

19 Pyramida digitálního procesního modelu

20 Procesní modelování – aktuální stav: BPM díky BPMN

21 Personalistická dimenze – osobní kompetence

22 Klíčové personální procesy
Nábor nových zaměstnanců a personální marketing Motivace a zacílení výkonu zaměstnanců Hodnocení zaměstnanců Rozvoj zaměstnanců Budování agilní organizační kultury !                                        

23 Integrace pomocí kompetenčních modelů

24 Karta systematizovaného pracovního místa
Nástroje Kompetenční katalog Kompetenční model Kompetenční audit Karta systematizovaného pracovního místa Karta zaměstnance – motivační část, znalostní účet, etc. Plán vzdělávání Personální strategie                                        

25 Motivační karta – systém odměňování založený na kompetencích
KM % vysvětlení INDIVIUÁLNÍ ZODPOVĚDNOST (bezproblémovost) 15 750 míra přijetí zodpovědnosti - samostatné řešení své operativy, návrhy ORIENTACE NA INOVACI A ZMĚNU (inovace) 10 500 míra přispění k inovacím produktů, služeb a procesů /další vzdělávání, aktivní účast na školeních, samostudium ORIENTACE NA KVALITU A EFEKTIVITU (kvalita a hospodárnost) 20 1 000 míra kvality a efektivnosti výstupu, hospodárnost při spotřebování zdrojů SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCE (týmovost) míra spolupráce, dodržování pravidel, nekonfliktnost a loajalita k firmě směrem k vnějšku VYTVÁŘENÍ DŮVĚRY A PŘÍLEŽITOSTÍ loajalita, Sounáležitost, iniciativa dosažená kvalifikace a další vzdělávání 5 250 dosažená kvalifikace klíčovost míra NEnahraditelnosti ostatní jiné - podle hodnoty vedoucího oddělení nebo vedení Celkem podílu - procent 100 5 000 Kč - návrh

26 Chytrý organizační model Procesní transformace – zvýšení efektivity
Naše nabídka Organizace Systémový audit Chytrý organizační model Procesní transformace – zvýšení efektivity Personální oblast Personální strategie Kompetenční audit a tvorba kompetenčních modelů Zlepšení personálních procesů (s využitím kompetenčních modelů a digitalizace)                                        

27 Děkuji za pozornost zhavelka@a-21.cz tel: 461311758, mob: 603-463993
A-21s.r.o., Na Kocínce 210/3, Praha 6


Stáhnout ppt "Organizační a personální kompetence"

Podobné prezentace


Reklamy Google